Hoorzitting in het Deense parlement richt zich op orgaanroof in China

Het Deense parlement hield op 8 december, 2016 een hoorzitting over gedwongen orgaanoogst in China.

Deze maand vond er een hoorzitting plaats in het Deense parlement over orgaanroof in China. De twee uur durende hoorzitting werd geïnitieerd door de Deense Volkspartij, de Deense minister van Buitenlandse Zaken, de Rood-Groene partij en Alternativet (Deense partij 'Het Alternatief’). De zitting was open voor het publiek en de video-opname is online beschikbaar.

“Dit is iets wat we niet mogen negeren”

Een van de initiatiefnemers, Kenneth Kristensen Berth van de Deense Volkspartij, gaf een openingstoespraak. Met behulp van het voorbeeld van mevrouw Wei Zaiqun, een Deens staatsburger wiens twee zussen werden vastgehouden in China voor het beoefenen van Falun Gong, beschreef Berth de wrede vervolging in China. Deze twee zussen werden niet toegestaan om hun familie te zien, en werden onderworpen aan bloedafname, een gangbare praktijk die tot doel heeft het matchen van weefsel en orgaanroof.

Terwijl hij erop wees dat, als gevolg van de economische belangen, maar weinig landen het Chinese Communistische regime durven  te betwisten, voegde Berth eraan toe: “Maar dit gaat om fundamentele menselijkheid en het is iets wat we niet mogen negeren.”

Kenneth Kristensen Berth van de Deense Volkspartij zei dat zowel het Europees Parlement als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, resoluties hebben aangenomen tegen de orgaanroof in China.

Als historicus, merkte Berth ook op: “Ik kan dit [orgaanroof in China] alleen maar vergelijken met de genocide gepleegd door de Nazi's.”

Door handel mogen principes niet in het gedrang komen

Nikolaj Villumsen van de Rood-Groene alliantie zei dat deze discussie verder reikt dan het Deense parlement. “Vanzelfsprekend is het illegaal oogsten van organen bij gewetensgevangenen in China, duidelijk in strijd met de fundamentele mensenrechten en de mensen over de hele wereld moeten zich er tegen verzetten.”

Hij zei dat de stemmen die zich uitspraken tegen de wreedheden van Chinese regime, voordien vrij luid klonken, alvorens China zijn intrede deed in de vrije handel. Nu worden zulke critici onderdrukt door China’s economische macht, hoewel de tirannie verder gaat. Hij zei dat het gevaarlijk is voor de Deense regering om zich uitsluitend te richten op de handel en principes te negeren.

Rasmus Nordqvist, woordvoerder van ‘Alternativet’, deed een oproep tot verder onafhankelijk onderzoek naar deze kwestie. Hij veroordeelde onvrijwillige orgaandonatie en hoopt dat de Deense minister van Buitenlandse Zaken acties zal ondernemen, wat betreft uitvoerbare maatregelen.

Aan het einde van de hoorzitting las Berth een gezamenlijke verklaring van de drie politieke partijen voor die pleit voor een wettelijke maatregel.

Vergelijkbaar met resoluties die door het Europees Parlement en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden uitgegeven werden, pleiten deze parlementsleden voor het stopzetten van de samenwerking met de Chinese gezondheidszorg totdat een transparant en betrouwbaar orgaandonatie systeem ingevoerd wordt.

Naast het stoppen van orgaanroof, dringen zij er bij de Chinese regering op aan de fundamentele mensenrechten te respecteren en onmiddellijk de vervolging van Falun Gong en andere spirituele en etnische minderheidsgroeperingen te stoppen.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/14/160331p.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular