De gruwelijke erfenis van de voormalige Chinese dictator Jiang ZeminHet meesterbrein achter de massale opsluiting, marteling en moord in China is overleden

04-12-2022 Sleutelfiguren
door Levi Browde, CEO van het Falun Dafa Informatiecentrum

Door Levi Browde, CEO van het Falun Dafa Informationcentre. Wat is de erfenis van een man die het bevel gaf tot genocide op 70-100 miljoen mensen? In het belang van de slachtoffers en hun nageslacht dat op een dag zal terugkijken op dit tragische tijdperk en er hopelijk lessen uit zal trekken, zouden we geen blad voor de mond moeten nemen. We moeten het duidelijk stellen: Jiang Zemin behoort tot de ergste tirannen uit de geschiedenis. Voor honderden miljoenen mensen in China zal Jiang vooral in herinnering blijven als de architect van de meest systematische, dodelijke, en langdurige aanval op Chinese burgers van de afgelopen decennia: de vervolging van Falun Gong.

Met Jiang’s overlijden, zullen zijn slachtoffers en vele Chinezen met een gevoel voor rechtvaardigheid een zucht van verlichting slaken. Hoewel zijn handlangers de wreedheden voort kunnen zetten, zal op zijn minst Jiang niet langer in staat zijn hen te schaden. Er zal in iedergeval één kwaadaardig figuur minder op deze wereld zijn.

Jiang’s Paranoïde Vendetta

Als een traditionele spirituele oefendiscipline in de Boeddhistische traditie, werd Falun Gong razendsnel populair in China na haar publieke introductie in 1992. Het trok qigong enthousiasten aan en mensen die zich aangetrokken voelden tot Falun Gong’s morele filosofie gebaseerd op de deugden waarachtigheid, compassie en verdraagzaamheid. Falun Gong genoot aanzienlijke officiële steun van ruimdenkende overheidsfunctionarissen die het zagen als een manier om de publieke gezondheid en morele waarden te verbeteren.

Begin 1999 schatte de Chinese Staats Sport Commissie het aantal Falun Gong beoefenaars op 70 miljoen mensen, een aantal dat daarmee hoger uitkwam dan het totaal aantal leden van de Chinese Communistische Partij (CCP). Op de Chinese staatstelevisie werd zelfs gezegd dat er meer dan 100 miljoen mensen Falun Gong beoefenden.

Hoewel Falun Gong geen enkele politieke ideologie omarmt of politieke aspiraties heeft, werd Falun Gong door Jiang Zemin gezien als een bedreiging voor de CCP op basis van haar populariteit, onafhankelijkheid van de staat en haar traditionele spirituele filosofie.

In de lente van 1999 eiste Jiang eigenhandig dat Falun Gong “vernietigd moest worden”. Op 20 juli 1999 initieerde hij in de stijl van de Culturele Revolutie een campagne van propaganda, boekverbrandingen, massale opsluiting en gedwongen “transformatie” van Falun Gong beoefenaars.

Jiang nam de campagne erg persoonlijk, bijna tot het punt van obsessie.

Volgens een reportage van de Washington Post van 9 november 1999: “Het was Jiang die de opdracht gaf dat Falun Gong bestempeld moest worden als een ‘kwaadaardige sekte’ en daarna eiste hij dat er een wet aangenomen werd die kwaadaardige sekten verbood.”

Deze actie, zoals de campagne zelf, was uit eigenbelang. Volgens hetzelfde Washington Post artikel was “de onderdrukkingscampagne ingezet om de macht van het Chinese leiderschap te demonstreren en te bekrachtigen... Bronnen binnen de Communistische Partij zeiden dat het staande comité van het politbureau niet anoniem voor de onderdrukking was en dat het president Jiang Zemin zelf was die besloot dat Falun Gong geëlimineerd moest worden.” Hetzelfde artikel citeerde een partijfunctionaris die zei: “Dit is duidelijk erg persoonlijk voor Jiang.”

In 2001 schreef senior analist bij CNN Willy Lam, dat hoge partijfunctionarissen Jiang’s onderdrukkingscampagne bekritiseerden als een manier om “loyaliteit aan zichzelf te promoten.”

In 2002 kwam nieuws naar buiten dat Jiang opdracht had gegeven om mensen die Falun Gong beoefenden dood te schieten nadat vijf beoefenaars het Changchun televisienetwerk gehackt hadden om beelden te tonen van hoe Falun Gong vrij beoefend werd in de rest van de wereld. Een geanimeerde documentaire gebaseerd op dit incident, de animatiefilm “Eternal Spring”, werd dit jaar geselecteerd als Canada’s inzending voor de 2023 Oscars voor beste internationale film.

De vernietiging van miljoenen levens

De gevolgen van Jiang’s noodlottige beslissing in 1999 zijn verwoestend geweest. Miljoenen onschuldige Falun Gong beoefenaars zijn ontvoerd uit hun huizen of van de straat geplukt en vervolgens illegaal opgesloten in gevangenissen en goelags. Sommigen voor meer dan tien jaar.

Jiang’s leiderschap gaf de CCP de vrije teugel om systematisch geweld en foltering te gebruiken tegen Falun Gong beoefenaars om hen te dwingen hun beoefening van Falun Gong op te geven. Volgens een artikel van de Washington Post uit 2001: “De [Chinese] regering gebruikte dit jaar voor de eerste keer systematisch geweld tegen de groep [Falun Gong], vestigde een netwerk van hersenspoelcentra en begon met een niet-aflatende inspanning om beoefenaars uit te roeien, gaand van buurt tot buurt, van werkplek tot werkplek.” Elektrische stokken, seksueel misbruik en injecties met psychiatrische drugs werden de orde van de dag, waardoor onnoemelijke aantallen mensen permanent gehavend, gehandicapt of krankzinnig werden gemaakt.

In 2006 rapporteerde Manfred Nowak, de speciale rapporteur inzake foltering, dat in 66% van alle gevallen van foltering in Chinese gevangenissen, Falun Gong beoefenaars slachtoffer waren. In 2013 rapporteerde de New York Times over het Masanjia werkkamp en schreef: “Iedereen is het erover eens dat de meest ernstige mishandeling gericht is op Falun Gong beoefenaars die weigerden hun geloof op te geven.”

In een rapport uit 2017 rapporteerde Freedom House dat “Falun Gong beoefenaars in heel China onderworpen worden aan wijdverspreide monitoring, willekeurige detentie, opsluiting en foltering en ze lopen risico op buitengerechtelijke executie.” De organisatie verifieerde onafhankelijk 933 gevallen tussen januari 2013 en juni 2016 waar Falun Gong beoefenaars veroordeeld werden tot gevangenisstraffen tot 12 jaar .

De foltering en mishandeling uitgevoerd door de Chinese veiligheidsmacht hebben geleid tot meer dan 4800 bevestigde doden onder Falun Gong beoefenaars, hoewel het werkelijke aantal verondersteld wordt veel hoger te zijn, onder andere door het risico en de moeilijkheden die het bevestigen en blootstellen van zulke gevallen met zich mee brengt.

Echter, Jiang’s ergste misdaad is de door de staat gesanctioneerde massale moord van Falun Gong beoefenaars zodat hun vitale organen geëxtraheerd konden worden en verkocht kunnen worden voor orgaantransplantatie. Volgens een Reuters rapport uit 2019 presenteerde Hamid Sabi, raadgever van het China Tribunaal, een verklaring aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties waarin hij aangaf dat gedwongen orgaanoogst wordt gepleegd “gedurende jaren door heel China op een significante schaal.. en voortduurt tot vandaag.” Hij zei dat de orgaanroof “honderdduizenden slachtoffers heeft geëist,” voornamelijk Falun Gong beoefenaars. In een verklaring uit 2021 vonden experts van de Verenigde Naties deze beschuldiging geloofwaardig en waren er extreem door verontrust.

Volgens de onderstaande video gepubliceerd door de organisatie End Transplant Abuse in China (ETAC), zei de voormalige volksbevrijdingsleger minister voor gezondheid Bai Shuzhong, in een forensisch onderzocht telefoongesprek, dat Jiang Zemin direct bevel gaf om Falun Gong beoefenaars voor hun organen te vermoorden.

Gevolgen voor de lange termijn

Terwijl Jiang en de CCP-leiding de campagne tegen Falun Gong uitvoerden, hebben ze een reeks repressieve mechanismen ontwikkeld en verfijnd. Sinds 1999 heeft de CCP haar netwerk van detentiecentra en ‘zwarte gevangenissen’ uitgebreid en folteraars beloond met promoties en bonussen. Het 610 Bureau werd gevestigd, een buitengerechtelijke veiligheidsmacht die als een Gestapo opereert tegen Falun Gong. De CCP heeft haar misinformatie en propaganda vaardigheden aangescherpt, het gerechtelijk proces gecastreerd en het meest uitgebreide systeem van internetcensuur en -bewaking ter wereld gecreëerd. Hoewel oorspronkelijk ontworpen met Falun Gong als doelwit, worden deze middelen nu gebruikt tegen Oeigoeren en andere Chinese burgers.

In reactie op Jiang’s rol in het orkestreren van de poging om Falun Gong uit te roeien, zijn er tientallen internationale rechtszaken en meer dan 200.000 gerechtelijke aanklachten door slachtoffers in China tegen hem ingediend.

Jiang’s dood zal de honderdduizenden Falun Gong beoefenaars die mogelijk door zijn acties zijn omgekomen in de afgelopen 23 jaar niet weer tot leven brengen. Noch zal het de miljoenen families herenigen die uit elkaar zijn gerukt. Noch zal het de wreedheden verminderen waarmee Falun Gong beoefenaars in heel China vandaag de dag nog steeds gevangen worden gezet en gemarteld worden.

Maar voor de mensen die wereldwijd Falun Gong beoefenen brengt het hoop dat dit een nieuwe gelegenheid creëert voor mensen in China om hun geweten te volgen en het moorden te stoppen.

Bron https://faluninfo.net/the-horrific-legacy-of-former-chinese-leader-jiang-zemin/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular