Vrouw van Falun Gong beoefenaar vecht om haar echtgenoot te bevrijden, sterft door mishandeling in gevangenschap

22-06-2020 Arrestaties

Onder voortdurende onderdrukking door de Chinese communistische staat, doorstaat een vrouw uit Hebei meerdere arrestaties, openbaarde ze martelingen en riskeerde ze alles om haar man te redden.

Mevrouw Zhou Xiuzhen, de vrouw van een Falun Gong beoefenaar, stierf op 19 april 2020 aan de gevolgen van ernstige fysieke mishandeling tijdens gevangenschap en de daarop volgende pesterijen door de politie. Zelf beoefende ze geen Falun Gong.

Haar man, de heer Bian Lichao, een "uitstekende werknemer" van de 10de middelbare school van Kailuan in Tangshan (provincie Hebei), was veroordeeld tot 12 jaar wegens het beoefenen van Falun Gong.

Op 25 februari 2012, toen de politie de echtgenoot van Zhou arresteerde, plunderden ze haar huis en roofden een groot deel van haar bezittingen. Ze persten haar 100.000 yuan af (ongeveer 12.600 Euro) om haar vervolgens te arresteren omdat ze getrouwd was met haar man.

Volgens Minghui.org beschuldigde de politie haar man, nadat hij was gearresteerd, met vals bewijs. Ze dreigden om hem, zijn vrouw en dochter iets aan te doen als hij de beschuldigingen zou blijven ontkennen. Onder zware dwang pleitte hij schuld.

Mevr. Zhou werd na 10 dagen te zijn vastgehouden weer vrijgelaten. De communistische autoriteiten hebben haar echtgenoot echter op 26 juli 2012 formeel berecht en hem een ​​gevangenisstraf van twaalf jaar opgelegd wegens zijn beoefening van Falun Gong.

Het gerechtsgebouw waar de echtgenoot van mevrouw Zhou, de heer Bian Lichao, werd veroordeeld.

Slechts drie maanden na zijn gevangenschap in de gevangenis van de Shijiazhuang veroorzaakte de ernstige martelingen van mevrouw Zhou's echtgenoot dat hij uitgemergeld raakte en hoge bloeddruk kreeg. Hij leed ook aan hartproblemen die volgens de dokter op elk moment tot zijn dood konden leiden.

Moeder en dochter nemen het op tegen de CCP

Mw. Zhou maakte zich grote zorgen over de toestand van haar man en bracht zichzelf daardoor in groot gevaar. Ze probeerde haar man te redden met de hulp van hun dochter, de 23-jarige afgestudeerde mevr Bian Xiaohui.

In de maanden na de arrestatie van haar man studeerde mevrouw Zhou de wet en realiseerde zich dat hij niet schuldig was aan enige misdaad. Ze zocht en huurde een advocaat in om hem te vertegenwoordigen.

Toen de autoriteiten van de 11de Middelbare School in Tangshan waar mevrouw Zhou werkte dit ontdekten, begonnen ze haar onder zware druk te zetten. In een poging haar te dwingen de advocaat te ontslaan en zich van haar man te laten scheiden, zeiden ze tegen haar dat ze "een standpunt moest innemen voor de CCP tegen Falun Gong."

Mevr. Zhou reageerde echter door open brieven te schrijven aan overheidsinstanties om gerechtigheid te zoeken voor haar man en bezocht samen met haar dochter het plaatselijke politiebureau.

Minghui.org verklaarde dat mw. Zhou en haar advocaat, nadat hen meerdere keren werd afgewezen haar man in de gevangenis van Shijiazhuang te bezoeken, op 5 maart 2012 eindelijk binnen werden gelaten. Bij binnenkomst weigerde de politie echter het bezoek verder toe te laten. Ze bedreigden haar advocaat en verscheurden zijn juridische toelatingsbrief.

Op 22 april 2013, na verschillende mislukte pogingen, lukte het haar eindelijk toch om hem te bezoeken. Haar man moest door drie bewakers naar het ontmoetingsgebied worden gedragen, omdat hij amper meer kon lopen en zei toen tegen haar: "Elke keer dat we elkaar ontmoeten, kan ons laatste zijn."

Een laatste stand

Mevr. Zhou en haar dochter onthulden vervolgens de martelingen die haar man onderging op grote schaal en riepen op tot publieke steun. De gevangenis van Shijiazhuang reageerde aggresief en tijdens een bezoek op 16 juli 2013 dreigde Yue Yuhai, het hoofd van de 28e gevangenisafdeling,  samen met gewapende bewakers haar te arresteren.

Op 12 maart 2014 stond de 23-jarige dochter van mevr. Zhou voor de gevangenis en vouwde een spandoek open met de tekst: "Ik wil mijn vader zien."

De dochter van mevrouw Zhou, mevrouw Bian Xiaohui, omringd door politie voordat ze werd gearresteerd.

Ze werd gearresteerd en vastgehouden in het Shijiazhuang No. 2 Detentiecentrum en ze werd gedwongen om 26 dagen in een kamer zonder bed te slapen.

Op 13 maart 2014, de dag na de arrestatie van haar dochter werd mevrouw Zhou thuis gearresteerd.

Op 5 augustus 2014 werd mevr. Zhou berecht bij het Lunan District Court van Tangshan en ze werd beschuldigd van het publiceren van informatie over de arrestatie van haar man.

De rechtbank veroordeelde mevrouw Zhou in augustus 2014 tot vier jaar gevangenisstraf, terwijl de districtsrechtbank van Qiaodong haar dochter in april 2015 veroordeelde tot drie en een half jaar.

Beiden zaten in de vrouwengevangenis van de provincie Hebei. Mevrouw. Zhou werd vastgehouden in de 9e afdeling, haar dochter in de 14e.

Volgens Minghui.org leed mevrouw Zhou als gevolg van ernstig mishandelingen in de gevangenis al snel aan de symptomen van ernstige vochtophoping rond haar lever die buikzwelling veroorzaakte en moest ze met spoed naar het provinciale vrouwenziekenhuis van Hebei worden gebracht.

Mevr. Zhou Xiuzhen, voor haar arrestatie.

Achtervolgd door het hele land

Nadat ze was ontslagen uit het ziekenhuis, verbleef Zhou in het huis van haar zus in de stad Langfang. De politie volgde haar daar naartoe vanuit haar geboorteplaats in Tangshan, 160 kilometer verderop, en bleef haar lastigvallen en bedreigen.

Omdat ze onder enorme angst en druk leefde, verslechterde haar toestand voortdurend en moest ze verschillende keren met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht voor reanimatie.

Gedurende deze tijd probeerde Zhou een betere medische behandeling te zoeken bij ziekenhuizen in Peking, maar de politie in Tangshan blokkeerde haar telkens dit te doen en bleef haar lastigvallen.

Zoals gerapporteerd door Minghui.org, werd haar dochter ook constant lastiggevallen door de politie in Tangshan nadat ze was vrijgelaten. Later, toen ze getrouwd was en naar Linfen (provincie Shanxi) was verhuisd, vond de politie van Tangshan haar toch. Ze reisden haar 880 km achterna en dwongen de verhuurder om haar huurovereenkomst te beëindigen.

De voortdurende vervolging van mevrouw Zhou en haar familie zorgde ervoor dat ze voortdurend in nood verkeerde. Ze is nooit hersteld van haar verwondingen en overleed op 19 april 2020.

Haar man, de heer Bian Lichao, zit nog steeds een gevangenisstraf van 12 jaar uit in de Shijiazhuang gevangenis wegens het beoefenen van Falun Gong.

Bron https://faluninfo.net/wife-of-falun-gong-practitioner-fights-to-free-husband-dies-from-prison-abuse/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular