Internationale experts doen een oproep voor een einde aan de misdaad van gedwongen orgaanoogst

18-10-2021 Orgaanroof

De World Summit on Combating and Preventing Organ Harvesting’ werd gehouden 17 - 26 september 2021. Een panel van 35 experts uit de medische, juridische en politieke gemeenschap en beleidsmakers uit 19 landen namen deel. Deze online summit vraagt aandacht voor de gedwongen verwijdering van organen en legt de nadruk op de ethische verantwoordelijkheden en de belangrijke rol die de internationale sector heeft in het beëindigen van deze gruweldaad.

Volgens Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH)  zijn de afgelopen twintig jaar enkele honderdduizenden of meer Falun Gong beoefenaars slachtoffer geworden van gedwongen orgaanoogst. De afschuwwekkende praktijk van gedwongen orgaanoogst bij levende individuen zonder hun instemming is erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. Maar deze misdaad bestaat al lang en zal blijven groeien als de internationale gemeenschap actie hiertegen blijft uitstellen.

Al sinds 2006 zijn vele geloofwaardige rapporten van orgaanoogst verschenen. Sinds die tijd zijn talrijke onafhankelijke onderzoeken door toonaangevende experts tot de onweerlegbare conclusie gekomen dat gedwongen orgaanoogst in China heeft plaatsgevonden, nog steeds plaatsvindt en zelfs gegroeid is tot een overheersende praktijk die uitgebreid is naar andere gewetensgevangenen zoals Oeigoeren, Tibetanen, Christenen en burgerdissidenten.

Deze kwestie beperkt zich echter niet tot de slachtoffers en daders van deze misdaad, maar omvat ook de internationale gemeenschap, van burgers tot beleidsmakers. Dit artikel geeft een overzicht van deze orgaanoogst en bespreekt hoe internationale multidisciplinaire samenwerking nodig is om deze misdaad te stoppen.

Onweerlegbaar bewijs: Een lucratieve en ver­strekkende misdaad

“Orgaanoogst is een afschuwelijke praktijk die voorbij de verbeelding en denkwereld van vele mensen is”, zei Dr. Torston Trey, uitvoerend directeur van DAFOH.

“Echter, de onwaarschijnlijk hoge aantallen transplantaties; de onbegrijpbare korte wachttijden voor transplantatie die zelfs nog verder verkort kunnen worden tot twee dagen als men maar extra betaalt; een publiek donor programma dat beweert te opereren op een efficiëntie niveau dat in andere landen onmogelijk benaderbaar is; bekentenissen van artsen in telefoongesprekken; en tot slot de overvloed aan getuigenissen van ooggetuigen laten geen twijfel over dat orgaanoogst bestaat”

Dr. Torsten Trey, is een toonaangevend expert op het gebied van gedwongen orgaanoogst. Hij is ook de grondlegger en uitvoerend directeur van DAFOH. Hier spreekt hij tijdens een event in Taipei op 27 februari, 2013. (Chen Po-chou/Epoch Times)

Talrijke onafhankelijke expert-studies ondersteunen deze conclusie. Deze omvatten: het 2006 rapport van David Matas en David Kilgour, een rapport uit 2015 van Ethan Gutman, het 2016 rapport Bloody Harvest en het China Tribunaal voorgezeten door Sir Geoffrey Nice in 2019. Op dit moment is het tribunaal een van de meest uitgebreide verslagleggingen van orgaanoogst.

G. Weldon Gilcrease, Directeur van de afdeling Oncologie en professor aan de universiteit van Utah School of Medicine vatte het als volgt samen:

In 2010 had het China tribunaal net haar rapport gepubliceerd waarin ze meer dan 50 individuen geïnterviewd hadden en zelf alle beschikbare data en rapporten bestudeerd hadden. Het grootste deel daarvan is data uit China die laat zien dat er geen verklaring bestaat voor hun ongeloofwaardige en exponentiële groei in transplantatie-activiteit sinds de jaren kort na 2000, behalve dat ze onschuldige individuen vermoorden voor hun organen. Zulke ongehoorde massale misdaden zijn in de geschiedenis op deze schaal nooit in handen geweest van de medische gemeenschap.

De International Coalition to End Transplant Abuse in China geeft een overzicht van het overtuigende bewijs in de volgende video:

 

Meer bewijs kan gevonden worden op deze pagina van onze website.

De impact van gedwongen orgaanoogst heeft zich echter uitgebreid voorbij de grenzen van China en de medische gemeenschap.

Dr. Shi-wei Huan, Directeur Urologie van de Yunlin tak van het Nationaal Ziekenhuis in Taiwan observeerde dat “zo vroeg als 2001 merkte ik dat vele Taiwanezen naar China gingen voor orgaantransplantatie. Taiwanezen begonnen naar China te gaan voor niertransplantaties in de jaren 90, maar het aantal steeg snel na het jaar 2000… In de afgelopen 20 jaar gingen meer dan 4000 Taiwanezen naar China voor lever- en niertransplantaties.”

Naast patiënten uit Taiwan, reisden patiënten uit andere landen in Oost-Azië en Westerse landen ook naar China voor orgaan transplantaties.

“We weten dat tussen 2000 en 2006 China veel orgaanbanken had. Ze werden gemanaged door het Chinese leger,” zei Dr. Huang. De schatting is dat deze orgaanbanken enkele duizenden donoren hadden op ieder willekeurig moment.

Volgens de “International Coalition to End Transplant Abuse in China” is China’s orgaantransplantatiesysteem nu een multi-miljard dollar industrie. Bekende inschattingen geven aan dat er in China per jaar 60.000 tot 100.000 transplantie operaties plaatsvinden.

Dit is zorgwekkend, omdat het aantal instemmende orgaandonoren in China bij lange na niet in de buurt komt van het aantal uitgevoerde transplantaties. Het overgrote deel van deze transplantaties zal waarschijnlijk uitgevoerd worden onder dwang, zonder instemming. De grootste bron van deze organen vormt de gevangenispopulatie, waaronder zich een zeer groot aantal Falun Gong beoefenaars bevindt die worden vastgehouden vanwege hun geloof.

Dr. Maria Cheung van de Universiteit van Manitoba, vond op basis van recente onderzoeksgegevens dat 75% van de vluchtelingen die Falun Gong beoefenen, onderworpen waren aan selectieve screening procedures voor orgaanoogst toen ze nog in China waren.

Gebaseerd op informatie verzameld door Mingui.org werden in de eerste helft van 2021 bij ten minste 129 Falun Gong beoefenaars bloed afgenomen en DNA samples verzameld door autoriteiten, wat duidt op mogelijke orgaanoogst.

Internationale medeplichtigheid

Vijftien jaar na de publicatie van de eerste rapporten over orgaanoogst blijkt dat het probleem van gedwongen orgaanoogst meer diepgaand is dan men op het eerste gezicht zou denken.

Deze misdaden tegen de mensheid zijn toegestaan voort te bestaan en zijn zelfs gegroeid door een bewuste en onbewuste internationale medeplichtigheid.

Velen hebben de misdaden van gedwongen orgaanroof vergeleken met de wreedheden begaan tijdens de Holocaust. Dr. Trey zei:

In feite, beide gevallen [de wreedheden begaan tegen de Joden in de Holocaust en de gedwongen orgaanroof bij Falun Gong en andere groepen] zijn internationale kwesties… niet alleen vanwege dat ze het karakter hebben van misdaden tegen de menselijkheid, maar in het bijzonder in de context van gedwongen orgaanoogst met zijn banden met internationaal transplantatietoerisme, academische uitwisseling van transplantatiekennis, opleiding van Chinese studenten en handel in transplantatiegerelateerde medicijnen en technische voorzieningen…

In de medische gemeenschap blijven Chinese studenten internationaal studeren in transplantatiecentra en blijft de medische gemeenschap uitwisselingen met China hebben. Toen een directeur van een orgaantransplantatieprogramma in de Verenigde Staten de schoolleiding benaderde om hen te vragen te stoppen met het houden van uitwisselingen met China en Chinese studenten, wees de leiding zijn verzoek af uit angst voor politieke en economische vergelding.

Ook grote internationale media zijn gecompromitteerd. China besteedt miljoenen dollars aan advertenties in invloedrijke westerse media, zoals de New York Times en het Wall Street Journal. Ze hebben media agentschappen ook exclusieve en winstgevende deals aangeboden om deze media te beïnvloeden om een pro-China standpunt in te nemen. Dus wordt deze orgaanoogst nauwelijks gerapporteerd.

Zoals Zoe Valdez, een Cubaanse journalist en auteur, opmerkte over de wreedheden begaan door de Cubaanse regering:

Wat gebeurde er na deze afschuwelijke praktijken en geïsoleerde veroordelingen? Een invasie van stilte, medeplichtige stilte. Dezelfde stilte die we nu zien in het aangezicht van de orgaanroof in China die het leven heeft geëist en nog steeds claimt van duizenden dissidenten, gewetensgevangenen. We kunnen dit niet toestaan.

Deze voorbeelden suggereren niet dat de internationale gemeenschap helemaal geen actie onderneemt, maar het moet voortgezet worden op een veel grotere schaal.

Lord Hunt van Kings Heath, voormalig minister volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk, zei: “Spanje, Italië, Taiwan, Israël, België, Noorwegen en Zuid-Korea hebben al actie ondernomen in hun wetgeving om orgaantoerisme naar China te voorkomen. Zulke acties van internationale regeringen moeten voortgezet worden. Het is onze plicht om te handelen wanneer we onschuldige mensen slachtoffer zien worden van zulke vreselijke misdaden.”

Lord Hunt heeft een wet voorgesteld die voorkomt dat burgers van het Verenigd Koninkrijk naar landen mogen reizen die geen transparant orgaantransplantatiesysteem hebben (9/19 Webinar)

De World Summit on Combating and Preventing Organ Harvesting heeft een universele verklaring uitgevaardigd voor het tegengaan en voorkomen van gedwongen orgaanoogst die individuen en organisaties in staat stelt om een standpunt in te nemen. Meer details kunnen hier gevonden worden.

Bronnen:

https://worldsummitcpfoh.info
https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/23/195869.html
https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/23/195870.html
https://www.ntd.com/live-world-summit-against-forced-organ-harvesting-an-alarm-to-humankind-5_680488.html
https://www.ntd.com/live-world-summit-against-forced-organ-harvesting-an-alarm-to-humankind_676811.html
https://www.ntd.com/live-world-summit-against-forced-organ-harvesting-an-alarm-to-humankind-4_676196.html

 

Bron https://faluninfo.net/international-experts-call-for-end-of-diabolical-crime-of-forced-organ-harvesting/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular