Artikeloverzicht

December2003

Gedwongen tot het eten van menselijke uitwerpselen

In de laatste paar jaren heeft het dwangwerkkamp in Gaoyang, in de Hebei provincie geprobeerd Falun Gong beoefenaars te dwingen hun geloof in Falun Gong op te geven door ze bloot te stellen aan gruwelijke foltering. De mishandelingen bestaan onder andere uit: drie dagen zonder slapen, elektrische schokken met 2 tot 6 elektrische stokken tegelijk, elektrische schokken terwijl er water op het slachtoffer wordt gegoten, "Knopende Touwen" [deze mishandeling kan de armen van het slachtoffer in 15 minuten voor altijd onbruikbaar maken, dus moet de politie het binnen die tijd los maken.], gedwongen eten van menselijke uitwerpselen, slangen in kleren van beoefenaars stoppen, naalden in de vingertoppen van beoefenaars steken, levend begraven LEES MEER

22-12-2003 women

Directe en indirecte vormen van vervolging in Nederland - Deel 2

Mogelijke daden van smaad eerder dit jaar op Chinees nieuwjaarsfestival in Den Haag toen een grootschaalse tentoonstelling over Tai Chi als men even verder liep van de andere kant bekeken anti-Falun Gong propaganda bleek te zijn. Verder: Nederlandse burger wordt vanwege haar geloof in Falun Gong verboden terug te keren naar China, terwijl haar man om dezelfde reden China niet mag verlaten... LEES MEER

Washington Times: Terechtwijzing noodzakelijk na dilemma voor Amerikaanse onderneming

In augustus eiste het hoofdkwartier van Mary Kay Inc., de Amerikaanse cosmetica gigant, in Dallas, dat al hun verkooppartners in de Volksrepubliek China een standaard verklaring zouden tekenen. In de verklaring belooft de ondergetekende nooit Falun Gong te zullen beoefenen of het te promoten. Onder druk van de Amerikaanse regering is deze Amerikaanse onderneming thans de verklaring naar eigen geluid aan het reviseren. LEES MEER

12-12-2003 Op werk en school

Zhao Ming over zijn ervaringen in het Tuanhe werkkamp

Zhao Ming, een academicus van de Qinghua Universiteit, studeert nu voor zijn graad van doctorandus aan het Trinity College in Dublin, Ierland. Hij keerde terug naar China om zijn ouders te bezoeken eind 1999 en werd begin 2000 gearresteerd. Hij werd voor tweeëntwintig maanden gevangen gehouden in het Tuanha dwangarbeidskamp in Beijing. Dankzij inspanning van mensen van alle niveaus in the Ierse samenleving en de internationale gemeenschap, werd hij later vrijgelaten. Nu is hij een van de veertig aanklagers in de rechtszaak tegen Jiang Zemin. Recentelijk werd Zhao Ming geïnterviewd door een reporter van de Epoch Times, toen hij in Berlijn een persconferentie bijwoonde betreffende de rechtszaak tegen Jiang Zemin. LEES MEER

08-12-2003 Ooggetuigen

Interview met Duitse mensenrechtenadvocaat over de rechtszaak tegen voormalig president van China

Reportage van "Radio Free Asia" - Dhr Wolfgang Kaleck, een advocaat uit Berlijn en bekend voor zijn vertegenwoordiging van Duitse slachtoffers die vervolgd zijn door de Argentijnse militaire dictator Pinochet is ingeschakeld door Falun Gong beoefenaars om een rechtszaak in te dienen bij het Hooggerechtshof tegen Jiang Zemin en andere Chinese leiders ten laste van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De rechtszaak werd ingediend op 21 november 2003. LEES MEER

Een blinde man opgepakt vanwege steunbetuiging aan Falun Gong

Tijdens een beroep omtrend een werksituatie geeft een blinde man aan van mening te zijn dat Falun Dafa beoefenaars aardige mensen te zijn. "Falun Dafa is goed. Ze zijn erg aardig. Zelfs met de vervolging die ze verduren, zijn ze altijd aardig geweest." Slechts op grond van het spreken van een paar onschuldige woorden als deze, ontving deze man een jaar gevangenisstraf, waaruit nogmaals blijkt dat alle logica omtrend de vervolging van Falun Gong nauwelijks nog bespeurbaar is en alle grenzen van fatsoen en moraal hierin reeds overschreden zijn. LEES MEER

Plaatselijke Duitse overheid verontschuldigd zich bij Falun Dafa beoefenaars

Volgens een publieke aankondiging van het Duitse Falun Dafa Informatiecentrum, zullen Falun Dafa beoefenaars hun aanklacht, ingediend bij het administratief gerechtshof, tegen het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de staat Sachsen intrekken. Dit vanwege de publieke verontschuldigingen door de plaatselijke overheid van Braunschweig voor het schenden van de basis mensenrechten van Falun Gong beoefenaars door politieagenten, tijdens het bezoek van Jiang Zemin aan Goslar, een jaar geleden. LEES MEER

November2003

Raad voor de Journalistiek besluit: klacht Falun Gong Stichting Nederland gegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Falun Gong Stichting Nederland tegen M. Vlaskamp en de hoofdredacteur van het NOS-Journaal gegrond verklaard. De klacht had betrekking op een NOS uitzending waarin slachtoffers van een zelfverbrandingsincident op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing geassocieerd werden met Falun Gong beoefenaars. Volgens deskundigen is dit echter niet het geval en is het incident in scene gezet. LEES MEER

18-11-2003 Propaganda

Ierland: Toespraak van student Zhao Ming schetst zeer tragisch beeld van staatsterreur

"Wanneer men de recente geschiedenis in de vorige eeuw in acht neemt wordt het eens te meer duidelijk dat de wereld haar verantwoordelijkheid dient te beseffen en deze grootschalige genocide onmiddellijk stop dient te zetten."

Ik ben een student van de universiteit Trinity. Ik ben vervolgd in het Tuanhe werkkamp in Peking gedurende 1 jaar en 10 maanden voor het gegeven dat ik een beoefenaar van Falun Gong ben. Door de grote inzet van zowel de Ierse regering en het volk van Ierland ben ik vorig jaar vrijgelaten en keerde terug naar Ierland.
LEES MEER

11-11-2003 Ooggetuigen

China: Foltering tot op de rand van de dood.

Massale hongerstaking in Chinese gevangenis ter ondersteuning van een vreedzaam protest van een man die op het randje van de dood balanceert als gevolg genadeloze en langdurige martelingen.

Betrouwbare bronnen in China geven aan dat 100 beoefenaars van Falun Gong vastgehouden worden in de gevangenis van de stad Jilin in China. Zij zijn een hongerstaking begonnen om te protesteren tegen de ernstige martelingen door gevangenisbewaarders aldaar. De levens van de hieraan participerende beoefenaars van Falun Gong zijn naar alle waarschijnlijkheid eveneens in gevaar. Meest prominent het geval is die van meneer Cheng Jun Liu. LEES MEER

Oktober2003
Augustus2003

AIVD: Ongewenste bemoeienis van China met Nederlandse Falun Gong boefenaars

"...Nederland heeft te maken met verschillende vormen van ongewenste bemoeienis vanuit andere landen. Zo zijn er spionageactiviteiten, gericht op het heimelijk verwerven van bijvoorbeeld technologische kennis. Een land als Rusland maakt er ook geen geheim van dat  zijn inlichtingendienst de taak heeft om in het buitenland politieke, economische, militaire en wetenschappelijke informatie te verzamelen. LEES MEER

Juli2003

VS Senaatslid en overlevende van de Holocaust over de vervolging van Falun Gong

"Het geeft een nachtmerrie-achtig gevoel om te lezen over de behandeling van beoefenaars van Falun Gong in China. Nog niet zo lang geleden wisten de meeste Amerikanen, zeker de Senaatsleden, niets van Falun Gong. En nu we het werk van Falun Gong hebben leren kennen, is ons respect gegroeid, en we vinden deze wrede en meedogenloze onderdrukking van Falun Gong beoefenaars in China ontstellend, onaccepteerbaar, berispelijk? maar ik wil u en alle Falun Gong beoefenaars in the Verenigde Staten, over de wereld, maar in het bijzonder in China, laten weten dat ze niet alleen zijn. En dat de Mensenrechtenfractie van de Senaat, meer dan 200 Senaatsleden, jullie terzijde staan en vastberaden zijn om jullie recht te beschermen om je geloof uit te oefenen op de manier die je kiest."

VS Senaatslid en overlevende van de Holocaust, Tom Lantos LEES MEER

Cecilia Malmström, Zweeds EU parlementslid over de vervolging van Falun Gong

"De gehele wereld veroordeeld China in deze kwestie. Zo ook Zweden, de Europese Unie, al de instanties, de Verenigde Staten, alle Europese landen, Australië, Nieuw Zeeland, enz… Dit moet stoppen! En ik vraag het Chinese regime de onderdrukking onmiddellijk te stoppen en te starten de vrijheid van meningsuiting te respecteren, en te onderhandelen en een dialoog te beginnen met Falun Gong beoefenaars."

Cecilia Malmström, Zweeds EU parlementslid. LEES MEER

Juni2003

Nederland: Chinese ambassade zet Limburgs themapark onder druk

Landgraaf, juni 2003 - Falun Gong beoefenaars waren uitgenodigd deel te nemen aan een Aziatische week in het Limburgse themapark Mondoverde om de Falun Gong oefeningen te tonen en workshops te geven. Voorafgaand aan dit evenement ontving de directeur een fax van de Chinese ambassade met bijzonder onterende taal waarmee gevraagd werd om Falun Gong te schrappen van het evenement. Bekend met de situatie van Falun Gong liet hij zich niet hierdoor beïnvloeden en was Falun Gong dan ook gewoon aanwezig aldaar. LEES MEER

Mei2003
Maart2003
Januari2003

Verenigde Staten: Oproep om de moordenaars van Liu Chengjun te berechten

Een ogenschijnlijk omstreden daad dwingt steeds meer respect af bij het publiek zeker wanneer men op de hoogte is van de minstens zo omstreden omstandigheden. Onder de conditie dat Falun Gong beoefenaars continue verkracht en vermoord worden en het recht van spreken in China in zijn geheel is ontnomen door de autoriteiten besloot onder meer Lui Chengjun gebruik te maken van het recht van spreken middels in te tappen in de Chinese kabeltelevisie. Dit ondanks de wetenschap dat deze daad die zijn leven in gevaar zou kunnen brengen zowel als heldhaftig als onbezonnen, legaal als illegaal betiteld zou kunnen worden in een land waar menigeen wetsdienaar de wet naar gelieven respecteert dan wel zonder consequenties overtreedt. Het regime in China heeft hem inmiddels genadeloos vervolgd dat resulteerde in zijn dood. LEES MEER

14-01-2003 Propaganda