Het aangrijpende verhaal van Falun Dafa

11-06-2017 Waarom vervolgd?

Sinds de introductie aan het publiek in 1992 groeide Falun Dafa uit tot volksfenomeen nummer één. Alom geroemd voor het positieve effect op de gezondheid en de moraal van de samenleving groeide de populariteit van Falun Dafa in onvoorstelbare mate todat van de ene dag op de andere de vervolging ingezet werd tegen deze groep door het Chinese communistische regime. Hier een kort overzicht over Falun Dafa en de vervolging.

Falun Dafa in China

Falun Dafa (ook Falun Gong genaamd) is een zeer oude meditatie-wijze die diepgeworteld is in de 5000 jaar oude Chinese cultuur. In 1992 werd het opnieuw geïntroduceerd aan het grote publiek van China, in de vorm van een qigong-wijze vergelijkbaar met het traditionele Tai-chi. Naast vloeiende oefeningen en meditatie, brengt Falun Dafa een filosofie met zich mee gebaseerd op de drie universele waarden Waarachtigheid (Zhen), Mededogen (Shan) en Verdraagzaamheid (Ren). Op deze manier bracht Falun Dafa de aloude term ‘cultivatie-beoefening’ terug tot leven, en werd het beschouwd als een ware traditionele cultivatie-wijze voor het verfijnen van lichaam en geest.

In de jaren negentig genoot Falun Dafa een ongekende populariteit in China en het groeide in een paar jaar tijd uit tot de meest beoefende qigong-wijze in de geschiedenis van China. Voor tientallen miljoenen Chinezen voelde dit aan als een zegen en Falun Dafa wakkerde opnieuw het Chinese traditionele altruïsme en lichamelijk welzijn aan.

Falun Gong oefenplaats in Peking, China; vóór de start van de vervolging door de CCP op 20 juli 1999

Falun Dafa zorgde voor een duidelijke verbetering van de volksgezondheid alsook een morele herleving van de traditionele cultuur. Van 1995 tot 1998 ontstonden  Falun Dafa ochtend-oefensessies in de parken en op de pleinen door heel China heen. Mensen uit alle lagen van de bevolking, waaronder politieagenten, militairen en zelfs partij-functionarissen, omarmden deze traditionele cultivatie-wijze gebaseerd op Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid.

Brutale vervolging

Eind jaren ’90 waren er in China meer dan 70 miljoen beoefenaars van Falun Dafa. Dit aantal lag hoger dan het aantal officieel actieve leden van de CCP. In de ogen van het regime was Falun Dafa als het ware populairder geworden dan de communistische partij zelf. De toenmalige president Jiang Zemin zag Falun Dafa als een enorme intimidatie voor zijn ego en macht en gedreven door woede en jaloezie, lanceerde hij in 1999 een gruwelijke vervolging om Falun Dafa volledig te verwijderen uit de harten van alle Chinezen. Het gevolg was een verbod op het beoefenen van Falun Dafa in China en daarnaast een grootschalige haatcampagne via de staatsmedia. De impact op de samenleving was enorm en het is onbekend hoeveel Chinese onschuldige Falun Dafa beoefenaars zijn bezweken na langdurige opsluitingen, folteringen en mishandeling.

Het Chinese regime liet het bedrijf ‘Cisco’ de krachtigste en duurste internetfirewall ter wereld ontwikkelen, wat het haast onmogelijk maakte voor Chinese Falun gong beoefenaars om hun stem te laten horen alsook voor alle andere Chinezen om de waarheid over de vervolging te achterhalen. Velen werden opgepakt door simpelweg een aan de vervolging gerelateerd bericht te versturen via het internet. Het enige Falun Dafa gerelateerd nieuws vanuit China kwam dan ook van de Chinese staatsmedia zelf waardoor zelfs Westerse journalisten vaak verkeerd werden geïnformeerd met alle gevolgen van dien. Falun Gong werd gedemoniseerd en dit trekt de aandacht weg van hetgeen er zich werkelijk afspeelt (Meer informatie over de facetten en omvang van de vervolging).

Systematische orgaanroof

In 2005 publiceerden David Matas (gerenommeerd mensenrechtenadvocaat) en David Kilgour (voormalig Canadees parlementslid en Staatssecretaris) een onderzoeksrapport getiteld ‘Bloody Harvest’ dat aangaf dat China het op één na hoogste aantal orgaantransplantaties uitvoert ter wereld, na de V.S. Het onderzoek gaf aan dat China echter geen orgaandonatieprogramma heeft en dat de bron van die organen zich bevindt binnen de werkkampen en gevangenissen waar gewetensgevangenen letterlijk worden opgeofferd en daarbij dus een levende orgaanbank vormen. De grootste groep gewetensgevangenen in China zijn opgesloten Falun Gong beoefenaars (meer informatie).

In juni 2016 werd een nieuw rapport uitgebracht door David Matas en David Kilgour samen met Ethan Gutmann (onderzoeksjournalist en auteur van het boek ‘The Slaughter’). Tijdens hun onderzoek kwamen zij tot de onthutsende vaststelling dat het aantal slachtoffers nog beduidend hoger ligt dan eerst werd gevreesd en dat naar schatting 60.000 tot 100.000 personen per jaar vermoord worden om daarna hun organen te gebruiken in de transplantatiecentra verspreid over heel China.

De hoop dat de situatie verbetert in China werd hiermee volledig de kop ingedrukt. Sinds hun initieel onderzoek uit 2005 werd de situatie blijkbaar alleen maar erger. Via de volgende link geeft de heer Gutmann een korte toelichting bij hun meest recente rapport: http://endorganpillaging.org/an-update/

In 2013 nam het Europees parlement een resolutie aan waarin deze wantoestanden werden veroordeeld. Na de publicatie van het laatste rapport in juni 2016 heeft het Europees Parlement in juli 2016 opnieuw een resolutie aangenomen die deze illegale praktijk van organenroof veroordeelt en waarin wordt gevraagd aan de Europese Raad, de Europese Commissie alsook aan alle individuele Europese lidstaten om dringend actie te ondernemen.

In de Verenigde Staten werd onlangs eveneens een resolutie aangenomen. Momenteel wordt er in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gewerkt aan een wetgevend initiatief met betrekking tot orgaantoerisme en prosecutie van terugkerende transplantatie patiënten vanuit landen zoals China. In Spanje, Israël en Taiwan werden reeds zulke wetten geïmplementeerd.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular