Waarom wordt Falun Gong vervolgd?

Er is geen enkel geldig excuus om welke groep mensen dan ook te vervolgen. De meest fundamentele reden waarom dit in China met Falun Gong wel gebeurt, hangt samen met de willekeur van staatsterreur, die deze dictatoriale regimes nu eenmaal kenmerkt. Het is wat ze Tibet aangedaan hebben, wat ze deden met de democratische studentenbeweging en wat ze doen met de Oeigoeren en Christenen in China.
Toch zijn er enkele samenhangende factoren die licht kunnen schijnen op hoe deze specifieke vervolging in China tot stand is gekomen.

Falun Gong’s snelle groei en onafhankelijkheid

Sinds Falun Gong geïntroduceerd werd bij het publiek in 1992 steeg het aantal beoefenaars volgens statistieken van de Chinese regering tot boven de 70 miljoen in China in een periode van slechts zeven jaar. Zoals het U.S. News and World Report berichtte was Falun Gong "de grootste vrijwilligersorganisatie in China, zelfs groter dan de Communistische Partij," die toen 65 miljoen leden had. Het totalitaire regime zag Falun Gong's onafhankelijkheid en vermogen om activiteiten te coördineren als een bedreiging, zelfs in de wetenschap dat haar activiteiten apolitiek waren en de Chinese burgers en samenleving alleen maar voordeel brachten.

Jiang Zemin’s intense jaloezie

Jiang Zemin, de leider van de CCP en een handvol supporters, geleid door Luo Gan, dicteerden het anti-Falun Gong beleid door de groep te presenteren als "de grootste bedreiging voor de Partij" en bestempelen als een "kwade cult". Hij creëerde het onwettige 6-10 bureau en drukte er een wet doorheen met terugwerkende kracht om de vervolging te rechtvaardigen.

Waarom deed hij zoiets? Een eerste suggestie uit journalistieke en interne bronnen is, dat Jiang intens jaloers was op Falun Gong's populariteit en het zag als een ondermijning van zijn eigen nalatenschap.

Volgens een tweede, geopperd door CNN analist Willy Lam en anderen, zag Jiang een kans door het aanvallen van Falun Gong en het creëren van een campagne in Maoïstische stijl om trouw aan zichzelf te promoten en politiek voordeel te behalen (zie CNN rapport).

Waarom is de campagne zo agressief voortgezet zelfs na Jiang's aftreden? Jiang arrangeerde dat leden van zijn politieke factie op topposities bleven binnen het Politbureau en het veiligheidsapparaat van de Partij. Deze mensen zijn over de jaren in staat geweest om de campagne te handhaven en zelfs te intensiveren. Rapporten uit China onthullen echter toenemende spanningen tussen Jiang's factie en het nieuwe leiderschap.

Daarnaast, vrezen deze functionarissen waarschijnlijk dat ze verantwoordelijk gehouden zullen worden voor hun misdaden tegen de menselijkheid, dus is het in hun eigenbelang dat deze misdaden blijven verhullen en de vervolging voort te zetten.

Verschil in ideologie

Alle religies en spirituele praktijken in China moeten de communistische ideologie boven hun eigen geloof  plaatsen en zij die weigeren dat te doen worden onderworpen aan voortdurende onderdrukking.

Sommige partijleiders vonden dat Falun Gong, met haar principes waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid en haar geloof in het bestaan van Boeddha's Dao's en Goden in conflict was met de ideologie van de Partij. Het Xinhua nieuwsagentschap, de officiële spreekbuis van de Partij, berichtte kort nadat de vervolging ingezet was: “De zogenaamde principes Waarheid-Goedheid-Tolerantie die Li Hongzhi (de grondlegger van Falun Gong) propageert hebben niets te maken met de socialistische, ethische en culturele voorsprong die wij nastreven.”

Bovendien geloofden sommigen in de Partijtop dat de morele grondbeginselen van Falun Gong de communistische tactieken van de Partij om de samenleving te controleren ondermijnden. Waar de Partij de media controleert om het publiek te misleiden, benadrukt Falun Gong waarachtigheid; waar de Partij mensen aanspoort om tegen elkaar te strijden, doet Falun Gong een oproep op compassie en waar de Partij geweld gebruikt om haar wil op te leggen, onderwijst Falun Gong verdraagzaamheid en geweldloosheid.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

Het aangrijpende verhaal van Falun Dafa

Sinds de introductie aan het publiek in 1992 groeide Falun Dafa uit tot volksfenomeen nummer één. Alom geroemd voor het positieve effect op de gezondheid en de moraal van de samenleving groeide de populariteit van Falun Dafa in onvoorstelbare mate todat van de ene dag op de andere de vervolging ingezet werd tegen deze groep door het Chinese communistische regime. Hier een kort overzicht over Falun Dafa en de vervolging. LEES MEER

11-06-2017 Waarom vervolgd?

De leugens van de CCP over Falun Gong

De vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische partij ( CCP) berust op twee dingen: leugens en geweld. Wanneer er meer feiten rondom de vervolging onthuld worden, is het geweld steeds meer verhuld geworden. Maar de leugens veranderen voortdurend en worden bekrachtigd. De leugens van de CCP blijven een obstakel voor mensen in het begrijpen van de feiten van de vervolging en de natuur van Falun Gong. Algemeen zijn er zeven soorten leugens die door de CCP worden verspreid over Falun Gong. LEES MEER

05-09-2007 Propaganda
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular