Artikeloverzicht

December2005

Chinese advocaat verdedigt Falun Gong en dreigt onder druk van het regime zijn bedrijf te verliezen

12 December jl. publiceerde de beroemde Chinese advocaat voor de mensenrechten en het burgerlijk recht dhr.Gao Zhisheng zijn derde open brief aan China’s president Hu Jintao en premier Wen Jiabao om op te komen voor Falun Gong. Met het risico zijn firma en zijn licentie te verliezen, onthulde hij nogmaals de hevige vervolging van Falun Gong beoefenaars in de laatste zes jaar. Deze brief heeft wereldwijd een schok veroorzaakt, en heeft zich ondertussen verspreid onder de bevolking in China en naar veel overzeese media. Het heeft tevens geleid tot kritiek over de wreedheid van het Chinese regime. LEES MEER

Zakenvrouw vlucht naar Australië na sluiting winkel door Chinese politie en getuigt over de vervolging van Falun Gong uit eerste hand

Mevr. Juan Xu was een succesvolle zakenvrouw in China. Dit jaar vluchtte zij echter naar Australië, nadat de Chinese politie 2 maanden eerder in Yancheng in de provincie Jiangsu haar kledingwinkel sloot omdat sommige van haar werknemers Falun Gong beoefenaars waren. De Chinese politie en het 610-bureau (geheime politie) vermoedden dat zij Falun Gong beoefenaars hielp met het produceren van materiaal dat Falun Gong beoefenaars gebruiken om de waarheid over de vervolging van Falun Gong in China bekend te maken. LEES MEER

19-12-2005 Ooggetuigen

Chinese Ambassade oefent druk uit op Thaise politie om acht Falun Gong VN vluchtelingen te arresteren

BANGKOK (FDI)—Donderdag 14 december werden drie mannen, twee vrouwen en drie van hun kinderen met leeftijden 5, 6 en 14 jaar, allen Chinese vluchtelingen met beschermingsdocumenten van de Verenigde Naties, opgepakt terwijl zij mediteerden voor de Chinese ambassade in Bangkok. De volwassenen zijn formeel aangeklaagd. Los van het 14 jarige meisje dat vrijgelaten werd worden ze momenteel vastgehouden in het immigratie-detentiecentrum in Bankok. Onder hen is de vijf jaar oude Kaixin wiens moeder in 2002 vermoord werd in de Chinese gevangenis terwijl ze drie maanden zwanger was. LEES MEER

Falun Gong Beoefenaars in Argentinië bestormd en aangevallen na indiening van rechtszaak tegen bezoekende Chinese functionaris; Aanvallers gelieerd aan Chinese regime

NEW YORK (FDI) – het Falun Dafa Informatie Centrum (FDI) heeft ooggetuigenverklaringen ontvangen over bestorming, aanranding, en diefstal begaan tegen Falun Gong beoefenaars in Argentinië. De aanvallers zijn beschreven als zijnde etnische Chinezen die allen een pak droegen en door auto's en busjes naar de plaats van het misdrijf werden gebracht; fotomateriaal bevestigt deze verklaringen. De aanval van woensdag past binnen een verontrustend patroon van geweld, intimidatie, en rechtenschendingen tijdens buitenlandbezoeken van Chinese functionarissen. LEES MEER

President Hu Jintao’s klasgenoot spreekt na vlucht uit China

(Epoch Times) De heer Zhang Mengye werd voor zijn geloof in Falun Gong vervolgd. Op 11 november 2005 vluchtte hij met succes uit China en herwon hij zijn vrijheid. Zhang zat in dezelfde klas als de Chinese president Hu Jintao- het was de klas van 1959, Hydraulica aan de universiteit van Tsinghua. Zhang werd een leraar in de ‘Electric Power Industry School’ in de provincie Guangdong. Hij werd opgepakt en voor meer dan twee jaar naar het eerste arbeidskamp van Guangzhou gestuurd, omdat hij zijn geloof in Falun Gong weigerde op te geven. Later werd hij naar een brainwashcentrum gestuurd. LEES MEER

15-12-2005 Ooggetuigen

De VN Speciale Rapporteur veroordeelt wijdverspreide foltering in China

Op 2 December, rondde de speciale rapporteur inzake foltering van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties zijn twee weken durende onderzoek in China af over gevallen van foltering en gaf een persverklaring in Beijing. Veel grote media-agentschappen van over de wereld rapporteerden over de bevindingen van de VN afgezant. Tegelijk doet de Falun Gong Mensenrechten Werkgroep een beroep op mensenrechtenorganisaties in de VN Mensenrechtencommissie aangaande de recente schokkende gevallen van verkrachting in de provincie Hebei. LEES MEER

Twee Falun Gong beoefenaarsters verkracht tijdens bezoek van V.N. Rapporteur aan China

NEW YORK (FDI) – het Falun Dafa Informatie Centrum (FDI) ontving bericht van de verkrachting van twee Falun Gong beoefenaarsters (42j. en 51j.), die tijdens voorarrest op 25 november in een politiebureau plaatsvond. Schokkende foto’s suggereren de gewelddadige aard van minstens één van de twee verkrachtingen. De verkrachtingen, die slechts drie dagen na de aankomst in China van de VN rapporteur voor Foltering, plaatsvonden, speelden zich af in het politiebureau van Dongchengfang in de stad Tunzhou in de provincie Hebei. LEES MEER

November2005

Sexueel geweld in China’s dwangarbeidskampen

Foto’s van etterende brandwonden op de borsten van vrouwelijke Falun Gong beoefenaars, veroorzaakt door het gebruik van elektrische knuppels, hebben internationaal de aandacht getrokken. Volgens verslagen van Minghui.net (Chineestalige Falun Gong website) werd Mevrouw Wang Yunjie, een Falun Gong beoefenaar uit de provincie Liaoning, in het begin van 2003 gemarteld met een elektrische knuppel van verscheidene duizenden volts. De politie bracht verscheidene uren lang elektrische schokken toe op haar linkerborst, wat ernstige weefselschade veroorzaakte en ertoe leidde dat haar hele borst begon te verzweren. LEES MEER

In welk werkkamp in China wordt jouw speelgoed gemaakt?

Honderdduizenden Falun Gong beoefenaars zijn opgesloten in werkkampen en gevangenissen sinds de start van de vervolging in 1999. Met risco voor hun leven, verzamelen en sturen ze informatie uit eerste hand over foltering en moord in werkkampen en hebben ze het bestaan van een grootschalig modern slavernij systeem in China onthuld. Dit is het 'laogai systeem' van zogenaamde "Opvoeding en rectificatie door dwangarbeid". Talloze producten zijn vervaardigd door onschuldige Chinezen in dwangarbeidskampen onder de meest miserabele omstandigheden. LEES MEER

06-11-2005 Dwangarbeid
Oktober2005

76-jaar oude moeder gefolterd en gekneusd over haar hele lichaam omdat ze in beroep ging voor haar zoon

Mevrouw Pi Yuming, 76 jaar oud, inwoner van de stad Guiyang in de provincie Guizhou is moeder van Xie Zhonggui, een Falun Gong beoefenaar. Op 1 juli 2005 bezocht Xie zijn moeder. Vier politieagenten van de Yunyan afdeling van het politiebureau in Beijing wachtten hem op en arresteerden hem voor het huis omdat hij Falun Gong beoefent. Ze stuurden hem naar het Lannigou Hersenspoelingcentrum voor gedwongen hersenspoeling omdat hij niet met Falun Gong wilde stoppen. LEES MEER

24-10-2005 women

Riemst, België: Falun Gong kunsttentoonstelling

In de weekenden van 7-8-9 en 15-16 oktober werd in de Sint-Severinuskapel in Riemst de collectie schilderijen getiteld 'Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid' tentoogesteld. Deze collectie was eerder te zien in diverse landen en ook in België in het Europees Parlement. Op de vrijdag 7 oktober werd de tentoonstelling ingeleid door toespraken van de Burgermeester van Riemst, de heer Jan Peumans en prof. Emeritus Theo Van Boven. De collectie bestaat uit drie deelcollecties die de schoonheid en rust van Falun Gong laten zien, de gruwelijke vervolging en de vreedzame inzet van beoefenaars wereldwijd voor een einde aan de vervolging. LEES MEER

Massageweld Vereist Massamedia

De recente geschiedenis leert dat genocide en massamoord niet enkel worden uitgevoerd door autocratische heersers alleen. Deze misdaden tegen de mensheid vereisen de steun en mobilisatie van een groot gevolg en de bereidwilligheid van een groot deel van het volk om weg te kijken. In de eerste 6 maanden van de vervolging van Falun Gong alleen zijn al meer dan 300.000 nieuwsartikelen en programma's gepubliceerd of uitgezonden, die Falun Gong besmeuren en aanvallen. Een blik op propaganda in de geschiedenis en nu in China. LEES MEER

19-10-2005 Waarom vervolgd?

Voorstelling voor het stoppen van foltering voor het Haags Stadhuis

Op 1 oktober, was het de 56e gedenkdag dat de Chinese Communistische Partij haar Tirannie in China begon. Op deze dag hielden Nederlandse en Belgische Falun Gong beoefenaars een voorstelling voor het stopen van foltering in China op het Spuiplein in Den Haag. Enkele foltertechnieken toegepast door het regime in China werden getoond als een levend schilderij. Tegelijk werden handtekeningen ingezameld om de rechtszaak te steunen die aangespannen werd tegen ex-president Jiang Zemin, die deze gewelddadige vervolging startte. LEES MEER

September2005

Amnesty International Vlaanderen houdt schrijfactie rond de dood in detentie van Gao Rongrong.

Falun Gong beoefenaar en boekhoudster Gao Rongrong werd op gruwelijke wijze gefolterd tot de dood in een werkkamp in Longshan. In 2004 werd ze in zwaar verwonde en uitgemergelde toestand een ziekenhuis uitgesmokkeld, maar later werd zij opnieuw gevangen gezet samen met degenen die haar hielpen. Amnesty International Vlaanderen stuurde onlangs een brief naar haar leden waarin Falun Gong uitgelegd wordt en de ernst van de vervolging, tevens werden haar leden aangemoedigd om een schrijfactie te houden voor afschaffing van "heropvoeding door arbeid" in China. LEES MEER

Apeldoorn: Falun Gong beoefenaars laten Falun Gong zien en de gruwelen van de vervolging door de CCP in China

Zaterdag 24 september verzamelde een groep Falun Gong beoefenaars zich in Apeldoorn. In de nabijheid van het marktplein waar de wekelijkse markt gehouden werd lieten ze de vijf rustige oefeningen van Falun Gong zien begeleid door Chinese muziek. Doel was het contrast te laten zien met de meer dan 6 durende vervolging van Falun Gong in China. LEES MEER

Internationaal Tribunaal vaardigt arrestatiebevel uit voor Jiang Zemin

\[Jiang Rong, Epoch Times] Op de namiddag van 10 september 2005 hield het Sydney Internationale Tribunaal ter Beoordeling van misdaden tegen de mensheid begaan door de Chinese Communistische Partij een persconferentie in de Ashfield Catholic Church te Sydney. Het Tribunaal kondigde aan dat de juridische procedure voor het indienen van een aanklacht tegen Jiang Zemin en zijn bondgenoten voor misdaden tegen de mensheid afgerond is. Het Tribunaal vaardigde een arrestatiebevel uit die de Chinese Premier Hu Jintao opdraagt Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang en Liu Jing onmiddellijk te arresteren en ze naar Sydney te sturen om berecht te worden. LEES MEER

Hoe benut het Chinese Communistische leiderschap de staatsmedia en informatiecontrole om de 'uitroeiing' van Falun Gong aan te zwengelen?

De rol van de door de CCP gecontroleerde staatsmedia in de vervolging van Falun Gong kan niet onderschat worden. In 1999 gaf toenmalig president Jiang Zemin het bevel "vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel, en vernietig hen fysiek" en startte zo de vervolging van Falun Gong beoefenaars. Onderstaand artikel geeft in 5 stappen weer in welke enorme mate de CCP gerunde staatsmedia de vervolging kracht hebben bijgezet. LEES MEER

KLM annuleert vliegticket en voorkomt deportatie van Britse Falun Gong beoefenaar naar China vanaf Nederlands grondgebied

Mevrouw Ling Na Rong, een Falun Gong beoefenaar uit Groot Brittannië loopt gevaar teruggezonden te worden naar China. Ondanks aanzienlijke bewijzen dat ze daar vervolgd zal worden, werd ze door de Britse overheid beschouwd geen gevaar te lopen en zou ze terug gedeporteerd worden naar China op maandachtochtend 5 september om 9.55 met KLM vluchten 1008 en 897 van Groot Brittannië naar naar Beijing via Amsterdam. De KLM onderzocht de situatie en besloot het ticket te annuleren vanwege de grote risico's voor mevrouw Ling Na Rong, aldus KLM woordvoerder Youssef Eddini. LEES MEER

Gao Zhisheng verdedigt Falun Gong beoefenaars - Dhr. en Mevr. Huang vrijgelaten

Dhr. en Mevr. Huang Wei, Falun Gong beoefenaars uit Shijiazhuang in de Hebei provincie, werden onlangs vrijgelaten dankzij de oproepen en inspanningen van gerechtigheidsactivisten wereldwijd. Om voor Huang Wei beroep aan te tekenen, schreef advocaat Gao Zhisheng uit Peking een open brief aan het Nationale Volkscongres, welke einde vorig jaar gepubliceerd werd. Hij kwam stoutmoedig op voor Falun Gong en schokte de hoge niveaus van de Chinese Communistische Partij (CCP). Mainland China Rights Defenders Net publiceerde een oproep aan de wereld om advocaat Gao te steunen. LEES MEER

Augustus2005

CCP's samenzwering: Maleisië neemt de krant The Epoch Times in beslag en bant de import ervan

Volgens een recent verslag van de Wereldorganisatie voor het Onderzoek van de Vervolging van Falun Gong (WOIPFG), is de in beslag name van de Epoch Times (Chinese versie) in Maleisië het gevolg van de geplande interferentie door de Chinese media buiten China; de internationale gemeenschap zou alert moeten zijn over en speciale aandacht moeten besteden aan de pogingen van de CCP om de vrijheid van media en expressie te onderdrukken. LEES MEER

"Negen Commentaren" winnen de National Journalism Award in de VS

MINNEAPOLIS - De waarde van de Negen Commentaren op de Communistische Partij werd zichtbaar toen het donderdag een van de hoogste onderscheidingen kreeg van de Asian American Journalist Association.Ieder jaar looft de AAJA tijdens haar jaarlijkse conventie de National Journalism Awards uit voor verschillende categorieën. Tijdens de conventie van 2005 in Minneapolis, kregen de Negen Commentaren de hoogste onderscheiding in de categorie "Aziatisch-Amerikaanse onderwerpen - online". LEES MEER

De Vervolging van Falun Gong Gaat verder, Chinese Mensen Cynischer

HONG KONG - Sinds 20 juli 1999 is het zes jaar geleden dat de Chinese Communistische Partij Falun Gong begon te vervolgen. De regering heeft bijna een kwart van China’s monetaire bronnen en personeel gebruikt om deze bloedige, gewelddadige en schokkende vervolging uit te voeren. Terwijl ze het gebruik van tactieken uit de Culturele Revolutie door de Chinese Communistische Partij om de goedhartige burgers die Falun Gong beoefenen aan te pakken aan de kaak stelt, herinnert de verantwoordelijke redacteur van het OPEN Tijdschrift te Hong Kong, Mevr. Cai Yongmei, de Chinese mensen eraan dat de voortzetting van de vervolging de deugden van maatschappij verder zal weg eroderen en tot een cynische natie zal leiden. Zij zegt dat Indien dit verder gaat, China een natie zonder ziel of hoop zal worden. LEES MEER

12-08-2005 Ooggetuigen
Juli2005

Utrecht: Belgische en Nederlandse beoefenaars houden een voorstelling voor het stoppen van foltering

Om extra aandacht te geven aan de zes jaar durende vervolging van Falun Gong door de CCP en een oproep te doen om de vervolging en foltering te stoppen, hielden Belgische en Nederlandse Falun Gong beoefenaars op zaterdag 23 juli een anti-foltering voorstelling in het centrum van Utrecht. Foltertechnieken die toegepast worden op beoefenaars in China werden uitgebeeld en er werd de mogelijkheid geboden een petitie te tekenen voor het stoppen van de vervolging. LEES MEER

Falun Gong beoefenaars doen oproep om zes jaar lang vervolging van Falun Gong in China een halt toe te roepen

Zes jaar geleden, op 20 juli 1999, werd Falun Gong in China verboden door toenmalig president Jiang Zemin. Hij zette de vervolging van Falun Gong in, wat resulteerde in inbeslagname van Falun Gong boeken, fabricage van massa-media-propaganda die Falun Gong belastert en arrestatie en foltering van een ongekend aantal mensen. Vele Falun Gong beoefenaars zijn doodgefolterd. Op 20 juli 2005, na zes jaren vervolging, hielden mensen wereldwijd activiteiten om een oproep te doen om deze onmenselijke vervolging te stoppen. Zo ook bij de Chinese consulaat in Den Haag. LEES MEER

Talloze kinderen zijn wees geworden in de vervolging. Andere kinderen zijn direct doelwit

De vervolging in China heeft geleid tot illegale arrestaties van duizenden onschuldige beoefenaars en hen onderworpen aan ernstige vormen van mentale en fysieke mishandeling, wat onvoorstelbaar veel emotionele pijn heeft veroorzaakt bij families en geliefden. Als gevolg van deze wreedheden hebben vele kinderen een ouder verloren of zelfs beide ouders inclusief anderen die voor hun kunnen zorgen. Het aantal bevestigde doden in de vervolging groeit dagelijks en veel kinderen zijn wees geworden. Daarnaast zijn veel kinderen ook direct doelwit en gefolterd tot de dood of gezet in gevangenissen en werkkampen. Hier vindt u enkele verhalen van kinderen die slachtoffer zijn geworden van de vervolging. LEES MEER

17-07-2005 Familie en kinderen

Ontroerende Falun Gong kunsttentoonstelling in het Europees Parlement

'Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid' is een collectie van olieverfschilderijen, foto-etsen en beeldhouwwerken die persoonlijke mijlpalen, deugdzaamheid, en het herstelvermogen dat voortvloeit uit het geloof in het goede tonen temidden van alle terreur, pijn en leed in China. De collectie werd getoond in het Europees Parlement waar bezoekers een rondleiding kregen om het verhaal te horen dat ligt achter ieder detail van de buitengewoon verfijnde schilderijen. LEES MEER

Juni2005

Ex-agent van 610 bureau vlucht naar Australië en overhandigt geheime informatie die getuigt van vervolging van Falun Gong

\[Epoch Times] Hao Fengjun, een 32 jaar oude ex-politieagent van het 610 kantoor van het bureau voor 'staatsveiligheid' in Tianjin, vroeg politiek asiel aan in Australië nadat hij uit China vluchtte in februari 2005. Hij verliet zijn werk omdat hij niet langer betrokken wilde zijn in de vervolging van Falun Gong en andere religieuze groepen. Aangemoedigd door de recente gebeurtenissen gerelateerd aan de "Negen Commentaren op de Communistische Partij" en de ervaringen van Chen Yonglin, besloot Hao naar buiten te komen en het publiek de waarheid te vertellen. Onderstaand is een interview met Hao door de Epoch Times. LEES MEER

22-06-2005 Ooggetuigen

Falun Gong boefenaars nemen Gerechtelijke stappen tegen Australische Minister van Buitenlandse Zaken

Advocaten bevestigde gisteren dat Falun Gong beoefenaars een aanklacht indienden tegen de Australische Minister van Buitenlandse zaken Alexander Downer in het Hooggerechtshof van het Australische Kapitale Territorium.  Ze hebben een gerechtelijk bevel gevraagd om de Minister van Buitenlandse zaken te weerhouden van het uitvaardigen van certificaten onder de Diplomatieke Privilege-en Immuniteitsvoorschriften 1992, die het gebruik van spandoeken verhinderen bij hun beroepen voor mensenrechten buiten de Chinese Ambassade in Canberra. LEES MEER

Sydney, Chinese diplomaat vraagt asiel aan en uit beweringen over spionnennetwerk

Sydney 6 juni 2005, Australië (CNN) – Een senior Chinese diplomaat op de vlucht in Australië beweert dat China een netwerk heeft van ongeveer 1.000 agenten in het land die betrokken zijn in kidnapping van dissidenten. De diplomaat, Chen Yonglin, zei dat zijn werk in Australië het monitoren van de activiteiten van dissidente Chinese groeperingen omvatte, waaronder Falun Gong beoefenaars en supporters van Tibet, Taiwan en Oeigoer-seperatisten in westelijk China. LEES MEER

Mei2005

Nederlandse Falun Gong beoefenaar ontvoerd in China

Bangkok/ Maastricht 31 Mei 2005 -  Peter Valk, een Nederlandse man van 28 jaar uit Woerden werd in de nacht van 24 op 25 mei jl. van zijn hotelkamer ontvoerd door 15 Chinese geheim agenten. Hij moest in de auto met zijn hoofd tussen zijn knieën onder een deken zitten terwijl hij naar het '6-10 bureau' werd gebracht. Na tweeëneenhalve dag vast te hebben gezeten is hij op 28 mei op een vliegtuig naar Thailand gezet met een toegangsverbod voor China van vijf jaar. De enige reden voor zijn arrestatie: Peter beoefent Falun Gong, een meditatiewijze voor lichaam en geest. LEES MEER

31-05-2005 TEST

Hongkong’s hoogste gerechtshof oordeelt in voordeel van Falun Gong

BBC – Hongkong’s hoogste gerechtshof heeft de veroordelingen van acht beoefenaars van de spirituele beweging Falun Gong teniet verklaard. Ze waren gearresteerd na gedemonstreerd te hebben buiten het Chinese overheidsgebouw in Hongkong drie jaar geleden… Omdat een eerdere beslissing van het hof had geoordeeld dat hun demonstratie in feite legaal was, besloot het Hof van Laatste Beroep dat de Falun Gong beoefenaars niet vervolgd hadden mogen worden voor het verzet tegen wat in feite een illegale poging was van de politie om ze te arresteren en verbaliseren. LEES MEER

NY Times: Dwangarbeidskampen blijven een vitaal middel voor onderdrukking

The New York Times – Hier in een troosteloos gebied in oost-China, heeft Dhr. Li (40) twee jaar doorgebracht in een gevangenis met de naam het "Tweede Werk- en Heropvoedingskamp" in Shandong. Li, die alleen sprak op voorwaarde dat alleen zijn achternaam gebruikt zou worden, en andere aanhangers van de verbannen spirituele beweging Falun Gong, zijn hier gevangen gezet alhoewel ze nooit een advocaat of rechtsproces hebben gehad – rechten die gegarandeerd worden in China’s grondwet. Dat is omdat Shandong Nr.2 onderdeel is van een uitgestrekt strafsysteem in China dat los staat van het gerechtelijke systeem… LEES MEER

23-05-2005 Dwangarbeid

207 nieuwe sterfgevallen gedocumenteerd en bevestigd in 2 weken

In de afgelopen twee weken zijn door bronnen in China een schokkende 207 sterfgevallen door foltering en vervolging gerapporteerd en gedocumenteerd. Ze markeren het op één na hoogste aantal doden in een periode van twee weken in de zesjarige onderdrukking van Falun Gong beoefenaars in China. De verslagen beschrijven een voortgaande onthutsende escalatie in sterfgevallen die over de afgelopen negen weken gedocumenteerd zijn, met een totaal van 563 zaken. Sommige gevallen zijn recentelijk gebeurd, terwijl andere eerder plaatsvonden maar nu pas aan het licht zijn gekomen; Chinese autoriteiten beheersen strikt alle informatie omtrent sterfgevallen van Falun Gong beoefenaars in gevangenschap. LEES MEER

23-05-2005 Dodenlijst

Gedwongen abortus en de vervolging van kinderen

De emotionele band die een moeder heeft met haar kind, hetzij geboren of ongeboren, is een heilige en sterke. In werkkampen in China, wordt deze band niet alleen niet gerespecteerd, maar wordt zelfs gehanteerd als een wapen om zwangere vrouwen of moeders te dwingen hun geloof in Falun Gong op te geven. Slaan van hoogzwangere vrouwen en gedwongen abortussen zijn orde van de dag. Andere gevallen zijn kinderen die aan een trauma overleden zijn, nadat zij hun ouders door politie gefolterd zagen worden. LEES MEER

16-05-2005 women

Communistisch China en Singapore: Twee landen, één systeem?

Singapore arresteert twee Falun Gong beoefenaars wegens het blootstellen van de vervolging door de CCP. Op 27 april werden in Singapore twee vrouwen ‘schuldig’ bevonden op zeven aanklachten, waaronder ‘samenscholing zonder vergunning’ en ‘bezit en distributie van illegale VCD’s.’ Hun misdaad? Het uitdelen van materiaal in een openbaar park, dat de mensenrechtenschendingen documenteert die mensen die Falun Gong in China beoefenen aangedaan worden. Dezelfde materialen worden vrijwel dagelijks uitgedeeld in bijna elke grote stad in Noord Amerika, Europa en Australië, evenals in delen van het Midden Oosten, Zuid Amerika en Afrika. LEES MEER

April2005

6 Jaren Vreedzaamheid: Falun Gong beoefenaars herdenken 25 april 1999 (foto's)

Op 25 april 1999, kwamen meer dan 10.000 Falun Dafa beoefenaars bijeen in Beijing buiten het gebouwencomplex van de Chinese regering bekend als Zhongnanhai, waar het publieke klachtenbureau is gevestigd. Ofschoon deze demonstratie een ongekende rust uitstraalde, werd ze door de Chinese autoriteiten bestempeld als het "bestormen" van het regeringscomplex en gebruikt als middel tegen Falun Gong om de vervolging mee te rechtvaardigen. Nu, na zes jaren onverstoord vreedzaam en geweldloos vragen om een einde aan de vervolging dachten Falun Gong beoefenaars wereldwijd terug aan deze dag. LEES MEER

215 sterfgevallen onthuld en gedocumenteerd in drie weken

In de afgelopen drie weken vanaf 22 maart 2005 zijn er 215 aan marteling gerelateerde sterfgevallen van mensen die Falun Gong beoefenen in China geverifieerd en gerapporteerd. Dit is het grootste aantal moorden over een periode van drie weken sinds de gewelddadige onderdrukking van Falun Gong begon in juli 1999. Terwijl sommige gerapporteerde zaken recentelijk gebeurd zijn, zijn velen van maanden of zelfs jaren geleden, maar worden nu pas onthuld en gerapporteerd vanwege de strikte informatiebeheersing \[over Falun Gong beoefenaars in gevangenschap] door de Chinese autoriteiten. LEES MEER

25-04-2005 Dodenlijst

Grootste arrestatiecampagne sinds juli 1999 in China

Volgens talrijke bronnen in China heeft de Chinese Communistische Partij in het geheim massaal arrestaties verricht over het hele land in diverse provincies en vele steden. De arrestaties zijn gericht op iedereen die een connectie heeft met Falun Gong. Getuigen zeggen dat sommige steden gecontroleerd worden onder condities van een staat van beleg. Deze massale arrestaties vormen de grootste campagne sinds juli 1999 toen de Chinese autoriteiten tienduizenden Falun Gong beoefenaars oppakten en in tijdelijke detentiecentra en stadions plaatsten. De arrestaties worden gedacht verband te houden met een toenemende stroom mensen, nu meer dan 1 miljoen Chinezen, die openlijk hun lidmaatschap van de Chinese Communistische Partij opzeggen. LEES MEER

25-04-2005 Dwangarbeid

Sexueel Misbruik van Falun Gong beoefenaars in werkkampen en gevangenissen

De onmenselijke en sadistische aard van de vervolging uit zich in het sexuele misbruik van Falun Gong beoefenaars door Chinese autoriteiten. De vormen van sexuele marteling omvatten verkrachting, molestatie, toedienen van schokken met electrische stokken aan de geslachtsdelen, verkrachten met objecten (zoals toiletborstels en knuppels). Zowel jonge, ongetrouwde vrouwen als senioren zijn slachtoffers van dergelijk sexueel misbruik. LEES MEER

Chinese advocaat onthult mensenrechtenschendingen en wordt van functie ontheven

Wiskunde-Olympiade winnaar en Falun Gong beoefenaar Qu Yanlai, werd gearresteerd en onrechtmatig veroordeeld. Overtuigd van de onrechtmatigheid van de vervolging van Falun Gong poogde advocaat Guo Guoting hem vrij te krijgen nadat hij door familie gevraagd was. Dhr. Guo Guoting werd zijn fundamentele recht om binnen 48 uur zijn client te onmoeten geweigerd. Na een paar jaar van beroepen en vragen om toestemming heeft dhr. Guo Guoting nog steeds niet Qu Yanlai kunnen ontmoeten. Daarentegen werd Guo Guoting in toenemende mate onder druk gezet en omdat hij zich voor deze zaak inzette uiteindelijk voor een jaar ontheven van zijn functie. LEES MEER

20-04-2005 Vervolgde advocaten

Details Nederlandse Genocide-aanklacht deel I: Betrokkenheid ex-president Jiang Zemin en Minister van handel Bo Xilai

Onderstaand artikel geeft een hoofdstuk weer uit de Genocide-aanklacht ingediend in Nederland tegen Chinese leiders verantwoordelijk voor de foltering en Genocide van Falun Gong beoefenaars in China. Ingegaan wordt op de betrokkenheid van ex-president van China Jiang Zemin, Li Lanqing en de Chinese Minister van Handel Bo Xilai. Tevens wordt ingegaan op het feit dat geen van bovenstaande leiders immuniteit genieten voor de misdaden die zij begaan hebben in de vervolging van Falun Gong. LEES MEER

De Sadistische Foltering van Falun Gong beoefenaars in het werkkamp in Dalian (Foto’s)

Het is een algemeen verschijnsel in dwangarbeidskampen in china dat gevangenen schokken krijgen met elektrische stokken en mishandeld worden. Ondanks de inzet van internationale mensenrechtenorganisaties en goedhartige mensen, komen wreedheden als deze nog vaak voor. Zo werd Falun Gong beoefenaar Qu Hui gedurende de tijd dat hij in het Dalian dwangarbeidskamp opgesloten zat ernstig mishandeld door foltering. Zijn penis werd verminkt en bezweerd door elektrische schokken en zijn ruggenwervel werd gebroken, wat hem permanent verlamde aan zijn onderste ledenmaten. LEES MEER

Maart2005

Amsterdam: Falun Gong beoefenaars houden een voorstelling tegen foltering op de Dam

Op zondag 20 maart 2005 gaven Falun Gong beoefenaars een voorstelling tegen foltering op de Dam in Amsterdam. Diverse technieken van foltering die toegepast worden op Falun Gong beoefenaars in China werden getoond. Een van hen is de zogenaamde "tiger bench", een bankje waar een persoon zo opgebonden wordt dat het mogelijk is om zijn knieën te breken. Deze marteltuigen worden door de Chinese politie gebruikt om Falun Gong beoefenaars hun geloof te breken. LEES MEER

Rotterdam: Falun Gong beoefenaars houden vreedzame demonstratie voor Landelijke rechtbank

Maandag, 14 maart 2005. Voor het Landelijk Parket in Rotterdam hielden Nederlandse en Belgische Falun Gong beoefenaars een vreedzame demonstratie. Doel is aandacht te vestigen op de aanklacht die begin december vorig jaar in Nederland is ingediend tegen ex-president Jiang Zemin, minister van handel Bo Xilai, en andere Chinese leiders verantwoordelijk voor de vervolging van Falun Gong. Binnenkort zal het Openbaar Ministerie beslissen of de rechtszaak in behandeling wordt genomen. LEES MEER

Peru: Rechtszaak ingediend tegen hooggeplaatste Chinese ambtenaren

Op 28 januari, gedurende het bezoek van Chinees vice-president, Zeng Qinghong, accepteerden het Openbare Ministerie en het Hooggerechtshof van Peru een rechtszaak ingediend door de Falun Dafa Vereniging van Peru. De rechtszaak beschuldigt Zeng, Jiang Zemin, lid van het Politbureau Luo Gan en gouverneur van de Liaoning provincie Bo Xilai met genocide en misdaden tegen de mensheid. Alle vier spelen een sleutelrol in de gewelddadige onderdrukking van Falun Gong; tenminste 1.353 sterfgevallen zijn bekend als gevolg van de onderdrukking in China. LEES MEER

Personen en bedrijven in heel de VS, Europa en Azië bestookt met CCP telefoontjes

Personen en bedrijven in Noord America, Europa, het Midden Oosten, Australië en Azië ontvingen een overvloed aan telefoontjes met opgenomen boodschappen onmiskenbaar afkomstig van China’s communistische regime. De telefoontjes die begonnen op 6 februari en een aantal dagen aanhielden, bevatten propaganda die Falun Gong demoniseren en beweren dat de Chinese overheid mensenrechten beschermd door mensen te ‘redden’ van deze traditionele Chinese beoefening. De meesten gaven aan meerdere telefoontjes ontvangen te hebben, sommigen wel meer dan twintig. De boodschappen waren zowel in het Engels als in het Chinees. De telefoontjes werden gepleegd naar thuisnummers, mobiele nummers en nummers van het werk – inclusief geheime nummers. Vele gesprekken zijn opgenomen en er zijn klachten ingediend bij inlichtingendiensten en lokale politie. LEES MEER

01-03-2005 Propaganda

21 tragische sterfgevallen gemeld in 11 dagen

Over de 11 dagen van 11 februari tot 22 februari zijn er 21 sterfgevallen bevestigd van Chinese Falun Gong beoefenaars als gevolg van de vervolging in gevangenschap. Sterfgevallen als gevolg van marteling en andere vormen van vervolging worden in toenemende mate gerapporteerd. In alleen al de eerste twee weken van 2005 zijn er reeds 114 gevallen gedocumenteerd. In heel 2004 zijn 386 doden bevestigd; op dat moment was dat het hoogste jaarlijkse aantal sterfgevallen. Alles samengenomen zijn er 1.379 bevestigde zaken van onschuldige mensen die als gevolg van de CCP’s vervolging van Falun Gong sinds juli 1999 overleden zijn. LEES MEER

01-03-2005 Dodenlijst

China wekt minachting op met haat tegen Falun Gong

De ‘West Australian’ berichtte afgelopen week: “Je zou je moeten afvragen hoe het zit met China’s leiders. In de afgelopen paar jaren hebben ze miljoenen dollars uitgegeven en veel energie gestoken om hun mensenrechtenschendingen verborgen te houden en de rest van de wereld ervan te overtuigen dat China een geschikt land is om als gastheer op te treden voor ’s werelds grootste sportieve evenement, de Olympische Spelen. Nu hebben ze klaarblijkelijk een grove wereldwijde telefoon haatcampagne gelanceerd gericht op het lastigvallen van leden van de raadselachtige spirituele beweging, Falun Gong, waarmee ze een irrationele obsessie hebben. LEES MEER

01-03-2005 TEST

China: Nadere analyse

Op 23 januari 2001 vond het zogenaamde zelfverbrandingsincident plaats op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Een aantal mensen overgoten zich die dag met benzine en staken zichzelf in brand. Een vrouw van middelbare leeftijd liet hierbij het leven, een twaalfjarig slachtoffer stierf enige tijd later. De Chinese autoriteiten zonden nog geen twee uur later een reportage van het incident uit, waarin zij beweerden dat de zelfverbranders Falun Gong beoefenaars waren. De uitgezonde reportage werd later buiten China op een lage snelheid geanalyseerd. Vele verdachte punten kwamen boven water. LEES MEER

01-03-2005 Propaganda
Februari2005

Meer dan 160.000 Plechtige Verklaringen vertellen een verhaal van wreedheid en moed

Sinds 2001, zijn door Falun Gong websites meer dan 160.000 brieven met plechtige verklaringen ontvangen, afkomstig van individuen over heel China verspreid. De brieven verklaren openlijk dat alle uitspraken gemaakt terwijl ze opgeloten zaten onder extreem wrede omstandigheden niet de werkelijke mening en wil zijn van het individu. Velen beschrijven ondraaglijke foltering. Velen vertellen dat ze gedwongen waren om te liegen over hun behandeling gedurende gevangenisinspecties of interviews met outsiders.  LEES MEER

REUTERS plaatst correctie over "Zelf-verbranding"

Het Falun Dafa Informatie Centrum (FDI) verwelkomt de correctie die onlangs gemaakt werd door Reuters aan een recent onderwerp op haar nieuwskalender. Voorheen, markeerde het nieuwsonderwerp de dag dat vijf individuen zichzelf zogezegd in brand staken op het Plein van de Hemelse Vrede en identificeerde hen als Falun Gong beoefenaars. Na een uitspraak gepubliceerd door het FDI waarin het ontbreken van bewijs hiervoor werd toegelicht, veranderede Reuters het niewsonderwerp in overeenstemming daarmee, en werd de veronderstelde link tussen Falun Gong en dit incident toegewezen aan het Chinese politieke regime. LEES MEER

05-02-2005 Propaganda

US Congress bezorgd: Amerikaanse beoefenaar nog steeds vast in China

Leden van het Huis van Afgevaardigden, Tom Lantos (CA) en Anna Eshoo (CA) schreven de Chinese ambassadeur Yang Jiechi afgelopen week aan om hun "ernstige zorgen" te uiten over de aanhoudende gevangenname van Amerikaanse Falun Gong beoefenaar Dr. Charles Lee. De brief beschreef de behandeling van Lee in Chinese bewaring als "extreem verontrustend", en citeerde rapporten over fysiek en mentaal misbruik. LEES MEER

27 nieuwe gevallen van dood door foltering in China komen aan het licht in 1 week

Bronnen hebben deze week 27 nieuwe Falun Gong sterfgevallen in China bevestigd, veroorzaakt door mishandeling - meestal marteling - in gevangenschap. Het aantal bevestigde sterfgevallen heeft daarmee de 1.343 bereikt over de afgelopen vijf jaren, met naar veronderstelling nog duizenden meer. De sterfgevallen sluiten aan op een verschrikkelijk patroon van mishandeling door hand van de gevangenisbewakers en medeplichtigheid op diverse niveaus van het Chinese strafsysteem. LEES MEER

05-02-2005 Dodenlijst
Januari2005

China: negen jaar oud meisje dagelijks verkracht in psychiatrisch ziekenhuis

Liu Fengying, een vrouw van in de 40 afkomstig uit de noordelijke Chinese provincie Jilin, vertelde de Epoch Times dat ze na het lezen van een aantal artikelen van de Jiuping (De "Negen commentaren op de Chinese Communistische Partij" \[een onlangs door Epoch Times gepubliceerde reeks artikelen over de reeksen van misdaden van de Chinese Communistische Partij over de afgelopen decennia]) voelde dat Falun Gong beoefenaars vele malen slechter behandeld worden dan beschreven in de artikelen. Ze vertelde wat zij had gezien om te bewijzen dat Jiang Zemin, de leider van de CCP die de vervolging van de vreedzame meditatiegroep Falun Gong startte, ronduit een beest is. LEES MEER