Deskundigen en politici veroordelen orgaanroof door de CCP

14-03-2021 Orgaanroof

Op 24 februari 2021 organiseerde de International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) een conferentie over het gedwongen wegnemen van organen door de Chinese Communistische Partij (CCP). Meer dan 100 medische en juridische deskundigen, evenals verkozen ambtenaren, namen deel aan de online discussie.

Nadat deze orgaanroof in China in 2006 aan het licht kwam, heeft een groot aantal onafhankelijke onderzoeken de wreedheden tegen Falun Gong beoefenaars en andere gewetensgevangenen bevestigd.

Een grootschalige misdaad

Eén van de belangrijkste sprekers was Sir Geoffrey Nice QC, een gerenommeerde advocaat en hoogleraar in de rechten met tientallen jaren ervaring. Tussen 1998 en 2006 leidde hij de vervolging van Slobodan Milošević, voormalig president van Servië, bij het Internationaal Straftribunaal van de VN. Op 17 juni 2019 heeft het onafhankelijke tribunaal voor het gedwongen oogsten van organen van gewetensgevangenen in China (het China-tribunaal) door de CCP, dat ook onder leiding staat van Nice, een samenvatting van 60 pagina's vrijgegeven van zijn eindoordeel.

Het China-tribunaal is op 8 december 2018 begonnen en heeft meerdere dagen geduurd. Het kwam in april 2019 opnieuw bijeen om de kwestie van het oogsten van organen in China verder te onderzoeken. Tijdens de hoorzittingen heeft het panel bewijs gehoord van meer dan 50 getuigen en deskundigen over het onderwerp. Het uiteindelijke doel voor het China-tribunaal is om te bepalen of er internationale misdaden zijn gepleegd, zoals genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Het China-tribunaal kwam tot de conclusie dat er inderdaad misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan, zoals omschreven in artikel 7 van het Statuut van Rome. Dit omvat, “moord; uitroeiing; opsluiting of andere ernstige beroving van de fysieke vrijheid in strijd met fundamentele regels van het internationaal recht; marteling; verkrachting of elke andere vorm van seksueel geweld van vergelijkbare ernst; vervolging op raciale, nationale, etnische, culturele of religieuze gronden die universeel erkend worden als ontoelaatbaar volgens het internationaal recht; en kidnapping,” meldde een artikel van Forbes op 17 juni 2019, met de titel “Het China Tribunaal sprak zijn vonnis uit over het oogsten van organen in China.”

Tijdens zijn toespraak op de ETAC-conferentie van 24 februari 2021 kondigde Nice aan dat het vonnis van het China-tribunaal niet in twijfel wordt getrokken of wordt aangevochten. Hij zei dat het een volkstribunaal is en dat het de rationaliteit van het publiek aantoonde. Net als hij zijn veel burgers van mening dat gedwongen orgaanoogst de ergste misdaad is sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het stoppen van de genocide

Sean Lin, voormalig laboratoriumdirecteur van de afdeling virale ziekten van het Walter Reed Army Institute of Research, zei dat Falun Gong beoefenaars al vele jaren door de CCP worden vervolgd en het voornaamste doelwit zijn voor gedwongen orgaanoogst. Nadat het communistische regime in 1999 begon met de vervolging van Falun Gong, is het aantal orgaantransplantaties in heel China dramatisch toegenomen, van militaire ziekenhuizen tot een groot aantal ziekenhuizen in het hele land. Toen onderzoekers contact opnamen met ziekenhuizen in China, kregen zij te horen dat de wachttijd zeer kort is. Dit betekent dat er in China een groot aanbod van orgaandonoren bestaat, ondanks het feit dat vrijwillige donatie in China om culturele redenen nauwelijks bestaat.

Lin waarschuwde de internationale gemeenschap dan ook om behoedzaam om te gaan met de CCP. “Als je de Chinese Communistische Partij niet rechtstreeks aanpakt, zal de [praktijk] van gedwongen orgaanoogst in China niet stoppen,” merkte hij op. Het China-tribunaal gaf ook aan dat de internationale gemeenschap zou moeten eisen dat de CCP onmiddellijk maatregelen neemt om de wreedheden te stoppen in plaats van alleen maar meer onderzoeken te doen.

Net als de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei, moeten mensen eerst de geloofwaardigheid van de CCP in twijfel trekken op basis van haar gedrag in het verleden en dan de feiten verifiëren. Bovendien is het belangrijk om de CCP van China te onderscheiden.

Op dit moment heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze misdaad in de doofpot gestopt onder invloed van de CCP en Huang Jiefu, een hoge ambtenaar die betrokken is bij het oogsten van organen en door de WHO is erkend als transplantatie-expert. Het gevolg is dat communistisch China de hele wereld bedreigt en dat veel regeringen nog niet de nodige maatregelen hebben genomen om de bedreigingen in te dammen.

Lin benadrukte dat gedwongen orgaanoogst niet alleen een misdaad tegen de menselijkheid is, maar ook een daad van genocide.

De Magnitsky wet

De internationale mensenrechtenadvocaat David Matas stelde voor juridische stappen te ondernemen om het communistische China te straffen, aangezien de huidige situatie in China niet toelaat dat de CCP aansprakelijk wordt gesteld voor de misdaad.

Daarom riep hij op tot een uniforme aanpak tegen het oogsten van organen en stelde hij een variant van de Magnitsky wet voor. De wet zou kunnen worden aangepast om deze van toepassing te maken op gedwongen orgaanoogst. Dit zou op zijn beurt de betrokkenen medeplichtig maken. Om mensen verder te ontmoedigen om aan het misdrijf deel te nemen, zouden de betrokkenen geen lid mogen worden van wetenschappelijke verenigingen of conferenties mogen bijwonen.

Wendy Rogers, hoogleraar klinische ethiek aan de Macquarie-universiteit in Australië, wees ook op de afschuwelijke misdaad van het oogsten van organen en hoe de CCP de belangrijkste dader is. Nog schokkender is dat het Chinese regime er in China een winstgevende industrie van heeft gemaakt.

Rogers verklaarde: “Het is duidelijk dat de Chinese Communistische Partij de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het gedwongen wegnemen van organen. Het is de CCP die de vervolging van slachtoffergroepen heeft gesanctioneerd en de ontwikkeling van orgaantransplantatie op grote commerciële schaal in China heeft toegestaan.”

Rogers merkte ook op dat de huidige inspanningen om de wreedheid te stoppen bij lange na niet voldoende zijn. De slachtoffers zijn mensen, en wij hebben de verantwoordelijkheid om hen te helpen.

De oplossing zou een gezamenlijke inspanning van alle beroepsorganisaties vereisen. Zij stelde voor dat meer instellingen en wetenschappelijke organisaties druk zouden kunnen uitoefenen op de CCP en de betrokken artsen verbieden internationale conferenties bij te wonen of wetenschappelijke artikelen te publiceren. Ook zou men overzeese patiënten moeten verbieden op medische reis naar China te gaan om organen te ontvangen die zijn geoogst van levende Falun Gong beoefenaars.

Internationale impuls

Nadat het China-tribunaal in juni 2019 zijn uitspraak bekendmaakte, werd deze door talloze regeringen en mensenrechtengroeperingen geciteerd. In het jaarlijkse mensenrechtenrapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd bijvoorbeeld niet alleen dit vonnis gedocumenteerd, maar werden ook de dood van 96 Falun Gong-beoefenaars in China in 2020 geregistreerd.

Een amendement op de wet inzake geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in het Verenigd Koninkrijk is onlangs met steun van de regering in beide kamers goedgekeurd. De wet dient als wetgever om medeplichtigheid aan gedwongen orgaanoogst binnen de Britse geneesmiddelenindustrie te voorkomen. Dit is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk wetgeving heeft aangenomen ter bestrijding van China's gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen. Het wetsvoorstel is op 11 februari 2021 in werking getreden.

Kristina Olney, directeur van de afdeling Regeringsrelaties voor de stichting Slachtoffers van de Communisme, zei dat de CCP een miljardenhandel heeft gedreven in verband met het gedwongen oogsten van organen. Hoewel de slachtoffers voornamelijk Falun Gong beoefenaars zijn, zijn er ook Oeigoeren bij en is het belangrijk voor de VS en andere Westerse naties om deze tragedie te stoppen.

Op 16 december 2020 heeft Amerikaanse senator Tom Cotton, samen met de afgevaardigden Chris Smith en Tom Suozzi, een wetsvoorstel ingediend om het gedwongen oogsten van organen in China te stoppen. Dit wetsvoorstel, bekend als de ‘Stop Forced Organ Harvesting Act’, heeft tot doel te voorkomen dat de Chinese communistische partij organen oogst bij gewetensgevangenen.

Marilou McPhedran, parlementslid uit Canada, verklaarde dat S-240 was ingediend tot wijziging van het wetboek van strafrecht en de wet inzake immigratie en bescherming van vluchtelingen (handel in menselijke organen). Op 22 februari stemden Canadese parlementsleden unaniem voor een motie van de Conservatieve Partij waarin de behandeling van Oeigoeren door communistisch China als genocide wordt aangemerkt.

Sameer Zuberi, parlementslid uit Canada, merkte op dat Canada het eerste land is dat de mishandeling van Oeigoeren door de CCP als genocide heeft erkend door middel van wetgeving. Hij zei dat de VS het voortouw hadden genomen om de CCP aan banden te leggen en verwachtte dat andere landen dit voorbeeld zullen volgen.

Eric Abetz, parlementslid uit Australië, merkte op dat het oogsten van organen één van de vele schendingen van de mensenrechten is die de CCP begaat. Hij zei dat het in strijd is met universele waarden. Hoewel de CCP door middel van economische druk heeft geprobeerd Australië het zwijgen op te leggen over mensenrechtenschendingen in China, laat dit de vastberadenheid van de Australische regering niet wankelen om de schendingen van de mensenrechten door de CCP te bestrijden.

Ivan Vilibor Sinčić, lid van het Europees Parlement uit Kroatië, zei dat het gedwongen oogsten van organen door de CCP de ergste schending van de mensenrechten is. Het duurt al meer dan 10 jaar en de slachtoffers zijn onschuldige Falun Gong beoefenaars die goede burgers willen zijn. Toen hij voor het eerst over deze tragedie hoorde, was hij woedend en bedroefd omdat slechts weinig mensen hiervan op de hoogte waren. Op dit moment hebben meer mensen er over gehoord. Om economische redenen heeft de EU echter lange tijd geen kritiek geuit op de CCP. Dit moet veranderen, niet alleen in de EU, maar in alle landen van de wereld.

David Kilgour, mensenrechtenactivist en voormalig advocaat, is van mening dat de orgaanoogst in China een vorm van genocide is die een bedreiging vormt voor de fundamentele waarden van de mensheid en zelfs voor de integriteit van de samenleving. Hij hoopt dat Canada net als Australië wetten inzake buitenlandse inmenging zal aannemen om de CCP aan banden te leggen.

Volgens informatie van Minghui hebben meer dan 4.000 Falun Gong beoefenaars hun leven verloren door de vervolging in China. Alleen al in 2020 zijn er minstens 84 omgekomen. Door de censuur en de informatieblokkade door de CCP zou het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger kunnen liggen. Bovendien is een groot aantal beoefenaars vermist geraakt tijdens de 22 jaar durende vervolging sinds 1999.

Overgenomen van Minghui.org: Politicians and Experts Alike Condemn CCP’s Forced Organ Harvesting

Bron https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191136.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular