17 jaar marteling, 17 jaar moord, 17 jaar te lang

Falun Gong beoefenaars en supporters houden in Washington DC een kaarslicht wake voor de in China vermoorde slachtoffers.

New York – Op die ene dag in 1999 werden de levens van tientallen miljoenen Chinezen drastisch veranderd door de Chinese Communistische Partij. Hun vreedzame spirituele beoefening werd van de ene dag op de andere verboden. De CCP ontketende een campagne van vervolging die tot verschrikkelijke mensenrechtenschendingen, wreedheden en talloze sterfgevallen heeft geleid.

Zeventien jaar later duren deze wreedheden nog voort.

Sinds januari 2015 werden meer dan 930 Falun Gong beoefenaars, na valse beschuldigingen in nep-hoorzittingen, veroordeeld tot een gevangenisstraf. Tienduizenden of meer kwijnen weg in onwettige detentiecentra, “zwarte gevangenissen“ of blijven berooid achter als ze proberen te ontsnappen aan ontvoering door Chinese ambtenaren. De martelingen zijn vreselijk als ambtenaren Falun Gong beoefenaars dwingen hun meest diepgewortelde overtuiging op te geven (Amnesty International Report). Gevallen van Falun Gong beoefenaars in hechtenis die binnen enkele dagen na hun arrestatie stierven, blijven voortdurend aan het licht komen. (Epoch Times Report).

Meest alarmerend is een recent onderzoeksrapport dat aangeeft dat Chinese ziekenhuizen tienduizenden orgaantransplantatie operaties per jaar uitvoeren (CNN Report). De meerderheid van deze organen zijn afkomstig van Falun Gong beoefenaars die illegaal gevangen worden gehouden en gedood worden voor het roven van hun organen. Sommige schattingen zeggen dat sinds het jaar 2000 meer dan een miljoen Falun Gong beoefenaars omwille van hun organen gedood zijn (Epoch Times Report).

Maar iets, wat weinig waarnemers hadden kunnen voorzien in 1999 –Falun Gong heeft het overleefd. Sommigen zeggen dat het floreert. En sommige Chinese functionarissen verdedigen het zelfs.

Tientallen miljoenen mensen beoefenen nog steeds Falun Gong in China en sommigen zijn onlangs begonnen  met beoefening van de rustige meditatieve oefeningen en het integreren van de basisprincipes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid in hun dagelijks leven. Zelfs onder diegenen die gedwongen werden hun geloof onder marteling af te zweren, zijn er al meer dan 500.000 die op internet verklaard hebben dat hun afgedwongen schuldbekentenissen nietig zijn.

Na bijna twee decennia voeren van telefoongesprekken, afdrukken van zelfgemaakte folders, verspreiden van beeldmateriaal om belasterende propaganda tegen te gaan en medeburgers te vertellen over de wantoestanden die zich in hun eigen achtertuin afspelen, worden de inspanningen van Falun Gong beoefenaars beloond. Vele advocaten verdedigen Falun Gong beoefenaars, betuigen hun onschuld in de rechtbank, en betwisten de rechtmatigheid van hun vervolging. Duizenden Chinezen die geen Falun Gong beoefenen, ondertekenden petities tot vrijlating van medeburgers die dat wel doen. De locale politie in sommige gebieden beschermt zelfs Falun Gong beoefenaars of weigert ze te arresteren (Freedom House Report).

Ondertussen zitten vele top veiligheidsambtenaren die miljoenen mensen hebben geterroriseerd, achter tralies. En het uiteindelijke meesterbrein van de campagne, voormalig CCP leider Jiang Zemin, is het onderwerp van meer dan 200.000 strafrechtelijke aanklachten, die sinds mei 2015 zijn ingediend bij de officier van justitie.

17 jaar na aanvang van de vervolging van Falun Gong door de CCP is het essentieel om deze ontwikkeling te erkennen en erop te reageren. Maatregelen om de arrestatie, marteling en het doden van Falun Gong beoefenaars te stoppen, blijven urgent.  Op de werkvloer heeft de politie iets meer ruimte gekregen dan in het verleden om zelf te bepalen hoe ze zullen handelen in het voordeel van Falun Gong aanhangers.

Voor de internationale gemeenschap bestaat er een kans om de huidige CCP leider Xi Jinping onder druk te zetten om Jiang Zemin en andere belangrijke daders naar het gerechtshof te brengen.

Op dit kritieke moment neemt de Chinese bevolking in groeiende aantallen op vreedzame wijze maatregelen om het vervolgingsbeleid van de Partij te trotseren en hen te verzekeren dat de waarden waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid de moeite waard zijn om te verdedigen. Als zij het hart en de moed hebben om dit te doen in China, kunnen wij zeker, te midden van het comfort en de vrijheid van het Westen, ervoor zorgen dat ze niet alleen staan.

Bron http://faluninfo.net/article/1326/17-Years-of-Torture-br-17-Years-of-Murder-br-17-Years-Too-Long/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular