Frans Ministerie van de Strijdkrachten: CCP’s uitgebreide overzeese invloedsoperaties hebben Falun Gong als doelwit

Het Strategisch Onderzoeksinstituut van de Franse Militaire Academy (IRSEM), een organisatie onder het Franse Ministerie van Strijdkrachten, publiceerde recentelijk een rapport getiteld “Chinese Invloedsoperaties”, waarin details beschreven zijn over de infiltratie en invloed die de Chinese Communistische Partij (CCP) uitoefent op internationale regeringen.

Het 646 pagina’s tellend rapport is gebaseerd op een uitgebreide verzameling informatie en biedt een grondige analyse van het CCP regime. Het onthult een alomvattend “Verenigd Front” van de CCP om anderen te controleren via overzeese Chinezen, media, diplomatie, economie, politiek, onderwijs, denktanks en cultuur.

Het rapport belicht ook 79 gevallen van de CCP haar vervolging van Falun Gong. Deze omvatten concrete voorbeelden over hoe de CCP overzeese Chinese media en organisaties heeft afgekocht om valse informatie te verspreiden die Falun Gong demoniseert en aanzet tot haat. Bovendien bedreigt en intimideert de CCP Falun Gong beoefenaars via de Chinese Students and Scholars Association (CSSA, een organisatienetwerk onder Chinese ambassades en consulaten in verschillende landen), individuele Chinese studenten die in het buitenland studeren, en Fifty-Cent leden (die 50 cent betaald krijgen per online post die de CCP verheerlijkt).

Het 610 bureau

Het rapport introduceert Falun Gong als een spiritueel systeem dat zowel lichaam als geest verbetert. Het werd populair in China met tientallen miljoenen die het beoefenen. Toen zag CCP leider Jiang Zemin de praktijk als een bedreiging omdat de CCP geen enkele entiteit toestaat die buiten haar controle is.

Als resultaat werd het 610 bureau gelanceerd. Met 15.000 agenten zowel binnen als buiten China, heeft dit buiten-legale bureau globaal acties ondernomen in een poging om Falun Gong uit te roeien.

Bekijk onze korte documentaire om te zien wat velen China’s Gestapo noemen:

Betaalde publicaties die Falun Gong belasteren

Het rapport laat zien dat de CCP media in andere landen betaalt om artikelen te publiceren die Falun Gong belasteren. Door dit te doen, creëert het de misvatting dat zulke negatieve opvattingen over Falun Gong afkomstig zijn van een “derde partij” en dus meer “geloofwaardig” zijn.

Bijvoorbeeld, in april 2020 gaf een media-agent 20.000 Pesos (ongeveer 300 Euro) aan de hoofdredacteurs van meerdere Argentijnse media om een artikel te publiceren tegen Falun Gong geschreven in “slecht Spaans”. De media die hiervan doelwit waren omvatte El Cronista Comercial, Diario Popular en het online platform Infobae. Dit artikel bevatte een grote hoeveelheid valse informatie over Falun Gong en was bedoeld om de reputatie van Falun Gong te vernietigen. Het bevatte ook het taalgebruik dat de CCP veelvuldig gebruikt om Falun Gong te belasteren en te demoniseren. In andere woorden, het verspreidde een boodschap van de CCP via overzeese mediakanalen.

Dit incident werd aan het licht gebracht omdat een redacteur met wie de agent contact had vond dat hij hierover contact moest opnemen met een collega – een Falun Gong beoefenaar. Deze agent gaf later toe dat hij in deze kwestie voor de "Chinezen" werkte.

Vernederende emails verstuurd met valse identiteiten

Om Falun Gong verder te ondermijnen, hebben sommige aanvallers vernederende emails verstuurd aan ministers en parlementen in Canada uit naam van Falun Gong beoefenaars.

Een lid van de Canadese Falun Dafa Association zei dat er bewijs is dat CCP agenten zulke emails “systematisch” en “herhaaldelijk” stuurden aan functionarissen op alle niveaus en in meerdere landen om Falun Gong te ondermijnen. Het IP adres van sommige van deze emails komt direct uit China.

Diplomaat visumverlenging geweigerd wegens onderdrukking van Falun Gong in het buitenland

In 2006 wees de Canadese regering een aanvraag voor visumverlenging af van Wang Pengfei, tweede secretaris van het onderwijsbureau van de Chinese ambassade in Ottawa. Wang werd ook verzocht om Canada te verlaten.

Dit gebeurde omdat Wangs werk bij het Onderwijsbureau het verzamelen van informatie van Falun Gong-beoefenaars in Canada en het schenden van hun wettelijke rechten omvatte.

Wang had bijvoorbeeld samengewerkt met de CSSA op meer dan 20 Canadese hogescholen om Falun Gong te belasteren. De Shenzhou Xueren (China Scholars Abroad), een tijdschrift van de Chinese autoriteiten, publiceerde ooit een artikel in 2004 waarin de "uitstekende" prestatie van de CSSA-president geprezen werd, in het bijzonder zijn tactiek en "moed" tegen Falun Gong.

Rol van de Chinese Students and Scholar Association (CSSA)

De CSSA heeft een actieve rol gespeeld in het controleren van Chinese overzeese studenten. Velen zijn onder druk gezet om deel te nemen aan activiteiten of juist om niet deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld, een student aan de universiteit van Ottawa werd bedreigd door de CSSA in een email. “Gebaseerd op getuigen van andere studenten en onderzoek van CSSA functionarissen ben je nog steeds een Falun Gong beoefenaar. Je kunt maar beter op jezelf letten.”

De taal gebruikt door de CSSA in hun communicatie heeft aangetoond dat de organisatie functioneert als een spreekbuis voor de CCP. De CSSA aan de universiteit van Toronto oefende in 2004 druk uit op de stad om haar erkenning van “Falun Dafa Day” in te trekken. In het daaropvolgende jaar interfereerde de CSSA aan de universiteit van Toronto met de aanmelding van NTD TV om te kunnen zenden op een lokaal TV station. De brief van de CSSA bevatte zinnen die exact hetzelfde zijn als die gebruikt door overzeese ambassadeurs van de CCP.

Een soortgelijke situatie vond plaats aan de universiteit van Calgary. Sommige CSSA leden ontvingen emails van iemand die een CCP agent beweerde te zijn. De email ontmoedigde hen om een film bij te wonen die getoond werd op de campus door de organisatie Friends of Falun Gong. In de email stond “Anders zal je naam en foto gerapporteerd worden aan de centrale regering van de CCP.”

Vier jaar geleden zag het hoofd van de CSSA aan de Australische Nationale Universiteit van Canberra dat de apotheek op de Campus gratis mee te nemen Epoch Times kranten had en vroeg wie hiervoor toestemming gegeven had. Het hoofd zette door totdat de apotheek de kranten wegdeed.

Er zijn veel van dit soort voorbeelden. Sommige overzeese Chinese studenten hebben hun financiële invloed op de scholen gebruikt om hun acties te rechtvaardigen. Hun gedrag wordt ook ondersteund en aangemoedigd door de Chinese autoriteiten.

Het mobiliseren van studenten

Volgens het IRSEM rapport werden meer dan 3000 Chinese studenten uit Ottawa en Quebec door de Chinese ambassade opgeroepen om Hu Jintao te verwelkomen bij zijn bezoek aan Canada in 2010. De kosten werden volledig vergoed door de ambassade en volgens getuigen ontving iedere student 50 Canadese dollars als compensatie. Tijdens de bijeenkomt in het onderwijsbureau van de ambassade beschreef toenmalig secretaris Liu shaohua de bijeenkomst als de “strijd” om “de reputatie van het vaderland” te verdedigen. Hij verzocht studenten om Falun Gong beoefenaars, Tibetaanse “separatisten” en Oeigoerse “separatisten” die Capitol Hill “bezet” hadden voor zich te winnen.

Als aanmoediging herinnerde Liu de studenten eraan dat alle kosten door de ambassade werden gedekt. Hij vertelde de studenten ook om dit gesprek "vertrouwelijk" te houden. Toen Hu in 2005 Ottawa bezocht, waren CCP-functionarissen woedend omdat “vijanden” belangrijke plaatsen bezetten. Daarom verwachtten ze deze keer een grootse welkomstscène met pro-CCP-individuen. Als studenten gevraagd werden waarom ze hier “vrijwillig” zijn gekomen, moesten ze antwoorden: 'We zijn hier om Hu te verwelkomen. Lang leve de Chinees-Canada vriendschap!’

Diezelfde dag stuurde Zhang Baojun van het onderwijsbureau van het Chinese consulaat in Toronto ook een e-mail naar studenten met een soortgelijk bericht. Hij herinnerde de studenten eraan om 'samen te werken en te handelen zoals gepland'. Voor degenen die beurzen van de Chinese regering hebben ontvangen, moet iedereen die niet aanwezig kon zijn, een rechtvaardiging voor hun afwezigheid verstrekken.

Grootste transnationale onderdrukking

Volgens het rapport is het eerste doel van de CCP de overzeese Chinezen het zwijgen op te leggen, inclusief dissidenten met andere meningen en diegenen die opgroeiden in de vrije wereld. Het doelwit zijn voornamelijk minderheden en geloofsgroeperingen zoals Tibetanen, Oeigoeren, Chinezen uit Binnen-Mongolië en Falun Gong beoefenaars. Ook worden dissidenten in Taiwan en voorstanders van democratie, mensenrechtenverdedigers, mensenrechtenjournalisten en voormalige functionarissen gezocht door de CCP wegens “corruptie”. Deze massale campagne van de CCP werd door mensenrechtenorganisaties beschreven als de meest geavanceerde, grootste en meest uitgebreide wereldwijde repressie.

In termen van de implementatie van haar doel, houdt de CCP deze organisaties en individuen in de gaten. Dit ongeacht hun nationaliteiten, zolang ze maar van Chinese afkomst zijn. Deze tactieken variëren van het verzamelen van informatie, onderdrukking, bedreiging, intimidatie en zelfs directe geweldpleging. In sommige gevallen heeft de CCP ook lokale overheden gedwongen om individuen te arresteren en uit te leveren. Zulke gevallen hebben plaatsgevonden in India, Thailand, Servië, Maleisië, Egypte, Kazachstan, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Nepal en verschillende andere landen.

Censuur en controle van overzeese Chinese media

Het is bekend dat Beijing de Chinese media wereldwijd controleert, inclusief die in Noord-Amerika. In feite worden bijna alle Chinese media in Canada gecontroleerd door de CCP. De enige uitzonderingen zijn de Epoch Times en NTD Television, twee populaire onafhankelijke media.

Toen reporters van deze twee media in 2005 planden naar China te gaan om te rapporteren over de reis van de Canadese Premier, werden hun visa’s eerst uitgevaardigd en daarna weer ingetrokken.

Naast de Chinese autoriteiten, leggen zelfs Canadese functionarissen soms restricties op aan deze twee media om vergelding van Beijing te voorkomen. Bijvoorbeeld toen Chinese president Hu Jintao Ottawa bezocht in 2005, kregen deze twee media geen toestemming om verslag te doen van dit event. Hetzelfde herhaalde zich toen Hu Ottawa in 2010 Canada weer bezocht.

Om overzeese Chinese media aan banden te leggen gebruikt de CCP primair twee tools: 1) het stimuleren van zelf-censuur in ruil voor financiële voordelen en 2) het lastigvallen van familie van journalisten van deze media in China. Daarnaast heeft de CCP ook getracht deze reporters te trainen de CCP visie te verkondigen. Zo werd bijvoorbeeld de International New Media Cooperation Organization in 2014 opgericht door de CCP in Vancouver om alle pro-CCP Chinese media in Noord-Amerika te verenigen.

Het beïnvloeden van het hoger onderwijs via het Confucius Instituut

Een ander financieel invloedsmiddel van de CCP is het Confucius Instituut. Salvatore Babones, assistent professor aan de universiteit van Sydney zei dat de invloed van het Confucius Instituut niet beperkt is tot haar propaganda, maar ook de invloed op internationale universiteitsadministraties omvat. Specifieker, de CCP heeft de sleutel in handen om de deur te open via financiering, leraren, salarissen en uitrusting. Voor universiteiten in financiële problemen gaat ze zo ver als het ter beschikking stellen van een gebouw of een talencentrum. Dit maakt het moeilijk voor de universiteiten om hun aanbod af te slaan. Het resultaat is dat universiteiten dan afhankelijk worden van de CCP en een houding aannemen van ondergeschikt gehoorzamen.

Tegen dan heeft de CCP een grote invloed op het beleid van de universiteit. Deze invloed heeft bepaalde onderzoeksprojecten geblokkeerd (bijv. studies gerelateerd aan Tibet, Taiwan of studies naar de strategische invloed van de CCP). In veel gevallen heeft dit de vrijheid van meningsuiting en geloof (in het bijzonder Falun Gong) van stafleden beperkt en geleid tot restricties aan de selectie van gastsprekers of aan de positie van universiteiten ten opzichte van de CCP. Dit leidt tenslotte tot zelf-censuur, het opleggen van het zwijgen aan stemmen die de CCP niet zint.

 

Oorspronkelijke artikels:

Report from Ministry of Armed Forces Highlights CCP’s Persecution of Falun Gong | Falun Dafa – Minghui.org

Les Opérations D’Influence Chinoises https://www.irsem.fr/rapport.html

Bron https://faluninfo.net/french-ministry-of-armed-forces-highlights-persecution-of-falun-gong-in-recent-report/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular