15.235 Falun Gong beoefenaars vervolgd voor hun geloof in 2020

20-02-2021 Arrestaties
overizicht van Falun Gong beoefenaars ouder dan 65 jaar die doelwit waren van de vervolging in 2020

Terwijl China in 2020 hard getroffen werd door de coronavirus pandemie, zette de Chinese Communistische Part (CCP) haar vervolging van Falun Gong onverminderd voort. Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa is een spirituele discipline gebaseerd op de universele principes: Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid.

Tijdens de pandemie stopte de CCP haar vervolging van Falun Gong niet

Volgens informatie verzameld door Minghui.org werden er 6659 Falun Gong beoefenaars gearresteerd en 8576 werden bedreigd en geïntimideerd. Hoewel het aantal arrestaties niet veel verschilde ten opzichte van de 6109 het jaar ervoor, is het aantal gevallen van bedreiging en intimidatie met een factor 2,4 gestegen in vergelijking met de 3582 gevallen in 2019.

Onder de in totaal 15.235 Falun Gong beoefenaars die doelwit waren in 2020, werden bij 3588 beoefenaars hun huis binnengevallen en geplunderd en werden er 537 naar hersenspoelingcentra gestuurd.

Er werden 622 veroordeeld tot gevangenisstraffen voor hun geloof (sommige hiervan waren deel van de 6659 die gearresteerd werden in 2020) en 83 van hen werden vervolgd tot de dood in 2020. Beide van deze aspecten zijn behandeld in detailrapportages.

Aantal Falun Gong beoefenaars gearresteerd en geïntimideerd in 2020

Vanwege de landelijke lockdown na de uitbraak van de coronavirus pandemie werden in januari 2020 de minste gevallen van vervolging gemeld. In de maanden daarna echter, was er een toenemend aantal gevallen van vervolging met een kleine piek in april en een grotere piek in juli.

De pieken in april en juli zijn een trend de afgelopen jaren, omdat de autoriteiten vaak de onderdrukking intensiveren rondom twee gevoelige data: 25 april en 20 juli. Ongeveer 10.000 Falun Gong beoefenaars hielden een vreedzaam protest buiten het Nationale Klachtenbureau in Beijing op 25 april 1999 en de CCP startte formeel de vervolging van Falun Gong nog geen drie maanden later, op 20 juli 1999.

Tijdens de lockdown in de eerste helft van 2020 waren vele Falun Gong beoefenaars doelwit omdat ze zich sterker inzetten om bloot te stellen hoe de CCP gelijksoortige cover-ups gebruikte in de coronavirus uitbraak als in de vervolging van Falun Gong.

Een vrouw in de provincie Hunan werd dakloos nadat de autoriteiten vonden dat ze posters had opgehangen met QR codes die linken naar buitenlandse websites met ongecensureerde informatie over de pandemie. Een arts in de provincie Ningxia werd tweemaal gearresteerd. Eerst in maart en daarna in juni, omdat hij flyers uitdeelde met informatie. Zelfs een meisje van negen in de provincie Hubei werd door de politie geïntimideerd toen ze zagen dat ze informatie in haar wijk ophing.

De enorme “Zero-Out” intimidatie campagne

Tijdens de tweede helft van het jaar begonnen de gevallen van bedreiging en intimidatie het aantal arrestaties te overstijgen door de landelijke “Zero-Out” campagne. Deze campagne lijkt op die uit 2017 en 2018 waar bendes langs huizen gingen van Falun Gong beoefenaars en hen intimideerden en bedreigden vanwege hun geloof. De autoriteiten gingen langs alle beoefenaars op de zwarte lijst van de regering en poogden hen te dwingen om Falun Gong en hun geloof op te geven in deze nieuwe “Zero-Out” campagne.

De eerste gevallen van intimidatie werden gemeld in maart 2020 in de provincie Guizhou. Het werd gerapporteerd dat het Comité voor Politieke en Juridische Zaken in Guizhou een bevel uitvaardigde om alle Falun Gong beoefenaars volledig te “transformeren” tussen 2020 en 2023. Hun bevel was gebaseerd op een document (Nr. 101)  uitgevaardigd door het centrale comité in Beijing getiteld: “Over de kwestie van het reduceren van het aantal Falun Gong beoefenaars”.

Dit comité samen met het lokale 610 bureau werd de opdracht gegeven om de vervolging uit te voeren en zij gaven lokale politie de opdracht om Falun Gong beoefenaars te intimideren en te bedreigen om Falun Gong af te zweren en hun geloof op te geven. Wanneer ze dit weigerden stopten de autoriteiten hen in hersenspoelcentra en werden hun familieleden bedreigd met het verliezen van hun baan als ze de Falun Gong beoefenaars in hun familie niet konden overtuigen Falun Gong op te geven. In de provicies Hainan en Guandong loofden de autoriteiten een beloning van 100.000 yuan uit voor het rapporteren van een Falun Gong beoefenaar.

Sommige politiebeambten intimideerden familieleden van beoefenaars. De familieleden werden ermee gedreigd dat hun kinderen hun middelbare school of universitaire opleiding ontzegd zou worden, om ze zo op te zetten tegen Falun Gong beoefenaars in de familie.

Deze intimidatie intensiveerde zich in de laatste twee maanden van 2020. Gemiddeld werden 706 incidenten per maand gerapporteerd tussen maart en oktober. Dit aantal verdubbelde bijna in november en december met respectievelijk 1285 en 1358 gevallen. Dit resulteerde er ook in dat er meer Falun Gong beoefenaars naar hersenspoelingscentra werden gebracht. Het maandelijks gemiddelde was 40 tussen maart en oktober, maar steeg naar 110 in de laatste twee maanden van het jaar.

Deze gevallen van intimidatie en bedreiging in november en december vertegenwoordigden een factor 5 tot 6,7 toename ten opzichte van diezelfde periode in 2019.

Plotselinge toename van gevallen van intimidatie vanwege de "Zero Out" campagne

Overzicht van de vervolging door het land heen

Gevallen van vervolging in 2020 vonden plaats in 304 steden in 29 provincies. Hebei staat bovenaan de lijst met 2373 Falun Gong beoefenaars die doelwit waren, gevolgd door Heilongjiang, Shandong, Jilin, Sichuan en Liaoning. In de zevende provincie Hubei, het epicentrum van de pandemie, werden 589 gevallen geregistreerd. In achttien andere provincies werden er ook meer dan honderd gevallen geregistreerd (van 105 tot 480). In de resterende vier provincies werden 4 tot 87 gevallen gerapporteerd.

Overzicht aantallen vervolgde Falun Gong beoefenaars in 2020 per stad/regio

In 2020 waren er ook meer oudere Falun Gong beoefenaars doelwit van vervolging. In 2020 werden er 1188 beoefenaars ouder dan 65 jaar gearresteerd of geïntimideerd. Dit aantal is het dubbele van de 583 uit 2019. In de leeftijdsgroep van 70 tot 80 jaar oud werden 419 beoefenaars gearresteerd in 2020. Zeventien hiervan zijn meer dan 90 jaar oud en de oudste is 94.

Overzicht van oudere Falun Gong beoefenaars die vervolgd werden in 2020.

In 2020 werden veel gearresteerde beoefenaars hard gefolterd en tenminste zes stierven als resultaat van de folteringen. Een vrouw stierf in politiehechtenis vier dagen na haar arrestatie op 13 mei. En andere vrouw stierf slechts enkele uren nadat ze gearresteerd werd op 18 juni. Twee vrouwelijke beoefenaars werden doodgeslagen binnen een paar dagen na hun arrestatie eind juni.

Na voorheen al 11 jaar gevangengehouden te zijn werd een mannelijke beoefenaar gearresteerd in Augustus en stierf anderhalve maand later. Een andere mannelijke beoefenaar stierf in oktober na gefolterd te zijn in hechtenis, twee maanden nadat hij werd gearresteerd tijdens een groepsarrestatie.

De 15.235 Falun Gong beoefenaars die doelwit waren van vervolging zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Onder hen zijn er 320 professionals zoals hoogleraren, leraren van de middelbare school, advocaten, dokters, ingenieurs, kunstenaars, journalisten, tolken, auteurs en dansers.

Een 25 jaar oude fotograaf die sinds kort Falun Gong had geleerd werd gearresteerd voor het uitdelen van Falun Gong flyers. Een 77 jaar oude vrouw werd gearresteerd voor het spreken met mensen over Falun Gong tijdens een busrit, waarvan een stemopname was gemaakt. Anderen werden gearresteerd omdat ze samen Falun Gong boeken lazen.

Anders dan intimidatie werden er tientallen groepsarrestaties gerapporteerd tijdens het jaar, inclusief 18 beoefenaars uit Jieyang die op 14 juni gearresteerd werden. Meer dan 10 beoefenaars in Xi'an werden op 26 juli gearresteerd. Op 27 oktober werden er 21 gearresteerd in Changsha en meer dan 80 Falun Gong beoefenaars werden gearresteerd in Hegang tussen 11 en 13 december.

Drie van de beoefenaars gearresteerd in Xi'an op 26 juli waren in het eind van de 80, vier van hen waren tegen de 80 en één was rond de 60 jaar oud.

Een grote familie in Kunming werd twee maal gearresteerd binnen zeven dagen rondom het Mid-herfst festival op 1 oktober, een traditionele feestdag die gevierd wordt met familie.

Naast de arrestaties en foltering in hechtenis werd het dagelijks leven van veel beoefenaars verstoord, waaronder hun persoonlijke veiligheid, hun ondernemingen en hun gezondheid.

Een ingenieur werd ontslagen vanwege zijn geloof en hem werd onderdak ontzegd (mensen krijgen vaak via hun werk onderdak toegekend). Hij werd gedwongen te verhuizen. Een gepensioneerde dokter wordt nog steeds in hechtenis gehouden hoewel er longkanker bij haar werd gediagnosticeerd.

In sommige gevallen zijn het niet uitsluitend Falun Gong beoefenaars die doelwit zijn van de vervolging. Hun familieleden worden ook bedreigd en geïntimideerd, gearresteerd en ondervraagd. De vier jaar oude kleinzoon van een beoefenaar werd toelating tot de kleuterschool ontzegd omdat zij weigerde Falun Gong af te zweren.

De zoon van een werd gegijzeld in het politiebureau nadat de vrouw erin slaagde arrestatie te vermijden. De kliniek van de zoon van een andere beoefenaar werd onder dwang gesloten nadat zij weigerde een statement te schrijven waarin ze Falun Gong opgeeft.

Een jonge man die opgroeide terwijl hij getuige was van de vervolging van zijn ouders, verloor zijn vader en was er kapot en verslagen door. Zijn vader en moeder werden in 2020 gearresteerd en zijn vader overleefde de foltering niet. Nu probeert de jonge man gerechtelijke stappen te ondernemen om zijn moeder vrij te krijgen, die nog steeds in hechtenis zit sind die tijd en op het punt staat veroordeelt te worden tot een gevangenisstraf.

Sommige beoefenaars hebben meer dan tien jaar opsluiting en foltering ondergaan en werden opnieuw vervolgd voor hun geloof. Een vrouw in Yinchuan werd gearresteerd nadat ze eerder voor meer dan 13 jaar vastgehouden was. Een andere man uit Hegang die eerder 15 jaar lang was vastgehouden, werd midden december tijdens een politie razzia opnieuw gearresteerd.

Financiële vervolging

In totaal werd er  7.284.097,56 yuan afgeperst en in beslag genomen van 401 Falun Gong beoefenaars tijdens hun arrestatie. Dat is gemiddeld 18.165 yuan per persoon (2320 Euro). Van 161 beoefenaars werd in 2020 hun pensioen stopgezet en ontnomen. De meeste van hen werden gedwongen om het pensioen dat ze ontvingen tijdens hun gevangenschap terug te betalen vanwege hun geloof, hoewel noch de arbeidswet, noch de sociale verzekeringswet in China stipuleert dat pensioenen stopgezet zouden moeten worden tijdens gevangenschap.

Toen in juni mevrouw Zhang Wenqing thuis terugkeerde nadat ze vier jaar gevangen gezeten had voor haar geloof in Falun Gong, was ze er kapot van te horen dat haar vader het jaar ervoor overleden was zonder dat ze was ingelicht. Ze ontdekte daarnaast dat haar voormalig werkgever haar 27 jaar staat van dienst gewist had, waardoor ze geen enkel recht op pensioen meer heeft. Nu heeft deze 52 jarige voormalige muzieklerares die met haar moeder van in de 80 samen leeft onvoorstelbare financiële problemen om in haar bestaan te kunnen voorzien.

Van meneer Ren Haifei uit Dalian werd 500.000 yuan cash in beslag genomen (ongeveer 64.000 Euro) samen met computer onderdelen met een waarde van meer dan 200.000 yuan tijdens zijn arrestatie op 26 juni. Hij ontwikkelde een hart en nierprobleem nadat hij in hechtenis mishandeld was.

Mevrouw Zhao Xiqing , 85 jaar oud, afkomstig uit Wuhan, werd op 14 juli thuis gearresteerd. De politie plunderde haar huis en nam 250.000 yuan spaargeld in beslag. Hoewel ze de volgende dag vrijgelaten werd, weigerde de politie haar geld terug te geven.

Vervolging van ouderen

De vervolging van ouderen was bijzonder overheersend in 2020. Hoewel ze op leeftijd zijn werden sommigen nog steeds geslagen en mishandeld nadat ze gearresteerd waren.

Lichamelijke mishandeling en niet toegestaan te communiceren met familie in gevangenschap

Toen de 80 jarige mevrouw Chen Guifen een exemplaar van Zhuan Falun, het voornaamste boek van Falun Gong, tegen haar borst gedrukt hield tijden haar arrestatie op 14 augustus, greep de politie van Penzhou haar handen en voeten en sleepten haar naar de politiewagen. Ze namen haar mee naar het politiebureau waar ze uiteindelijk vrijgelaten werd om 6 uur 's middags. Twee weken later was bij haar handen nog steeds zichtbaar waar de politie haar had vastgeklampt.

Nadat de 74 jarige meneer Lei Zhenxia uit Chongqing gearresteerd werd bij zijn dochter thuis in Xi'an op 4 september 2020 duwde een politieagent hem in een hoek van de ondervragingskamer en sloeg hem tegen zijn borst en in zijn nek. Vervolgens werd hij met zijn hoofd tegen de muur geslagen. Een andere agent probeerde tegen meneer Lei's benen te schoppen, maar meneer Lei's vrouw die samen met hem gearresteerd was stopte de agent.

De 82 jarige mevrouw Zhao Fenglan werd thuis gearresteerd op 21 juni 2020. Ze had moeite om te lopen en praten, maar de politie sleepte haar gewelddadig de trap af. Op het politiebureau werd ze in een stoel geduwd en naar de ondervragingskamer gedragen.

De politie ondervroeg mevrouw Zhao van 10 uur 's ochtends tot 4 uur in de namiddag. Ze beweerden dat ze geprobeerd hadden om haar thuis te vinden, maar dat ze haar niet konden vinden. Ze beschuldigden haar ervan dat ze haar condities van de borg van haar vorige arrestatie overtreden had en daarom was ze op de lijst gekomen van mensen die gearresteerd moesten worden. Mevrouw Zhao was doodsbang door de ondervraging en was erg verzwakt nadat ze later die dag thuis gebracht werd.

De 90 jarige mevrouw Yan Yixue uit Shihezi werd gearresteerd voorafgaand aan de politieke CCP conferentie op 22 mei en werd vastgehouden tot begin augustus. Haar werd communicatie met de buitenwereld en familie ontzegd. Ze was uitgemergeld en had ernstige klachten in de onderrug toen ze vrijgelaten werd.

De 73 jarige mevrouw Zhou Shanhui uit Pengzhou werd ook communicatie met familie ontzegd na haar 13e arrestatie voor het beoefenen van Falun Gong op 8 september 2020.

Pensioenen stopgezet

Naast lichamelijke mishandeling is het stopzetten van pensioenen een andere tactiek die gebruikt wordt om oudere Falun Gong beoefenaars te vervolgen.

De 76 jarige mevrouw You Xiuying uit Shanghai ontving eind november een bericht van het bureau voor sociale zekerheid om zich binnen vijf dagen bij hen te melden met documenten van haar vorige gevangenschap voor het beoefenen van Falun Gong. Het bericht waarschuwde haar dat haar pensioen stopgezet zou worden als ze niet op tijd kwam en haar één jarige gevangenschap in 2016 bevestigde.

Hoewel ze wist dat de vijf dagen deadline slechts een excuus was en dat de autoriteiten toch haar pensioen zouden stopzetten of ze er nu heen ging of niet, ging mevrouw You toch naar het bureau. Ze zei tegen hen, “Ik heb aan de lopende band vervolging ondergaan. Jullie hebben me illegaal gearresteerd, illegaal veroordeeld en nu gaan jullie me illegaal mijn pensioen afnemen.”

Ondanks het beroep van mevrouw You, stond de staf van het bureau erop dat ze de bevelen moesten volgen van hun meerderen en zetten haar pensioen stop.

Hoewel er meerdere gevallen zijn waarin phet ensioen van Falun Gong beoefenaars werd stopgezet, is mevrouw You het de tweede in recente maanden waarvan gerapporteerd werd dat het bureau voor sociale zekerheid een pensioen stopzet simpelweg omdat ze veroordeeld was voor haar geloof in het verleden. Van meneer Yang Hejiang, 82 jaar, uit Suining werd zijn pensioen stopgezet sinds september 2020.

Mevrouw Wei Xiuying won een rechtszaak tegen haar lokale bureau voor sociale zekerheid voor het blokkeren van haar pensioen. Het bureau weigerde echter nog steeds om de uitbetaling van haar pensioen te hervatten. In plaats daarvan bleven ze haar bedreigen en intimideren en eisten dat ze de 100.000 yuan die ze ontving tijden haar onrechtmatige gevangenschap voor het beoefenen van Falun Gong terug te betalen. Ze ondergaat nu zelfs meer druk nadat het lokale gerechtshof de kant van het bureau voor sociale zekerheid koos en haar bankrekening bevroor om haar te dwingen om het bedrag te betalen.

Impact van de vervolging op familieleden

Veel van de oudere Falun Gong beoefenaars en hun echtgenoten zijn afhankelijk van elkaar voor hun dagelijkse gang van zaken. Wanneer ze gearresteerd of geïntimideerd worden voor hun geloof leidt dat tot grote moeilijkheden voor hun familieleden.

De 85 jarige mevrouw Chen Lanzhi uit Jinan werd op 20 februari 2020 gearresteerd nadat ze een jongeman een flyer gaf over Falun Gong. De politie plunderde haar huis en namen haar boeken en andere persoonlijke bezittingen in beslag.

Hoewel mevrouw Chen dezelfde dag vrijgelaten werd, was haar man doodsbang geworden door de politie inval en werd kort daarna ziek. Hij lag daarna maanden op bed en stierf in september 2020.

Meneer Cheng Defu, een 73 jaar oude veteraan uit Changqing werd herhaaldelijk in het gezicht geslagen waarbij twee van zijn tanden eruit geslagen werden en zijn arm verwond werd nadat hij gearresteerd was op 7 maart 2020. De politie diende zijn zaak in bij de procureur die hem veroordeelde. Twee dagen voordat hij moest voorkomen, arresteerde de politie zijn vrouw en bedreigden haar. Ze dwongen haar om hem te verlaten. Bang om ook vervolgd te worden ging ze terug naar waar ze leefde voordat ze trouwde. Meneer Cheng worstelt om voor zichzelf te zorgen.

Mevrouw Cao Yueling, 40 jaar, en haar moeder Chen Yan, 71 jaar, werden twee jaar na elkaar (in 2016 en in 2018) veroordeeld tot gevangenisstraffen voor hun gedeelde geloof in Falun Gong. Op 10 mei 2020, 18 maanden nadat mevrouw Cao thuiskwam werd mevrouw Chen vrijgelaten. Slechts drie maanden later werd mevrouw Cao opnieuw gearresteerd toen ze onderweg was voor een bezoek aan haar zoons. In een poging om te proberen haar dochter vrij te krijgen werd mevrouw Chen op 21 september weer gearresteerd. Haar 78 jarige man is nu op zichzelf en worstelt om voor zichzelf te zorgen.

Meer familietragedies en de invloed van de vervolging op kinderen

Toen de CCP de vervolging van Falun Gong in 1999 in gang zette, waren niet slechts de geschatte 100 miljoen beoefenaars het doelwit, maar ook hun familieleden. In de afgelopen 22 jaar, terwijl veel beoefenaars gearresteerd, gefolterd en gevangengehouden werden, ondergingen hun familieleden ook veel onvoorstelbaar lijden en grote pijn. Sommigen van hen kozen later om beoefenaars te verlaten omdat ze hun gezondheid achteruit zagen gaan door de druk. Anderen kwamen op voor gerechtigheid en steunen hun geliefden erin bij hun geloof te blijven.

Nadat mevrouw Jin Min uit Jilin gearresteerd werd op 11 september voor het praten met een taxichauffeur over Falun Gong, ging haar vader, in de 80, de stad in om naar haar te vragen. Hij werd van het kastje naar de muur gestuurd en uiteindelijk werd hem een bezoek aan zijn dochter ontzegd.

De vader van mevrouw Bu Rumei, die leefde met mevrouw Bu was doodsbang toen de politie kwam en hun huis plunderde op 16 april 2020. Zijn terminale ziekte werd snel erger en hij stierf een maand later. Hoewel mevrouw Bu uit Changzhou de volgende dag vrijgelaten werd, bleven de autoriteiten haar lastigvallen. Haar 12 jaar oude jongere dochter zei tegen die procureur die vragen kwam stellen: “Mijn moeder deed niets fout, noch heeft ze iemand geschaad. Ik kan het niet accepteren als je mijn moeder veroordeelt.”

De politie brak op 15 juni 2020 rond 18:00 in bij mevrouw Yu Aili thuis en arresteerde haar. Mevrouw Yu's arrestatie en opsluiting veroorzaakte grote moeilijkheden voor haar man die aan het bed gekluisterd is nadat hij enkele jaren daarvoor een beroerte had gehad. Hij stierf uiteindelijk.

Mevrouw Yu was niet de enige in haar familie die vervolgd werd voor haar geloof. Zowel haar moeder, Liang Deqin, als haar zus, Yu Aiji, werden vervolgd. Nadat de oudere Mevrouw Lian vrijgelaten werd na haar arrestatie in 2015 was ze zo doodsbang dat ze ineenzakt wanneer ze ook maar voetstappen in de gang of geklop op de deur hoort.

Mevrouw Yu Aiji werd op 21 januari 2016 tot drie jaar gevangenis veroordeeld. Haar vader kreeg een beroerte nadat hij dat hoorde en stierf uiteindelijk. Slechts één week later, scheidde haar man van haar om te vermijden dat hij vervolgd werd en hij nam bezit van al hun eigendommen. Mevrouw Yu kreeg nog een klap toen ze, niet lang na de scheiding, van haar werkgever hoorde dat ze ontslagen was. Ze begon te lijden aan een depressie en leeft teruggetrokken sinds haar vrijlating. Ze is niet in meer staat met andere mensen te communiceren of te werken.

Terwijl volwassenen het moelijk hebben, blijven hun kinderen niet ongedeerd.

Nadat drie burgers uit Shihezi in de Oeigoerse autonome regio in Xinjiang gearresteerd werden, werden ze in november 2020 naar een heropvoedingskamp gestuurd. Hun familie en kinderen bleven achter en leven onder barre omstandigheden.

De politie intimideerde mevrouw Zhan Ying's dochter, Zou Xiaoyu, die in het verleden ook gearresteerd was voor haar geloof. De jongere vrouw werd geslagen en gedwongen om uren te blijven staan tijdens haar gevangenschap in het hersenspoelingscentrum. Niet in staat om dit vol te houden en de druk te weerstaan verloor ze uiteindelijk haar vermogen om te spreken. Hoewel ze geleidelijk herstelde nadat ze vrijgelaten werd waren er wanneer ze gespannen was nog steeds momenten dat ze niet kon spreken, of waar haar lichaam willekeurig schudde en ze zwakte in haar benen voelde.

Na de arrestatie van mevrouw Wang Xiaoying en haar man, Bao Feng, ging hun kind naar het politiebureau om 9 p.m. om zijn vader te zoeken, maar hij werd geblokkeerd. Het kind barstte in tranen uit en bleef in het politiebureau to 2 a.m. De politie bracht het kind naar huis om kleren voor de ouders te pakken. Sindsdien heeft het kind nog vaak nachtmerries van de arrestaties en wordt huilend wakker.

Mevrouw Yu Minghui, een mode ontwerpster die momenteel in de Engeland verblijft, was toen ze opgroeide getuige van de vervolging van haar ouders. Haar vader, Yu Zonghai, een bibliothecaris werd in 2001 tot 15 jaar veroordeeld voor het ophangen van een banner met het opschrift "Falun Dafa is goed". Haar moeder, Wang Meihong, een senior ingenieur aan het Geologisch institituut van Heilongjiang werd in 2003 tot 11 jaar gevangenschap veroordeeld en werd gewelddadig gefolterd. Op 23 november 2020 werd ze weer gearresteerd.

Mevrouw Yu Minghui en haar moeder Wang Meihong voor de vervolging begong in 1999

Terwijl meneer Huang Zhufeng, een voormalig ingenieur uit Maoming, nog steeds vastgehouden wordt en vervolgd wordt voor zijn geloof, dwongen de autoriteiten zijn huisbaas om het huurcontract van de familie te verbreken en bevalen zijn vrouw Xie Yuezhen en hun 15 jaar oude zoon om binnen een paar dagen te verhuizen.

In een ander incident, duwde de politie meneer Kong Lingpo's kleinzoon in hun busje en dwongen hem te vertellen waar zijn oom (meneer Kong's jongere zoon) woonde. De jongen was getraumatiseerd door de ervaring.

Bron https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/18/189976.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular