Het U.S. State Department veroordeelt gevangenschap van Falun Gong beoefenaars voorafgaand aan Olympische Spelen

29-01-2022 Foltering

Het U.S. State Department veroordeelde de Chinese Communistische Partij (CCP) voor de arrestatie en veroordeling tot gevangenschap van 11 onschuldige Falun Gong beoefenaars slechts een paar weken voor de start van de Olympische Spelen van 2022 in Bejing.

Volgens een rapportage van de Epoch Times deed een functionaris van het State Department een oproep aan Beijing om “de mishandeling en het perverse misbruik van Falun Gong beoefenaars onmiddellijk te stoppen, diegenen die gevangen zitten voor hun geloof vrij te laten en de verblijfplaats van missende Falun Gong beoefenaars bekend te maken.”

“Sinds 1999, heeft de Chinese Communistische Partij getracht om Falun Gong uit te roeien. Falun Gong is een spirituele praktijk die zijn oorsprong heeft in China en haar vreedzame beoefenaars en mensenrechtenverdedigers hebben gevochten voor hun recht om hun geloof uit te oefenen,” zei de functionaris van het State Department tegen de Epoch Times. “Uitvoerig bewijs laat zien dat de regering van de PRC (People Republic of China) deze gemeenschap tot de dag van vandaag onderdrukt en mishandelt,” zei de functionaris op basis van rapporten over foltering en de draconische veroordeling van de CCP.

Familie vernietigd voor de Olympische Spelen in China

Onder de Falun Gong beoefenaars die veroordeeld werden is mevrouw Xu Na, een artiest uit Beijing.

Xu Na werd veroordeeld tot acht jaar gevangenschap. Haar man Yu Zhou werd vastgehouden in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 en stierf in die dagen in politiehechtenis.

Mevrouw Xu Na is herhaaldelijk opgesloten en gefolterd voor haar geloof in Falun Gong en het blootstellen van de misdaden van de Chinese Communistische Partij. Haar man, meneer Yu Zhou stierf in politiehechtenis slechts tien dagen na zijn arrestatie in 2008. Later verschenen rapporten dat hij doodgefolterd was.

Xu is een bekroonde artist en freelance schrijver. In 1995 begon ze Falun Gong te beoefenen met haar man Yu, een getalenteerd musicus en lid van de drie-persoons band “Xia Juan”.

Xu werd in 2001 veroordeeld tot vijf jaar gevangenschap en onderging foltering in de beruchte “7e tak” van de vrouwengevangenis in Beijing. Ze werd ook in eenzame opsluiting gehouden, weerhouden van slaap en werd niet toegestaan zich te douchen. Ook familiebezoek werd haar ontzegd.

In juli 2020 werden 11 burger journalisten die Falun Gong beoefenen, inclusief Xu, gearresteerd voor het nemen van foto’s van Beijing tijdens de pandemie en ze te sturen naar buitenlandse kranten.

Een korte video over Xu Na, gemaakt kort na haar meest recente arrestatie toen ze vermist was in het gevangenis systeem.

Op 15 oktober 2021 werden de beoefenaars veroordeeld in het DongCheng districtsgerechtshof. Het gerechtshof veroordeelde Xu op 14 januari tot acht jaar gevangenschap, de langste van de 11 beoefenaars. De andere Falun Gong beoefenaars kregen straffen tussen twee en vijf jaar volgens Xu’s advocaat.

“De CCP heeft deze familie volledig vernietigd,” zegt Levi Browde, hoofd van het Falun Dafa Information Center. “Xu Na werd al jaren in gevangenschap gehouden en haar man werd opgesloten en stierf in hechtenis in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008. En nu word deze brute straf opgelegd als een bericht aan de wereld.”

“Overdenk het eens: de CCP koos om Xu te veroordelen op het meest in het oog springende moment – 3 weken voor de aanvang van de Olympische Spelen als alle ogen op Beijing gericht zijn. Het is alsof de CCP opzettelijk voor de wereld aan het pronken is dat ze Falun Gong beoefenaars naar believen kunnen opsluiten en dat er niemand is om hen te stoppen. We kunnen dat niet laten gebeuren.”

 

Bron https://faluninfo.net/u-s-state-department-condemns-imprisonment-of-falun-gong-practitioners/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular