VS legt Chinese functionaris sancties op wegens vervolging Falun Gong

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, heeft vandaag sancties aangekondigd tegen een Chinese functionaris die zich schuldig heeft gemaakt aan schendingen van de mensenrechten van Falun Gong beoefenaars in Chengdu in de provincie Sichuan in China.

“Vandaag lichten we Yu Hui eruit... wegens zijn betrokkenheid bij grove schendingen van de mensenrechten, namelijk de willekeurige detentie van Falun Gong beoefenaars vanwege hun spirituele overtuiging”, zei minister Blinken eerder vandaag tijdens een persbriefing.

Deze maatregel verbiedt Yu en zijn naaste familie om naar de Verenigde Staten te reizen.

“Wij prijzen de Amerikaanse regering en minister Blinken voor het opleggen van sancties aan deze functionaris die in Chengu enorm menselijk leed heeft veroorzaakt bij mensen die Falun Gong beoefenen of ondersteunen”, zegt Erping Zhang, woordvoerder van het Falun Dafa Informatie Centrum.

“Dit zal zeker in China de krachtige boodschap overbrengen dat de wereld toekijkt en dat er reële consequenties zullen zijn voor het vervolgen van Falun Gong beoefenaars”, voegde Zhang eraan toe. “Naarmate het nieuws zich verspreidt onder het veiligheidsapparaat van de CCP, zullen sommigen waarschijnlijk wel twee keer nadenken over het plegen van verdere mensenrechtenschendingen.”

De sancties werden aangekondigd toen het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn jaarverslag 2020 over de internationale vrijheid van godsdienst aan het Amerikaanse Congres voorlegde. In het rapport wordt melding gemaakt van illegale arrestaties, detentie en gedwongen orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars.

Vorig jaar heeft de Amerikaanse regering sancties opgelegd aan Huang Yuanxiong, hoofd van het Chinese Xiamen Publieke Veiligheidsbureau Wucun in de provincie Fujian, wegens zijn betrokkenheid bij grove schendingen van de mensenrechten van Falun Gong beoefenaars.

Yu's Chengdu: Een broeinest van onderdrukking

De stad Chengdu staat erom bekend dat daar de laatste jaren bijzonder hard opgetreden werd tegen Falun Gong beoefenaars.

Mevrouw Liu Guiying, een ingenieur die meer dan 20 maanden zonder proces werd vastgehouden en vervolgens in 2018 illegaal werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het beoefenen van Falun Gong en het indienen van een klacht over eerdere marteling en mishandeling, was één van de slachtoffers in Chengdu tijdens Yu's ambtstermijn als hoofdfunctionaris. Later werd ze opzettelijk ondervoed en gemarteld in de vrouwengevangenis van Chengdu.

Yu's naam was opgenomen in een database van 9000 functionarissen van het 6-10 bureau die eerder dit jaar door mensenrechtenactivisten van Falun Gong aan het ministerie van Buitenlandse Zaken werden voorgelegd.

Voormalig functionaris van de ‘Chinese Gestapo’

Yu is de voormalige directeur van het beruchte 6-10 bureau van de CCP. Het 6-10 bureau, dat door mensenrechtenactivisten “de Gestapo van de CCP voor het vervolgen van Falun Gong” wordt genoemd, is een buitengerechtelijke politietaakgroep die tot taak had Falun Gong uit te roeien.

De organisatie werd opgericht door voormalig CCP-leider Jiang Zemin en aangekondigd in een toespraak voor elitekaderleden een maand voordat de campagne tegen Falun Gong werd aangekondigd in 1999. Het 610 bureau heeft een lange tijd buiten het wettelijke kader van China bestaan. Jiang verleende de organisatie verstrekkende bevoegdheden om “alle nodige middelen aan te wenden om Falun Gong uit te roeien”.

In zijn boek “Naar een rechtvaardiger China” beschrijft mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng dat hij geschokt was door de omvang van de activiteiten van het 6-10 bureau. “De immorele daad die mijn ziel het meest heeft geschokt, is de regelmatige praktijk van het bureau en de politiemannen van het 6-10 bureau om geslachtsdelen van vrouwen aan te randen”, schreef Gao na zijn onderzoek in 2005. “Van de slachtoffers zijn de genitaliën en borsten van bijna alle vrouwen en de geslachtsdelen van alle mannen op de meest vulgaire wijze seksueel misbruikt.”

Naast marteling en seksueel misbruik veroordelen agenten van het 6-10 bureau Falun Gong beoefenaars tot werkkampen en ontvoeren zij volgelingen rechtstreeks uit hun huizen naar hersenspoelsessies. Zoals vermeld in een artikel uit 2011 over het 6-10 bureau in de China Brief van de Jamestown Foundation, vormen transformatie en gedwongen gedachtenhervorming een centraal aspect van de activiteiten van het bureau.

Het 6-10 bureau is niet alleen rechtstreeks betrokken geweest bij schendingen van rechten, maar heeft ook aanzienlijke macht gehad om andere partij- en regeringsinstanties de hand boven het hoofd te houden.

“Het 6-10 bureau is net de Gestapo van Hitler”, zegt Guo Guoting, een Chinese mensenrechtenadvocaat in ballingschap. “Ze zijn machtig en ze hebben genoeg financiële steun van de regering, dus... controleren ze in het geheim alle Falun Gong beoefenaars in hun lokale gebieden.”

Bron https://faluninfo.net/former-official-from-chinas-gestapo-sanctioned-by-u-s/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular