Canada: Meer dan 30 parlementsleden vragen om sancties tegen mensenrechtenovertreders die Falun Gong vervolgen

Meer dan 30 Canadese parlementsleden verzochten premier Trudeau om sancties op te leggen aan Chinese functionarissen voor de onderdrukking van Falun Gong. Ze veroordeelden de vervolging in een gezamenlijke ondertekende brief.

20 Juli markeert de 22-jaar lange uitroeiingscampagne van de Chinese Communistische Partij (CCP) tegen beoefenaars van Falun Gong in China.

"Met deze herdenkingen dringen wij, de ondergetekenden, er bij de regering op aan om de meedogenloze mensenrechtenschendingen tegen Falun Gong beoefenaars te veroordelen en een oproep te doen aan de Chinese Communistische Partij om haar vervolging te stoppen," schreef de brief.

“We dringen er ook bij onze regering op aan om sancties op te leggen aan Chinese functionarissen voor de grote mensenrechtenovertredingen die ze begaan hebben tegen Falun Gong beoefenaars, op grond van de Wet voor Gerechtigheid voor Slachtoffers van Corrupte Buitenlandse functionarissen (Sergei Magnitsky Wet),” zei de brief, die ondertekend werd door parlementsleden van beide kanten.

“Op basis van de ernst en de schaal van de mensenrechtenschendingen begaan tegen Falun Gong, geloven we dat sancties tegen de overtreders effectief zullen zijn in het bevorderen van de internationale rechten en mensenrechten," zei de brief.

De parlementsleden merken op dat: “communistische functionarissen gedurende 22 jaar een door de staat gesponsorde en landelijke campagne hebben uitgevoerd van haatpropaganda, willekeurige opsluiting, illegale gevangenschap, foltering, moord en orgaanoogst op grote schaal met als doelwit tientallen miljoenen beoefenaars van Falun Gong, een spirituele praktijk geleid door de principes Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid.”

“We dringen er met klem op aan dat onze regering de nodige acties onderneemt om het voortdurend onrecht tegen Falun Gong beoefenaars in China te adresseren," zei de brief.

Sanctie-lijst ingediend bij de Minister van Buitenlandse Zaken

In juni 2021 werd een namenlijst van 150 personen (uit meer dan tienduizenden bekende mensenrechtenovertreders), die participeerden in de CCP haar campagne om Falun Gong uit te roeien, ingediend bij de Minister van Buitenlandse Zaken, Marc Garneau. Met daarbij het verzoek om sancties op te leggen.

“Ze werden geselecteerd omdat hun ongehoorde en uitvoerige participatie aan deze gruweldaden op gebied van mensenrechten goed gedocumenteerd zijn. En zij komen volgens de wet zonder twijfel in aanmerking voor sancties,” zei parlementslid James Bezan die de lijst indiende op 11 Juni 2021.

De Verenigde Staten leggen sancties op

De Verenigde Staten hebben in december 2020 en in mei 2021 al sancties opgelegd aan twee van de functionarissen op de lijst, meneer Yu Hui en meneer Huang Yuanxiong, voor misdaden begaan tegen Falun Gong beoefenaars. Beide zijn functionarissen van het “610 Bureau”, een extra-legale en Gestapo-achtige instantie die specifiek door de CCP gecreëerd werd om Falun Gong te vervolgen.

Misdaden tegen de menselijkheid begaan tegen Falun Gong

Op 14 juni 2021 zei de VN Speciale Rapporteur in een persbericht dat ze "bijzonder verontrust" waren door wat ze beschouwen als geloofwaardige beschuldigingen van gedwongen orgaanoogst door het Chinese Communistische regime, waarvan religieuze en ethnische minderheden het doelwit zijn, inclusief Falun Gong beoefenaars.

In 2019 concludeerde een onafhankelijk Tribunaal in Londen dat "jarenlang gedwongen orgaanoogst op een grote schaal heeft plaatsgevonden in China. En dat Falun Gong beoefenaars een - en waarschijnlijk de voornaamste - bron van de organen zijn". Het Tribunaal werd voorgezeten door Sir Geoffrey Nice QC die strafrechtelijke vervolging leidde van voormalige Servische president Slobodan Milosevic. Het Tribunaal concludeerde eveneens dat "Misdaden tegen de menselijkheid begaan tegen Falun Gong buiten twijfel bewezen zijn".

Voortdurende vervolging en banden met Canada

Alleen al in 2020, ondanks de COVID-19 pandemie, ging de vervolging in China onverminderd door. Ten minste 6659 Falun Gong beoefenaars werden gearresteerd, 622 werden veroordeeld tot gevangenisstraf voor hun geloof en ten minste 83 werden vermoord. In de eerste helft van 2021 zijn 3291 arrestaties en 6179 mishandelingen gerapporteerd. Vanwege de censuur van het regime geloven we dat de werkelijke cijfers vele maten hoger zullen liggen. Volgens het Falun Dafa Information Center zijn er ten minste enkele miljoenen Falun Gong beoefenaars vastgehouden sinds 1999.

Op dit moment worden Canadees staatsburger Mevrouw Qian Sun en 11 familieleden van Canadezen illegaal vastgehouden in China voor hun geloof in Falun Gong.

Afschrift van de brief (Engelstalig) met de namen van de parlementsleden die tekenden:

July 2021

Prime Minster Justin Trudeau
House of Commons
Ottawa, Ontario
K2B 7B2

Dear Prime Minister,

July 20th marks 22 years of the Chinese Communist Party’s (CCP) persecution of adherents of Falun Gong.

With this anniversary, we, the undersigned, urge the government to condemn the relentless human rights violations of Falun Gong practitioners and call for the Chinese Communist Party to end the persecution.

We also urge the government to impose sanctions against Chinese officials for their gross human rights violations of Falun Gong practitioners, pursuant to the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).

For 22 years, communist officials in China have carried out a state-sponsored, nationwide campaign of hate propaganda, arbitrary detention, illegal imprisonment, torture, extrajudicial killing, and large-scale organ harvesting targeting the tens of millions of adherents of Falun Gong, a spiritual practice guided by the principles of Truth, Compassion, and Tolerance.

On account of the gravity and scale of the human rights violations of Falun Gong, we believe that sanctions against the perpetrators will be effective in furthering the interests of international justice and human rights.

We implore our government to take the necessary actions to address the ongoing gross injustices happening toward Falun Gong practitioners in China.

Sincerely,

Mel Arnold, MP; Candice Bergen, MP; James Bezan, MP; Dominic Cardy, MLA; Michael Cooper, MP; Marc Dalton, MP; Kerry Diotte, MP; Tracy Gray, MP; Garnett Genuis, MP; Jasraj Singh Hallan, MP; Tamara Jansen, MP; Peter Kent, MP; Stephanie Kusie, MP; Mike Lake, MP; Lisa Lambert, MLA; Philip Lawrence, MP; Ron Liepert, MP; Richard Martel, MP;  Kelly McCauley, MP; John McKay, MP; Cathy McLeod, MP; Alain Rayes, MP; Marty Morantz,  MP; Rob Morrison, MP; Jag Sahota, MP; Kyle Seeback, MP; Judy Sgro, MP; Nelly Shin, MP; Cathay Wagantall, MP; Chris Warkentin, MP; Bob Zimmer, MP; Phil McColeman, MP; Colin Carrie, MP; Larry Maguire, MP; Thanh Hai Ngo, senator

 

Bron https://faluninfo.net/dozens-of-lawmakers-urge-trudeau-to-sanction-perpetrators-persecuting-falun-gong-ahead-of-anniversary/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular