Freedom House Rapport: “De ergste vorm van religieuze vervolging”

"The Battle voor China's Spirit", gepubliceerd door Freedom House op 28 februari 2017, heeft een 22-pagina's tellende sectie over Falun Gong met 118 referenties van derden.

(Minghui) In een recent rapport van ‘Freedom House’ werd de vervolging van Falun Gong in China belicht en in detail geanalyseerd. Tweeëntwintig pagina’s van het uit 142 pagina’s bestaande document, richtten zich op deze ernstige grootschalige mensenrechtenschendingen.

“[De Communistische partij initieerde] de ergste vorm van religieuze vervolging sinds de grote culturele revolutie, met de aanval op Falun Gong,” luidde het rapport met een citaat van André Laliberté, een vooraanstaand onderzoeker van de Universiteit van Ottawa die zich richt op religie in China.

Met de titel "The Battle for China's Spirit," werd dit rapport op 28 februari 2017  door ‘Freedom House’ gepubliceerd,  In de ochtend van die dag werd er ook een persconferentie georganiseerd door Carolyn Bartholomew, voorzitter van de ‘US-China Economic’ en de ‘security review Commission’. Freedom House, opgericht in 1941, is een Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie, gefinancierd door de regering, met een missie die luidt: "a clear voice for democracy and freedom around the world."

Zowel het volledige rapport als een 40-pagina overzicht zijn te downloaden op de website van de organisatie. Het wordt beschouwd als een van de meest uitgebreide rapporten van een belangrijke mensenrechtenorganisatie.

Zeventien jaar lang verbod

Beginnend met een groepsfoto van de Falun Gong oefeningen van de Mingui website, geeft het rapport een overzicht van de populariteit die Falun Gong genoot in de jaren negentig, evenals de nauwe band tussen de principes van Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid en de Chinese traditionele cultuur. "In de jaren negentig werd Falun Gong beoefend door Chinese mensen uit elke laag van de samenleving, evenals leden van de Communistische Partij," schrijfthet rapport.

Niettemin besloot Jiang Zemin, toenmalig CCP secretaris-generaal en staatshoofd, om Falun Gong te verbieden in 1999 "... zodra Jiang de willekeurige en aantoonbaar illegale beslissing nam om Falun Gong te verbieden en zijn eigen wil doordreef bij andere leden van het Permanente Comité van het Politburo, waren er weinig institutionele of juridische belemmeringen om tegen te gaan wat er daarna kwam." Dit geldt ook voor de lancering van het 610 bureau, welke de drijfkracht werd van deze nationaal verspreidde onderdrukking en demoniserende propaganda.

Ondanks het 17-jarige verbod, beoefenen vandaag de dag nog steeds tientallen miljoenen mensen Falun Gong in China.

Nieuwe ontwikkelingen

Twee ontwikkelingen werden geïdentificeerd door het verslag in verband met de vervolging. Eén daarvan zijn de strenge straffen tegen gedetineerde beoefenaars op grond van illegale toepassing van artikel 300 van het wetboek van strafrecht. Ten minste 933 beoefenaars werden volgens het rapport opgesloten tussen januari 2013 en juni 2016. "... de 45-jarige Gao Yixi stierf in politiehechtenis in april 2016, slechts tien dagen nadat hij en zijn vrouw uit hun huis werden genomen in het kader van duidelijke verdenking van het beoefenen van Falun Gong." Bovendien werden beoefenaars vastgehouden in extralegale ‘opvoedings-centra’, ‘black jails’ en voorhechtenis in ‘detentiecentra’. Velen van hen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf.

De andere ontwikkeling is de onderdrukking van mensenrechtenadvocaten die Falun Gong beoefenaars verdedigden. Bijvoorbeeld: "In juli 2015, lanceerden de Chinese veiligheidsdiensten een agressieve aanval op het nationale contingent van mensenrechtenadvocaten en de ruimere ‘rechten verdedigingsbeweging’, en werden er meer dan 300 advocaten en hun assistenten vastgehouden."

Toch is er reeds bewijs van scheuren in de systemische onderdrukking waargenomen. Het rapport schrijft dit toe aan een aantal factoren, zoals de zuivering van de belangrijkste ambtenaren die betrokken zijn bij de vervolging, en de meer dan tien jaar lange inspanningen van beoefenaars om bewustzijn te creëren over de wreedheden. In feite, nadat het Chinese Hooggerechtshof de procedures versoepeld heeft in mei 2015, hebben beoefenaars binnen en buiten China een groot aantal strafrechtelijke klachten tegen Jiang Zemin ingediend, waarin ze hem verantwoordelijk stellen voor de misdaden.

Alomtegenwoordige repressie

Naast de aanhoudingen, opsluitingen en martelingen, werden verschillende methoden en technieken toegespast door ambtenaren om beoefenaars te mishandelen. Eén zulk voorbeeld is elektronisch toezicht. "Falun Gong beoefenaars werden gevangen genomen voor het achterlaten van voicemail boodschappen, het plaatsen van berichten op WeChat of QQ, of het omzeilen van censuur om toegang te verkrijgen tot geblokkeerde websites."

Een andere strategie gebruikt door ambtenaren om Falun Gong "uit te roeien" is beoefenaars dwingen om hun geloof op te geven. Onder verwijzing naar een rapport van de Amerikaanse Congressional-Executive Commission on China (CECC) in 2008, werd het middel "transformatie" aangehaald, "een proces van ideologische herprogrammering waarbij beoefenaars worden onderworpen aan verschillende methoden van fysieke en psychische druk tot ze hun geloof in Falun Gong te niet doen."

Om de informatie te controleren, hebben de Chinese ambtenaren online termen met betrekking tot Falun Gong zwaar beperkt, als ook het verspreiden van zulke informatie online en offline afgestraft, en informatie drukwerk in beslag genomen. Bovendien hebben ambtenaren vele strategieën toegepast om potentiële supporters van beoefenaars te ontmoedigen om hen te steunen.

“Alles samen sijpelen deze repressieve activiteiten door in elke uithoek van de samenleving – scholen, werkplaatsen, winkels en openbaar vervoer, paspoort-aanvraag, Hukou woonplaats registraties, laptops en smartphones,” haalt het rapport aan.

Een groot aantal uitgaven werden besteed om de vervolging in stand te houden. “...het geschatte jaarlijkse budget voor alle 610 vertakkingen doorheen het hele land is 879 miljoen yuan (118 miljoen €). En dit is slechts voor een deel van het partij-staatsapparaat die betrokken zijn bij de onderdrukking van Falun Gong."

Orgaanroof

Binnen het kader van het ontmenselijken door propaganda, escaleerden deze buitenwettelijke vrijheidsbenemende vormen van misbruik en economische provocaties later tot een nieuwe vorm – namelijk het doden van gedetineerde Falun Gong beoefenaars om hun organen te verkopen voor winst. Na onderzoek van bewijsmateriaal van andere onderzoekers, artsen, ziekenhuis werknemers, en vrijgelaten beoefenaars, vond Freedom House  “... geloofwaardige aanwijzingen dat sinds de vroege jaren 2000, Falun Gong gevangenen werden gedood voor hun organen op grote schaal."

En deze gruweldaad is nog steeds gaande. Op basis van het onderzoekswerk dat gepubliceerd werd in 2016 door David Kilgour, Ethan Gutmann, en David Matas, "... publiekelijk beschikbare gegevens over het aantal transplantaties die worden uitgevoerd in medische instellingen in China duiden aan dat de omvang vele malen groter is dan de 10.000 transplantaties per jaar welke door ambtenaren vaak vermeld wordt." Dit wijst op het toenemende gevaar waar Falun Gong beoefenaars en andere gewetensgevangenen in verkeren.

De weg voorwaarts

“Het simpele feit dat Falun Gong de aanhoudende aanval door de CCP overleefd heeft is indrukwekkend en wijst op het ware falen van het repressieve apparaat van de partij,” meldt het rapport.

Door middel van consistente, niet-gewelddadige inspanningen van Falun Gong beoefenaars om het bewustzijn van de mensen te verhogen en zich te verzetten tegen de vervolging, hebben een groot aantal mensen ervoor gekozen om Falun Gong beoefenaars te steunen. "Orders voor arrestaties dalen nog steeds af van hoog-niveau autoriteiten, maar soms is het antwoord van Public Security Bureau agenten nee, ze oefenen enkel om gezond te zijn," vermeldde het rapport van een Chinese mensenrechten advocaat in 2013.

Nadat de Negen Commentaren op de Communistische Partij in 2004 werd gepubliceerd, hebben veel mensen deel genomen aan een beweging in het leven geroepen om de banden met de partij te verbreken. "Sinds november 2016, beweerde een overzeese website die de stand bijhoudt van de tuidang (quit CCP) beweging dat meer dan 255 miljoen mensen binnen en buiten China hun standpunt hebben ingenomen", schrijft het rapport.

Echter, zolang de vervolging van kracht blijft, "worden Falun Gong beoefenaars in heel China nog steeds vastgehouden, gevangen gezet, gemarteld en soms gedood in wat nog steeds een massale campagne van religieuze vervolging is," concludeert het rapport.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/8/162431.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular