Hoorzitting in het Britse parlement over orgaanroof in China

22-07-2016 Orgaanroof
Benedict Rogers, vice-voorzitter van de Commissie en parlementslid Fiona Bruce, voorzitter van de Commissie, leidden de hoorzitting in het Britse parlement.

(Minghui.org) Twee dagen nadat de Conservative Party Human Rights Commission een rapport uitbracht over de mensenrechtensituatie in China, werd er in het Britse parlement op 30 juni 2016 een hoorzitting gehouden om het doden van gewetensgevangenen, met name Falun Gong beoefenaars, naar voren te brengen.

Met de titel 'Het donkerste moment: de shending van mensenrechten in China 2013-2016', focust het rapport van de Commissie, dat op 28 juni gepubliceerd werd, op de ernstige schendingen van de mensenrechten in de afgelopen drie jaar en geeft 22 aanbevelingen aan de Britse regering.

Benedict Rogers, vice voorzitter van de Commissie, en parlementslid en voorzitter Fiona Bruce leidden de hoorzitting op 30 juni. Mensenrechtenadvokaat David Matas, onderzoeksjournalist Ethan Gutmann, mensenrechtenactiviste Anastasia Lin, en voormalig chirurg Enver Tohti spraken op de bijeenkomst.

Matas: Een groot aantal Falun Gong beoefenaars worden gedood voor hun organen

"Sinds David Kilgour en ik Bloody Harvest publiceerden, de derde versie van ons rapport in boekvorm, en Ethan Gutmann zijn boek The Slaughter, zijn we alle drie actief blijven schrijven, onderzoeken, opsporen, en praten over orgaantransplantatie misbruik in China," aldus Matas.

Nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden unaniem resolutie 343 had aangenomen, welke het oogsten van organen van gewetensgevangenen in China veroordeelt, hebben deze drie onderzoekers op 22 juni een update uitgebracht van hun eerdere boeken in de National Press Club. Dit nieuwe 680- pagina's tellende rapport (te downloaden op www.endorganpillaging.org) biedt een uitgebreide update van het onderzoek van de drie auteurs in het afgelopen decennium. Met meer dan 2.300 referenties, bevat het een grote hoeveelheid informatie, verzameld uit berichten in de media, officiële verklaringen, medische tijdschriften, en ziekenhuiswebsites.

Matas zei dat een aantal gebeurtenissen opvielen toen ze de ziekenhuizen en artsen één voor één bekeken en dat was “het enorm grote aantal transplantaties”

 

Matas merkte op dat het oogsten van organen in China op grote schaal plaatsvindt en ze werken zo efficiënt dat het knelpunt van de Chinese orgaantransplantatie industrie niet de beschikbaarheid van organen betreft, maar dat meer de faciliteiten en het personeel beperkingen oplevert. Daarnaast werden feiten gevonden dat vele militaire ziekenhuizen zijn betrokken bij de wreedheden.

Gutmann: orgaanroof genocide

Gutmann zei dat veel ziekenhuizen en artsen deelgenomen hebben aan deze orgaanroof. Bijvoorbeeld, de auteurs schatten dat Eerste Centrale Ziekenhuis in Tianjin meer dan 5.000 transplantaties per jaar doet, terwijl het nr. 309 Militair Ziekenhuis in Beijing waarschijnlijk meer dan 4.000 transplantaties per jaar doet. Dat wil zeggen dat ongeveer 10.000 transplantaties per jaar alleen al plaats vonden in deze twee ziekenhuizen.

"En dat levert een ander antwoord op: geen 10.000, maar 50.000 á 60.000 transplantaties per jaar," voegt Gutmann toe. "Dit is menselijke genocide, gehuld in een moderne jas."

Gutmann zei dat de gruweldaden niet alleen een kwestie is die gerelateerd is aan Falun Gong. Integendeel, het is een genocide die plaatsvindt in de hedendaagse samenleving.

 

Mensenrechten, een genegeerd onderwerp in China

Anastasia Lin, de in China geboren winnares van Miss World Canada, werd verbannen uit China vanwege haar werk voor de mensenrechten en haar beoefening van Falun Gong. Ze vertelde dat  haar vader in China werd bedreigd nadat ze de titel won.

Anastasia Lin, de in China geboren winnares van Miss World Canada.

 

Mevr. Lin hoopt dat mensen de tijd nemen om te leren wat Falun Gong is. Een meditatie beoefening op basis van traditionele waarden. Falun Gong trok de aandacht van ten minste 70 miljoen mensen in China voordat het in 1999 werd onderdrukt door de communistische regering. "Sindsdien zijn vele onschuldige mensen, net zoals jij en ik, gedood voor hun geloof, geloof in de principes Waarachtigheid,Mededogen en Verdraagzaamheid," zei mevr. Lin.

Enver Tohti, een voormalige Oeigoerse arts, getuigde dat hij 18 jaar geleden werd gedwongen om organen uit een ter dood veroordeelde gevangene te verwijderen in Xinjiang, China. Hij zei dat de gevangene een niet-fataal schot in de borst had gekregen, en dat er geen verdoving werd gebruikt.

Dr. Tohti verklaart de daad als een gevolg van ideologische controle. "Wie je ook bent, als je een andere mening hebt dan die van de Chinese Communistische Partij, dan zul je worden behandeld als een vijand en niet langer als een menselijk wezen, en ben je eigendom van de staat [Partij] die jou kan gebruiken zoals het wil."

"Ik realiseerde mij pas nadat ik naar het Verenigd Koninkrijk kwam, dat ik niet goed onderwezen was over de mensenrechten in China. Op basis van mijn ideologie op dat moment, dacht ik zelfs dat de mogelijkheid om deel te nemen aan het afschaffen van een vijand van de staat [Partij], een glorieus ding was.

Enver Tohti (rechts), een voormalige Oeigoerse arts, sprak over zijn pijnlijke ervaring van 18 jaar geleden.

 

Mensenrechten Commissie dwingt voortdurende inspanningen af om orgaan oogst tegen te gaan

Rogers drong er bij meer leden van het Europees Parlement op aan om aandacht te besteden aan de wreedheden. "In het bijzonder over de kwestie van de orgaanroof. Eén van de aanbevelingen in het rapport is dat er een internationaal, onafhankelijk onderzoek moet komen om de waarheid van wat er gebeurt over orgaanroof vast te leggen," met inbegrip van waar de organen vandaan komen en de omvang van transplantaties die worden uitgevoerd.

Bruce stemde toe, "Wij adviseren een internationaal onderzoek naar het oogsten van organen in China, en we vragen de Britse regering hier in de leiding te nemen." Bovendien, zei hij dat de kwestie van de orgaanroof niet alleen privé, maar ook in het openbaar moet worden aangepakt."

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/12/157793.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular