Update over Falun Gong in Hong Kong binnen de eerste maand van de nieuwe nationale veiligheidswetPresentatie op de Internationale Rondetafel voor Religieuze Vrijheid, 29 juli 2020

28-08-2020 Ooggetuigen

Hallo, Ambassadeur Brownback, Greg, en iedereen,

Ik ben de woordvoerster van de Hong Kong Falun Dafa associatie (ook bekend als Falun Gong).  Bedankt dat u me heeft uitgenodigd om te spreken. Ik wil u graag op de hoogte brengen van de huidige situatie van Falun Gong activiteiten in Hong Kong en de druk van pro-CCP organisaties en de politie die is toegenomen na de invoering van de Nationale Veiligheidswet op 1 juli.

Zoals u weet, zijn Falun Gong beoefenaars in Hongkong al vele jaren in staat om hun geloof vrijelijk te beoefenen, hoewel we de laatste jaren consequent lastiggevallen zijn door pro-CCP groepen. Sinds de veiligheidswet van kracht is gegaan, hebben we echter meer last van toezicht, bedreigingen van de politie en aanvallen van pro-CCP misdadigers. Ook worden we beperkt in onze mogelijkheden om bepaalde spandoeken vast te houden. Dit past bij een aantal van onze angsten over hoe de nieuwe wet kan worden geïmplementeerd, maar we zijn bang dat de situatie nog veel erger kan worden. Toch hebben we ook een aantal situaties gehad waarin we door op te komen voor onze principes en terug te duwen, de politie heeft toegegeven.

Ik wil een aantal incidenten aan de orde stellen:

Inspectie, arrestaties en bedreigingen door de politie om naar China gestuurd te worden:

Op 1 juli heeft de politie van Hong Kong vier Falun Gong beoefenaars gearresteerd die posters verspreidden met de tekst onder enkele demonstranten op straat.  Een beoefenaar zei dat een politieagent haar de dag ervoor waarschuwde dat Falun Gong beoefenaars misschien niet in staat zijn om flyers op straat te verspreiden volgens de nieuwe veiligheidswet.

Nadat de vier beoefenaars naar het politiebureau waren gebracht, werden ze allemaal beschuldigd van "het deelnemen aan een ongeoorloofde bijeenkomst". Eén van de beoefenaars weigerde om documenten te ondertekenen, noch om de kleding aan te doen verschaft door de politie (wat zij volgens de wet mag doen). Een politieagent achter haar zei: "Je hebt het document niet ondertekend en je hebt je niet omgekleed, we zullen je naar het vasteland van China sturen voor het oogsten van je organen" De Falun Gong beoefenaar keerde zich met tranen om en vroeg hoeveel beoefenaars hij naar het vasteland van China had gestuurd en of alle politieagenten daarmee akkoord gingen. Niemand antwoordde.

Meer in het algemeen werden sommige beoefenaars of hun families na de inwerkingtreding van de nationale veiligheidswet bedreigd door CCP-agenten in Hongkong of uit China.

Pro-CCP groepen zetten de politie onder druk om actie te ondernemen tegen Falun Gong

Sinds 1 juli hebben pro-CCP groepen hun klachten verhoogd bij de politie om hen onder druk te zetten meer actie te ondernemen tegen de vreedzame activiteiten van Falun Gong beoefenaars. De meeste druk is afkomstig van de Youth Care Association die zich al jaren richt tegen Falun Gong. De politie heeft de identiteitskaarten van Falun Gong beoefenaars gekopieerd en geprobeerd de Falun Gong beoefenaars te vragen om spandoeken te verwijderen. Een andere groep "We Rise As Citizens" hield een protest op 15 juli en bezorgde een brief aan de politie. Ze maakten een aankondiging dat Falun Gong en de media die Falun Gong beoefenaars opgericht hadden tegen de Nationale Veiligheidswet waren en dat ze in de gevangenis moesten worden gezet.

Politie inspanningen om de Falun Gong spandoeken te beperken

Op 20 juli, de herdenking van het begin van de vervolging van Falun Gong door de CCP in China in 1999, protesteerden Falun Gong beoefenaars bij de voordeur van het liaison bureau van de centrale volksregering in Hongkong. Als gevolg van interne druk vroeg een politieagent om het spandoek dat een oproep deed voor een eind aan de CCP niet meer te tonen (De agent gaf dezelfde boodschap af een dag voor het protest). Een beoefenaar zei dat de nationale veiligheidswet niet de veiligheidswet van de CCP was, dus ze hebben deze wet niet overtreden. De politie drong er uiteindelijk niet op aan dat ze het spandoek moeten weghalen.

Gewelddadige aanval

De nieuwe veiligheidswet zet ook aan tot haat. De Falun Gong standplaatsen op straat zijn nog meer met opzet vernield dan voorheen. Op 7 juli vernietigden enkele schurken een spandoek bij een stand, vielen ze een beoefenaar aan met een gebroken vlaggenmast en renden weg. De hand van de beoefenaar raakte gewond en bloedde...

Zoals Secretaris Pompeo zei, heeft deze vervolging van Falun Gong 21 jaar geduurd en zou gestopt moeten worden. We hopen dat de regering van de VS krachtige maatregelen kan nemen om de oogst van organen in China en het orgaantoerisme van Amerikaanse burgers te stoppen om Falun Gong beoefenaars en andere gewetensgevangenen in China te beschermen. We hopen dat de regering van de VS ook aandacht kan blijven besteden aan de bedreigingen waarmee Falun Gong beoefenaars in Hongkong worden geconfronteerd. Wij vrezen dat de aanvallen van pro-CCP-groepen en hun druk op de politie om krachtiger op te treden tegen Falun Gong in Hongkong, in de nieuwe omgeving nog zullen toenemen.

Dank u wel.

Bron https://faluninfo.net/update-on-falun-gong-in-hong-kong-within-first-month-of-national-security-law/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular