Waarom de Schepper alle levens wil redden

23-04-2023 Wat is Falun Gong?

Dhr. Li Hongzhi is de grondlegger van de spirituele discipline Falun Gong. De praktijk combineert meditatie en zachte oefeningen met een morele filosofie die gebaseerd is op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Dhr. Li Hongzhi is vier keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en werd door het Europees Parlement genomineerd voor de Sacharovprijs voor de Vrijheid van Denken. Hij heeft ook de Freedom House International Religious Freedom Award ontvangen.

 


Waarom de Schepper al het leven wil redden

Waarom wil de Schepper alle levens redden? Het is vanwege Zijn liefde voor hen, en omdat Hij degene is die hen het leven schonk.

Toen de kosmos de eindtijd in het proces van vorming, stabiliteit, degeneratie en vernietiging bereikte, besteedde de Schepper 200 miljoen jaar om de Drie Rijken te creëren en regelde verschillende manieren en kansen voor levende wezens om gered te kunnen worden. Gelijktijdig legde hij de basis voor de cultuur, het denken en het gedrag van de mensheid. Hij gebruikte bovendien Zijn eigen goddelijke lichaam om het zondige karma van de talloze levens te verminderen en op te lossen! Om al het leven te redden, heeft Hij alles gegeven wat Hij heeft.

Om mensen te helpen te voldoen aan de standaard van het goddelijke bij het begin van de verlossing in de eindtijd, is de Schepper in de loop van deze 200 miljoen jaar talloze keren in meerdere lichamen gelijktijdig gereïncarneerd om de basis te leggen voor de cultuur en de moraliteit van de mensheid op aarde. Tijdens de lange, uitgesponnen geschiedenis, zijn de zielen van mensen herhaaldelijk gereïncarneerd en ze hebben tientallen miljoenen jaren gewacht. In de loop van de tijd hebben de ware lichamen van de zielen van de meeste mensen op aarde (dit geldt voor alle etnische groeperingen en rassen) een vorm van familiale band met de Schepper opgebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat de Schepper de mensen van deze wereld, Zijn mensen, alleen maar meer is gaan liefhebben. Met de komst van de Eindtijd kunnen die levens zonder zo'n band met de Schepper geen mens worden. Tegen die tijd waren de ware lichamen van de mensen op deze Aarde allemaal die van Zijn mensen. Zelfs die goden waarin mensen geloven, die als mensen incarneerden om de Fa en de Dao te onderwijzen, zijn allemaal Zijn volk. Hun missie was om, terwijl ze een menselijke vorm aannamen, een goddelijke cultuur te vestigen voor de uiteindelijke redding van alle mensen in de wereld door de Schepper. De verschillende rechtschapen religies die zijn nagelaten, zijn blijven voortbestaan om de moraliteit te handhaven, terwijl mensen wachtten op de uiteindelijke redding door de Schepper. Wat de Schepper betreft, Hij heeft het recht om Zijn mensen lief te hebben en Zijn liefde is zelfs nog groter voor hen die Hij de liefde waardig acht. Dat is Zijn recht en niemand heeft het recht om hier tussen te komen! Dat is Zijn ultieme genade ten aanzien van deze levens!

De Schepper is de Heer van alle goden in de Kosmos. Hij is de maker van de Heer der heren en de Koning der koningen. Hij is de soeverein van alle levens, inclusief alle mensen, de spirituele wezens en de materiële dingen in de Drie Rijken, die Hij allemaal heeft geschapen. Zijn liefde is de hoogste en meest heilige zegen voor alle levens! Er bestaat geen grotere eer voor de mensen in deze wereld dan door Hem bemind te worden!

Leraar Li Hongzhi

17 april 2023

 

Het bovenstaande artikel is vertaald uit het Chinees.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular