Hong Kong Falun Dafa Association diep bezorgd over de nieuwe nationale veiligheidswet

22-06-2020 Rechtsmisbruik

Noot van de redactie: op 28 mei heeft het Chinese Nationale Volkscongres een besluit aangenomen om voor Hongkong een nieuwe nationale veiligheidswetgeving vast te stellen, een maatregel die alom wordt veroordeeld. Om de impact van deze wetgeving op de religieuze vrijheid in Hongkong beter te begrijpen, interviewde het Falun Dafa Informatiecentrum een ​​vrijwilliger van de lokale Falun Dafa Associatie, die om veiligheidsredenen anoniem wilde blijven.

V: Wat was de algehele situatie voor Falun Gong in Hongkong de afgelopen jaren en hoe verschilt deze van binnen China?
A: Hoewel Falun Gong beoefenaars in Hongkong de afgelopen jaren consequent zijn lastiggevallen door groepen van de Chinese Communistische Partij (CCP), kunnen Falun Gong beoefenaars in Hongkong over het algemeen vrij hun levensovertuiging/geloof beoefenen. Ze kunnen mediteren in parken, op straat materiaal verspreiden over Falun Gong, met mensen praten over de onderdrukking van het Chinese volk door de CCP en activiteiten organiseren, marcheren en organiseren, allemaal legaal. De Falun Dafa Stichting Hongkong heeft een website waar mensen vrij toegang hebben tot Falun Gong en informatie over Falun Gong kunnen downloaden. Mensen kunnen ook zonder represailles informatie over Falun Gong delen op sociale media.

Na fysiek geslagen en vals beschuldigd te zijn door CCP groepen, wat de afgelopen jaren van tijd tot tijd gebeurd, kunnen Falun Gong beoefenaars in beroep gaan en kunnen ze meestal, maar niet altijd, een eerlijk proces krijgen. Geen van bovenstaande is mogelijk op het Chinese vasteland.

V: Wat verwacht u dat het effect van de door Peking opgelegde nationale veiligheidswet zal zijn op de lokale Falun Gong gemeenschap als of wanneer deze van kracht wordt? Maakt de gemeenschap zich zorgen over de wet? Wat kan de buitenwereld doen om Falun Gong beoefenaars in Hongkong te helpen?
A: De zogenaamde ‘National Security Law’ zal uiteraard een aanzienlijke impact hebben op de vrijheid en de rechtsbescherming in Hongkong. Als de wet daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, betekent dit het einde van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geloof en levensovertuiging in Hongkong. Momenteel is de Falun Dafa Stichting in Hongkong een wettelijk geregistreerde organisatie in Hongkong. In China wordt Falun Gong echter verguisd en vervolgd door de Chinese Communistische Partij (CCP); Falun Gong-beoefenaars worden willekeurig gearresteerd, gemarteld en zelfs vermoord voor hun organen. Deze vervolging heeft op het Chinese vasteland een krankzinnig niveau bereikt. Er is daar helemaal geen rechtsstaat.

Als de Hongkong versie van de Chinese nationale veiligheidswet wordt geïmplementeerd, zal deze ongetwijfeld werken als een scherp zwaard dat boven het hoofd hangt van de Hongkong Falun Dafa Associatie en elke Falun Gong beoefenaar in Hongkong. We zijn bang dat Falun Gong beoefenaars hun levensovertuiging in Hongkong niet meer vrij zullen kunnen uitoefenen en op elk moment gearresteerd en vervolgd kunnen worden wegens ongegronde claims. Momenteel nemen Falun Gong-beoefenaars bijvoorbeeld deel aan activiteiten die de misdaden van de CCP aan het licht brengen en moedigen ze het Chinese volk aan om afstand te doen van de CCP en haar aangesloten organisaties (Tuidang). Deze activiteiten kunnen allemaal worden beschouwd als "ondermijning van de staatsmacht" onder de zogenaamde nationale veiligheidswet. Falun Gong beoefenaars kunnen worden veroordeeld tot gevangenisstraffen voor activiteiten waaraan ze nu dagelijks vrijelijk kunnen deelnemen.

V: Wat waren de grootste uitdagingen waarmee de gemeenschap van Falun Gong beoefenaars in Hongkong werd geconfronteerd?
A: Falun Gong beoefenaars in Hongkong worden consequent gecontroleerd en gevolgd door de CCP. Onze aanmeldingen voor het houden van evenementen op overheidslocaties worden al jarenlang herhaaldelijk afgewezen. Sinds 2013 hebben al onze openbare activiteiten last gehad van intimidatie en laster door de CCP gecontroleerde groepen. De straatvertoningen van sommige Falun Gong beoefenaars die de vervolging in China laten zien, zijn met geweld gesloopt en in beslag genomen door personeel van de afdeling Voedsel- en Milieuhygiëne van Hongkong, ondanks dat ze in het algemeen de richtlijnen van de regering hebben gevolgd.

In 2016 werd onze conferentie waar we onze ervaringen deelden over het beoefenen van Falun Gong onderbroken en geannuleerd vanwege een bommelding door een pro-CCP-groep. Verschillende klassieke danswedstrijden georganiseerd door Falun Gong beoefenaars in Hongkong werden ook verstoord door CCP-groepen en moesten worden afgelast. Ook is de Hongkong Falun Dafa stichting nooit in staat geweest om een Shen Yun voorstellingen in Hongkong te organiseren, ondanks verschillende pogingen. Dit ofwel vanwege de problemen bij het boeken van locaties of de weigering van de regering van Hongkong om visa af te geven aan de belangrijkste technische staf van Shen Yun. Veel Falun Gong beoefenaars uit Taiwan en andere landen werden door douane en grensfunctionarissen de toegang tot Hongkong tegengehouden toen ze Falun Gong activiteiten in Hongkong wilden bijwonen.

V: Nog andere gedachten om te delen?
A: De Chinese nationale veiligheidswet zal niet alleen religieuze groepen in Hongkong onderdrukken, maar zal ook academische instellingen onderdrukken die onafhankelijk onderzoek uitvoeren. De financiële sector en het bedrijfsleven die onbeperkte toegang tot informatie vereisen zullen ook gehinderd worden. De advocatuur die rechterlijke onafhankelijkheid vereist zal beperkt worden, samen met het onderwijssysteem dat onafhankelijk denken aanmoedigt. Voor de rest van de wereld is deze verdere export van de kwaadgezinde ideologie van de CCP duidelijk een volgende stap in de provocering van de universele waarden van de mens. Het vormt een bedreiging voor alle gebieden in de wereld waar mensen vrijheid koesteren.

We hopen dat alle goedhartige mensen over de hele wereld, inclusief overheidsinstanties, zullen opstaan om de CCP te veroordelen en elke vorm van samenwerking met de CCP te stoppen. Dit is de beste manier om Hongkong te helpen, Falun Gong te helpen en alle mensen te helpen de dreiging van de CCP trachten te weerstaan.

Bron https://faluninfo.net/hong-kong-falun-dafa-association-deeply-concerned-about-the-new-national-security-law/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular