23 jaar wreedheden in China, gestimuleerd door illegale handel van de CCP in het Westen

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een wake bij kaarslicht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de 22 jaar durende vervolging in China bij het Washington Monument op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times).

NEW YORK - Op 20 juli 2022 is het precies 23 jaar geleden dat de Chinese Communistische Partij (CCP) een systematische en wrede campagne startte om de spirituele discipline Falun Gong "uit te roeien" - een traditionele, op boeddhisme gebaseerde praktijk uit China die waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid nastreeft.

Een van de meer recente trends is dat de discriminerende en gewelddadige behandeling van Falun Gong beoefenaars in China tijdens de COVID-19 pandemie twee tot vier keer is toegenomen, ondanks draconische lockdown mandaten. De verklaring voor deze toename ligt in het dictatoriaal karakter van het Chinese regime om de Falun Gong gemeenschap het zwijgen op te leggen, één van de grootste klokkenluiders van misdaden door de CCP, zoals de valse COVID-19 verhalen over de ernst van de pandemie en de reactie van de regering.

De toename van de vervolging van Falun Gong werd ook aangewakkerd door de aanhoudende “Zero-Out” campagne van de CCP die gebruik maakt van ontslag van werk en huisvesting, fysiek geweld en arrestaties in een poging om het aantal Falun Gong beoefenaars in elke provincie “tot nul terug te brengen”. Hoewel de “Zero-Out” campagne verantwoordelijk is voor het toenemende lijden van Falun Gong beoefenaars, schiet zij haar doel voorbij; tientallen miljoenen beoefenaars blijven Falun Gong beoefenen en pleiten er vreedzaam voor in heel China.

Daarnaast is de CCP verantwoordelijk voor de afschuwelijke misdaad van gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen, een praktijk die al sinds begin 2000 gaande is. Volgens voorzichtige schattingen worden jaarlijks 60.000 tot 100.000 Falun Gong beoefenaars gedood door gedwongen orgaanverwijdering. In navolging van Israël en andere landen heeft het Verenigd Koninkrijk onlangs een wetsvoorstel aangenomen om de pijplijn van chirurg naar executeur te doorbreken en de export van transplantatieapparatuur naar China stop te zetten. Wij dringen er bij het Amerikaanse Congres op aan zich bij deze landen aan te sluiten en de “Stop Forced Organ Harvesting Act” aan te nemen.

Geraffineerde, illegale campagne om Falun Gong te marginaliseren in de V.S.

Volgens een baanbrekend rapport van Freedom House uit 2021: “China dirigeert de meest geraffineerde, globale en veelomvattende campagne van transnationale onderdrukking ter wereld.”

En Falun Gong is één van de voornaamste doelwitten van de CCP.

Sinds het begin van 21ste eeuw zijn beoefenaars van Falun Gong in de VS en andere landen regelmatig het doelwit van observatie, intimidatie, inbraak en zelfs geweld. Bovendien werden aan Falun Gong gelieerde initiatieven geconfronteerd met een breed scala aan illegale activiteiten door de CCP, variërend van bedreigingen aan het adres van Amerikaanse regeringsleiders, bedrijven en gelegenheden die zich bezighouden met de Falun Gong gemeenschap, tot meer basale tactieken zoals het doorsnijden van banden en fysieke aanvallen, waaronder aanvallen op Falun Gong informatiestands zoals in New York City afgelopen februari gebeurde.

Om deze redenen dringt het Falun Dafa Informatiecentrum er bij de Nederlandse regering en ook andere regeringen over de gehele wereld op aan om de mensenrechten te handhaven, solidair te zijn met de Falun Gong gemeenschap bij het beschermen van godsdienstvrijheid en de misdaden van de CCP volledig aan de wereld bekend te maken.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular