Meer dan 600 wetgevers uit 30 landen pleiten voor de onmiddellijke beëindiging van de 21-jarige systematische en wrede vervolging van Falun Gong door het Chinese regime

New York - 606 wetgevers uit 30 landen hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend en gepubliceerd waarin de Chinese Communistische Partij (CCP) wordt opgeroepen om onmiddellijk de “systematische en meedogenloze campagne om de spirituele discipline van Falun Gong uit te roeien stop te zetten.”

Huidige en voormalige ministers, senatoren, parlementsleden, congresleden en wetgevers op staatsniveau uit 30 landen in Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Azië-Oceanië en Latijns-Amerika ondertekenden de verklaring. Ze uiten hun diepe bezorgdheid over Falun Gong's grondig gedocumenteerde, 21 jaar durende worsteling voor vrijheid van geloof als gevolg van de gewelddadige onderdrukking door de CCP. Ze erkennen 20 juli als de dag waarop de vervolging meer dan twee decennia geleden begon en merken op dat Falun Gong (ook bekend als Falun Dafa) een oude Chinese meditatiepraktijk is die gebaseerd is op de drie principes: Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid.

De vervolging van Falun Gong in China is vandaag de dag één van de zwaarste campagnes tegen een geloofsgroep”, aldus de gezamenlijke verklaring. “Sinds juli 1999 zijn miljoenen Falun Gong beoefenaars in China willekeurig gearresteerd en zonder eerlijk proces gevangengezet. Velen zijn gemarteld en zelfs vermoord.”

“We ... dringen er bij de Chinese regering op aan om de internationale normen te respecteren en ... om de vervolging van Falun Gong in China onmiddellijk stop te zetten en alle gevangengenomen Falun Gong beoefenaars en andere gewetensgevangenen onvoorwaardelijk vrij te laten.

De gezamenlijke verklaring is een ongekende inspanning van parlementsleden uit het hele politieke spectrum, om het onrecht van de CCP tegen Falun Gong te veroordelen. De ondergetekenden zijn huidige en voormalige functionarissen uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Ierland, Nederland, Zweden, Zwitserland, België, Roemenië, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slowakije, Israël, Australië, Nieuw-Zeeland, Letland, Noorwegen, Argentinië, Japan, Taiwan, Venezuela, de Verenigde Staten en Indonesië.

De gezamenlijke internationale verklaring neemt nota van eerdere resoluties van het Europees Parlement en de Amerikaanse Senaat waarin de vervolging van Falun Gong wordt veroordeeld. Tevens verwijst het naar een recent onafhankelijk tribunaal in het Verenigd Koninkrijk dat tot de eindconclusie kwam dat “orgaanroof al jarenlang op grote schaal in heel China plaatsvindt en dat Falun Gong beoefenaars een - en waarschijnlijk de belangrijkste - bron van deze organen zijn.”

De volledige lijst met ondertekenaars is hier beschikbaar.

Een aantal citaten van ondertekenaars

Verschillende wetgevers gaven behalve hun handtekening ook nog aanvullend commentaar. Enkele uitspraken zijn hieronder te lezen.

“Sinds het begin van mijn politieke loopbaan, heb ik de onderdrukking van Chinese burgers in het algemeen, nationale minderheden, religieuze groeperingen, mensen­rechten­activisten, politieke dissidenten en Falun Gong, gevolgd en bekritiseerd. Ik heb ook gestreden voor de autonomie van de bevolking van Hongkong, en voor het recht van de Taiwanese burgers om hun eigen toekomst te bepalen. Ik heb groot respect voor het Chinese volk. Alleen mensenrechten en democratie kunnen China welvaart, vrede en stabiliteit brengen. De vreedzame spirituele beweging Falun Gong kan daaraan bijdragen.”

— Dhr. Hans van Baalen, voormalig lid van het Europees Parlement, voorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) en erevoorzitter van de Liberale Internationale, Nederland

“Als nationaal afgevaardigde en lid van de Commissie internationale handel en cultuur kunt u rekenen op mijn inzet voor het verdedigen van mensen­rechten en veroordeel ik de vervolging van beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong.”

— Francisco Sánchez, nationale vertegenwoordiger, Argentinië

“De vervolging van Falun Gong beoefenaars, die slachtoffers zijn geworden van onderdrukking en marteling, is één van de meest afschuwelijke campagnes van de Chinese Communistische Partij. Ik zal altijd sympathie en steun geven aan degenen die deze vreedzame spirituele traditie beoefenen.”

— George Christensen, Parlementslid, Australië

“Vertrouw erop, dat ik jullie zal blijven steunen in jullie streven een einde te maken aan de onmenselijke vervolging van Falun Dafa. Ik zal de Chinese regering eraan blijven herinneren dat afspraken zoals het ‘Internationaal Verdrag inzake burger­rechten en politieke rechten’ ook van toepassing zijn op dictaturen.”

— Ewa Ernst-Dziedzic, Parlementslid, woordvoerster Buitenlands Beleid van Die Grünen, Oostenrijk

“Mijn gedachten gaan uit naar de familieleden van Falun Dafa beoefenaars die zijn gestorven als gevolg van marteling, gevangeniskampen of de illegale handel in organen. Internationale aandacht kan bewustzijn creëren voor deze problematiek en zo de druk op de Chinese regering vergroten om deze praktijken te stoppen.

Ik wil het Falun Dafa Informatiecentrum bedanken voor de uitgebreide educatieve informatie en ik hoop dat in de toekomst iedereen in China (en wereldwijd) het geloof dat goed is voor hen, kan beoefenen zonder bang te hoeven zijn voor de gevolgen.”

— Petra Wimmer, Parlementslid, woordvoerster van de Sociaaldemocratische Partij, Oostenrijk

“Ik roep de internationale gemeenschap op zich krachtiger en openlijker uit te spreken en de Chinese regering te veroordelen wegens aanhoudende, staatsgesteunde schendingen van fundamentele mensenrechten. We moeten hieraan blijven werken en hopen dat China op een dag de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting, van samenkomst en van religie zal respecteren; een dag waarop de basisprincipes van Falun Gong luid kunnen worden uitgesproken op het Tiananmenplein: Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid.”

— Peter Kent, Parlementslid, voormalig minister van Milieu, Canada

“Ik prijs de Falun Gong beoefenaars voor hun niet-aflatende inzet om de universele principes van Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid in stand te houden.”

— Judy Sgro, Parlementslid, voormalig minister van Burgerschap en Immigratie, Canada

“Ik wil u bedanken voor deze gelegenheid om op krachtige en overtuigde wijze steun te kunnen betuigen aan deze en andere belangrijke initiatieven die door overheden en maatschappelijke organisaties moeten worden genomen. Om zo respect voor de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en vooral de vrijheid van religie en geloof te waarborgen.”

— Giulio Terzi, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Italië

“Op 20 juli zijn er 21 jaren verstreken sinds het begin van de vervolging van Falun Gong. De vrije wereld wordt zich langzaam bewust van de wreedheden die de Chinese communistische partij haar eigen mensen aandoet. Ik wil aandacht vragen voor de vele Falun Gong beoefenaars die als gewetensgevangenen zijn vastgehouden in heropvoedingskampen, gevangenissen en andere detentiefaciliteiten. Er zijn meldingen van marteling en zelfs orgaanoogst. Daarom is deze gezamenlijke verklaring zo belangrijk. De communistische partij van China moet weten wat de vrije wereld eist. We eisen dat deze vervolging en alle andere vervolgingen worden beëindigd. Het moet nu stoppen.”

— Ann-Sofie Alm, Parlementslid, Zweden

“Elke situatie die leidt tot actieve discriminatie van minderheden door welke regering dan ook, moet worden veroordeeld. En de Chinese regering is niet alleen verantwoordelijk voor afschuwelijke discriminatie, maar ook voor culturele genocide op veel van de minderheden in haar eigen land.

Er ontwikkelt zich in China een zorgwekkende trend in het binnenlandse en buitenlandse beleid met betrekking tot de schendingen van de mensenrechten in het algemeen, met inbegrip van de historische situatie in Tibet en tegen de beoefenaars van Falun Gong. Beoefenaars van Falun Gong zijn het slachtoffer geworden van de betreurenswaardige vervolging door de Chinese regering, die sinds de jaren negentig heeft getracht degenen die de spirituele discipline in acht nemen, uit te roeien.

Alle mensen hebben recht op vrijheid van meningsuiting en religie en China moet dat respecteren. We zullen ons blijven inzetten om de mensenrechten overal te handhaven, en elke regering die schendingen van haar burgers (en zelfs anderen) goedkeurt of toestaat, moet ter verantwoording worden geroepen en zal geconfronteerd worden met de reactie van de internationale gemeenschap.”

— Tommy Sheppard, Parlementslid, Verenigd Koninkrijk

“De Chinese staat maakt zich voortdurend schuldig aan mensen­rechten­schendingen tegen de Chinese burgers en het is van cruciaal belang dat we ons daar waar mogelijk tegen uitspreken.

Vrijheid van religie, gedachte, meningsuiting, beweging, vergadering en vereniging worden allemaal onderdrukt in China. Naarmate China zijn onderdrukkingscampagne tegen de Oeigoerse bevolking en Falun Gong opdrijft, moeten wij onze protesten versterken.

Daarom onderteken ik de verklaring graag en betuig ik mijn solidariteit aan al degenen die in en buiten China vechten tegen de repressieve acties van de Chinese staat.”

— Kate Osamor, Parlementslid, Verenigd Koninkrijk

“Bedankt voor uw e-mail met betrekking tot het feit dat het dit jaar 21 jaar geleden is dat de Chinese Communistische Partij de campagne startte, om de spirituele discipline Falun Gong ‘uit te roeien’. Ik zal me zeker namens u uitspreken. U kunt erop vertrouwen dat ik de ontwikkeling van de situatie nauwlettend zal volgen.”

— Sir David Amess, Parlementslid, Verenigd Koninkrijk

“Dit zijn mensen die worden afgeslacht, dat is iets onmenselijks, iets barbaars. Daarom moet er naar mijn mening een juridisch proces plaatsvinden om dit te beëindigen.”

— H. Guspardi Gaus, M.Si., lid van de Tweede Kamer, Indonesië

“Ieder mens verdient waardigheid, en moet controle hebben over zijn lichaam en vrijheid van geloof. Een overheid is er om deze vrijheden te beschermen, niet om ze te vervolgen.”

— David Seymour, Parlementslid, Nieuw-Zeeland

“Taiwan kan op zijn minst de identiteit nagaan van degenen die Falun Gong vervolgen... en ze tot persona non-grata verklaren, of onderzoeken of ze illegaal geld doorgesluisd hebben naar Taiwan. Als dit wereldwijd een gangbare praktijk wordt, geven we een duidelijk signaal af aan de CCP: als je Falun Gong vervolgt, kun je nergens heen en kun je nergens je vermogen verbergen. Op de dag dat er rechtsvervolging ingesteld wordt, kun je je nergens meer verstoppen.

Falun Gong wordt al geruime tijd vervolgd en veel mensen zijn doelwit geworden. De technieken die gedurende de vervolging tot stand zijn gekomen, worden toegepast op Katholieken, Christenen, Taoïsten en zelfs Oeigoeren. Dus het oplossen van de Falun Gong-kwestie is van fundamenteel belang bij het oplossen van al deze problemen.

Ik hoop dat China ‘de communistische partij zal elimineren’ en zijn eigen land een kans zal geven”

— Wang, Ting-Yu. Lid van de Wetgevende Yuan, Taiwan

 


Gezamenlijke verklaring van 606 parlementaire ondertekenaars die oproepen tot beëindiging van de vervolging van Falun Gong

We maken ons grote zorgen over de aanhoudende mensenrechtenschendingen tegen Falun Gong beoefenaars in China.

We weten dat Falun Gong (ook bekend als Falun Dafa) een spirituele meditatiewijze is gebaseerd op de principes: Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid. Op 20 juli 2020 is het 21 jaar geleden dat de Chinese communistische regering een systematische en meedogenloze campagne lanceerde om Falun Gong uit te roeien. Sinds juli 1999 zijn miljoenen Falun Gong beoefenaars in China willekeurig gearresteerd en gevangengezet zonder een eerlijk proces. Velen zijn gemarteld en zelfs vermoord. Er zijn op zijn minst duizenden mensen gestorven als gevolg van dergelijke martelingen en andere mishandelingen in politiehechtenis.

Deze wreedheden zijn goed gedocumenteerd door mensenrechtenorganisaties, overheidsinstanties en de Verenigde Naties. Het mensenrechtenrapport van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken van 2007 verklaarde: “[de speciale VN-rapporteur inzake foltering] Manfred Nowak meldde dat Falun Gong beoefenaars goed waren voor 66 procent van de slachtoffers van vermeende martelingen terwijl ze in hechtenis waren." Het rapport van Amnesty International uit 2017/18 meldde: "Falun Gong beoefenaars worden nog steeds onderworpen aan vervolging, willekeurige detentie, oneerlijke processen en martelingen en andere mishandelingen.” De vervolging van Falun Gong in China is vandaag de dag één van de meest wrede campagnes tegen een geloofsgroep.

In 2013 nam het Europees Parlement resolutie 2013/2981 (RSP) aan en uitte haar: “grote bezorgdheid over de aanhoudende en geloofwaardige berichten over systematische, staatsgesteunde orgaanroof bij gewetensgevangenen in de Volksrepubliek China, waaronder grote aantallen Falun Gong beoefenaars.” In 2016 keurde de Amerikaanse Senaat unaniem een ​​vergelijkbare resolutie goed, H.Res.343. In 2019 concludeerde een Onafhankelijk Tribunaal in het Verenigd Koninkrijk, onder het voorzitterschap van Sir Geoffrey Nice QC, dat “orgaanroof al jarenlang op grote schaal in heel China plaatsvindt en dat Falun Gong beoefenaars één - en waarschijnlijk de belangrijkste - bron van deze organen zijn.”

Wij, de ondergetekenden, dringen er daarom bij de Chinese regering op aan de internationale normen en het Internationaal Verdrag betreffende burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties, dat China heeft ondertekend, te respecteren, en de vervolging van Falun Gong in China onmiddellijk te stoppen en alle gedetineerde Falun Gong beoefenaars en andere gewetensgevangenen onvoorwaardelijk vrij te laten.

Bron https://faluninfo.net/over-600-lawmakers-from-30-countries-call-for-the-immediate-end-to-the-chinese-regimes-21-year-systematic-and-brutal-persecution-of-falun-gong/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular