Marteling en seksueel geweld in China worden onder de aandacht gebracht tijdens CECC hoorzitting in het Amerikaanse congres

29-06-2016 Ooggetuigen

(Minghui.org) De ‘Congressional Executive Commission on China’ (CECC) hield een hoorzitting getiteld “China’s doordringende gebruik van marteling” op Capitol Hill in de namiddag van 14 april. De hoorzitting had tot doel China's systematische gebruik van marteling en mishandeling in het strafrechtelijk systeem te onderzoeken.

Yin Liping, een Falun Gong beoefenaar die vanuit China gered werd naar de Verenigde Staten, vertelde haar schokkende ervaring als getuige tijdens de hoorzitting. Ze werd gemarteld en onderging seksueel groepsgeweld in het beruchte Masanjia werkkamp in de provincie Liaoning. Ze werd verschillende keren gemarteld tot op de rand van de dood tijdens haar opsluiting in dwangarbeidskampen of detentiecentra voor haar geloof in Falun Gong.

Beoefenaarster Yin Liping toont foto’s van het Masanjia werkkamp aan de vertegenwoordigers van het congres

Mevr. Yin toonde foto’s tijdens de hoorzitting. Tranen liepen over haar gezicht terwijl ze haar ervaringen vertelde. Ze had mede Falun Gong beoefenaars gemarteld zien worden met de dood tot gevolg. “We beloofden elkaar dat wie van ons dit zou overleven, de vervolging zou gaan blootstellen aan de wereld. Vandaag spreek ik namens hen, de eeuwige slachtoffers zonder stem.”

Ze legde een lijst voor aan de CECC, met daarop de belangrijkste daders die verantwoordelijk zijn voor de vervolging. De CECC zou de lijst kopiëren voor het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De lijst bedroeg 41 namen waaronder Jiang Zemin, Bo Xilai, Wang Lijun, Wen Shizhen, en de politie van het Masanjia werkkamp en andere plaatsen.

De CECC bestaat uit 22 Amerikaanse functionarissen, waaronder 9 senatoren, 8 Huis  van Afgevaardigden, en 5 ambtenaren van de uitvoerende macht.

Amerikaanse Senaat prijst de moed van Falun Gong beoefenaars die de vervolging blootstellen

Amerikaanse congresvertegenwoordigers die aanwezig waren, prezen de moedige Falun Gong beoefenaars die de onmenselijke vervolging blootstellen. Zij gaven aan dat de schuldige Jiang Zemin en zijn volgelingen voor de rechter moeten worden gebracht.

Vertegenwoordiger Chris Smith, voorzitter van CECC

Vertegenwoordiger Chris Smith, voorzitter van CECC, gaf tijdens de hoorzitting aan dat misdadigers van de Chinese regering die seksueel geweld plegen, onderzocht en gestopt moeten worden met het misbruiken van Falun Gong beoefenaars en anderen.

Vertegenwoordiger Trent Franks, voorzitter van de subcommissie voor Grondwet en Civiel Recht

 Vertegenwoordiger Trent Franks, voorzitter van de subcommissie voor Grondwet en Civiel Recht zei, “Jullie inspanningen zijn niet nutteloos hier. Alleen God weet welke vruchten er zullen groeien uit wat jullie hier verteld hebben. Jullie zijn verantwoordelijk geweest, en laten jullie compassie en menselijkheid zegevieren in dit forum.”

Vertegenwoordiger Tim Walz bedankt de getuigen voor het delen van hun pijnlijke ervaringen.

 Vertegenwoordiger Tim Walz, “Ik dank jullie allen voor het delen van jullie pijnlijke verhalen. Het is belangrijk voor mensen om over deze martelingen te leren. Ik had nooit gedacht dat ik als Amerikaans congreslid het Amerikaanse standpunt over marteling zou moeten gaan verdedigen, namelijk dat het onaanvaardbaar is in alle vormen en situaties.”

Vertegenwoordiger Randy Hultgren respecteert beoefenaarster Yin voor haar moed.

Vertegenwoordiger Randy Hultgren vroeg Yin tijdens de hoorzitting, “Is Massanjia nog steeds actief vandaag de dag? Werd het gebruikt voor het opsluiten van Falun Gong beoefenaars? Weet u of er nu nog steeds Falun Gong beoefenaars opgesloten zitten en dezelfde soort martelingen en misbruik ondergaan als u onderging?”

Yin antwoordde, “Ja. Falun Gong beoefenaar Li Zhongyuan uit mijn geboorteplaats werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenis voor het indienen van een aanklacht tegen Jiang Zemin een halve maand geleden. Mijn schoonzus Liu Qingxiang werd op 10 april 2014 door het gerecht van Qinghe veroordeeld tot drie jaar gevangenis voor het verspreiden van de waarheid over de vervolging. Vele beoefenaars die ik ken lijden onder de vervolging in de Massanjia gevangenis.

Gemarteld tot op de rand van de dood

Yin werd tot zeven keer gearresteerd. Zes van de zeven keer werd ze gemarteld tot aan de rand van de dood toe. En drie maal werd ze opgesloten in een werkkamp.

Ze zei, “In Massanjia werd ik op een bed vastgebonden en ingespoten met onbekende drugs gedurende meer dan twee maanden. Als resultaat kon ik korte tijd niet meer zien. Ik onderging herhaaldelijk dwangvoeding, welke mij tot op de rand van de dood bracht.”

“Ik werd vastgehouden in het Liaoyang werkkamp voor negen maanden van januari tot september 2000. Na drie dagen in het werkkamp werd mijn haar grijs. Mijn menstruatie stopte binnen drie maanden opsluiting.”

“We moesten acht ton stalen balken in vrachtwagens laden met een team van vier. Ik legde ook spoorwegen aan en werkte met asbest en cementzakken zonder een beschermingsmasker. In de avond werden we niet toegestaan te rusten. We moesten bloemen samenbinden tot twee uur ‘s nachts. Mijn handen waren zo zwaar beschadigd dat mijn vingerafdrukken verdwenen. Mijn volledige lichaam deed zo'n pijn dat ik ‘s nachts zelfs niet in bed kon klimmen.”

Het ondergaan van sexueel groepsgeweld

Yin Liping vertelde over haar schokkende ervaring van het ondergaan van seksueel groepsgeweld in “Zwarte gevangenis” Shenyang.

 Ze zei, “Op 19 april 2001 werden ik en nog acht andere Falun Gong beoefenaars van Massanjia werkkamp overgebracht naar een zwarte gevangenis. Ik zal die dag nooit vergeten. De zwarte gevangenis was vooral voor mannelijke gevangenen. Wij als negen vrouwen werden apart in negen kamers geplaatst. Ik werd opgesloten in de eerste kamer. Er stond een groot bed en een kapstok. Vier mannen waren aan het wachten in de kamer.”

“De vier mannen wierpen me op het bed en hielden mijn ledematen vast. Eén van hen, ergens in de dertig, ging op mij zitten en begon mij hard tegen mijn hoofd te slaan. Ik werd duizelig en raakte buiten westen. Toen ik bij bewustzijn kwam, lagen drie van hen naast me. Ik realiseerde me dat ik gefilmd was terwijl ik seksueel aangerand en vernederd was door deze gangsterachtige gevangenen.”

Tien beoefenaars die Yin persoonlijk kende stierven aan de vervolging

Yin Liping zei tijdens de hoorzitting, “Van alle beoefenaars die ik persoonlijk ken zijn er tien gestorven aan de vervolging. Een dertigtal ontwikkelden mentale stoornissen door de martelingen, waaronder mevr. Wang Jie. Ze stierf in mijn armen op 21 april 2012.

Ze toonde de foto van mevr. Wang Jie. “Ze werd gearresteerd en beschuldigd voor het verzamelen van bewijsstukken van de vervolging van Falun Gong, en werd op 5 maart 2003 veroordeeld tot zeven jaar gevangenis. Haar situatie werd gedocumenteerd door de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Ze kreeg blaaskanker als resultaat van de martelingen die ze onderging tijdens haar zevenjarige opsluiting. De dag voordat ze stierf was de verjaardag van haar dochter. Haar zus bleef haar bellen en zei tegen haar, ‘Wang Jie, sterf alsjeblieft niet vandaag. Het is de verjaardag van je dochter. Hoe kan ze verder als jij vandaag sterft?’ Ik weet niet of het de wil van de hemel was of die van haar, maar ze stierf de volgende ochtend rond 9 uur in mijn armen.”

Rechtzaak tegen Jiang Zemin en zijn volgelingen

Yin zei, “Jiang Zemin organiseerde een genocide beleid tegen Falun Gong. Voor degenen die hun geloof niet opgeven, telt doodgeslagen worden als zelfmoord. Jiang misbruikte zijn macht om de brutale vervolging te initiëren en voort te zetten.”

Ze overhandigde aan de CECC een lijst met namen van daders die betrokken waren bij haar vervolging. Ze zei, “Alle medeplichtige daders moeten voor de rechter worden gebracht.” Ze heeft een aanklacht tegen Jiang gemaild naar het Volkshooggerchtshof van China in Beijing.

Achtergrond

In 1999 ging Jiang Zemin, als hoofd van de Chinese Communistische Partij, voorbij aan de andere leden van het Staande Comité van het Politburo en lanceerde de gewelddadige onderdrukking van Falun Gong.

De vervolging heeft in de afgelopen 16 jaren vele Falun Gong beoefenaars het leven gekost. Nog meer zijn gemarteld omwille van hun overtuiging en zelfs vermoord voor hun organen. Jiang Zemin is direct verantwoordelijk voor de start en voortzetting van de wrede vervolging.

Onder zijn persoonlijke leiding, richtte het communistische regime op 10 juni 1999 een buitenrechterlijk veiligheidsorgaan op, het 610 Bureau. Deze organisatie staat boven de politie en het juridische systeem in het uitvoeren van Jiang's richtlijn betreffende Falun Gong: “ruïneer hun reputatie, ruïneer ze financieel en vernietig ze fysiek”.

De Chinese wet staat haar burgers toe als aanklager op te treden in criminele strafzaken en veel Falun Gong beoefenaars oefenen nu dat recht uit om aanklachten in te dienen tegen de voormalige dictator.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/17/156319.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular