De Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid rapporteert in het jaarverslag van 2016 haar bezorgdheid over orgaanroof in China.

Het 2016 jaarverslag van de Amerikaanse Commissie van Internationale Religieuze Vrijheid (USCRIF), dat onlangs is uitgebracht meldt dat de ernstige schendingen van religieuze vrijheid in China onverminderd doorgaan.

USCRIF is een onafhankelijke, bilaterale, Amerikaanse federale regeringscommissie, die wereldwijd beoordelingen maakt van de feiten en omstandigheden van schendingen van godsdienstvrijheid en beleidsaanbevelingen verschaft aan de President, de Minister van Buitenlandse zaken en het Congres.

Betreffende China vermeldt het verslag, "terwijl de Chinese regering zichzelf verder op het wereldtoneel toont, wijst haar beleid vermindering van rechten van vrije meningsuiting aan individuen toe en organisaties die de mensenrechten en oprechte wethantering bevorderen."

"In het afgelopen jaar, net als in recente jaren, zijn centrale en/of provinciale overheden doorgegaan met het gewelddadig verwijderen van kruisen en platwalsen van kerken; het implementeren van een discriminerend en veelal gewelddadig optreden tegen Oeigoerse moslims, Tibetaanse boeddhisten en hun rechten; het treiteren, gevangen zetten of anderszins tegenhouden van Falun Gong beoefenaars, verdedigers van de mensenrechten, en anderen."

Daarom vermeldt het rapport: "Op basis van de voortzetting van deze langdurige trend van schendingen van godsdienstvrijheid, adviseert USCIRF in 2016 dat China een "een land is dat bijzondere aandacht nodig heeft", vanwege haar groffe, systematische, en voortdurende misstanden. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft China sinds 1999 aangewezen als “Land dat bijzondere aandacht verlangt” en meest recent nog in juli 2014."

Achtergrond

Over China, stelt het rapport , "Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door de door de Chinese regering opzettelijke en niet aflatende onderdrukking van mensenrechten en dissidenten. Deze onderdrukking vond plaats terwijl de regering nieuwe wetten invoerde om haar macht te versterken, zoals een nationale veiligheidswet, uitgevaardigd op 1 juli en een terrorisme wet op 28 december."

In het verslag wordt in het kort de schending van de mensenrechten in China beschreven. "Gedurende het afgelopen jaar steeg de doelgerichtheid van de overheid tegen mensenrechtenadvocaten en dissidenten, van wie sommigen pleiten voor vrijheid van godsdienst of individuen vertegenwoordigden van verschillende overtuigingen. In juli ondernamen overheden in heel China een ingrijpende actie tegen advocaten en verdedigers van mensenrechten, waaronder de advocaten voor religieuze vrijheid. Met bijna 300 arrestaties werden zij opgesloten of verdwenen zij. Veel van deze mensen werden door de regering verdacht, juist omdat ze ervoor kozen om politiek ongewenste religieuze groepen, zoals Oeigoerse moslims, niet-geregistreerde christelijke leiders en leden en Falun Gong beoefenaars te vertegenwoordigen. Terwijl de meesten werden vrijgelaten, blijft de locatie van een paar individuen onbekend. Aanvullende detenties en arrestaties gaan door."

"Onder de strafrechtelijk gedetineerden of zij die worden geconfronteerd met beschuldigingen van het omverwerpen of het in gevaar brengen van de staatsveiligheid zijn: Wang Yu , Li Heping , en Zhang Kai, mensenrechtenadvocaten die bekend staan voor het verdedigen van Falun Gong beoefenaars, christenen en anderen."

Falun Gong

Het rapport bevat een hoofdstuk over de vervolging van Falun Gong: "In 2015 werden duizenden Falun Gong beoefenaars gearresteerd of naar hersenspoelcentra of andere detentiecentra gezonden. Hersenspoelcentra zijn een vorm van buitengerechtelijke detentie en staan bekend om het gebruik van martelingsmethoden."

In het verslag wordt gewezen op het oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars: "Op basis van verklaringen van Chinese medici, zou de al lang bestaande praktijk van het oogsten van organen van gevangenen eindigen op 1 januari 2015. Echter, veel van de mensenrechten voorstanders geloven dat de praktijk blijft voortbestaan. Gevangengenomen Falun Gong beoefenaars zijn met name gewild voor het oogsten van hun organen."

Het rapport vermeldt ook gevangengenomen Falun Gong beoefenaars: "Li Chang , een voormalig ambtenaar, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een vreedzame Falun Gong demonstratie, is één van de talloze Falun Gong beoefenaars die gevangen worden gehouden. De Chinese regering bleef Wang Zhiwen een paspoort weigeren en de mogelijkheid om vrij te reizen om de juiste medische zorg te kunnen krijgen na de martelingen die hij tijdens zijn 15 jarige detentie moest ondergaan." [Noot van de redactie : Zowel Li Chang als Wang Zhiwen waren coördinatoren van de Beijing Falun Dafa studievereniging voor 20 juli 1999. Op die datum startte de Communistische Partij met de vervolging van Falun Gong (ook bekend als Falun Dafa ).] Het rapport wees erop, "Chinese autoriteiten weigerden Anastasia Lin, mensenrechten supporter en Falun Gong beoefenaar, een visum en blokkeerden haar toegang tot het vasteland van China. Als Miss World Canada 2015, stond Lin gepland om deel te nemen aan de Miss World-verkiezing in China in december 2015."

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/6/156556.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular