5313 Falun Gong beoefenaars doelwit in de eerste helft van 2020

04-09-2020 Arrestaties

Ondanks de pandemie van het coronavirus heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) de vervolging van Falun Gong in de eerste helft van 2020 geïntensiveerd. Mingui.org heeft 5313 gevallen van vervolging gedocumenteerd, waarin 2654 beoefenaars werden gearresteerd en 2659 mensen werden geïntimideerd vanwege hun geloof. Daarbij werden 1687 huizen geplunderd. Op het moment van schrijven verbleven 1246 (47%) van de gearresteerde Falun Gong beoefenaars nog in hechtenis.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een traditionele spirituele discipline die gebaseerd is op de principes van Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid. Beoefenaars worden sinds 1999 vervolgd door de Chinese Communistische Partij (CCP).

Hoewel de meeste provincies in China in het begin van 2020 werden afgesloten, werden er in 2020 elke maand meer Falun Gong beoefenaars geïntimideerd dan in dezelfde periode in 2019. Er werden ook meer beoefenaars gearresteerd in februari, maart, mei en juni 2020 in vergelijking met vorig jaar.

De arrestaties hebben rechtstreeks geleid tot de dood van drie beoefenaars, waaronder een 68-jarige vrouw die op de dag van haar arrestatie in hechtenis stierf, een andere vrouw die vier dagen na haar arrestatie stierf en een derde vrouw die begin juli stierf na urenlang geslagen te zijn na haar arrestatie eind juni.

Veel ouderen waren ook doelwit. Meer specifiek, 540 (10,1%) van de 5313 vervolgde Falun Gong beoefenaars waren 65 jaar of ouder, met 116 personen tussen 65 en 70 jaar, 278 in de 70, 140 in de 80 en 6 in de 90.

De vervolgde beoefenaars komen uit alle lagen van de bevolking en omvatten universiteitsprofessoren, leraren, computerdeskundigen, accountants, ingenieurs, artsen, gepensioneerde militairen, bankmanagers en eigenaren van kleine bedrijven.

Sommigen zijn in de afgelopen twee decennia herhaaldelijk vervolgd. Een voormalig leraar in de provincie Sichuan heeft 15 jaar gevangen gezeten en een man uit Peking werd 14 jaar lang opgesloten. Beiden werden dit jaar opnieuw gearresteerd. Een software-ingenieur werd opnieuw gearresteerd zeven maanden nadat hij vijf jaar had vast gezeten. Een vrouw in de provincie Jiangxi werd nog steeds lastiggevallen nadat ze twee jaar had vast gezeten. De politie gaf haar het bevel om zich elke maand bij hen te melden. Ze maakten ook vingerafdrukken en namen een aantal van haar persoonlijke gegevens op, waaronder de maat van haar schoenen.

Door de strenge censuur in China kan het aantal Falun Gong beoefenaars dat vervolgd wordt voor hun geloof niet altijd gerapporteerd worden en is ook niet alle informatie beschikbaar.

Doelwit tijdens de pandemie

Terwijl veel Falun Gong beoefenaars zich inspanden om aan het licht te brengen hoe de CCP vergelijkbare doofpottactieken voor de vervolging van Falun Gong heeft gebruikt om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken, werden ze door de autoriteiten met represailles geconfronteerd.

Een vrouw in de provincie Hunan werd toegang tot haar huis geblokkeerd nadat de autoriteiten hadden ontdekt dat ze posters had opgehangen met QR-codes die linkten naar overzeese websites met ongecensureerde informatie over de pandemie. Ze is gedwongen elders te verblijven. Een arts in de provincie Ningxia werd twee keer gearresteerd, eerst in maart en daarna in juni, voor het uitdelen van informatiemateriaal. Zelfs een negenjarig meisje in de provincie Hubei bleef niet gespaard nadat de politie zag dat ze informatie ophing in haar buurt.

Een vrouw uit de provincie Guangxi werd op 5 februari in het midden van de nacht gearresteerd door agenten die beweerden dat ze haar temperatuur en die van haar man moesten opnemen. Ze is drie en een halve maand lang in isolatie gehouden. Haar familie maakt zich grote zorgen over haar gezondheid.

Vervolging voorafgaand aan gevoelige datums

De CCP heeft de vervolging van Falun Gong geïntensiveerd in de aanloop naar gevoelige datums, zoals de grootste politieke bijeenkomsten (bekend als de "Twee Zittingen") in Peking - het Nationale Volkscongres en de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk - die werden uitgesteld van maart tot mei, en twee gevoelige data (25 april, de herdenking van een vreedzame oproep van 10.000 Falun Gong beoefenaars in 1999, en 13 mei, de verjaardag van Falun Gong's introductie aan het publiek in 1992).

Sinds april heeft de politie in Peking de huizen van veel beoefenaars geplunderd, hen ondervraagd en hen gedwongen om vragenlijsten in te vullen over de vraag of ze nog steeds Falun Gong beoefenden of dat ze eerder verklaringen hadden ondertekend om afstand te doen van hun geloof.

Omdat lokale detentiecentra hebben geweigerd om beoefenaars toe te laten vanwege de pandemie, zijn de meeste beoefenaars onder borg vrijgelaten. Sommigen werden gedwongen om Beijing te verlaten en mochten niet terugkeren voor het einde van de "Twee Sessies".

Buiten Peking hebben de autoriteiten in de provincies Shandong en Heilongjiang een beloning van 1000 yuan uitgevaardigd voor mensen die een Falun Gong beoefenaar aangeven en 5000 yuan voor elke politieagent die er een arresteert. Een inwoner van de Xinjiang-provincie achterin de 80, werd vóór de bijeenkomsten van de CCP gearresteerd en wordt sindsdien in isolatie vastgehouden.

Een 84-jarige vrouw in Shanghai werd dagen lang rond de klok in de gaten gehouden, voorafgaand aan de herdenking van het vreedzame protest van 25 april '99.

In het Xi district van de provincie Shanxi, arresteerde de politie meer dan 100 Falun Gong beoefenaars op 17 mei 2020, slechts enkele dagen na het bezoek van Xi Jinping aan Taiyuan in dezelfde provincie op 11 en 12 mei.

Vervolging op bevel van de PLAC het 610-bureau

In de eerste helft van 2020 waren 5313 Falun Gong beoefenaars uit 28 provincies en gemeenten doelwit. Hebei, Shandong, Liaoning, Heilongjiang en Sichuan zijn de vijf provincies waar de meeste beoefenaars vervolgd worden.

De autoriteiten in verschillende provincies, waaronder Shandong, Jiangxi, Hebei, Liaoning, Guizhou en Jilin, vielen de beoefenaars op grote schaal lastig en hielden hersenspoelsessies.

In Cangzhou in de provincie Hebei, heeft de Commissie Politieke en Juridische Zaken (PLAC) een zeven pagina's tellend confidentieel document uitgevaardigd over een nieuwe campagne. Deze buitengerechtelijke instantie die de bevoegdheid heeft om de wetshandhavings- en gerechtelijke instanties in China terzijde te schuiven, is verantwoordelijk voor het orkestreren en uitvoeren van het vervolgingsbeleid tegen Falun Gong.

De autoriteiten kregen tot 15 juni de tijd om locaties te vinden voor de hersenspoelklassen. Religieuze leiders, psychologische raadgevers en voormalige beoefenaars van Falun Gong die de praktijk onder druk hebben verlaten, werden als sprekers gerekruteerd.

Deze grootschalige hersenspoel- en intimidatiecampagne maakt deel uit van een nieuwe "zero out-campagne" om Falun Gong beoefenaars te dwingen hun geloof af te zweren. Er werd gemeld dat de PLAC in Guizhou een bevel uitvaardigde om alle beoefenaars tussen 2020 en 2023 "volledig te transformeren". Het bevel was gebaseerd op Document Nr. 101 dat door de centrale PLAC in Peking werd uitgegeven, getiteld “Over de kwestie van het verminderen van het aantal Falun Gong beoefenaars”.

In de meeste gevallen hebben de politie en de leden van het bewonerscomité de beoefenaars persoonlijk gebeld of bezocht. Als de beoefenaars weigerden de voorbereide verklaringen te ondertekenen om af te zien van Falun Gong, dreigden de ambtenaren hen naar hersenspoelcentra te sturen of dreigden ze hun kinderen te beletten een baan te vinden of naar de universiteit te gaan. In de provincie Liaoning dreigden de ambtenaren ook met het terugnemen van door de overheid toegewezen landbouwgrond van sommige Falun Gong beoefenaars die boer zijn. Degenen die voorheen Falun Gong beoefenden, maar gestopt waren vanwege de vervolging, werden ook geïntimideerd.

Naast de PLAC speelt het 610 Bureau, een Gestapo-achtige organisatie die op 10 juni 1999 werd opgericht, specifiek om Falun Gong te onderdrukken, nog steeds een cruciale rol in de vervolging, zelfs toen de CCP de ontbinding ervan aankondigde in 2018.

Zhao Leji, secretaris van de Centrale Commissie voor Disciplinaire Inspectie van de CCP, bracht onlangs een bezoek aan een stad en onthulde dat de opheffing van het 610 Bureau eenvoudigweg bedoeld was om de kritiek te vermijden op de mensenrechtenschendingen van de CCP tegen de Falun Gong-aanhangers. Hij maakte duidelijk dat het 610 Bureau zijn werkzaamheden zou voortzetten nadat het in het openbare veiligheids- en PLAC-systeem was geïntegreerd.

Volgens informatie die aan Minghui.org werd verstrekt door een staflid van de PLAC uit de provincie Hunan, kwam een van de functionarissen van Zhao Leji in juni 2020 naar Hunan. Hij wilde updates van de PLAC van Hunan over hun recente vooruitgang in de vervolging van Falun Gong.

De functionaris van Zhao eiste ook met Falun Gong beoefenaars te praten die gedwongen werden om hun geloof af te zweren na het bijwonen van hersenspoelsessies. Hij wilde controleren of ze inderdaad hun geloof hadden opgegeven. Hij liet doorschemeren dat als de beoefenaars de verklaringen van verzaking alleen als een formaliteit zouden ondertekenen, de lokale autoriteiten de onderdrukking zouden moeten intensiveren.

De functionaris van Zhao kwam op 19 juni 2020 naar Xiangtan. Terwijl sommige van de PLAC-medewerkers eerder tegen Falun Gong beoefenaars zeiden dat ze thuis nog steeds Falun Gong konden beoefenen zolang ze er niet met mensen over spraken, vroeg de functionaris van Zhao de beoefenaars rechtstreeks of ze nog steeds thuis mediteerden, een vraag die bedoeld was om hun werkelijke situatie te achterhalen.

Wettelijke procedures geschonden

De politie heeft bij elke stap van het openbaar ministerie de wettelijke procedures geschonden, van de arrestatie van Falun Gong beoefenaars die thuis mediteerden tot het plunderen van hun huizen zonder huiszoekingsbevel. Sommige beoefenaars werden naar psychiatrische ziekenhuizen gebracht voor verdere vervolging en familiebezoek werd ontzegd.

De politie in de provincie Jiangsu bleef buiten en hield het huis van een beoefenaar dagenlang in de gaten toen zij van huis weg was. Ze arresteerden haar toen ze op 29 april terugkwam. Een team van agenten in Xinjiang reisde bijna 2000 kilometer om artsen in de provincie Hebei te vervolgen om onbekende redenen. De arrestatie van een vrouw werd goedgekeurd door een procureur-generaal van buiten de stad om een quotum te halen. De politie in Chongqing dwong mensen om valse verklaringen af te leggen om een 75-jarige man in staat van beschuldiging te stellen.

Financiële vervolging

De CCP volgt drie belangrijke beleidslijnen in de vervolging van Falun Gong, om "hun reputatie te ruïneren, ze financieel te breken en ze fysiek te vernietigen".

Naast het arresteren, veroordelen en martelen van beoefenaars, plunderen de autoriteiten ook hun huizen en nemen hun kostbaarheden in beslag. Er wordt ook voor gezorgd dat ze hun baan verliezen. Hun pensioen wordt opgeschort of hun kinderen wordt de toegang tot school ontzegt.

In de eerste helft van 2020 heeft de politie in totaal 2.091.600 yuan van 42 beoefenaars afgeperst of in beslag genomen, met een gemiddelde van 49.800 yuan per persoon. Van twee beoefenaars is tijdens hun arrestaties meer dan een half miljoen yuan uit hun huis gehaald.

Na het vinden van een totaal van 14.200 yuan in contanten bij een vrouw uit Shandong, bleek een agent erg opgewonden en schreeuwde: “We hebben een groot feest vandaag!”

 

Lees meer details over de 5313 beoefenaars die gedurende een periode van zes maanden werden geïntimideerd in het oorspronkelijke artikel: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/17/185913.html.

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular