Artikeloverzicht

December2008

De verklaring van het comité van de Verenigde Naties betreffende martelingen, moet tot actie aanzetten om de organenroof bij Falun Gong beoefenaars te beëindigen

Het FDIC vraagt de oprichting van een internationale commissie die de inspanningen om de organenroof te beëindigen onderzoekt, overziet en coördineert
New York - Op 21 november nam het Comité betreffende martelingen van de Verenigde Naties een wettelijk bindende beslissing waarin een onderzoek gevraagd wordt naar de illegale organenroof bij Falun Gong beoefenaars. Deze beslissing kwam er als gevolg van recente acties van schrijvers, advocaten, dokters en regeringsvertegenwoordigers om deze misbruiken te onderzoeken en te veroordelen. Het Falun Dafa Informatie Centrum spoort de internationale gemeenschap aan om onmiddellijke actie te nemen om deze misdaden tegen de mensheid verder te onderzoeken, te stoppen en te voorkomen.
LEES MEER

15-12-2008 Orgaanroof

Wereld Mensenrechtendag: Waarom het tijd is om ons achter de Onbezongen helden van China te scharen

Levi Browde, Falun Dafa Information Center, 10 dec. 2008. Een voormalige universiteitsbibliothecaris zit achter haar computer. Door gebruik te maken van Proxy servers, breekt mevrouw Liu Jin door China’s enorme “Grote Firewall” heen. Hierdoor krijgt zij toegang tot een Falun-Gong gerelateerde website. Ze download verslagen van mensenrechtenschendingen jegens mede-beoefenaars en begint te printen. Al snel vindt de stapel thuisgeprinte, ondergrondse nieuwsbrieven een weg in de handen en brievenbussen van buren, lokale winkeliers en voormalige collega’s. Een “materiaal productielocatie”, één van de tienduizenden in China, is ontstaan. Hierdoor krijgen de mensen basale feiten in handen van ongerechtigheden die de Communistische Partij onvermoeibaar heeft gecensureerd. LEES MEER

November2008

Mevr. Fan Yanli (36 jaar) sterft nadat ze in hechtenis genomen werd in de provincie Henan.

Mevr. Fan Yanli, 36 jaar, woonde in Nanyang, Henan. Op 24 april werd ze samen met 12 andere Falun Gong beoefenaars gearresteerd in één van hun verblijfplaatsen. De politie doorzocht haar huis en zij werd meer dan zes maanden gevangen gehouden in het Eerste detentiecentrum van Nanyang. Vanwege het harde werk, slechte voeding, slaaptekort en de voortdurende bedreigingen werd mevr. Fan Yanli erg zwak en moest ze geregeld overgeven. LEES MEER

21-11-2008 TEST

Zes jaar nadat ze haar man verloor door de vervolging stierf mevrouw Li Shuying ten gevolge van folteringen

Mevrouw Li shuying was 37 jaar en woonde in de stad Yushu, Jilin. Tijdens een zakenreis was ze betrokken in een verkeersongeluk en verloor een nier, maar de insnijding wilde voor een lange tijd niet genezen. In 1998 genas haar insnijding kort nadat ze begon met de cultivatiebeoefening van Falun Gong. Dit mirakel zorgde ervoor dat haar echtgenoot Yue Kai ook begon met het beoefenen en ze leidden een goed leven. LEES MEER

19-11-2008 women

Verslag van de vervolging in het Jiutai dwangarbeidskamp in Jilin

Het Jiutai dwangarbeidskamp valt onder de jurisdictie van het systeem “Heropvoeding door arbeid” van Jilin en staat bekend voor het vervolgen van Falun Gong beoefenaars. Meer dan 120 beoefenaars worden vastgehouden in drie afdelingen. De ‘strenge discipline’ afdeling heeft 40 beoefenaars, de ‘halfopen’ afdeling eveneens en de ‘open afdeling’ 42. De beoefenaars komen uit verschillende delen van de provincie Jilin en ongeveer één derde is van de stad Songyuan.

LEES MEER

19-11-2008 vervolging

Frankrijk: Leden van de Europese Unie vragen de hervatting van het signaal van Eutelsat

Op 22 oktober 2008 hielden drie leden van het Europese Parlement en vertegenwoordigers van New Tang Dynasty TV (NTDTV) een gezamenlijke persconferentie in de hoofdkwartieren van het Europese Parlement in Straatsburg, Frankrijk. Ze riepen het Europese Parlement en zijn president, Nicolas Sarkozy, op om zich te betrekken bij de zaak Eutelsat en om onmiddellijk actie te ondernemen door het Franse Eutelsat onder druk te zetten om de uitzendingen van NTDTV naar China te hervatten. LEES MEER

13-11-2008 TEST

Meer dan de helft van alle Chinezen hebben de Negen Commentaren gelezen, zegt een activist voor de mensenrechten.

TAIPEI - Mensenrechtenactivist Wu Yalin, die op het moment politiek asiel aanvraagt in Taiwan, maakte bekend dat meer dan de helft van de Chinezen het boek de Negen Commentaren over de Chinese Partij hebben gelezen. Wu is na Hao Fengjun (1), en Jia Jia (2), de laatste persoon die publiekelijk de reusachtige en grote golf van Chinese mensen die zich terug trekken van de Chinese communistische partij (CCP), de Communistische jeugd afdeling (CYL), en de Communistische jonge pioniers (CYP) bekend maakt. LEES MEER

13-11-2008 TEST

Onderwijzeres mevr. Chang Ping vier keer in de psychiatrie gemarteld

Mevr. Chang Ping, een onderwijzeres aan de lagere school nr. 4 in Baoqing , Shuangyashan, Heilongjiang, leed aan een ernstige nierziekte en had dikwijls bloed in haar ontlasting. Door haar ziektes kon ze geen normaal leven leiden en geen baan aanhouden. Ze moest voor langere periodes ziekteverlof opnemen. Nadat ze Falun Gong begon te beoefenen in april 1999 waren haar ziektes binnen de week genezen. Daarna stuurden de ambtenaren van de Chinese communistische partij (CCP) haar vier keer naar een psychiatrische inrichting omdat ze weigerde Falun Gong en de principes Waarachtigheid - Mededogen - Verdraagzaamheid te verloochenen. Op dit ogenblik is ze in de psychiatrische inrichting Jiamusi. LEES MEER

13-11-2008 vervolging

De heer Ma Zhixin kreupel gemarteld, stierf tijdens de Olympische Spelen

Mr. Ma Zhixin van het dorp Beiyuanzhuang, Zhaoge, behorende tot de stad Anqiu in de provincie Shandong, werkte vroeger zowel als vice-directeur van het herstelbedrijf voor boerderij werktuigen van de stad Danshan, als hoofd van de zaken afdeling. Hij en zijn vrouw, Zhang Zhenfang, startten de beoefening van Falun Gong in 1998, en beiden ontleenden er grote fysieke en mentale voordelen van.  LEES MEER

05-11-2008 olympischespelen
September2008

50-jarige mevr. Liu Yanqin wreed gemarteld in de gemeente Quingyuan, provincie Liaoning

Tijdens de voorbereidingen op de Olympische Spelen, hebben politieagenten uit Fushun veel Falun Gong beoefenaars gearresteerd, en enkele beoefenaars werden tijdelijk aangehouden in de Tweede Gevangenis van Fushun. Bij hen was er Mevr. Liu Yanqin (50), uit het dorpje Tukouzi, Qingyuan. Politieagenten vertelden haar dat ze moest meekomen 'voor rechtbankverhoring' maar in de plaats, namen ze haar mee terug naar haar thuisstad waar ze twee dagen en een nacht werd gemarteld in de gevangenis. De marteling was zo ernstig dat mevr. Liu sindsdien nauwelijks voor zichzelf kon zorgen. LEES MEER

29-09-2008 women

Beoefenaars Ba Xinmin en anderen lijden onder de vervolging in de stad Nanyang, in de provincie Henan

Tijdens de Olympische Spelen werkte de politie van Nanyang nauw samen met de nationale veiligheidsdienst en het 610 Bureau1 om de vervolging op Falun Gong nog verder op te drijven. Ze verdeelden de stad in verschillende divisies die dan verder werden opgesplitst in eenheden zoals buurten, gemeenschappen, gehuchten en werkplaatsen. Ze stuurden hun mensen erop uit om Falun Gong beoefenaars te viseren, te volgen en aan te geven. Vele beoefenaars werden gearresteerd. Ze werden vastgehouden in brainwashcentra en werden verplicht om "losgeld" te betalen. LEES MEER

23-09-2008 olympischespelen

Mevr. Deng Linfeng haar zoon sterft na bedreigd te zijn door de politie terwijl zijn moeder veroordeeld wordt tot gevangenschap

Mevr. Deng Linfeng, 42 jaar oud, woont in het Anqing gemeenschapsdistrict van de stad Jiamusi. Samen met haar zoon had ze op 26 februari rond 15.00u een veiligheidscontrole alvorens het treinstation binnen te gaan. De veiligheidsmensen vonden informatiebrochures over de vervolging van Falun Gong die ze bij zich had en rapporteerden haar aan de politie. Ze werd gearresteerd door de politiemannen van het politiedepartement van de spoorwegen van Jiamusi en haar zoon, die doodsbang was, werd verplicht om de politie tot aan hun huis te brengen. Vanaf dat moment startte de politie een bezetting van hun huis. Ze bedreigden mevr. Deng en vroegen haar informatie over andere Falun Gong beoefenaars. Wanneer ze weigerde mee te werken, nam de politie haar mee naar het politiebureau van de spoorwegen van Jiamusi. LEES MEER

23-09-2008 women

De problemen van een familie van een beoefenaar van Falun Gong omwille van vervolging door het Chinese communistische regime

Gedurende de laatste negen jaar hebben officieren van de Chinese Communistische Partij (CCP) geregeld mr. Liu Changde en zijn familie gearresteerd omwille van de volharding in hun geloof in Waarheid-Mededogen-Verdraagzaamheid. Deze familie ging gebukt onder een aanhoudende vervolging van huiszoekingen, slagen, ondervragingen, en inbeslagnames van eigendom. LEES MEER

23-09-2008 Familie en kinderen

Mr. Cheng Yuanlong, 55 jaar, sterft als gevolg van foltering in de gevangenis van de stad Benxi

Mr. Cheng Yuanlong, 55 jaar, woonde in de stad Fushun in de provincie Liaoning. In 2000 leerde hij meer over Falun Gong en begon hij met zijn cultivatie. Hij had de wens om aan de mensen over de goedheid van Falun Gong te vertellen, dus hij ging naar buiten om folders en pamfletten uit te delen die de vervolging van Falun Gong bekend maakten  Ten gevolge daarvan werd hij gearresteerd in oktober 2001en in november 2001 hield de politie hem nog steeds vast. Tijdens zijn hechtenis, stampten de bewakers op zijn ribben waardoor mr. Cheng interne kwetsuren opliep die pas meer dan zes maand later genezen waren. LEES MEER

Mevr. Zhang Shuchun en haar familie uit Zhaoyuan herhaaldelijk vervolgd

Mevr. Zhang Shuchun, 44, uit het dorp Taishang, in het noorden van de stad Zhaoyuan van de provincie Shandong, werd de laatste jaren herhaaldelijk vervolgd door de lokale Chinese Communistische Partij (CCP) en politie, gewoon omdat ze geloofde in Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid en een goed persoon wou zijn. Haar huis werd doorgezocht en haar bezittingen werden meerdere keren in beslag genomen. Ze werd gedwongen om dakloos rond te zwerven door de vervolging. LEES MEER

09-09-2008 women

Foto’s van gevangenissen waar beoefenaars op een wrede manier worden gemarteld

Ik legde 500km af over een reis die 18 uren duurde en nam foto's van de Wumaping gevangenis in Leshan in de provincie Sichuan. Van speciale betekenis is de eerste foto waar beoefenaars te zien zijn. Ze worden gedwongen om tegen een muur te staan in de hete zon. Dit is een algemeen voorkomende wijze van martelen, waarbij beoefenaars voor een langere periode gedwongen worden om zo te blijven staan. Ze worden zelfs geslagen als ze bewegen of hun spieren even aanspannen. LEES MEER

05-09-2008 Dwangarbeid

Beijing organiseert nogmaals een show voor bezoekende journalisten – namelijk de vervanging van Falun Gong gevangenen door Partij-getrouwe gevangenen geïnstrueerd om mediavragen te beantwoorden in overeenstemming met CCP propaganda

Het Falun Dafa Informatiecentrum publiceerde eerder "een Falun Gong vervolging wandelgids voor de journalist in Beijing". De publicatie is wijdverspreid aan buitenlandse journalisten die verslag deden van de Olympische Spelen. De gids geeft weer hoe men gevangenissen en werkkampen kan bezoeken waar Falun Gong beoefenaars opgesloten zitten. In een onmiddellijke reactie hierop, werden Falun Gong beoefenaars in Beijinggevangenissen overgeplaatst door de Chinese autoriteiten. Veel mensen zijn overgeplaatst naar werkkampen in de provincie Shanxi. Sommigen zijn zelfs naar Inner Mongolië verplaatst, ver van Beijing. In plaats van de verplaatste Falun Gong beoefenaars zette de autoriteiten voormalige gevangen neer. Deze gevangen zijn zogenaamd ‘hervormd'; ze hebben verklaringen afgelegd om Falun Gong af te zweren, vaak na langdurige martelingen en hersenspoeling. De ‘hervormden' werden de gevangenissen en strafkampen van Beijing binnengebracht in een show speciaal bekokstoofd voor Olympische bezoekers. Voor de show werden de gevangenen menselijk behandeld en getraind om vragen van journalisten te beantwoorden met nauwkeurig geënsceneerde propaganda tot glorie van de Partij en om Falun Gong zwart te maken. LEES MEER

01-09-2008 olympischespelen
Augustus2008

Falun Gong beoefenaar in de provincie Jilin vervolgd “om vredige Olympische Spelen te verzekeren”

Sinds het begin van 2008 zijn ambtenaren van de Jiaohe City Communistische Partij, door de rechtbank aangewezen officieren van justitie, personeel van het 610 Bureau1 en de geheime politie een nieuwe ronde begonnen van vervolging, gericht op Falun Gong beoefenaars. Deze stevige aanpak geldt ook voor boeren die hun land zijn kwijtgeraakt, werkeloze mijnwerkers en andere mensenrechtenactivisten. Dit wordt allemaal gedaan om "vredige Olympische Spelen" te verzekeren. LEES MEER

19-08-2008 olympischespelen

FDI: Chinese ambtenaren verdoezelen de misbruiken tegen Falun Gong door hun belofte van internetvrijheid voor journalisten te verbreken

De beslissing van het IOC om een deal te sluiten met Peking over internetcensuur is "onverantwoord op zijn best, medeplichtig op zijn slechtst"

New York - Volgens verscheidene voorname mediaverslagen (van o.a. BBC en USA Today) hebben  journalisten die vanuit Peking de Olympische Spelen verslaan, bevonden dat hun internettoegang aan banden wordt gelegd.
LEES MEER

Gevangengenomen Falun Gong beoefenaars doelwit van orgaanhandel

Dit is een transcriptie van het radioprogramma 'The World Today' van ABC radio in Australië van dinsdag 12 augustus 2008.

ELEANOR HALL: De mensenrechtensituatie in China ligt terug onder vuur, ditmaal op het Internationale Transplantatie Congres in Sidney. Een Canadese mensenrechtenadvocaat zegt dat hij nieuw bewijsmateriaal heeft van  gedwongen orgaanroof op gevangenen en Falun Gong beoefenaars in China.

David Matas zegt dat Chinese ziekenhuizen 10.000 orgaantransplantaties per jaar doen en dat vele  patiënten buitenlanders zijn. Terwijl  Jennifer Macey verslag doet, roept hij de Australische regering nu op om meer te doen om deze toestanden een halt toe te roepen.
LEES MEER

19-08-2008 Orgaanroof

Canada: Parlementslid keurt de overtredingen op vlak van mensenrechten die in China gebeuren volledig af

Op 7 augustus hield Irwin Cotler, Canadees parlementslid en voormalig Minister van Justitie, een persconferentie in de zaal van het parlement, en gaf een verslag vrij waar hij de auteur van was betreffende overtredingen van mensenrechten in China. Het rapport bevat een lijst van elf typische mensenrechtenschendingen in China. Cotler zei, "Waar we vandaag de dag getuige van zijn ... is een blijvende en diepgaande aanval op mensenrechten in China." LEES MEER

Mr. He Changlong uit Yongji district, Jilin provincie, gearresteerd en zijn huis doorzocht

In de namiddag van 7 juli 2008 werd Mr. He Changlong uit het Yongji district, Jilin provincie, gearresteerd in zijn huis door Wang Shuxiang, de leider van de Interne Veiligheidsbrigade van het Yongji district. In totaal namen 10 mensen deel aan de arrestatie, waaronder Guo Laiguang, voorzitter van het Chaluhe politiebureau, en politieofficiers Li Xiuwen, Zhang Zhiwei en Li Zhe. Ze onderzochten ook zijn huis. Zijn zoon, die net afgestudeerd was van de hogeschool, werd eveneens gearresteerd. LEES MEER

12-08-2008 Dwangarbeid

Chinese autoriteiten verplaatsen heimelijk Falun Gong beoefenaars Beijing uit

NEW YORK – 11 augustus 2008 - Het Falun Dafa Information Center (FDIC) heeft vernomen dat de Chinese Communistische Partij (CCP) Falun Gong beoefenaars verplaatst heeft uit gevangenissen en werkkampen in de regio van Beijing en hen vervangen heeft met individuen die beweren dat ze Falun Gong hebben opgegeven. Het FDIC gelooft dat de actie bedoeld is om de buitenlandse media te misleiden op een wijze die overeenkomt met gelijksoortige mediatactieken gebruikt in het verleden. LEES MEER

12-08-2008 olympischespelen

Gouden medaillewinnaar verklaart dat het Chinese regime de Olympische geest schendt

WASHINTON, D.C. - Olympisch kampioen speedskater Joey Cheek vertelt dat de afwijzing door Peking van het recht van meningsuiting van bezoekers en verslaggevers van de 2008 Spelen in contrast is met de kernwaarden van de Spelen. Dit vertelde hij in een exclusief interview met de Epoch Times op 6 augustus. De dag erna belde de ambassade (of het consulaat, hij weet niet zeker welke) hem om te zeggen dat zijn visum ingetrokken was. De Gouden en Zilveren medaillewinnaar van de 2006 Winter Spelen in Turijn uitte zijn teleurstelling en ontzetting. LEES MEER

10-08-2008 olympischespelen

Gids naar Chinese dwangarbeidskampen nabij Olympische stadions

AMSTERDAM, 8 augustus 2008. Om buitenlandse journalisten de censuur in China te helpen doorbreken en de zorgvuldig afgeschermde mensenrechtenschendingen aan het licht te brengen heeft de CIPFG de `Guide to China's Labour Camps' beschikbaar gesteld. Deze gids geeft journalisten inzicht in de dwangwerkkampen die soms maar een paar kilometer van de Olympische stadions verwijderd zijn. De gids bevat gedetailleerde informatie over de verschillende locaties, de producten die er worden gemaakt en verklaringen van voormalige gevangenen. De 7 kampen in de gids zijn voornamelijk berucht om de hevige vervolging van de Chinese meditatiewijze Falun Gong. LEES MEER

09-08-2008 olympischespelen

Top 10 van zaken die men dient te weten over de Olympische Spelen en Falun Gong

  1. De president van het Chinese Olympische Comité is gelinkt aan martelpraktijken.
  2. Ter voorbereiding van de Olympische Spelen, heeft de Chinese veiligheidsdienst een ‘strike hard’ verordineerd tegen Falun Gong.
  3. Falun Gong beoefenaars worden in gevangenschap sneller en frequenter vermoord.
  4. Duizenden Falun Gong beoefenaars in China zijn gearresteerd ‘ter voorbereiding’ van de Spelen.
  5. Falun Gong beoefenaars zijn officieel uitgesloten van de Spelen vanwege hun overtuiging, een duidelijke schending van het Olympisch handvest.
  6. Falun Gong heeft nooit een positie ingenomen met betrekking tot een Olympische boycot.
  7. Een “schoonmaakactie” in wijken waar Olympische gelegenheden plaats vinden, heeft geleid tot de arrestatie van lokale inwoners die Falun Gong beoefenen.
  8. Ondanks beduidend vrijere regulaties voor buitenlandse journalisten, blijft Falun Gong taboe.
  9. Honderden duizenden Falun Gong beoefenaars zullen de Olympische Spelen ervaren vanuit werkkampen, waar zij vaak gemarteld worden.
  10. De meeste Chinezen zijn zich niet bewust van de hierboven genoemde zaken omdat onafhankelijke informatie over Falun Gong geblokkeerd is en blijft in China
LEES MEER

09-08-2008 olympischespelen

NTDTV verslaggever aangevallen door Fukien American Association

NEW YORK CITY-Een verslaggever van New Tang Dynasty Television (NTDTV) en Falun Gong beoefenaar werd op 1 augustus fysiek aangevallen door de organisatoren van een persconferentie over spaarlampen.

Tijdens de persconferentie op de Fukien American Association (FAA) op East Broadway in New York, vielen verscheidene organisatoren mevrouw Zhu fysiek aan, en gingen aan de haal met haar journalistenkaart, videocamera en videoband.
LEES MEER

08-08-2008 TEST

De ernstige vervolging van Falun Gong beoefenaars in het Nanhu dwangwerkkamp in Xuancheng

Zhang Youquan is het hoofd en Zhu Qinghua en is zijn rechterhand van Team 1 van de Yangshan groep in het dwangwerkkamp Nanhu in Xuancheng (provincie Anhui). Zij doen er alles aan om Falun Gong beoefenaars te vervolgen door de 40 dagen durende campagne  "Stricte Discipline" aan alle beoefenaars in het kamp op te leggen. Beoefenaars worden gedwongen om in het midden van de nacht op te staan of laat wakker te blijven. Sommige worden gedwongen om stil te staan tot 2 uur 's nachts. Zij worden geïsoleerd van de andere gevangenen, gehersenspoeld en gemarteld. Het doel van de marteling is om de geest van de beoefenaars te vernietigen en ze te dwingen hun geloof op te geven. LEES MEER

06-08-2008 Dwangarbeid

Achter het Olympisch Spektakel: Journalistengids inzake de vervolging van Falun Gong in Beijing

NEW YORK - Wanneer de Olympische Spelen van Peking officieel van start gaan, zal de media-aandacht gericht zijn op de atleten in hun strijd om Goud. Maar buiten de schijnwerpers, terwijl onze zwemmers zwemmen in de Waterkubus en onze sprinters spurten in het Vogelnest, worden Falun Gong beoefenaars gevangen genomen, gemarteld, of kwijnen ze weg in de werkkampen slechts enkele minuten verderop. LEES MEER

06-08-2008 olympischespelen

Haatcampagne in Flushing opgezet door vermoedelijke aanvallers

FLUSHING, New York - Diegene die Falun Gong aanvielen in Flushing, hebben hun toevlucht genomen tot verschillende tactieken om de spirituele praktijk te treffen.

Op 2 augustus werd op de hoek van Main Street en Sanford Avenue een stand opgericht om haatmateriaal te distribueren en om handtekeningen te verzamelen tegen Falun Gong.  De groep achter deze stand bestaat uit o.a. personen die voordien gearresteerd werden omwille van fysiek geweld tegen Falun Gong beoefenaars in de straten van Flushing.  De groep noemt zichzelf de Chinese Descent Civil Rights Reserach of New York, USA Corp. en het Chinese Descent Civil Rights Institute of New York USA (CCRI.USA).
LEES MEER

Verslag van Amnesty richt zich op mensenrechten en Olympische Spelen

Amnesty International heeft een verslag vrijgegeven welke de Chinese regering veroordeelt voor het niet nakomen van hun belofte om de mensenrechten te verbeteren en voor het schenden van de kernwaarden van de Olympische Spelen.

Net tien dagen voor de Olympische Spelen, publiceerde Amnesty International een verslag getiteld "De aftelling van de Olympische Spelen-gebroken beloften", welke vier gedragsgebieden van het communistische regime vergelijkt ten opzichte van de waarden van de Olympische Spelen.
LEES MEER

Mevr. Lin Hong, getuige van onrechtvaardige arrestatie, marteling en mishandeling

Mijn naam is Lin Hong, en ik ben 50 jaar oud. Ik ben van Lianjiang uit de  provincie Guangdong, daar werkte ik voor een watervoorzieningsmaatschappij. Ik begon met de beoefening van Falun Gong in Haikou op het eiland Hainan in mei 1997. Nu beoefenik het al elf jaar. Tijdens de laatste negen jaar werd ik constant door de politie geplaagd. Mijn huis werd doorgezocht, ik werd gearresteerd en naar een werkkamp gestuurd. Op 29 september 2007, was ik gedwongen mijn huis te verlaten en in armoede te leven om de vervolging te ontwijken. Negen maanden gingen voorbij. In juni 2008 zijn ambtenaren naar mijn huis gegaan op zoek naar mij, ze hebben zelfs mijn man lastiggevallen. Hieronder zijn mijn persoonlijk ervaringen van de vervolging. LEES MEER

02-08-2008 Ooggetuigen

Wat zit er achter de censuur in China?

Met nog slechts enkele dagen voor de Olympische Spelen, wordt duidelijk dat de Chinese Communistische Partij (CCP) haar beloftes die ze maakte bij het verkrijgen van de Spelen in 2001, niet zal nakomen. Momenteel is het de internetcensuur die centraal staat in de lange lijst van beloftes die de CCP niet nakomt. De websites die ook tijdens de Spelen niet toegankelijk zullen zijn in China, hebben met name betrekking op mensenrechten en in het bijzonder die van de spirituele beweging Falun Gong. Wat zit er achter deze strenge censuur? LEES MEER

Juli2008

Lokale agenten van de Divisie Veiligheid vallen voortdurend een zwangere vrouw lastig in de provincie Hebei

Omstreeks 21 uur op 3 juli 2008 riep een vrouw uit het raam van haar huis: "Mijn naam is Mi Xiaozheng en ik ben 7 maand zwanger! Een groep politieagenten willen mijn huis doorzoeken, en ze zeiden dat het is ‘voor de veiligheid van de Olympische Spelen'. Zij hebben mij in 2006 meer dan één jaar vastgehouden, hebben mij voor bijna tien dagen van mijn nachtrust onthouden, ze hebben mij geslagen en me verwenst. Ze hebben mij gedwongen een garantieverklaring te schrijven om mijn geloof in Falun Gong op te geven. Ze hebben me getreiterd in 2007, mijn familie bedreigd, en hebben mij onder extreme mentale druk gezet, wat die resulteerde in een miskraam. En nu zijn ze hier terug. Mensen, kom alsjeblieft kijken!". Dit gebeurde in de wijk Jinma van het district Yuhua van de stad Shijiazhuang, provincie Hebei. LEES MEER

28-07-2008 women

Het Lianshan District Gerechtshof veroordeelt dhr. Huang Lizhong en dhr. Zhao Liang tot lange gevangenisstraffen omdat ze Falun Gong beoefenen

Omstreeks 10 mei 2008 veroordeelde het Lianshan District Gerechtshof 2 beoefenaars van Huludao (provincie Liaoning). Dhr. Huang Lizhong kreeg negen jaar en dhr. Zhao Liang kreeg tien jaar.

Op 10 mei gingen beide beoefenaars in hoger beroep bij het Huludao Gerechtshof om een poging te doen de beslissing van het gerechtshof te laten vervallen. Echter, op 12 juni handhaafde het gerechtshof de oorspronkelijke uitspraak.

In de namiddag van 12 juni bezochten de families van dhr. Huang en dhr. Zhao het detentiecentrum waar de twee werden vastgehouden.

Ze waren zeer geschokt door wat ze zagen. Dhr. Huang was niet alleen vreselijk gemarteld en z'n hoofd kaalgeschoren, maar hij zag er ook uitgemergeld uit en sprak met een hele zwakke stem. Hij was in zo'n vreselijke conditie dat zijn familie hem amper herkende.
LEES MEER

23-07-2008 Dwangarbeid

Eén miljoen stemmen - Petitieactie tegen de vervolging van Falun Gong voorgelegd tijdens een bijeenkomst op Capitol Hill

Door Cindy Drukier - Epoch Times. Met deze zes maanden lopende wereldwijde petitieactie, sturen meer dan één miljoen mensen een boodschap naar het Chinese regime om de vervolging van Falun Gong te beëindigen voor de Olympische Spelen volgende maand van start gaan. Een symbolische stapel petitieformuleren, verzameld uit 127 landen, werden voorgelegd aan VS congreslid Dana Rohrabacher tijdens een grootschalige bijeenkomst op Capitol Hill op 18 juli.

Rohrabacher zei dat de beslissing van president Bush om de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking bij te wonen “precies de verkeerde boodschap zendt” naar de Chinese leiders. “We hadden niet naar de Olympische Spelen moeten gaan om samen met Adolf Hitler in de tribunes te zitten en we zouden niet naar Peking moeten gaan om in de tribunes te zitten samen met mensen die het volk van China onderdrukken en vermoorden,” aldus het Congres lid.
LEES MEER

21-07-2008 olympischespelen

Europese satelliet exploitant Eutelsat onderdrukt onafhankelijke Chineestalige TV zender NTDTV om Beijing tevreden te stellen

Eerder niet gepubliceerde conversatie met een Eutelsat werknemer bevestigd dat de zet politiek gemotiveerd was.

Journalisten Zonder Grenzen doen een beroep op Giuliano Berretta, de president-directeur van het Europese satellietbedrijf Eutelsat, om snel het besluit om New Tang Dynastie Televisie (NTDTV) op te schorten van uitzending. De onafhankelijk Chineestalige zender NTDTV zendt in Azië uit via Eutelsats' satelliet de W5. Eutelsat claimt dat zij gedwongen was om NTDTV op te schorten vanwege een technisch probleem. Echter, uit een opgenomen conversatie met een werknemer van Eutelsat blijkt dat het hier gaat om een opzettelijke, politiek gemotiveerde beslissing. Het besluit schaadt de vrije informatiestroom en schendt de conventie waaronder Eutelsat opereert.
LEES MEER

15-07-2008 olympischespelen

Politie in de stad Jianyang, provincie Sichuan, arresteert vele Falun Gong beoefenaars in voorbereiding van de Olympische Spelen

In de stad Jianyang, provincie Sichuan, zijn onlangs autoriteiten van het politiedepartement, Nationale Veiligheid, en de leden van elke gemeente van het 610-bureau¹ en de Chinese Communistische Partij (CCP) rondgegaan om Falun Gong beoefenaars te arresteren. Ze plaatsten de beoefenaars in een hersenspoelcentrum in Er'ehu van Yingjie, in de stad Ziyang.  LEES MEER

15-07-2008 olympischespelen

Beoefenaar op oudere leeftijd mevr. Lang Fengxian sterft in Beijing door vervolging

Mevr. Lang Fengxian, die in haar zestiger jaren is, leefde in de buurt Gaojiayuan in het district van Chaoyang te Beijing. Ze had borstkanker maar ze herstelde daarvan nadat ze Falun Dafa begon te beoefenen in 1996. Na 20 juli 1999 hield ze standvastig vol in haar geloof in "Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid".  Ze werd veroordeeld tot dwangarbeid door agenten van het 610-bureau1, en haar oude vervlogen ziekte keerde terug. Ze werd op borgtocht vrijgelaten wegens medische redenen. LEES MEER

15-07-2008 women

Zweeds Parlement organiseert hoorzitting over de schending van de mensenrechten in China

Op 16 juni 2008 organiseerde het Zweedse Parlement in de hoofdstad Stockholm een hoorzitting over mensenrechten in China. Volgens de deelnemers was de hoorzitting bedoeld om de Zweedse gemeenschap attent te maken op de schending van de mensenrechten door de Chinese Communistische Partij (CCP), zodat er passende maatregelen konden getroffen worden om het CCP regime ertoe te dwingen vrijheid van meningsuiting en geloof te respecteren en de vervolging van Falun Gong beoefenaars en mensenrechtenactivisten te stoppen in de aanloop naar de Olymische Spelen. LEES MEER

09-07-2008 olympischespelen
Juni2008

Changsha beoefenaar mevr. He Xianggu word voor de vierde keer naar een werkkamp gestuurd

Falun Gong beoefenaar mevr. He Xianggu uit de stad Changsha is een verpleegster in het Hunan Vrouwen en Kinderen Gezondheidscentrum. Op de avond van 23 april 2008 werd ze thuis gearresteerd door de politie van het Wujialing Politiebureua uit Changsha. Haar huis werd ook doorzocht. Ze werd vastgezet in de gevangenis van Changsha. Het was de achtste keer dat ze gearresteerd werd. LEES MEER

18-06-2008 Dwangarbeid

Meneer Zhou Xiangyang en Li Yuanyong werden brutaal mishandeld in de Gangbei gevangenis van de stad Tianjin

De 32-jarige Zhou Xiangyang was een ingenieur bij het Derde Ontwerp- en Onderzoeksinstituut van de Spoorwegdienst. Als Falun Gong beoefenaar werd hij veroordeeld tot negen jaar gevangenschap in de Gangbei gevangenis gelegen in de stad Tianjin. In 2005 werd mr. Zhou door de bewakers in een isolatiecel gestoken, simpelweg omdat hij zich verzette tegen het brainwashgen dat hij gedwongen was te ondergaan. LEES MEER

"Model Werker" sterft als gevolg van vervolging

Mr. Ding Guowang woonde in de gemeente Xinqiao in de provincie Henan. Hij was een nationaal erkende "Model Werker." Hij ging bij het leger in 1965 en hij werkte in de Xiangcheng Meststoffen Fabriek. Hij leed aan verharding van de bloedvaten in zijn hersenen en van hoge bloeddruk. De helft van zijn lichaam was verlamd door deze kwalen. Zes maanden na te zijn begonnen met de beoefening van Falun Gong in oktober 1997, waren al zijn kwalen verdwenen. Zijn gelaatskleur werd rozig en hij liep licht, als een jonge man. LEES MEER

Hoofd van de Beijing Olympische Spelen gelinkt aan foltering

De president van het Beijing Olympische Organiserende Comité werd ooit door een federale rechtszaal in de VS aansprakelijk gevonden voor foltering, rapporteert het Centrum voor Onderzoeksrapporten dat dit vonnis terugvond in een overzichtslijst van rechtszaken.  Het 2004 vonnis tegen Liu Qi - lid van het machtige Politburo - kreeg weinig mediabelangstelling op dat moment.  Het  Olympische Comité van de VS was zich niet bewust van de beschuldigingen, volgens recente gesprekken. LEES MEER

04-06-2008 olympischespelen

Meneer Wang Guiming sterft na foltering - zijn echtgenote werd gearresteerd nadat ze in beroep ging

Op 13 februari 2008 werd Wang Guiming, Falun Gong beoefenaar uit de stad Tonghua in de provincie Jilin, gearresteerd door de lokale politie en nadien op wrede wijze gefolterd. Op 27 februari 2008 werd hij overgebracht naar het werkkamp van Chaoyanggou waar hij twee dagen later stierf ten gevolge van de folteringen. De autoriteiten gaven echter aan dat hij ‘plots stierf'. Zijn vrouw, mevr. Han Fengxia, nam een advocaat en spande een rechtszaak aan tegen de zaakgelastigde in Changchun. Er zijn in haar verdediging acht punten waaruit moet blijken dat meneer Wang niet ‘plots stierf' maar wel vermoord werd. Het gevolg was echter dat ook mevr. Han op 15 april 2008 gearresteerd werd. LEES MEER

Vier beoefenaars sterven als resultaat van de vervolging in Sichuan, Hebei en Tianjin

Mevrouw Li Fengying was een vijftiger en gepensioneerd van de Krediet Unie Jiancheng Stad in Jianyang, provincie Sichuan. Mevr. Li verhuisde nadat ze in 2006 stopte met werken naar de buurt Tongzilin in Chengdu. Eind maart 2007 ging mevr. Li mee met haar man op een zakenreis naar Pengzhou. Ze werd gerapporteerd bij de politie toen ze Falun Gong pamfletten, waarop de vervolging openbaar gemaakt werd, aan het verspreiden was voor de Politieke en Justitiële Commissie van Pengzhou. Ze werd vastgehouden in het plaatselijke centrum voor hersenspoeling, waar officieren haar in het gezicht sloegen. Mevr. Li werd 15 dagen later vrijgelaten. Hierna werden haar beperkingen opgelegd en werd ze constant lastig gevallen door agenten van het Politiebureau van Tongzilin en leden van de buurtcommissie. Haar werd niet toegestaan haar huis te verlaten of Falun Gong oefeningen te doen. Ze werd onder enorme mentale druk geplaatst. Als gevolg hiervan stak bij mevr. Li een oude ziekte de kop op en stierf op 20 juli 2007. LEES MEER

04-06-2008 women
Mei2008

Chinese consul schept op over het organiseren van een gewelddadige bende tegen Falun Gong in New York

NEW YORK – Het Falun Dafa Informatie Centrum heeft een opname verkregen van een telefoongesprek met de Chinese consul van New York, dhr. Peng Keyu, waarin hij zijn rol bevestigt in het organiseren van een bende van enkele honderden Chinese immigranten om Falun Gong beoefenaars aan te vallen in Flushing, New York, gedurende de afgelopen vier dagen.

De opname was gemaakt op donderdag 22 mei door een undercover onderzoeker en duurt vijf minuten en zeven seconden. Tijdens de conversatie, lijkt Peng op te scheppen over zijn betrokkenheid door te zeggen "Maar jazeker, we hebben dat gedaan." LEES MEER

Canada: Beoefenaars in Vancouver protesteren tegen het escaleren van de vervolging van Falun Gong door de CCP in naam van de Olympische Spelen en roepen om redding van familieleden van Canadese burgers

Op 16 mei 2008 hield de afdeling in British Columbia van de Canadese Falun Dafa Associatie een persconferentie voor de Kunstgalerie van Vancouver om te protesteren tegen de toenemende vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij (CCP) in naam van de Olympische Spelen. De deelnemers riepen ook op de familieleden van een beoefenaarster in Vancouver te redden en veroordeelden het verbreken van de belofte van de CCP om de mensenrechten te verbeteren voor de Olympische Spelen. LEES MEER

28-05-2008 olympischespelen

Na terugkomst in China werd Meneer Xie Yuanhuan veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en recentelijk ernstig geslagen in de gevangenis

Op 16 maart 2008 gaf tijdens een gesprekssessie bij de afdeling opleidingen van de 10de divisie van de Mudanjiang gevangenis in de provincie Heilongjiang Leng Guohua (man) incorrecte informatie en sprak niet de waarheid over het zelfverbrandingsincident op het Tiananmenplein1 waarvan het de bedoeling was om Falun Gong te belasteren. Meneer Xie Yuanhuan probeerde hem te stoppen en zei: "Stop met Falun Gong te belasteren. Het is niet goed om Falun Gong te belasteren." Een gevangene gaf Meneer Xie aan bij de gevangenisbewakers en vertelde hetgeen hij zei tijdens de gesprekssessies.
Op 17 maart om 10 uur 's ochtends sloeg Wang Enze, het hoofd van de 10de divisie (man) Meneer Xie. De details van deze slagen worden nog verder onderzocht.
LEES MEER

Telefoongesprek bewijst dat Chinese consulaat aanstoker is van rellen in New York

22 mei - WOIPFG - Op 17 mei 2008 werd een "Verlaat de Partij" activiteit in Flushing, New York verbaal en fysiek aangevallen door een groep Chinezen die ervan verdacht werden georganiseerd en met voorbedachten rade op te treden. In de dagen die erop volgden, werden dergelijke aanvallen opnieuw uitgevoerd. Opvallend was dat gelijkaardige incidenten zich precies op dezelfde data voordeden niet alleen in New York, maar ook in Los Angeles, Hong Kong en Japan. LEES MEER

Politie kidnapt en martelt mevrouw Yan Meifeng uit Weifang, provincie Shandong

Op 18 maart 2008, arriveerden Lu Jinyong en twee politieagenten ven het Zuoshan Politie Station in Xiashan District in Weifang bij het huis van beoefenaar mevrouw Yan Meifeng. De agenten volgden geen enkele officiële procedure in het doorzoeken van haar huis. Ze sleepten haar naar buiten en dwongen haar plaats te nemen in een politiewagen zonder dat ze zelfs tijd kreeg om haar schoenen aan te doen. LEES MEER

21-05-2008 women

Frankrijk : Interview met befaamd Chinese mensenrechtenadvocaat die Falun Gong beoefenaars verdedigt

Toen hij geïnterviewd werd tijdens de internationale conferentie getiteld "Olympische Spelen van Beijing 2008: Winnen van Persvrijheid," sprak Guo Guoting, een befaamd mensenrechtenadvocaat die naar Canada vluchtte om de vervolging door het Chinese Communistisch regime te ontlopen, over de moeilijke situatie van mensenrechtenadvocaten in China onder de wreedheden begaan worden door het Chinese regime. Hij merkte op dat de Chinese mensenrechtenadvocaten die zich uitspreken om de basismensenrechten van Falun Gong beoefenaars te verdedigen, vast en zeker vervolgd worden door het regime. LEES MEER

21-05-2008 Ooggetuigen

China's vice-Minister van Gezondheid helpt de CCP om de orgaanoogsten te verbergen

Huang Jiefu, vice-Minister van Gezondheid, is vaak op de Chinese televisie verschenen om de ethiek van nieuwe voorschriften om de orgaantransplantaties in China te promoten. In feite is elk orgaan dat Huang Jiefu transplanteerde, een orgaan dat uit een door de CCP gecontroleerde opslagruimte komt. De bron van de organen wordt geheim gehouden. Huang Jiefu is al jaren aan het liegen om de orgaanoogsten te verbergen. Ter dood veroordeelde gevangenen en Falun Gong beoefenaars die worden vastgehouden in concentratiekampen, worden vaak weggebracht voor het orgaanoogsten. Je kunt zeggen dat Huang Jiefu de misdaden van de CCP verbergt. LEES MEER

14-05-2008 Orgaanroof

Bejaarde beoefenaar Mevr. Tan Lingfang uit de provincie Yunnan wordt nog regelmatig lastig gevallen nadat ze haar onterecht opgelegde gevangenisstraf van 3 jaar heeft uitgezeten

Mevr. Tan Lingfang is een gepensioneerd staflid van het energieleverancieragentschap van een dochtermaatschappij van Southern Electrical Network Company uit Yunnan. Op 22 april 2005 stormden 10 mannen in burgerkledij haar huis binnen. Mevr. Tan Lingfang werd hardhandig geboeid en van de 4de verdieping naar beneden gesleurd waarna ze in een auto werd geduwd die klaar stond op het trottoir. Ze namen haar mee naar het 2de opsluitingcentrum van Kunming. Mevr. Tan Lingfang werd nadien in het geheim veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en werd opgesloten in de 2de vrouwengevangenis van Yunnan. LEES MEER

14-05-2008 women

Een onderwijzeres vertelt over de fysieke en mentale mishandelingen die zij onderging in het Baimalong dwangarbeidskamp voor vrouwen in Zhuzhou stad in de provincie Hunan.

Op een nacht in december 2005 rond ongeveer 10u 's avonds werd mijn huis plotseling omsingeld door agenten van de nationale veiligheidsdienst. Ze bleven daar staan tot ongeveer 2u in de namiddag van de dag erop, toen ze mijn huis binnenbraken en me arresteerden. Ik werd vastgehouden in een politiestation in de westkant. Na me verscheidene uren vruchteloos te hebben ondervraagd, werd ik overgebracht naar de stedelijke gevangenis. Daar hielden ze me een maand vast voor ik uiteindelijk werd overgeplaatst naar het Baimalong dwangarbeidskamp voor vrouwen. Deze plaats is berucht en staat gekend als een hel op aarde. Ik werd veroordeeld tot één jaar dwangarbeid. Die gevangenschap van één jaar heeft me werkelijk de valse en gewetenloze façade van de Chinese communistische Partij (CCP) doen inzien. In het Baimalong dwangarbeidskamp voor vrouwen werd ik vreselijk vervolgd. LEES MEER

14-05-2008 Ooggetuigen

Meneer Zeng Shuhang uit de provincie Guangdong veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf

Op 26 februari 2008 werd een Falun Gong beoefenaar, Zeng Shuhang uit Jieyang Stad (provincie Guangdong) veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Mr. Zeng Shuhang werd alom geprezen voor zijn edel karakter en vriendelijke inborst. Zijn gevestigd geloof en zijn volharding om mensen de waarheid over Falun Gong te vertellen werd beantwoord met wrede vervolging door het regime van de Chinese Communistische Partij (CCP). LEES MEER

14-05-2008 Dwangarbeid

Het comité van de Chinese Communistische Partij in Songyuan kondigt arrestaties aan in aanloop naar Olympische spelen

Omdat de stad Songyuan een van de steden is waar de Olympische vlam word doorgegeven, en om te garanderen dat er geen protest gevoerd werd tijdens het doorgeven van de vlam en  tijdens de Olympische spelen, hield het comité van de Chinese Communistische Partij (CCP) en zijn administratief bestuur een algemene vergadering met inbegrip van de afgevaardigden van de politieafdeling en andere agentschappen die de wet handhaven in de stad. Het stedelijke hoofd van het comité van de Chinese Communistische Partij, Lan Jun, lid van het gemeentelijke comité van de partij, de voornaamste afgevaardigde, secretaris van de stedelijke politie-eenheid gaven volledig vrij spel aan hun zogenaamde "functies." Voorafgaand aan dit, hebben de communistische ambtenaren in het geheim ook vermeld om "hard op te treden" tegen Falun Gong.    LEES MEER

14-05-2008 olympischespelen

Falun Dafa beoefenaars zwaar vervolgd door Communistische partijleden in Taihe, provincie Anhui

Onlangs werd informatie verkregen over de ernstige vervolging van Falun Dafa beoefenaars door het "610 bureau" en de politie in Taihe County, Fuyang City in de Anhui Provincie. Beoefenaars werden onwettig gearresteerd en gefolterd in het detentiecentrum. De foltermethoden bestonden onder meer uit blootstelling aan vriestemperaturen gedurende lange tijd, geboeid en geketend worden en met naalden geprikt worden. Sommige beoefenaars werden door de politie hun armen omgedraaid en sommigen werden verplicht van een aantal trappen te springen terwijl ze geketend waren. Vele van deze beoefenaars werden veroordeeld tot dwangarbeid. Acht beoefenaars werden gearresteerd. Sommigen zitten al bijna een jaar vast. LEES MEER

07-05-2008 Het 610 Bureau

Persoonlijke ervaring van de vervolging in de provincie Shanxi - het relaas van mevr Zhou Yunhua

Mevr Zhou Yunhua is een Falun Gong beoefenaar uit de provincie Shanxi in het Fenxi district. In augustus 2006 arresteerden politieambtenaren van het politiestation van de gemeente Gongyu haar voor het distribueren van Falun Gong flyers om het publiek te informeren over de vervolging. Mevr Zhou werd vastgehouden in het Pu District Strafkamp om vervolgens overgebracht te worden naar het Xindian Vrouwen Werkkamp in Taiyuan Stad in november 2006. Zij werd vrijgelaten in februari 2008. Haar verklaring is als volgt: LEES MEER

07-05-2008 Ooggetuigen

Mej. Feng Jixiu uit Xushui in Provincie Hebei vastgehouden in kamp voor dwangarbeid in Shijiazhuang

Op 16 juli 2007 om 9 uur 's avonds gingen drie groepen politieagenten en personeel, van het 610 bureau1 uit de gemeente Xushui, de politieafdeling van de gemeente Xushui en het bestuur van Ansu stad, naar het dorp Ying, Nangzhuang, Ansu stad, gemeente Xushui, stad Baoding in de provincie Hebei. Zij forceerden zich een toegang tot het huis van Falun Gong beoefenaar mej. Feng Jixiu, ze doorzochten de woning en arresteerden haar. De politie nam een dubbele cassetterecorder en een computer in beslag, die de zoon van Feng Jixiu gebruikte om te studeren. LEES MEER

07-05-2008 women

Een nieuwe beoefenaar van Jaimusi gearresteerd door ambtenaren van het Xiangyang politiestation en veroordeeld tot dwangarbeid

Omdat ik een hartziekte had, begon ik met het beoefenen van Falun Gong. Op 28 september 2006 braken zes politiemensen van het Xiangyang politiestation in mijn huis met het excuus van het nachecken van geregistreerde, permanente inwoners. Toen begonnen ze te zoeken. Ze namen twee Falun Gong boeken mee, zeiden dat ik Falun Gong beoefende en sleurden me in een politiewagen. LEES MEER

07-05-2008 Dwangarbeid
April2008

Twee oudere beoefenaars genaamd Mevr. Chen Jinfen uit de provincie Hebei en Mevr. Sun Huaifeng uit de provincie Yunnan stierven als resultaat van vervolging

Mevr. Chen Jinfen stierf in de Provincie Hebei

Mvr. Chen Jinfen, 68 jaar oud, was een Falun Gong beoefenaarster en woonde in de Changli-streek  (onder rechtsgebied van de stad Qinhuangdao), in de provincie Hebei. Op 4 februari 2008, werd ze opgepakt en vastgezet door de politie van de Heru. De politie doorzocht haar huis en hield haar vast in het detentiecentrum van de provincie Changli. Op 13 februari 2008 voelde ze pijn in haar been en ongemak in haar borst, en ze was zeer zwak. Aldus werd ze vrijgelaten. Nochtans bleven de zwakheid en de pijnen duren. Zij stierf op 24 maart 2008.
LEES MEER

30-04-2008 women

Oudere beoefenaar mevrouw Ye Zhanfen sterft als gevolg van de vervolging in de provincie Sichuan

Mevrouw Ye Zhanfen, voorbij de 60, was een Falun Gong beoefenaar van de stad Qionglai (horende bij Chengdu) gelegen in de provincie Sichuan. Zij was de CCP's secretaresse en vakbondsafgevaardigde van de fabriek van Qionglai toen zij in 1996 Falun Gong begon te cultiveren. Cultivatie maakte haar heel gezond. Zij hield ervan anderen te helpen en werd gerespecteerd door mensen rondom haar. LEES MEER

30-04-2008 women

Mevrouw Li Xiaojiang van Hebei provincie Sterft ten gevolge van Vervolging

Mevrouw  Li Xiaojiang woonde in Puchihe Dorp, Zunhua Stad, Hebei provincie.  Begin maart 2004 kwamen dorpelingen Zhang Zhen (mannelijk) en Huang  Yuzhen (vrouwelijk) mevrouw Li lastigvallen bij haar thuis en ze zagen een "Waarheid-Mededogen-Verdraagzaamheid" vlag  hangen aan haar muur.  Ze dwongen mevrouw Li om de vlag neer te halen en ze spraken haar aan op een gemene manier.  Mevrouw Li werd enorm bang.  De volgende dag viel ze flauw op haar stoep.  Haar man droeg haar naar binnen en bracht haar naar het ziekenhuis. De dokter ontdekte dat ze een inwendige hersenbloeding had gehad, en dat er niets haar nog kon helpen.  Mevrouw Li kon niet langer voor zichzelf zorgen maar moest het ziekenhuis verlaten. LEES MEER

30-04-2008 women

Meneer Bai Shaohua werd gedurende vijf dagen opgehangen en geslagen door de politie van Beijing

Op 20 februari 2008 werden Mr. Bai Shaohua (37 jaar oud) en Mr. Yang Hui tegengehouden door de politie van Chinese Communistische Partij (CCP) uit Beijing terwijl ze van het stedelijk gebied van Beijing naar het Huairou District reden, met als excuus dat ze veiligheidscontroles uitvoerden voor de Olympische Spelen in Beijing. De twee werden vervolgens naar de gevangenis van Huairou gebracht. Omdat de politie Falun Gong materiaal in de auto gevonden had zoals CD's die de vervolging ontmaskeren, ondervroegen ze Mr.Bai waarbij folteringen gebruik werden om hem te proberen te verplichten de bron van zijn materiaal bekend te maken. Mr. Bai weigerde om zijn medebeoefenaars te verraden en werkte niet mee. Van 20 tot 25 februari 2008 werd hij opgehangen met handboeien en genadeloos geslagen door de politie van Beijing en gevangenisbewakers. LEES MEER

23-04-2008 olympischespelen

De Olympische Spelen van Peking en de Olympische Spelen van Berlijn in 1936 - Gelijkenissen en verschillen (Deel 1)

De Britse krant Times en sommige Amerikaanse congresleden hebben de Olympische Spelen van Peking met de Olympische Spelen van Berlijn in 1936 vergeleken. Zoals te verwachten, bracht de vergelijking een direct protest van de Chinese Communistische Partij (CCP) teweeg. Maar wat de vergelijking betreft, laten we eens terugkijken naar wat er zich voordeed rond de Olympische Spelen van Berlijn. LEES MEER

23-04-2008 olympischespelen

"Ik zal jou mijn tranen geven in een tas", aldus een zevenjarig oud meisje.

Gong Yu is een mooi, levendig, zevenjarig oud meisje en ze woont in het district Yilan van de provincie Heilongjiang. Een kind van deze leeftijd zou vrij moeten zijn van zorgen en graag gezien moeten worden door haar ouders; maar Gong Yu kan enkel maar kijken naar de foto van haar ouders en onophoudelijk huilen. Ze schrijft regelmatig naar haar ouders en stuurt hen foto's om haar gevoelens te delen. LEES MEER

16-04-2008 Familie en kinderen

De vervolging van mej. Zheng Hongwen door het personeel van het instituut voor stralingstherapie, Chinese Academie voor Medische Wetenschappen in Tianjin

Het Instituut voor Stralingstherapie aan de Chinese Academie van Medische Wetenschappen bevindt zich op Baiti Road nummer 238 in het district Nankai, van de stad Tianjin, in de buurt van de poort aan de achterkant van Nankai Universiteit. In de afgelopen jaren hebben de autoriteiten van dit instituut een beleid van vervolging gevolgd. Sinds 20 juli 1999 zijn vele beoefenaars veroordeeld tot dwangarbeid, ontslagen of gedwongen overgeplaatst naar een andere baan. LEES MEER

16-04-2008 Op werk en school

Onthullingen over de vervolgingen van Falun Gong beoefenaars in het No.1 dwangarbeidskamp voor vrouwen in de provincie Shandong

De leidraad van de gevangenis, "Een ingang tot opvoeding", opgesteld door het ministerie van justitie van de Chinese communistische partij (CCP), stelt dat gevangenen zowel verantwoordelijkheid en rechten hebben, met inbegrip dat opzichters niet moeten slaan of kamergenoten verbaal misbruiken, geen lichamelijke straffen, geen beledigingen, geen gedwongen arbeid, en dat gevangenen genoeg tijd moeten hebben om te slapen en te ontspannen. Maar alle bewakers van de CCP weten dat dit verklaringen zijn zonder inhoud, die gemaakt zijn om buitenstaanders te misleiden. LEES MEER

16-04-2008 Dwangarbeid

Populaire jonge zanger vermoord tijdens "voorbereidingen" voor de Olympische Spelen

"Geloftes van Liefde" is een klassiek popliedje dat vaak zoete herinneringen oproept bij veel mensen in het binnenland van China. Zijn aantrekkelijke melodie en zeemzoete teksten deden het nummer naar de top van de hitlijsten katapulteren - wat de reden is waarom de dood van de 42-jarige zanger en percussionist, Yu Zhou, als een grote shock werd ervaren. Sinds hij de harten heeft veroverd met zijn unieke interpretatie van zijn complexe emoties, wordt zijn naam vaak met dit nummer geassocieerd. Politieambtenaren uit Beijing hebben hem, in naam van de "voorbereidingen" voor de Olympische Spelen, gedood 11 dagen na zijn arrestatie op 26 januari 2008, terwijl hij op weg was naar huis na een concert. LEES MEER

16-04-2008 olympischespelen

Een bloem in Auschwitz? - Een voorbeeld hoe de media van de CCP de waarheid verdraait om hun propagandadoeleinden te dienen

CCTV en verschillende andere media (allemaal spreekbuizen van de enorme propagandamachine van de CCP) besteedden onlangs veel aandacht aan een reddingsoperatie die uitging van het  Transportatie TV station in de Heilongjiang Provincie. Het verhaal was als volgt: Een moeder die net bevallen was, verkeerde in kritieke toestand en had nood aan medische behandeling. Haar leven was in gevaar en ze kon zich de nodige behandeling niet veroorloven. Het TV station startte een campagne om fondsen te verzamelen zodat ze haar nodige medische verzorging kon krijgen. Tegen de 10e maart was er 260 000 yuan verzameld wat meer dan genoeg was om haar kosten te dekken. Haar naam was Xiao Jiao. LEES MEER

16-04-2008 Propaganda

Oudere beoefenaar, Dhr. Chong Cunjie uit de provincie Hebei, sterft aan de gevolgen van de vervolging

De 63 jarige heer Chong Cunjie was een werknemer van het werkkamp in de stad Hengshui gelegen in de provincie Hebei. Hij begon Falun Gong te beoefenen in 1995 en was de Falun Gong Vrijwilligers Assistent voor de stad Hengshui. Op 20 juli 1999 was dhr. Chong aan het werk in het werkkamp. Het Juridisch Bureau van de stad Hengshui stuurde een werknemer om dhr. Chong over te halen naar het Bureau te gaan, met de boodschap dat ze alleen met hem wilden praten, in werkelijkheid arresteerden ze hem. Alle werknemers van het werkkamp pleitten voor de vrijlating van dhr. Chong, maar hij werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Dat was de eerste keer dat hij veroordeeld werd tot een tijd in de gevangenis. Op 26 juli 2001 werd hij vrijgelaten. Rond half drie 's nachts op 13 februari 2002, twee dagen na het Chinese Nieuwjaar, ontsnapte hij aan een arrestatie door van de derde verdieping van het gebouw van zijn woning via een pijp naar beneden te klimmen. Hij moest zijn huis verlaten om een arrestatie te voorkomen. Op 16 maart 2002 werd hij echter gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot 5 jaar in de gevangenis en werd vrijgelaten op 16 maart 2007. LEES MEER

Mensenrechtenactivist veroordeeld tot vijf jaar

Op 24 Maart, hield het Gemeentelijke Middenhof Jiamusi een hoorzitting voor Yang Chunlin, een mensenrechtenactivist die bekend staat voor de volgende slogan, "Wij willen geen Olympische Spelen, wij willen mensenrechten." Omdat Yang vindt dat het juridisch systeem van de CCP niet wettelijk of geldig is, weigerde hij om het vonnis te ondertekenen, en drong hij er op aan niet in beroep te gaan. Toen hij uit de rechtszaal werd verwijderd, sloeg de politie hem met elektrische knuppels voor de ogen van zijn familie. LEES MEER

10-04-2008 olympischespelen

Meneer Zhou Qingyu stierf in gevangenschap

Falun Gong beoefenaar Zhou Qingyu, 67 jaar oud, was een gepensioneerde arbeider van de Dajiang fabriek te Chongqing. Hij werd begin 2007 gearresteerd en veroordeeld tot dwangarbeid. Hij werd vastgehouden in het Xishanping werkkamp in Chongqing. Tijdens een trainingssessie in juli 2007 sloeg de gedetineerde Li Liang met zijn handpalm op het hoofd van Zhou, wat veel pijn veroorzaakte. Zhou overleed aan een beroerte in de nacht van 29 december 2007. LEES MEER

09-04-2008 Dwangarbeid

Washington DC: Beoefenaars veroordelen de verheviging van de vervolging door de CCP, onder het excuus van "Voorbereiding" voor de Olympische Spelen

In de namiddag van 27 maart 2008 hielden Falun Gong beoefenaars in Washington DC een demonstratie in Lafayette Square dichtbij het Witte Huis om te protesteren tegen de verheviging van de vervolging van Falun Gong onder het excuus van "Voorbereiding" voor de Olympische Spelen. Meerdere beoefenaars gaven toespraken over de huidige vermeerdering van de arrestaties door de CCP en martelingen van beoefenaars in China, waarbij sommigen zo hard werden geslagen, dat de dood er op volgde. De demonstratie trok de aandacht van  voorbijgangers. Veel mensen dringen er bij de Amerikaanse regering op aan te helpen de vervolging te stoppen. Sommige mensen protesteerden heftig tegen het feit dat de CCP de Olympische Spelen mag houden ondanks dat ze de mensenrechten aan hun laars lappen. LEES MEER

09-04-2008 TEST

Verlamde beoefenaar Jin Chengshang werd vervolgd, beroofd en belandde uiteindelijk in de gevangenis

Mijn naam is Jin Chengshan en ik ben 50 jaar. Vroeger werkte ik bij de politie in de regio Hulan. In 1996 geraakte ik verlamd aan beide benen ten gevolge van een verkeersongeval. Hierdoor gaf ik mijn werk op en bleef thuis. Ik ging op zoek naar een middel tegen de knagende pijn ten gevolge van mijn doorligwonden. Nadat bleek dat geen enkel van de grote ziekenhuizen uit het land me met de moderne geneeskunde konden helpen, begon ik met het beoefenen van Falun Gong. Niet lang nadat ik beoefenaar werd, genazen mijn doorligwonden op miraculeuze wijze en mijn fysieke conditie ging er in vele aspecten op vooruit. Mijn vrouw Jiao Xiaohua begon ook met het beoefenen van Falun Gong en ons huwelijk kreeg hierdoor terug een kans. Ondanks mijn verlamming was er harmonie en geluk in ons gezin en dat hadden we vooral te danken aan Falun Gong. Als beoefenaar voelde ik, uit de grond van mijn hart, de betekenis en de verbondenheid van de grote wet van het universum "Waarheid, Mededogen, Tolerantie" met elk leven. LEES MEER

09-04-2008 Ooggetuigen

Tsjechische Republiek: Tsjechische Leden van het Kabinet Tekenen Petitie

Op 15 februari 2008 ondertekende de Tsjechische Minister van Financiën, Miroslav Kalousek, een verzoek tot stopzetting van de vervolging van Falun Gong in China. In een brief gericht aan de Tsjechische Vereniging van Falun Gong, verklaarde minister Kalousek: "Het is voor mij een eer om jullie petitie te mogen ondertekenen. Ik zou ook langs deze weg mijn dankbaarheid willen uiten aan allen die inspanningen leveren ter bescherming van de rechten van de mens in China." LEES MEER

Tien doden Door Marteling Bevestigd in Februari 2008

Het is bevestigd dat kort voor en gedurende de maand februari 2008 tien Falun Gong beoefenaars zijn omgekomen ten gevolge van marteling. Drie daarvan waren vrouwen en acht waren ouder dan 50 jaar oud. Zij werden doodgemarteld in de periode tussen augustus en december 2007, en zeven kwamen om in de maand februari. Sinds het begin van de vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij (CCP) is er bevestigd dat er 3137 beoefenaars zijn omgekomen ten gevolge van vervolging, marteling en constante terreur. Elke kans wordt gegrepen om de waarheid betreffende de vervolging te verbergen, dus zijn het aantal bekende sterfgevallen alleen het topje van de ijsberg. LEES MEER

01-04-2008 Dodenlijst
Maart2008

Een Nachtmerrie voor Miljoenen Chinese Families - "Eén Droom" Gecreëerd door de Chinese Communistische Partij

De Olympische Spelen van 2008 komen dichterbij. De Chinese communistische partij (CCP) heeft niet alleen gefaald haar belofte te realiseren om de mensenrechten in China te verbeteren, maar heeft ook een grootschalige arrestatie van Falun Gong beoefenaars en andersdenkenden opgezet door het hele land. In de periode van eind 2007 tot 11 maart 2008 zijn er 1878 Falun Gong beoefenaars gearresteerd. Op 25 februari 2008 alleen al werden ongeveer honderd beoefenaars gearresteerd door het communistische regime in de steden Jinzhou en Chaoyang van de Lianoning provincie. In Peking arresteerden de agenten van het regime clandestien meer dan honderd beoefenaars. LEES MEER

26-03-2008 Op werk en school

Oudere Beoefenaarster Mevr. Xu Huibi Sterft Na Marteling en Overwerk in een Stadsgevangenis te Chongqing

Falun Gong beoefenaarster Mevr. Xu Huibi, 63, was een gepensioneerde hoofdleerkracht van de Southwest Aluminum Limited Corp. Elementary School. Op 1 september 2003 arresteerden Jiulongpo District Domestiek Beveiligingsagent Chen Gang (man), en andere officieren van het Xipeng Lokaal Politiekantoor en het District Politiedepartement, mevr. Xu bij haar thuis en namen haar mee voor ondervraging in het Stedelijk Politiekantoor. Omdat ze hen geen enkele informatie verstrekte en geen afstand wilde doen van Falun Gong, hielden ze haar vast in het Huayan District Detentiecentrum. Mevr. Xu bleef de Falun Gong oefeningen doen terwijl ze in het Detentiecentrum werd vastgehouden, waardoor ze gefolterd werd door brutale voedselinname onder dwang. De foltering veroorzaakte zware schade aan haar mentale en fysieke gezondheid, maar desondanks veroordeelde de politie haar tot vier jaar gevangenisstraf en stuurde haar naar de Yongchuan Vrouwengevangenis te Chongqing. LEES MEER

26-03-2008 women

Massale Arrestaties - De CCP Intensifiëert de Vervolging van Falun Gong in Naam van het Beschermen van de Olympische Spelen

Sinds het begin van 2008, heeft de Olympische wereld zijn aandacht - en zijn zorgen - op China gericht. Heeft de CCP in het bijzonder, zijn belofte nagekomen wat betreft de gastheer voor de Spelen te worden om hun mensenrechten te verbeteren? Op basis van informatie die vanuit China verzameld werd, heeft de Clearwisdom website bekendgemaakt dat de CCP nooit opgehouden is de mensenrechten te schenden, noch hebben ze getracht hun belofte na te komen. Integendeel zelfs, ze misbruiken deze gevoelige periode om de mensenrechten te onderdrukken, vooral door de brutaliteit naar Falun Gong beoefenaars toe. De Olympische Spelen zijn een excuus geworden van de CCP om Falun Gong te vervolgen. Deze misdaad zou de aandacht moeten trekken van de Internationale samenleving. LEES MEER

19-03-2008 olympischespelen

De CCP Controleert de Administratie van de Luchtvaart in de Vooravond van de Olympische Spelen

Recentelijk heeft het politiedepartement een mededeling uitgestuurd bij monde van de administratie van de luchtvaart, over een nieuwe maatregel genaamd "Zuiveren van het Binnenste" en "Administratie voor pasjes voor de Vliegveld Controle Zone." De mededeling stelt dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de achtergrond van de leden van de bemanning die een "boarding pass" in hun bezit hebben of personen die de vliegveld controlezone binnen moeten gaan. Het onderzoek betreft de bemanningsleden zelf, hun familie, hun ouders, aangetrouwde familie, en kinderen ouder dan 18 jaar. Het onderzoek gaat na of deze personen een strafblad hebben, onderzoekt hun gedrag tijdens "de grote culturele revolutie" en "de slachtpartij op het plein van de hemelse vrede", of ze Falun Gong beoefenaars zijn, en of ze familieleden hebben in het buitenland. De formulieren moeten ondertekend worden door de familieleden van de bemanning en afgestempeld worden door de lokale politieafdeling. Dit heeft duidelijk te maken met de verhoogde veiligheid van de komende Olympische Spelen. LEES MEER

19-03-2008 olympischespelen

De politie van de Provincie Jilin Volgt Orders van de Chinese Communistische Partij (CCP) om Falun Gong te Vervolgen en Gebruikt de Olympische spelen 2008 als Excuus

Enkele dagen geleden hielden de politie-afdelingen uit de provincie Jilin een internationale meeting. Er werden geheime orders gegeven met de volgende punten om op te volgen: "Met het naderen van de Olympische spelen 2008, wil de communistische partij Falun Gong beoefenaars onderzoeken, één voor één, op basis van een lijst, omdat Falun Gong zich nu sterk gevestigd heeft in meer dan 80 landen over de wereld. Bijvoorbeeld, Chen Shui - Bian, de president van Taiwan, steunt openlijk Falun Gong, en Falun Gong is opnieuw aan het groeien in China. Falun Gong is nu in staat om zich staande te houden tegenover de partij, op financieel en politiek gebied. Officieren binnen het politiesysteem werden verteld om niet onverschillig te worden of te verzwakken en om Falun Gong beoefenaars één voor één te onderzoeken in de provincie Jilin, en dit om een succesvolle opening van de Olympische spelen te garanderen." LEES MEER

19-03-2008 olympischespelen

56 jarige Zhang Dongxing en Zijn Vrouw Lastig Gevallen en Gearresteerd in Chiping in de Provincie Shandong

De heer Zhang Dongxin, een Falun Gong beoefenaar uit de stad Dulangkou van het district Chiping in de provincie Shandong, is in zijn huis gearresteerd op 16 december 2007. Hij wordt vastgehouden op de 7e afdeling van het 2e dwangarbeidskamp van de provincie Shandong. Sinds 20 juli 1999, toen het communistische regime haar vervolging tegen Falun Gong startte, zijn de heer Zhang en zijn vrouw, mevrouw Zhao Linqing vele keren lastig gevallen en opgepakt. LEES MEER

19-03-2008 Dwangarbeid

Politie bleef Mevrouw Chi Yan Martelen Zelfs Nadat Ze Al Eerder Mishandeld Was Tot Het Uiterste Hetgeen Leidde Tot Een Kritieke Toestand

Mevrouw Chi Yan van de stad Tonghua, in de provincie Jilin, was een zeer gezond persoon voordat zij werd vervolgd. Doch onder de heerschappij van de Chinese communistische partij werd zij zo onderworpen aan een wrede behandeling op mentaal, fysiek en financieel gebied waardoor zij een ongeneeslijke ziekte kreeg. De wachters van het arbeidskamp vertraagden opzettelijk haar behandeling en nu is haar gezondheid verslechterd. LEES MEER

Mevr. Liu Shuqin Verduurt Folteringen in de Vrouwengevangenis van de Provincie Hebei

Mevr. Liu Shuqin en haar dochter Wang Bo werden vastgehouden voor verschillende maanden en vervolgens veroordeeld tot vier en vijf jaar gevangenisstraf. Op 15 juni 2007 werden mevr. Liu en haar dochter, allebei Falun Gong beoefenaars, getransporteerd naar de vrouwengevangenis van de provincie Hebei. Deze gevangenis heeft een video ter beschikking om mensen te brainwashen, die zij constant afspeelden. De film beweert dat Wang Bo reeds haar beoefening van Falun Gong had opgegeven. Haar aankomst in de gevangenis stelde de leugens bloot. Het beleid van de gevangenis besteedde veel aandacht aan hen en sloot hen op in afgezonderde opsluiting. LEES MEER

05-03-2008 women
Februari2008

Mevr. Shuyun en Mevr. Zhou Yuying Bevinden Zich in Kritieke Toestand

Falun Dafa beoefenaars dhr. en mevr. Yang Wenxue, dhr. Gao Qi, mevr. Huang Shuyun, mevr. Li Bairong, en mevr. Zhou Yuying zijn allen afkomstig uit het dorp Shuiquliu van de stad Shulan in de provincie Jilin. Op 4 januari 2008 gingen ze 's avonds naar de wijk Dashu in Shuiquliu om folders uit te delen over de vervolging. Ze werden aangegeven en vervolgens gearresteerd door lokale politieofficieren en veiligheidsagenten van Shulan. Ze werden opgesloten in de gevangenis van Nanshan. Van deze zes beoefenaars werden dhr. Yang Wenwue zijn vrouw en mevr Li Bairong vrijgelaten om gezondheidsredenen, maar de andere vier worden nog altijd vastgehouden. LEES MEER

20-02-2008 women

China's mensenrechten – geen gouden medaille

Recentelijk is de kritiek op de mensenrechtensituatie in China toegenomen. Het Europees parlement bekritiseerde de Chinese overheid omdat ze haar beloften om de mensenrechten en de persvrijheid te verbeteren, niet nakomt. Er werd een resolutie gestemd die het Internationaal Olympisch Comité oproept om er bij China op aan te dringen de mensenrechtensituatie te verbeteren. Daaraan voorafgaand had ik de vraag over de verantwoordelijkheden van het IOC toegelicht tijdens mijn presentatie voor het Europees Parlement. De bespreking was georganiseerd door de ‘Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa’ (ALDE) en richtte zich op de Europese inspanningen om vrede en democratisering te promoten in andere landen. De aankomende Olympische spelen, de situatie van de mensenrechten in China en het Europese wapenembargo tegen China, waren de belangrijkste onderwerpen van de meeting. LEES MEER

06-02-2008 TEST
Januari2008

Nederland Bekritiseert China's Mensenrechtensituatie in het Licht van de Olympische Spelen

DEN HAAG, 17 januari 2008 - In een debat georganiseerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken werd Olympisch gastheer China op de vingers getikt wegens de erbarmelijke mensenrechtensituatie in het land. "Er is geen enkel land waar de mensenrechten perfect zijn, en dus heeft geen enkel land het recht een ander de les te lezen," reageerde een woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse zaken. LEES MEER

70-jarige Mevr Liu Huijun Stierf Door Vervolging in de Jilin Provincie

Beoefenaarster Mevr Liu Huijin, 70 jaar, was een gepensioneerde werknemer van de Yushu City huisvestingsmaatschappij in de Jilin Provincie. Ze begon met het beoefenen van Falun Dafa in 1996. Na 20 juli 1999 zette de Chinese Communistische Partij (CCP) de vervolging in tegen Falun Gong. Mevr Liu ging verschillende keren beroep aantekenen in Peking en werd herhaaldelijk gearresteerd en vastgehouden. Ooit ging ze in hongerstaking gedurende zeven dagen, waarna ze werd vrijgelaten uit een gevangenis in Peking. In de lente van 2000, werd ze terug gearresteerd toen ze naar Peking ging om beroep aan te tekenen. Mevr Liu werd meer dan een maand gevangen gezet en werd 1000 yuan1 afgeperst. LEES MEER

09-01-2008 women

Sun Hongchang Invalide Geslagen

Agenten van het Qingyan Politiedepartement in de Provincie Liaoning arresteerden Mr. Sun Hongchang op 28 maart 2006, omdat hij Falun Gong beoefende. Hij werd vastgehouden in het politiekantoor van Tianqiao waar politieagent Guan Yong van de Nationale Veiligheidsbrigade van Qingyuan provincie  en politieagenten van de Nationale Veiligheidsdivisie van Fushun Mr. Sun. op brutale wijze sloegen. Guan Yong gaf Mr. Sun's onderlichaam schokken met een elektrische staaf. Guan hield één van Mr. Sun's benen tegen de grond terwijl hij het andere been over diens hoofd trok. Sun viel meerder malen flauw van de pijn. Na deze brutale marteling was Sun Hongchang's linkerbeen verlamd en de huid was paars geworden. LEES MEER

Resolutie van het Europese Parlement toont Bezorgdheid over de Mensenrechtenovertredingen in Beijing

‘The Epoch Times' bericht dat op 13 december 2007 het volledige Europese Parlement unaniem een resolutie heeft aangewend tijdens de Europa-China topontmoeting die gehouden werd op 28 november en de Europa-China mensenrechtendialoog op 14 oktober.  De resolutie werd gesteund door alle partijen van het Europese Parlement. Het parlement uit in het bijzonder bezorgdheid over de toenemende politieke vervolging gerelateerd aan de Olympische Spelen, waaronder vervolging van mensenrechtenadvocaten, journalisten, advocaten, aanklagers en verschillende religieuze volgelingen en in het bijzonder Falun Gong beoefenaars. LEES MEER

Mishandelingen Vinden Momenteel Plaats in Afdeling Nr. 5 van het Changlinzi Werkkamp in Harbin City, in de Provincie Heilongjiang

Ambtenaren van Afdeling Nr. 5 van het Changlinzi werkkamp in de stad Harbin in de provincie Heilongijang doen alsof ze een zogezegde "afdeling in harmonie" bevorderen, terwijl ze in feite de vervolging van beoefenaars verergeren. Wang Kai (man), die de plaats in nam van Zhao Shuang (man) als hoofd van de afdeling, heeft opdracht gegeven om willekeurige fouilleringen van personen uit te voeren. Hij heeft ook andere gevangenen aangezet om het beoefenaars moeilijk te maken en heeft aan bewakers van werkkampen opdracht gegeven om beoefenaars te mishandelen door ze elektrische schokken te geven met een stok. LEES MEER

Nadat Twee Familieleden Dood werden Gemarteld En Haar Spaargeld In Beslag werd Genomen, werd Mej. Zhang Yulan Opnieuw Gearresteerd

Mevr. Zhang Yulan werd gearresteerd door de lokale politie ongeveer rond 11:00 a.m. op 28 november 2007, in het Jiangyuan district van de stad Baishan, in de provincie Jilin. Sun Jinghui, groepsleider van de Binnenlandse Brigade van de Veiligheid, leidde acht of negen politieambtenaren naar het huis van Mevr. Zhang, waar zij haar arresteerden, haar huis doorzochten en een boek van Falun Gong en andere materialen van Falun Gong in beslag namen. De politieambtenaren beweerden ook dat ze haar depositoboekje van haar bank niet zouden teruggeven dat ze in beslag hadden genomen, hetgeen toegang verschafte tot 10.000 yuan die zij op haar bankrekening had staan. Dit was een tegemoetkoming voor haar levensonderhoud dat door haar kinderen gegeven was. Niemand weet waar Mevr. Zhang naartoe gebracht werd. LEES MEER

02-01-2008 women