Zwitserland: Zesendertig wetgevers dringen er bij VN Commissaris voor Rechten van de Mens op aan om steun te bieden bij het berechten van voormalig Chinese dictator

(Minghui.org) Zesendertig Zwitserse wetgevers ondertekenden gezamenlijk een brief aan Zeid Ra’ad Al Hussein, de VN Hoge Commissaris voor mensenrechten, om hem aan te sporen steun te bieden bij het berechten van Jiang Zemin voor de rol die hij speelde in de 17 jaar lange vervolging van Falun Gong.

Jiang Zemin, toenmalig hoofd van de Chinese Communistische partij, lanceerde de vervolging in 1999 en leidde persoonlijk de wrede vervolgingscampagne. Sinds mei 2015 hebben meer dan 200.000 Falun Gong beoefenaars over de hele wereld een juridische klacht ingediend tegen Jiang Zemin bij het Chinese Hooggerechtshof. Ondertussen hebben miljoenen mensen wereldwijd, inclusief mensen uit China, een petitie ondertekend die het Chinese rechtssysteem oproept om de misdaden van Jiang te onderzoeken.

Alvorens Henry Rappaz, een lid van de Raad van Genève, de brief ondertekende, herinnerde hij iedereen eraan niet te vergeten dat de wereld geen aandacht besteedde aan de misdaden van de Nazi’s totdat miljoenen Joden vermoord werden. Hij gelooft dat het tijd is om acties te ondernemen om de Chinese Falun Gong beoefenaars, die groffe mensenrechtenschendingen ondergaan, te redden.

De brief spreekt eerst met lof over de anti-corruptie campagne in China, die geleid heeft tot de val van verschillende hoog geplaatste functionarissen. De Zwitserse wetgevers geloven dat deze campagne een teken is van verbetering in het Chinese wetssysteem.

De brief duidde aan dat de vervolging die in 1999 door Jiang Zemin geïnitieerd werd extreem wreed is, met in het bijzonder de door de staat uitgevoerde orgaanroof bij Falun Gong beoefenaars. De brief informeert Hussein dat vele organisaties, met inbegrip van de VN, het Europees Parlement en andere mensenrechtenactivisten, een opgeroep hebben gedaan om deze orgaanroof-misdaden te stoppen, met twee miljoen handtekeningen tot aan vandaag.

De brief spoort Hussein ook aan om de Chinese president aan te moedigen Jiang aan te klagen en zijn misdaden te onderzoeken, gezien het feit dat meer dan 200.000 criminele klachten tegen hem ingediend werden.

De wetgevers geven aan dat de hele wereld afwachtend toekijkt naar de ontwikkelingen van deze aanklachten, en zij spelen de rol van getuigen. Daarom doen zij deze oproep.

Vervolgens stuurden de Zwitserse wetgevers een gelijksoortige brief direct naar de Chinese president om bij hem aan te dringen mee te werken de aanklachten tegen Jiang verder door te zetten.

Deze keer tekenden o.a. tien Federale Parlementsleden (MP), een voormalig MP, een lid van de Grote Raad van het kanton Genève, een voormalig lid van de Hoge Raad, en 23 leden van de Raad van Genève.

Zwitserse MP's en wetgevers die gezamenlijk vroegen om Jiang Zemin voor het gerecht te brengen.

 

MPs: Daniel Brelat, Dominique De Buma, Balthasar Glättli, Beat Jans, Liliane Maury-Pasquier, Lisa Mazzone, Carlo Sommaruga, Francine John, Andrea Geissbühler, Giovanni Merlini

Voormalig MP: Ueli Leuenberger

Lid Hoge Raad van het Kanton van Genève:  Didier Berberat

Voormalig lid van de Hoge Raad:  David Hiler

Leden Raad van Genève: Mathias Buschbeck, Marc Falquet, Jean Luc Forni, Henry Rappaz, Jean-Charles Rielle, Eric Stauffer, Andre Pfeffer, Bernhard Riedweg, Thomas Bläsi, Christian Flury, Christian Grobet, Christian Zaugg, Daniele Magnin, Florian Gander, Francois Baertschi, Jean-François Girardet, Jean-Marie Voumard, Patrick Dimier, Patrick Lussi, Sandra Golay, Sarah Klopmann, Stephane Florey, Thomas Wenger.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/30/157626.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular