China achter de schermen: één van ‘s werelds grootste vervolgingscampagnesVervolging van Falun Gong gedurende de afgelopen 18 jaar

25-07-2017 Waarom vervolgd?

Miljoenen mensen in China verloren hun werk, werden van school geschorst, gevangen genomen, gemarteld of werden vermoord simpelweg vanwege hun beoefening van Falun Gong. Het Chinese Communistische regime heeft bovendien alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat dit verhaal buiten het vizier van de internationale gemeenschap blijft.

Het begon in de nacht van 20 juli 1999

Door heel China werden mensen in het holst van de nacht uit hun bed gesleurd. Velen werden naar detentiecentra of gevangenissen overgebracht waar ze werden mishandeld en geslagen. Velen werden zelfs dood gemarteld.

De politie volgde de bevelen op die rechtstreeks van de top van de CCP kwamen. Jiang Zemin, het kopstuk van de Chinese Communistische Partij, had orders gegeven om Falun Gong te verpletteren. Volgens verschillende rapporten, was Jiang razend vanwege de populariteit van Falun Gong en wilde zijn macht tonen – In die periode waren er naar schattingen meer dan 100 miljoen beoefenaars van Falun Gong in China.: veel meer dan het officiële aantal actieve leden van de partij zelf.

Tientallen miljoenen mensen die Falun Gong beoefenen werden sindsdien onwettig opgesloten, ondergingen brainwash-sessies en folteringen. Het gedocumenteerde dodental liep al snel op tot in de duizenden. Maar verschillende deskundigen schatten dat uiteindelijk meer dan een miljoen Falun Gong-beoefenaars zijn gedood om een groeiende orgaantransplantatie-industrie in China te voorzien van de nodige verse organen.

 

Waarom deze vervolging?

In de jaren negentig genoot Falun Gong veel steun van verschillende Chinese overheidsinstellingen als een meditatie praktijk gericht op de verbetering van de publieke gezondheid en moraliteit.

Nochtans werd vanaf 20 juli 1999 een grootschalige campagne van onderdrukking en vervolging gelanceerd. Wat ging er mis?

De meest directe verklaring voor deze schijnbaar irrationele campagne tegen Falun Gong heeft te maken met het feit dat de karakteristiek van de Chinese Communistische Partij (CCP)  atheïstisch en dictatoriaal is, waardoor het regime steeds gevoelig en angstig reageert op elke groepering die zich buiten haar controle begeeft, in het bijzonder diegene die zich baseert op een ‘andere’ ideologie. Ergens halfweg de jaren negentig voelden sommige partij-functionarissen hun macht in het gedrang komen door de populariteit van Falun Gong. De vervolging kwam in de jaren daarop vol op gang na een escalatie van de intimidaties door de Partij. (Zie tijdlijn)

Sinds haar ontstaan in 1949 heeft de Chinese Communistische Partij herhaaldelijk getracht om alle vormen van spirituele of religieuze expressie te verwijderen uit China (een land dat traditioneel ooit “Het Hemelse Rijk” werd genoemd). Tot op heden kunnen Christenen, Katholieken als ook vele Protestanten evenals Tibetanen niet vrijblijvend hun geloof beoefenen in China en lopen zij voortdurend het risico om vervolgd te worden.

Tegen 1999, werd Falun Gong een doelwit vanwege het feit dat het de grootste en snelst groeiende spirituele groep in China was geworden, met meer dan 100 miljoen beoefenaars in heel China, een schatting die destijds werd aangegeven in Chinese overheidsrapporten.

Andere bronnen vermelden dat de beslissing om de vervolgingscampagne te lanceren voortvloeide uit de angst en jaloezie van de voormalige partijvoorzitter Jian Zemin, terwijl andere leiders in die tijd Falun Gong volkomen onschuldig vonden. De ‘Washington post’ schreef in die tijd: “Jiang Zemin heeft zelf beslist dat Falun Gong vernietigd moet worden,... hij richtte zich op wat hij dacht een gemakkelijk doelwit zou zijn.” (Meer info over de oorsprong van de vervolgingscampagne)

Uitdrukkingen van steun:

Amnesty International:
“Deze onderdrukking is politiek gemotiveerd, en de grote meerderheid van de slachoffers zijn alledaagse mensen die enkel op vredevolle wijze hun recht op vrijheid van geloof willen uitoefenen.”

Chris Smith:
“Falun Gong beoefenaars hebben grootse moed en vrede gedemonstreerd. Vele Falun Gong aanhangers zijn helden wat betreft internet vrijheid.”

Guo Guoting (Chinese mensenrechten advocaat momenteel in ballingschap):
“Het 610-bureau geheime politiedienst, is net zoals Hitlers Gestapo. Ze zijn machtig en… zij schaduwen en controleren alle Falun Gong beoefenaars in hun regio’s.”

David Matas (Beroemd Canadees mensenrechten advocaat):
“Orgaanroof bij Falun Gong beoefenaars, is een nieuwe vorm van kwaad op deze planeet.”

Lynn Woolsey (V.S. Congresswomen (D-CA):
“Mensen worden naar gevangenissen en werkkampen gestuurd en worden aangevallen voor hun beoefening van Falun Gong. De Chinese regering moet een einde maken aan deze onmenselijke vervolging.”

Illeana Ros-Lehtinen (V.S. Congresswomen (R-FL):
“Het regime in Beijing maakt zich vandaag de dag schuldig aan een barbaarse onderdrukking van hun eigen burgers simpelweg omdat zij op vredevolle wijze een spirituele discipline willen beoefenen… deze werkelijkheid geeft een nieuwe betekenis aan het begrip “Slachters van Peking”.

Edward McMillan Scott (Voormalig Europees Parlement Vice President):
“We spreken hier over genocide. De Falun Gong zijn het doelwit van uitroeiing. Daarom zouden alle regeringen actie moeten ondernemen.”

Freedom House:
"Het wegnemen van organen bij Falun Gong gedetineerden, om deze vervolgens te verkopen bij transplantatie operaties heeft op grote schaal plaatsgevonden en gaat vermoedelijk verder.”

Jiang Tianyong (Chinese prominente advocaat):
“Ik verdedigde Falun Gong beoefenaars in meer dan 20 zaken.  Fysieke martelingen waren vaak aan de orde. Na hun arrestaties, werden ze vaak geslagen totdat ze verlamd waren of zelfs stervende.”

Foltering

Misschien is het meest typische kenmerk van de campagne het alomvattende gebruik van extreme vormen van marteling. Marteling van Falun Gong aanhangers is gedocumenteerd in elke provincie van China, in gevangenissen, werkkampen, brainwashing-centra en scholen in zowel de grote en kleine steden, alsook de dorpen in heel China.

Veel voorkomende foltertechnieken zijn onder andere elektrische schokken, brandwonden met ijzeren staven, het lichaam dagenlang in pijnlijke posities vastbinden, dwangvoeding door middel van een plastic darm via de neus, fysiologische zoutoplossing toedienen en bamboestokjes onder de vingernagels steken, om er maar een paar te noemen. Verkrachting en andere vormen van seksuele marteling van gevangengenomen Falun Gong beoefenaars zijn ook vaak voorkomende misdrijven.

Tot nu toe zijn er meer dan 4000 gedocumenteerde sterfgevallen, en minstens 63 000 gevallen van foltering. Volgens rapporten van de Speciale Rapporteur Inzake Foltering van de Verenigde Naties, vormde twee derde van de geregistreerde slachtoffers van foltering in China Falun Gong beoefenaars (Meer over foltering).

Gevangenschap en hersenspoeling

Vele honderdduizenden Chinezen, werden door de haatcampagne tegen Falun Gong tijdens showprocessen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen in werkkampen (zogenaamde “heropvoeding" door arbeid) of gevangenissen (China’s Goelag-systeem). Vaak worden zij gedwongen om meer dan 20 uur per dag te werken. Zonder enig loon maken zij allerhande artikelen zoals bijvoorbeeld speelgoed, kerstdecoratie, eetstokjes, kledingartikelen en voetballen bedoeld voor de export. Zij die weigeren worden gemarteld (Meer over dwangarbeid en slavernij).

Zei het in de werkkampen, gevangenissen of speciale heropvoedingscentra, alle opgesloten Falun Gong beoefenaars ondergaan onder dwang wat enkel omschreven kan worden als hersenspoeling. De bedoeling van de Communistische partij is om deze mensen te dwingen hun spiritueel geloof op te geven en ervoor te zorgen dat zij Falun Gong aanzien als een “gevaar voor de samenleving”. Ook wordt van hen verlangd dat ze andere beoefenaars, die actief deze vervolging proberen tegen te gaan, aan te geven.

Tijdens dit hersenspoelproces, of wat de partij “transformatie” noemt, wordt gebruik gemaakt van methodes zoals het verbod om te slapen, uren lang staren naar video’s die Falun Gong demoniseren, dreigementen, en “strijdbijeenkomsten” die sterk doen terugdenken aan de periode van de culturele revolutie. Diegenen die weigeren zich te laten “transformeren” worden met psychotische drugs geïnjecteerd als “behandeling” tegen wat wordt gezien als de mentale stoornis van het “onjuist politiek denken” (Meer over psychiatrische vervolging).

Orgaanroof

Vandaag worden miljoenen Falun Gong beoefenaars nog steeds brutaal vervolgd in China.

De ultieme manier die binnen het regime werd bedacht om om te gaan met het enorme aantal gevangengenomen Falun Gong beoefenaars, is echter nog weerzinwekkender. Volgens medewerkers en ex-medewerkers van verschillende Chinese ziekenhuizen, worden Falun Gong beoefenaars op grote schaal gebruikt als een levende bank voor orgaandonoren. Zij worden in grote aantallen vermoord zodat hun organen gebruikt kunnen worden voor transplantatie-operaties die op bestelling worden uitgevoerd.

Een lever, nier, hart of hoornvlies wordt verwijderd bij levende Falun Gong beoefenaars wanneer hun bloedtype overeenkomt met dat van potentële patiënten, zoals partij-functionarissen en andere wanhopige, welvarende individuen uit China en daarbuiten. Er werd zelfs geadverteerd via het internet. Tijdens opgenomen telefoongesprekken met Chinese ziekenhuizen, zoals uitgevoerd in het Canadees onderzoek naar deze orgaanroof, werden artsen zelfs betrapt met het opscheppen over deze praktijken (Meer over orgaanroof).

Censuur en propaganda wakkeren het geweld aan

Zoals bij elke genocide van de twintigste eeuw, vergt extreem geweld eerst de demonisering van “de anderen” door middel van propaganda. Eén sleutel-methode die de partij toegepast heeft, is het beperken van vrije informatie over Falun Gong en het vervalsen van de beschikbare informatie, zowel in China als daarbuiten.

Vanaf de eerste dag van de onderdrukking, heeft het regime alle Falun Gong boeken en informatie waarin positief over Falun Gong wordt gesproken verbannen. Alle websites gerelateerd aan de praktijk werden onmiddellijk geblokkeerd. Miljoenen Falun Gong boeken werden in beslag genomen en zelfs publiekelijk verbrand. Het regime deed er alles aan om elke eerdere positieve berichtgeving over Falun Gong uit het collectief geheugen van de Chinezen te wissen alsook het feit dat Falun Gong als een gezonde, normale en positieve manier van leven is die omarmd wordt door miljoenen beoefenaars (Meer over censuur).

Deze inspanningen voor censuur hebben zich uitgebreid via het internet, in grote mate dankzij westerse bedrijven die enthousiast internetbeveiligingstechnologie verkocht hebben aan de veiligheidsdiensten van de CCP. Hierdoor werd het voor het regime zelfs mogelijk om mensen te arresteren voor het online posten van bewijzen over folteringen of simpelweg voor het downloaden van artikels over Falun Gong.

Naast censuur heeft de partij geprobeerd Falun Gong te demoniseren door middel van een agressieve propaganda-campagne. Het regime was vastbesloten om Falun Gong af te schilderen als gevaarlijk, afvallig en abnormaal.

Drie maanden na het verbod op Falun Gong,  plakte voormalige partij leider Jiang Zemin officieel het label “cult” (sekte) op Falun Gong, met als doel de publieke opinie verder om te buigen. Op aangeven van de CCP lanceerden diverse overheidsinstanties tal van publicaties op hun websites, radio- en tv-programma's en zelfs toneelstukken, stripverhalen en tentoonstellingen om Falun Gong te demoniseren (Meer over deze propaganda campagne).

“Regeringsambtenaren wereldwijd, hebben ondertussen gerapporteerd desinformatie te hebben ontvangen van afgevaardigden van de Chinese Communistische partij”

Regeringsambtenaren wereldwijd, hebben ondertussen gerapporteerd desinformatie te hebben ontvangen van de afgevaardigden van de Chinese Communistische partij. Vaak gaat dit gepaard met pogingen om de verkozen politici te beïnvloeden zodat misdrijven tegen Falun Gong niet worden vermeld, of om proclamaties en schriftelijke erkenning van bijdragen die Falun Gong aan de gemeenschap levert te blokkeren, alsook Falun Gong activiteiten, zoals parades of conferenties, etc. tegen te gaan.

Zelfs bedrijven, journalisten en academici worden bespeeld door het regime om ervoor te zorgen dat dit hele verhaal verscholen blijft onder de radar of achter een gordijn van geheimzinnigheid (Meer over druk in het buitenland).

Sociaal en economische impact

Sommige Chinezen die ervoor kozen steun te bieden aan Falun Gong beoefenaars in China, kregen ook te maken met onderdrukking. Deze verhalen haalden de krantenkoppen nauwelijks – Zij werden ontslagen op het werk, uitgesloten op universiteiten of kregen te maken met andere vormen van discriminatie zoals het ontnemen van gezondheidszorg, scheidingen of werden zelfs dakloos (Meer over vervolging op werk en school en dakloosheid door de vervolging).

Verzet

Toen de vervolging gelanceerd werd in 1999, kwamen tientallen miljoenen Chinezen die de meditatiediscipline beoefenden voor een keuze te staan. Eén optie was om zich opnieuw over te geven aan de Communistische partij en de beoefening op te geven die hen gezonder maakte, hen voorzag van een spirituele leidraad en hen een onverwachte nieuwe hoop en zingeving had gegeven. Een tweede was om gewoon in stilte thuis verder te oefenen, maar al gauw was duidelijk dat dit niet mogelijk was zelfs als men in staat zou zijn de druk van familie en vrienden te negeren. Een uiteindelijke optie bleek te zijn om openlijk verder te oefenen ondanks ten volle te beseffen wat de pijnlijke gevolgen zouden kunnen zijn. Wat de gekozen weg ook was, Falun Gong beoefenaars hebben een opmerkelijk verzet getoond, met tientallen miljoenen mensen die vandaag de dag nog steeds beoefenen in China, en zelfs nieuwe mensen Falun Gong oppakken.

De acties van Falun Gong beoefenaars zowel in China als daarbuiten worden steeds getypeerd door een geweldloos verzet waarbij zij zich voortdurend focussen op elke beschikbare vreedzame manier om hun stem te laten horen.

In eerste instantie werd getracht met de Communistische partijleiders te onderhandelen door middel van verzoekschriften, brieven en petities. Toen deze geen gehoor kregen, keerden Falun Gong beoefenaars  naar het Tiananmenplein – waar zij in stilte mediteerden of banners vasthielden alvorens gearresteerd te worden – hierbij deden zij een beroep op het geweten en mededogen van het Chinese volk en wereldleiders. Naarmate de vervolging voortgezet werd, begonnen Falun Gong beoefenaars de staatspropaganda tegen te gaan door informatie te verspreiden die de ware aard van de vervolging blootstelt. Hierbij werd gebruik gemaakt van folders, DVD's, e-mails en oproepen per telefoon.

Ondanks de risico’s proberen Falun Gong beoefenaars in China op die manier weerstand te bieden tegen deze vervolging die nog steeds niet is beëindigd. Samen vormen zij momenteel een verzetsbeweging, die waarschijnlijk de grootste geweldloze verzetsbeweging in de wereld is.

Door middel van straatactiviteiten en allerhande projecten van Film screenings tot kunsttentoonstellingen doen Falun Gong beoefenaars buiten China er op hun beurt alles aan om deze vervolging en de grove schendingen van mensenrechten die ermee gepaard gaan bloot te leggen en onder de aandacht te brengen. Lees meer over activiteiten van Falun Gong beoefenaars.

Bron http://faluninfo.net/why-persecution/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular