Artikeloverzicht

December2004

VN Genève: moderne vormen van slavernij

Volgens de schattingen van de Onderzoeksinstelling op de Laogai (gedwongen werkkampen) zijn er momenteel 6,8 miljoen mensen die in 1.100 werkkampen in China worden gevangengenomen. Onder de gevangenen zijn ordinaire misdadigers, dissidenten, journalisten, prostituees, Christenen en Falun Gong beoefenaars die bijna de helft van de gevangenen uitmaken: een enorme hoeveelheid gratis arbeidskrachten. Belangrijke consumentengoederen worden geproduceerd: kleren, speelgoed, juwelen, pruiken, kerstbomen, schoenen, werktuigen, voedsel, enz. De meeste van deze producten zijn voor export. De gedwongen werkkampen hebben geen productiekosten, betalen geen salarissen en zijn vrij van belasting voor de eindproducten. Zij bouwen enorme economische zones rond zich die voordeel uit deze gunstige voorwaarden halen. LEES MEER

25-12-2004 Dwangarbeid

Eerste Genocide aanklacht in Nederland: Aanklacht ingediend tegen Chinese leiders voor de vervolging van Falun Gong beoefenaars.

Falun Gong beoefenaars in Nederland hebben deelgenomen aan de wereldwijde inspanningen om de vervolgers van Falun Gong tot gerechtigheid te brengen. Op 2 december 2004 diende de Falun Gong Stichting Nederland een klacht in voor genocide en foltering van Falun Gong beoefenaars sinds 1999 tegen Jiang Zemin, de voormalige president van China, Li Lanqing, het hoofd van het “610 kantoor”, verantwoordelijk voor de vervolging van Falun Gong beoefenaars en Bo Xilai, voormalige gouverneur van de Liaoning Provincie en huidige Minister van Handel. LEES MEER

Oktober2004

Amerikaans Congreslid Barbara Lee: De aanhoudende Chinese onderdrukking van Falun Gong is een van de grootste mensenrechtenschendingen van onze tijd

Ik steun deze resolutie sterk. Het is een erg belangrijke resolutie, en ik dring er bij mijn collega’s op aan om dat ook te doen.

Het congres heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen de verdrukking van Falun Gong beoefenaars in China. De resolutie die vandaag voor ons ligt, richt de schijnwerper echter op een nieuw element in de anti-Falun Gong propaganda van de Chinese overheid; de poging elke steun voor Falun Gong binnen de Verenigde Staten te verpletteren.
LEES MEER

Augustus2004

Genève, Verenigde Naties: mensenrechten China en internationale ondernemingen

Momenteel zijn er meer en meer rapporten van Chinese producten die enkel een geleende naam gebruiken om economische slavernij te verbergen, zonder dat westerse ondernemingen dit feit verdenken. Het aantal gedwongen arbeidskampen die in fabrieken worden getransformeerd zijn talrijk; en het grootste aantal gevangenen omvat beoefenaars van Falun Gong. Wij betreuren het feit dat de Speciale Verslaggever van foltering zijn bezoek aan de kampen op verzoek van de Chinese Regering moest annuleren die zogezegd meer tijd nodig had om zich voor te bereiden. De meerderheid van nationale en transnationale ondernemingen heeft geen weet van de manier waarop de producten die zij verkopen in onze westelijke wereld zijn vervaardigd en, zelfs nog meer, de consument. Dit systeem werd door de Chinese Regering opgesteld en wordt door corruptie op alle niveaus aangemoedigd en gesteund. LEES MEER

14-08-2004 Dwangarbeid
Juli2004

Fondsen en rechtvaardigheid

Falun Gong beoefenaars stellen de vervolging bloot vanuit hun gevoel voor rechtvaardigheid, niet omdat ze fondsen ontvangen
Door Hua Yun

(clearwisdom.net) Falun Gong beoefenaars in en buiten China hebben zich, vanaf het begin van de vervolging, 20 juli 1999, steeds verzet tegen de vervolging d.m.v. vreedzame oproepen. Vele beoefenaars buiten China delen op verschillende plaatsen folders uit en appelleren aan Chinese ambassades en consulaten. Mensen stellen vaak de vraag, “worden jullie betaald om dit te doen?”
LEES MEER

Juni2004

62 Falun Gong beoefenaars gedood door marteling in april en mei 2004

New York (FDI) – De aanpak van China’s voormalig leider om “Falun Gong uit te roeien”, heeft geleid tot een stijgend aantal doden via martelingen in China, daar er in april en mei 62 nieuwe gevallen werden vastgesteld.
De 41 gevallen vastgesteld in april geven één van het hoogste dodentol aan in de vijf jarige campagne van geweld en indoctrinatie tegen Falun Gong. De leeftijd van diegenen die zijn omgebracht variëert tussen de 23 en 82 jaar.
LEES MEER

10-06-2004 Dodenlijst

Rapport van Amnesty

Amnesty rapporteert: “Holle retoriek tegen de spirituele beweging Falun Gong, welke in juli ’99 als een ketterse organisatie is verbannen, heeft zich geïntensiveerd in de officiële media, wat het klimaat van agressie en onverdraagzaamheid jegens Falun Gong blijkbaar verergerd heeft. Vastgehouden Falun Gong beoefenaars, waaronder grote aantallen vrouwen, liepen het gevaar gemarteld te worden, waaronder seksueel misbruik, met name wanneer zij weigerden hun geloof op te geven. Volgens overzeese Falun Gong bronnen zouden meer dan 800* mensen die vastgehouden worden in verband met Falun Gong gestorven zijn sinds 1999, in de meeste gevallen ten gevolge van marteling of mishandeling.” LEES MEER

Mei2004

Advocaat van Falun Gong beargumenteert dat voormalig Chinees leider geen onschendbaarheid geniet voor foltering en genocide

CHICAGO (FDI) – Voor het overvolle gerechtsgebouw in de binnenstad van Chicago, werden gisteren de argumenten voorgesteld aan het zevende Hof van Beroep in het hoodfproces tegen voormalig Chinees leider Jiang Zemin. Jiang wordt beschuldigd van de misdaad van foltering, genocide en misdaden tegen de mensheid in de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China, wat tot duizenden doden en honderdduizenden misbruiken en mishandelingen heeft geleid in de meer dan 300 werkkampen die China rijk is. Volgens de Chinese overheid beoefende tegen 1999 ongeveer 8% van de Chinese bevolking Falun Gong, toen Jiang het bevel gaf deze prakrijk te “vernietigen” LEES MEER

Jaarrapport van Amnesty International onthult China’s repressie van Falun Gong

Amnesty rapporteert: “Holle retoriek tegen de spirituele beweging Falun Gong, welke in juli ’99 als een ketterse organisatie is verbannen, heeft zich geïntensiveerd in de officiële media, wat het klimaat van agressie en onverdraagzaamheid jegens Falun Gong blijkbaar verergerd heeft. Vastgehouden Falun Gong beoefenaars, waaronder grote aantallen vrouwen, liepen het gevaar gemarteld te worden, waaronder seksueel misbruik, met name wanneer zij weigerden hun geloof op te geven. Volgens overzeese Falun Gong bronnen zouden meer dan 800 mensen die vastgehouden worden in verband met Falun Gong gestorven zijn sinds 1999, in de meeste gevallen ten gevolge van marteling of mishandeling.” LEES MEER

Legalisatie Falun symbool in Duitsland een feit

Redaktioneel voorwoord: Hitler draaide ooit simpelweg de van oudsher zeer gerespecteerde swastika om. Associatie met de creatie van de dictator ligt sindsdien voor de hand. Historisch gezien is dit niet terecht daar de swastika veel ouder is en velen gaan er desondanks aan voorbij dat de associatie ermee een gevolg is van de impact van de propaganda van Hitler tot op de dag van vandaag. Omdat in het Falun symbool swastikas zichtbaar zijn, ligt het gebruik ervan in Duitsland begrijpelijkerwijs gevoelig. Zo gevoelig dat een rechtszaak nodig bleek om legalisatie van het Falun Symbool in Duitsland te realiseren. LEES MEER

Rechtszaak in Duitsland positief opgelost

De rechtszaak tegen het Duitse Federale Departement van Interne Zaken voor het schenden van Falun Gong beoefenaars’ basisrechten is positief opgelost en vormt hiermee het zoveelste succes voor Falun Gong buiten China. Eerder concludeerde Het Administratieve Gerechtshof van Bavarië in haar vonnis dat, “Geen politieke noch economische belangen zullen boven de Grondwet staan”. Het volgende artikel is een verslag van de rechtzaak die resulteerde uit het indienen van vier aanklachten door de Duitse Falun Dafa Vereniging en enkele in Duitsland wonende Falun Gong beoefenaars bij het Berlijnse Administratieve Gerechtshof en enkele andere gerechtshoven inzake het handelen van de federale politie in Duitsland. LEES MEER

Onderzoek door de World Psychiatric Association opnieuw verhinderd

Op 8 januari 2004 schreef De China Mental Health Watch (CMHW) een brief aan de World Health Organization (WHO), hierin rapporterend over de aanhoudende psychologische vervolging van Falun Gong beoefenaars en het misbruik van psychiatrische behandelingen in China. Deze positive inzet zou later dit jaar een dramatische tegenwerking tegemoet zien. Het volgend artikel is een verslag van deze gebeurtenissen. LEES MEER

06-05-2004 TEST
April2004

Chinese Minister van Handel, Bo Xilai, aangeklaagd voor Genocide en gedagvaard tijdens zijn bezoek aan de V.S.

WASHINGTON DC (FDI) – Bo Xilai, de Minister van Handel van de Republiek China, is vandaag gedagvaard voor een rechtszaak tijdens zijn bezoek aan  de V.S.. De aanklacht van Li Weixum en anderen voeren ernstige mensenrechtenmisbruiken zoals mishandeling, genocide en andere misdaden tegen de mensheid aan, tijdens de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China. LEES MEER

Maart2004

Europees Parlement over mensenrechtenschendingen jegens Falun Gong in Parijs

Op 10 februari hield de Franse Falun Gong Vereniging een persconferentie aan het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk, om er bij het Europese Parlement op aan te dringen hun bezorgdheid te uiten over het incident waarbij Falun Gong beoefenaars werden aangehouden onder druk van de Chinese regering, gedurende Hu Jintaos bezoek aan Frankrijk. Belgisch lid van het Europese Parlement Nelly Maes en de Italiaan Gianfranco Dell Alba woonden de persconferentie bij en werden door de media geïnterviewd. LEES MEER

Jiang Zemins persoonlijke campagne tegen Falun Gong

[door Dr. Michael Pearson-Smith] Het besluit van één man om het traditionele Chinese geloof van 100 miljoen mensen "uit te vagen". De afgelopen vier jaar hebben China-waarnemers een variëteit aan socio-politieke redenen geponeerd waarom het Chinese regime in beweging kwam om Falun Gong - een goedaardige beweging van lichamelijke oefeningen en meditatie met oeroude Chinese wortels - te verpletteren. Het antwoord blijkt veel simpeler en veel verontrustender dan de meesten oorspronkelijk gisten. LEES MEER

21-03-2004 Sleutelfiguren
Februari2004

China: Verwijdering organen van doodgemartelde Falun Gong beoefenaar

De 56-jarige vrouw, Zhao Chunying werd opgepakt en doodgemarteld nadat zij haar verhaal over de marteling die zij in een Chinees werkkamp onderging, openbaar maakte op het internet. De tweede van twee autopsies uitgevoerd op het lichaam van een Falun Gong beoefenaar, die door de politie in voorhechtenis was genomen en was doodgeslagen, onthulde dat verscheidene interne organen waren weggenomen, waarschijnlijk kort na haar dood. LEES MEER

26-02-2004 Orgaanroof

Brief Ministerie Buitenlandse Zaken over mensenrechen China en Falun Gong

De redactie van FalunInfo.nl ontving een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van een ingezonden brief aan de Minister-President en Minister van Buitenlandse Zaken, waarin de redacteuren hun bezorgdheid uitten over de intensivering van de mensenrechtenschendingen in China evenals de export van de Chinas vervolging van Falun Gong naar Europa. Dit in samenhang met de oproep van Amnesty International aan het Europees Parlement om Europa een sterker signaal af te doen geven aan China met betrekking tot de mensenrechtenschendingen aldaar. De brief is hieronder weergegeven: LEES MEER

Vrouw in Shandong Provincie sterft door toediening van drugs

Nieuws uit de Shandong Provincie: Wegens het weigeren haar geloof in Falun Gong op te geven, werd Yu Guizhen, een 55-jarige vrouwelijke Falun Gong beoefenaarster van Chengguan, Pingdu Stad tegen haar wil naar een psychiatrische inrichting gestuurd. Ambtenaren van het lokale “Buro 610” zijn verantwoordelijk. Medewerkers van de inrichting injecteerden haar met drugs die, indien verkeerd toegediend, het centrale zenuwstelsel vernietigen, wat leidt tot psychose en uiteindelijk de dood. LEES MEER

03-02-2004 women

VS: Burgemeester Larry Agran van Irvine vraagt om onmiddellijke vrijlating van Dr. Charles Li

Op 9 december, op de gemeenteraadvergadering in Irvine, Californië, kondigde burgemeester Larry Agran aan dat hij aan de ambassadeur van de V.S. in China, Ambassadeur Randt, een brief heeft geschreven die hij aan de gemeenteraad en het publiek voorlas. In de brief stond te lezen dat er aan Chinas ongrondwettelijke vervolging van Falun Gong en misbruiken van de rechten van de Mens onmiddellijk een eind moest komen. Hij schreef: "Ik verzoek u dringend deze brief aan de bevoegde Chinese autoriteiten te overhandigen en anderzijds een onmiddellijk einde te maken aan Chinas schendingen van de rechten van de mens. In verband hiermee ben ik hier samen met duizenden Amerikanen die met respect om de onmiddellijke vrijheid van Charles Li, een Amerikaanse burger, en andere gewetensgevangenen verzoeken." LEES MEER

Frankrijk verklaart het dragen van gele kleding illegaal

Redactioneel voorwoord: De recente acties inzake de arrestaties van beoefenaars van Falun Gong in Frankrijk zijn minstens opmerkelijk te noemen gezien de aard van de reden die tot de arrestaties leidde. Niet alleen de reden die aangevoerd werd tijdens de arrestaties is opmerkelijk, de ware reden achter de arrestaties is zorgwekkend. De vraag is of Frankrijk inderdaad zo ver wil gaan om haar duur bevochte vrijheden te verruilen voor een beleid waarin plaats is voor corruptie gezien de ware redenen achter deze arrestaties naar alle waarschijnlijkheid beloftes betreffen die van economische aard zijn, met als verzoek van China aan het adres van Frankrijk om beoefenaars van Falun Gong zonder redenen te arresteren. Enkelen in de Franse regering werden hiertoe verleid en gaven opdracht tot deze immorele arrestaties. The World Organisation to investigate the persecution of Falun Gong heeft een onderzoek aangekondigd en aangegeven indien sprake van corruptie alle betrokkenen voor het gerecht te brengen. Deze publicatie volgt na het volgende artikel en gaat vooraf aan de eerste officiële reactie uit Frankrijk, in dit geval van Mr. Devedjian. LEES MEER

Januari2004

Toegepaste Marteltechniek IJzeren Stoel (Fotos)

Mevrouw Yuan Xiangfan was een Falun Gong beoefenaar uit het district Ruyang in de provincie Henan. Ze werd in 2001 ontvoerd naar het Shibalihe dwangarbeidskamp voor vrouwen in de provincie Henan. Sindsdien heeft ze hongerstakingen gehouden en geprotesteerd tegen haar ontvoering en illegale opsluiting. Naast opsluiting, is mevrouw Yuan voortdurend gemarteld door de bewakers en gevangenen. Op 9 december 2002 werd de familie van mevrouw Yuan ingelicht en gevraagd of ze haar van het Shibalihe werkkamp naar huis wilden brengen omdat zij zich op de rand van de dood bevond. Mevrouw Yuans toestand was kritiek en voorbij enige medische hulp en ze stierf op 8 september 2003. De manier waarop ze vervolgd is tekenend zoals zal blijken uit het volgend artikel en de fotos die van haar genomen zijn na haar tragische dood. LEES MEER

14-01-2004 Dwangarbeid