ChinaTribunal concludeert: Orgaanroof in China heeft op significante schaal plaatsgevonden

18-07-2019 Orgaanroof

Een onafhankelijk volkstribunaal is na een jaar lang onderzoek unaniem tot de conclusie gekomen dat gewetensgevangenen in China “op significante schaal” gedood zijn en nog steeds gedood worden voor hun organen. Het panel concludeerde verder dat Falun Gong beoefenaars tot de grootste groep slachtoffers van deze orgaanroof behoren.

Het tribunaal werd voorgezeten door Sir Geoffrey Nice, die eerder de vervolging van de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic bij het Internationaal Strafhof leidde. Het panel bestaat daarnaast uit zeven internationale deskundigen die belast zijn met het onderzoek naar orgaanroof in China.

Na de eerste reeks hoorzittingen stelden de leden van het tribunaal in december 2018 een voorlopig oordeel op, waarin zij concludeerden dat de gedwongen orgaanoogst van gewetensgevangenen in China op een grote schaal heeft plaatsgevonden en gedurende een substantiële tijdsperiode.  Na nog half jaar extra onderzoek en hoorzittingen kwam het tribunaal op 17 juni 2019 tot de definitieve uitspraak:

Orgaanroof in China vindt al jaren plaats op een significante schaal en Falun Gong beoefenaars zijn één - en waarschijnlijk de grootste - bron van organen. De vervolging en medische testen bij Oeigoeren is meer recent en het kan zijn dat er op termijn bewijzen van orgaanroof bij deze groep naar voren kunnen komen. Het Tribunaal heeft geen bewijs dat de belangrijke infrastructuur die verbonden is met de Chinese transplantatieindustrie is ontmanteld – en zonder een bevredigende verklaring voor de bron van direct beschikbare organen – concludeert het tribunaal dat de gedwongen orgaanoogst tot op de dag van vandaag doorgaat. - China Tribunal uitspraak 17-juni-2019

Voorzitter Sir Geoffrey Nice zei dat het tribunaal veel bewijsmateriaal had ontvangen waaruit blijkt dat de wachttijden voor organen die door artsen en ziekenhuizen in China zijn beloofd voor transplantaties buitengewoon kort waren; wachttijden die niet mogelijk zijn bij normale vrijwillige orgaandonatiestelsels zoals die in het Westen. Het bewijsmateriaal omvatte ‘undercover’ telefoongesprekken met Chinese artsen, evenals een verklaring van een Israëlische arts die vertelde hoe zijn patiënt werd verteld dat hij in China in twee weken een harttransplantatie kon krijgen.

Het tribunaal ontving ook consistent bewijsmateriaal van overlevenden dat zij medisch werden getest, met inbegrip van bloedtesten, terwijl ze waren opgesloten. Deze testen kwamen overeen met de testen die worden uitgevoerd om iemand’s orgaanstatus te achterhalen, zei Nice. Hij merkte op dat de testen bijzonder ongebruikelijk waren, omdat de betreffende personen ook gemarteld werden terwijl ze werden vastgehouden. De testresultaten werden ook nooit besproken en uitgelegd aan het slachtoffer, voegde hij toe.

Het tribunaal ontving ook direct bewijsmateriaal van orgaanoogst, zei Nice, waaronder van een vroegere chirurg die werd opgedragen om een orgaanextractie bij een levend persoon uit te voeren op een moment waarin de industrie net begon te groeien.

Het tribunaal kwam tot deze conclusie na het analyseren van een veelheid aan bewijsmateriaal waaruit blijkt:

  • Dat er buitengewone korte wachttijden waren (beloofd door artsen en ziekenhuizen in China) voor organen om beschikbaar te komen voor transplantatie. 
  • Dat er foltering heeft plaats gevonden bij Falun Gong beoefenaars en Oeigoeren
  • Dat er een toenemende hoeveelheid bewijsmateriaal was over:
       het aantal transplantantie operaties die uitgevoerd worden en
       de onmogelijkheid dat er ook maar enigszins genoeg ' donors in aanmerking komen' binnen het recent gevormde PRC vrijwillige donor systeem voor dat    aantal transplantatie operaties
  • Dat er een enorme infrastructurele ontwikkeling was van faciliteiten en medisch personeel voor orgaantransplantatie operaties. En dat dit begonnen is voordat een vrijwillig donor systeem zelfs nog maar in de planfase was
  • Dat er direct en indirect bewijs van orgaanroof was
  • Dat Falun Gong beoefenaars tot de grootste groep slachtoffers van deze orgaanroof behoren

Nice zei dat het tribunaal tot deze conclusies kwam na het overwegen van al het bewijsmateriaal dat beschikbaar was, met inbegrip van verklaringen van meer dan 50 getuigen die tijdens twee hoorzittingen werden afgelegd.

Het tribunaal zei ook, dat hoewel zij geen definitief bewijsmateriaal had, er een “risico” bestond dat de Oeigoerse Moslims in Xinjiang ook slachtoffer zijn van orgaanroof terwijl ze vastgehouden worden in ,,heropvoedingskampen”, opgezet door de Chinese autoriteiten. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de deskundigen schatten, dat meer dan één miljoen Oeigoeren en andere Moslim minderheden momenteel in dergelijke kampen worden vastgehouden waar zij aan politieke indoctrinatie onderworpen zijn.

Zie ook: https://www.epochtimes.nl/gedwongen-orgaanoogst-in-china-heeft-op-significante-schaal-plaatsgevonden-concludeert-onafhankelijk-tribunaal_9389.html

Bron https://chinatribunal.com

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular