Nieuwe lijst van daders voorgelegd aan 38 regeringen op de dag die 23 jaar vervolging markeert

[Minghui.org] Op 20 juli van dit jaar was het 23 jaar geleden dat de Chinese Communistische Partij (CCP) begon met de onderdrukking van Falun Gong. In de afgelopen twee weken hebben Falun Gong beoefenaars in 38 landen een nieuwe lijst van daders opgesteld en ingediend bij hun respectievelijke regeringen met de oproep deze daders verantwoordelijk te houden.

Tot deze landen behoren de vijf-ogen alliantie, te weten de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, en 23 landen in de Europese Unie, waaronder Nederland, België, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Zweden, Oostenrijk, Ierland, Denemarken, Finland, Tsjechië, Portugal, Griekenland, Hongarije, Slowakije, Luxemburg, Kroatië, Slovenië, Letland, Estland, Cyprus, en Malta. Daarnaast waren er tien landen in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika bij betrokken, waaronder Japan, Zuid-Korea, Indonesië, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, Israël, Mexico, Chili en Dominica. Letland, Chili en Dominica namen voor de eerste keer aan deze inspanning deel.

Alle daders in de lijst hebben ernstige misdaden begaan in de vervolging van Falun Gong in China. De ingediende lijst bevatte details over de misdaden van deze daders, samengesteld uit verschillende Minghui.org rapporten. Evenals bij vorige lijsten worden in de nieuwe lijst de ambtenaren van de CCP genoemd die op verschillende regeringsniveaus en in verschillende instanties en organisaties bij de vervolging betrokken zijn. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Tang Yijun: secretaris van het partijbestuur en minister van het ministerie van Justitie, lid van de Commissie politieke en juridische zaken (PLAC) van het Centraal Comité van de CCP
 • Liu Zhenyu: voormalig vice-minister van Justitie, lid van het partijbestuur
 • Shao Lei: voormalig directeur van het bureau gevangenisbeheer van het ministerie van Justitie
 • Xu Jiaxin: secretaris van het partijbestuur en voorzitter van het Hoger Gerechtshof van de provincie Jilin
 • Ding Shunsheng: secretaris van het partijbestuur en hoofdaanklager van het eerste Gerechtshof van de provincie Hebei
 • Wei Yanming: president van het Hooggerechtshof van de provincie Hebei, secretaris van het partijbestuur, lid van de provinciale PLAC
 • Zhang Jiatian: secretaris van het partijbestuur en voorzitter van het Hooggerechtshof van Shandong, voorzitter van het Instituut voor de opleiding van rechters in Shandong
 • Bi Baowen: voormalig vice-gouverneur van de provincie Heilongjiang, lid van het partijbestuur, plaatsvervangend partijsecretaris van het PLAC, directeur van de provinciale politie, partijsecretaris van het Partijcomité, en hoofdinspecteur
 • Ma Tingdong: adjunct-directeur van het 610 bureau van de provincie Liaoning, adjunct-secretaris van het PLAC van Liaoning
 • Lin Zhimin: secretaris van het partijbestuur en directeur van het departement justitie van de provincie Liaoning, politiek directeur van het provinciaal bureau voor gevangenisbeheer, lid van de Liaoning PLAC
 • Lin Fenghai: Voormalig lid van het Permanent Comité van het Provinciaal Partijcomité van Shandong, secretaris van de PLAC in Shandong, vice-voorzitter van de Provinciale Politieke Raadgevende Conferentie
 • Yi Zhenli: plaatsvervangend partijsecretaris van de PLAC in de provincie Henan, directeur van het 610 bureau
 • Fan Huaping: lid van het partijbestuur van de provinciale regering in Shandong, vice-gouverneur, adjunct-secretaris van de PLAC in Shandong, partijsecretaris en directeur van het provinciale politiebureau, voorzitter van de politieacademie in Shandong
 • Liu Jianmin: adjunct-directeur en adjunct-partijsecretaris van het departement justitie van de provincie Hebei, directeur van het provinciaal bureau voor gevangenisbeheer, secretaris van het partijcomité
 • Feng Gang: lid van het partijcomité en adjunct-directeur van het departement justitie van de provincie Jilin, partijsecretaris en directeur van het provinciaal gevangenis
 • Liu Yazhou: lid van de partijgroep van Harbin, directeur en partijsecretaris van de politieafdeling van Harbin, hoofdinspecteur, directeur van het bureau van de leiding van de coördinatie van de veiligheid van de gemeentelijke administratieve rechtshandhaving
 • Wu Zhe: voormalig hoofdprocureur-generaal van het gerechtelijk arrondissement in Dalian, provincie Liaoning
 • Jian Biao: plaatsvervangend partijsecretaris van de politieke overlegconferentie van het Chinese volk (CPPCC) in Shenyang, provincie Liaoning, voormalig partijsecretaris van de stad Chaoyang, provincie Liaoning
 • Yang Mingxin: directeur van de vrouwengevangenis van Heilongjiang
 • Shi Genghui: politiek directeur van de vrouwengevangenis van Heilongjiang.
 • Tao Shuping: hoofd van de negende cel van de vrouwengevangenis van Heilongjiang

(In dit samenvattend overzicht zijn alleen top-functionarissen en beamten opgenomen)

In steeds meer landen zijn sancties opgelegd aan mensenrechtenschenders. De Amerikaanse Global Magnitsky Act die in 2016 werd aangenomen, zou oorspronkelijk slechts zes jaar van kracht blijven en op 23 december 2022 aflopen. Maar het Amerikaanse Congres heeft de wet dit jaar bijgewerkt om hem permanent te maken. Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moedigden religieuze en geloofsorganisaties aan om lijsten van mensenrechtenschenders in te dienen. Zij zeiden dat er een verscheidenheid aan wettelijke maatregelen beschikbaar zijn om daders ter verantwoording te roepen.

Afgezien van de Global Magnitsky Act is er afdeling van het Department of State die speciaal betrekking heeft op schendingen van de mensenrechten. Er is altijd op zijn minst één wettelijke maatregel van toepassing, aldus een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoewel de juridische procedures in verband met de Global Magnitsky Act ingewikkeld kunnen zijn, zijn andere wetten gemakkelijker uit te voeren en kunnen zij zowel op de daders als hun familieleden van toepassing zijn. Er hoeft ook geen uitleg te worden gegeven wanneer een visum wordt geweigerd, aangezien het verkrijgen van goedkeuring voor een visum een voorrecht is. De daders zelf zouden weten waarom hun visumaanvraag eventueel is afgewezen, ook al wordt een reden daarvoor niet openbaar gemaakt.

Tot dusverre zijn er in de VS, Canada, het VK, Australië en alle 27 EU-landen wetten aangenomen inzake de verantwoordingsplicht op het gebied van mensenrechten. Hoewel Noorwegen geen deel uitmaakt van de EU, heeft het land ook een wet met betrekking tot internationale sancties voor schenders van de mensenrechten. Het Japanse parlement en mensenrechtengroeperingen in Japan bespreken ook soortgelijke wetten. Er wordt gezegd dat de Japanse regering kan verwijzen naar bestaande wetten in verband met buitenlandse handel, om mensenrechtenschenders te bestraffen door tegoeden te bevriezen of de toegang tot het land te ontzeggen.

Ook de westerse landen wisselen informatie uit over mensenrechtenschenders. De VS, Canada en het VK hebben op dit gebied nauw samengewerkt met jaarlijkse bijeenkomsten. Vervolgde religieuze- en geloofsgroepen (waaronder Falun Gong) worden elk jaar uitgenodigd. De jaarlijkse rapporten over de mensenrechten en religieuze verslagen die door de regering van de VS worden gepubliceerd, bevatten statistische gegevens over de vervolging van Falun Gong (zoals overlijdensgevallen, aantal veroordeelde beoefenaars en aantal gedetineerde beoefenaars), alsmede individuele gevallen, rechtstreeks van Minghui.org overgenomen. Op deze bijeenkomsten worden het beleid en de vorderingen op het gebied van de verantwoordingsplicht inzake mensenrechten besproken. Vragen en suggesties van vervolgde groepen worden eveneens in overweging genomen.

Tijdens de tweede jaarlijkse top over internationale godsdienstvrijheid, die eind juni 2022 in Washington DC werd gehouden, waren sancties tegen daders die de godsdienstvrijheid ontkennen een veelbesproken onderwerp. Functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die zich bezighouden met veiligheid en mensenrechten bezochten ook de stand van Falun Gong-beoefenaars. Na gehoord te hebben over de onderdrukking in China, zeiden zij dat de vervolging een genocide is.

Bron https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/11/202738.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular