Artikeloverzicht

December2010

In China, Miljoenen doelwit van hersenspoeling

Door Matthew Robertson
. De Chinese Communistische Partij (CCP) voert een nieuwe campagne uit met als doel Falun Gong beoefenaars in China onder dwang te "transformeren". Het zal om een periode gaan van 3 jaar waarbij miljoenen mensen worden betrokken met een prijskaart van miljarden dollars. Feiten die gebaseerd zijn op documenten van de Partij welke online beschikbaar zijn en een recente analyse door een mensenrechten groep van Falun Gong. LEES MEER

Organenroof van CCP blootgesteld tijdens Europees Congres voor Orgaandonatie

Door Clearwwisdom correspondent Xue Ru. Het ‘European Organ Donation Congress of the European Transplant Coordinators Organization’ (ETCO) werd in Cardiff,  de hoofdstad van Wales, Verenigd Koninkrijk, gehouden van 24 tot 26 september 2010. De organenroof van levende Falun Gong beoefenaars door de Chinese Communistische Partij (CCP) kreeg veel aandacht van het ETCO, organentransplantatie-experten, studenten en  de media uit Cardiff.  Het jaarlijks ETCO Congres nodigt normaliter chirurgen uit China uit om deel te nemen.  Dit jaar echter werden zij niet uitgenodigd sinds wereldwijd aan het licht kwam dat de CCP organen rooft van levende Falun Gong beoefenaars. LEES MEER

Big brother versterkt zijn greep in China

Door Gary Feuerberg
, Epoch Times. WASHINGTON D.C. – Gedurende de laatste 12 maanden is de Chinese Communistische Partij (CCP) agressiever geworden in het uitbreiden van zijn wetten en reglementeringen om een groeiend aantal facetten van het dagelijkse leven, specifiek het internet en gsm’s, te controleren en in het onderdrukken van allerlei vormen van onafhankelijke meningsuiting: religieuze expressie, betogingen en de media.  LEES MEER

07-12-2010 Dwangarbeid
Mei2010

Een in Gao Zhisheng’s brief vermelde Falun Gong beoefenaar sterft als gevolg van martelingen ondergaan in hechtenis.

NEW YORK- een bejaarde Falun Gong beoefenaar, die genoemd werd als slachtoffer van marteling door de vooraanstaande advocaat Gao Zhisheng in een open brief aan China’s leiders, stierf in januari aan de gevolgen van verwondingen, verkregen in hechtenis. Mevrouw Liu Lihua, 61, is de tweede van Gao’s geïnterviewden waarvan bekend is dat zij gestorven zijn aan in hechtenis ondergane martelingen. Gao zelf is door Chinese veiligheidsofficiers ‘verdwenen’ sinds februari 2009. LEES MEER

09-05-2010 Dodenlijst

Psychiatrische marteling van Falun Gong beoefenaars wijdverbreid, zegt VN rapport

New York – Een rapport dat afgelopen week bij de martelexpert van de Verenigde Naties is ingediend en daaropvolgende verklaringen die tijdens de 13e sessie van de Mensenrechtenraad gedaan werden, belichten de ernst en schaal van psychiatrische marteling tegen Falun Gong beoefenaars in China. Zulke martelingen omvatten in het algemeen het toedienen van chemische substanties die schade toebrengen aan het centrale zenuwsysteem. LEES MEER

Dhr. Mei Chunfu sterft als gevolg van de vervolging

(Clearwisdom.net) Door onze correspondent in de provincie Henan. Dhr. Mei Chunfu had verschillende ziektes voordat hij begon met Falun Gong. Hij werd een gezond persoon zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak, snel nadat hij begon met de oefeningen. Zijn hele familie was geraakt door de wonderen van Falun Gong. Sinds juli 1999, nadat de vervolging begon, werd hij voor bijna zeven jaren opgesloten en werd zijn leven in gevaar gebracht. In 2009 overleed hij. LEES MEER

08-05-2010 Dodenlijst

2009 Mensenrechtenrapport van het Amerikaanse State Department

In maart publiceerde het Amerikaanse State Department het ‘2009 Mensenrechtenrapport’. Het rapport stelde: “De mensenrechtenschendingen door de [Chinese] overheid blijven rampzalig en verergerden in sommige gebieden… De detentie en kwelling van mensenrechtenactivisten is toegenomen. Openbare aanklagers en ’juridische organisaties die gevallen aanpakten die door de overheid als gevoelig beschouwd worden, werden lastiggevallen en kregen te maken met, schorsing en sluiting. Bovendien beperkte de overheid de vrijheid van meningsuiting controleerde het internet en toegang tot het internet.” LEES MEER

Verborgen agenda bij medische conferentie om de wreedheden van organenoogst te verdoezelen

Door Chang Huifu (Clearwisdom.net). De Asian Pacific Association voor Leveronderzoek werd in 1978 in Singapore gevestigd en is een erkende entiteit geworden in Azië, landen rond Stille Oceaan, Nieuw-Zeeland, Turkije en Egypte. (WWW.apasl.info) De Associatie werd opgericht om onderzoek en voorlichting te bevorderen voor  leverziektes, en de leden komen jaarlijks samen. Dit jaar werd de conferentie voor de eerste keer in China gehouden in de Nationale Expositiehal van Peking. LEES MEER

05-05-2010 Orgaanroof
Oktober2010

Zwijgen is eveneens een misdaad, zegt getuige van Organenoogst

Nijat Abudureyimu, een voormalig politieagent in China sprak zich recentelijk uit als ooggetuige van organenoogst bij geëxecuteerde gevangenen door het Chinese regime - vaak voordat zij stierven. Opgedoken in Zwitserland, na te zijn overgelopen vanuit communistisch China, drukte hij zijn hoop uit dat andere leden van de veiligheidsdiensten eveneens zouden overlopen en meer licht zouden werpen op deze wreedheden. LEES MEER

31-10-2010 Orgaanroof

Falun Gong vraagt gerechtelijke stappen tegen Chinese hooggeplaatsten die op bezoek waren in Taiwan

HONG KONG – Beoefenaars van Falun Gong dienden een gerechtelijk dossier in tegen drie hooggeplaatste Chinese communistische kaderleden die op officieel staatsbezoek waren in Taiwan. Deze hooggeplaatste ambtenaren worden beschuldigd van deelname aan de vervolging van Falun Gong in het binnenland van China. Verscheidene wetsgevers van Hong Kong en mensenrechtenactivisten uitten hun steunbetuigingen. LEES MEER

September2010

Falun Gong beoefenaar sterft als gevolg van martelingen

New York – Het Falun Dafa informatiecentrum vernam recentelijk dat een vader van in de 50 stierf in het begin van augustus 2010, terwijl hij in een gevangeniskamp zat in het noord-oosten van China. Volgens bronnen vanuit China, stierf Lu Manku aan verwondingen ten gevolge van martelingen opgelopen tijdens vasthouding in de Nanguanling gevangenis van Dalian, in de provincie Liaoning. Lu werd meegenomen en vastgezet in het begin van 2008, toen hij pamfletten maakte die het schenden van de mensenrechten blootstelden die Falun Gong beoefenaars in China ondergaan. Op 26 mei 2008 kreeg Lu een gevangenisstraf van 10 jaar tijdens een opgezet proces. LEES MEER

26-09-2010 Dodenlijst

Het beëindigen van misbruik van orgaantransplantatie in China

Het verbaasde mij dat het zo lang duurde, maar eindelijk beginnen de mensen het misbruik van de orgaantransplantatie operaties in China serieus te nemen. Voorheen waren er enkele geïsoleerde uitingen van zorg. Maar een misbruik dat dateert uit de jaren '80 krijgt slechts nu, 25 jaar te laat, wijdverspreide aandacht.

Vanaf het moment dat China begon met transplantatie-operaties, werden donors vermoord voor hun organen. De wet liet dit zelfs toe. LEES MEER

26-09-2010 Orgaanroof

Amerikaanse Gerechtshof onderneemt een belangrijke stap tegen de vervolging van Falun Gong buiten China

NEW YORK – Het Amerikaanse gerechtshof is donderdag 12 augustus gekomen tot een wederzijdse overeenkomst waarin staat dat een Chinees restaurant in Flushing wel degelijk ongepast gehandeld heeft toen het in 2008 weigerde om Falun Gong beoefenaars te bedienen. Het restaurant zal verschillende maatregelen treffen waardoor dergelijk incident in de toekomst niet meer zal voorvallen. Het Falun Dafa Information Centrum zei maandag dat deze beslissing een belangrijke precedent vormt om te voorkomen dat de vervolging van Falun Gong uitbreidt tot voorbij de grenzen van China onder invloed van de Chinese Communistische Partij (CCP). LEES MEER

Augustus2010
Juli2010
Juni2010

Middelbare scholier lastiggevallen en bedreigd na internetposting over Falun Gong

NEW YORK – Een zestienjarige die zijn echte naam gebruikte om online zijn verhaal te doen over de weldadige impact van het beoefenen van Falun Gong op zijn gezondheid, wordt lastiggevallen en riskeert opgepakt te worden, zo vernam het Falun Dafa Informatie Centrum (FDI). Volgens bronnen in China wordt het gezin van middelbare scholier Qu Jianguo uit de provincie Hebei strikt in het oog gehouden en dreigt een gevangenisstraf nadat de jongen online verslag deed over hoe hij dankzij het beoefenen van Falun Gong herstelde van botkanker. LEES MEER

22-06-2010 Familie en kinderen

Brussel: het Europese Parlement verlangt een onderzoek naar de orgaanroof bij Falun Gong-beoefenaars door de CCP

Op 19 mei 2010 stemde het Europese Parlement in met een resolutie betreffende de standaardisering van de kwaliteit en veiligheid bij orgaantransplantatie’s in Europa evenals de maatregelen ten aanzien van orgaandonatie en orgaantransplantie. In de resolutie werd het onderzoeksrapport van David Matas en David Kilgour over orgaanroof bij Falun Gong-beoefenaars in China expliciet vernoemd. De Europese commissie dient dergelijke gevallen te onderzoeken en hierover verslag uit te brengen aan het Europese Parlement en de Europese Raad. LEES MEER

19-06-2010 Orgaanroof
April2010

Chinese autoriteiten versterkten in 2009 hun grip op het juridische systeem

WASHINGTON – Beweegt het communistische China in de richting van meer openheid en democratie zoals velen hoopten en verwachtten, samen met de groei en vooruitgang in zijn economie? In het jaar rapport van 2009 van de Congressional-Executive Commission on China (CECC) werden vragen opgenomen over het recht en de toegang tot  gerechtigheid in het staatsregime. Op een paar uitzonderingen na, zijn de tendensen op het vlak van mensenrechten in China niet hoopvol. LEES MEER

11-04-2010

Uit elkaar getrokken familie vindt hoop in de V.S.

(Epoch Times, Stephanie Lam). Tiananmen plein, het strenge hart van Beijing, biedt de bezoekers over de hele wereld een blik onder de rode sluier van China ‘s regime. Voor de man Ma Kit, Chinees van oorsprong, symboliseert het regime zorgen en verdeeldheid. Na een periode van 10 jaar na de slachting op het Tiananmen plein, stapte dhr. Ma naar het plein met rechtschapen openheid – hij was er zeker van dat hij verschil konmaken. Hij riep uit wat verboden is in China: “Falun Dafa Hao” LEES MEER

09-04-2010 Ooggetuigen

Middelbare school leraar uit het district Wuqiao op wrede wijze vervolgd

(Clearwisdom.net) Sinds juli 1999 heeft de Chinese Communistische Partij alle mogelijke middelen gebruikt om Falun Gong beoefenaars te vervolgen. De beoefenaars dhr. Liu Zhigang en zijn vrouw Gao Lihua zijn onderwijzers aan de middelbare school Linzhuang, gelegen in het dorp Sangyuan in het district Wuqiao van de provincie Hebei. Beiden geloven ze sterk in de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid en hebben ze hun best gedaan om de mensen de waarheid te vertellen over Falun Gong en over de vervolging. Omwille van hun geloof werden ze opgepakt door de lokale overheid. Mevr. Gao stierf door de vervolging in maart 2004 en dhr. Liu is al negen jaar een vluchteling in zijn eigen land. LEES MEER

11-04-2010 Op werk en school

Onder het mom van zogenaamd “naleven van de wet” worden honderden Falun Gong beoefenaars illegaal naar gevangeniskampen gestuurd, voor periodes tot 18 jaar

New York--- De communistische partij gebruikt zijn invloed op rechters binnen het Chinese rechtssysteem om een ongekend aantal onschuldige Chinezen vanwege hun religieuze overtuiging naar gevangeniskampen te sturen, zo meldde het Falun Dafa Informatiecetrum. Het centrum heeft een lijst vrijgegeven van 863 Falun Gong beoefenaars die onlangs gevangenisstraffen van maximaal 18 jaar gegeven werden na een valse proces (lijst). De gevallen hebben plaatsgevonden in 29 van de 31 Chinese provincies en gemeenten, waaronder Beijing, Shanghai, en Xinjiang. LEES MEER

11-04-2010 Dwangarbeid
Januari2010

Mevrouw Jiang Shanliang en mevrouw Tong Li uit Shenzhen moeten terechtstaan

(Clearwisdom.net) Jiang Shangliang en zijn vrouw Tong Lin zijn recent getrouwd en wonen in de gemeente Xi in het Bao'an district van de stad Shenzhen. Mevr. Tong is afkomstig van de provincie Hubei. Ze kon goed werk vinden dankzij haar uitstekende werkprestaties en haar talent. Ze is vriendelijk en ze staat hoog in het aanzien bij het bestuur van het bedrijf waar ze werkt. Mevr. Tong en een andere Falun Gong beoefenaar werden gearresteerd in de residentiële wijk Futongcheng in het Bao'an district, in de namiddag van 12 januari 2008. Officieren van het politiedepartement van het Bao'an district en het 610 Bureau namen hen naar de gevangenis van Bao'an. Mevr. Tong werd begin 2009 vrijgelaten, maar werd met haar man opnieuw gearresteerd op 12 september 2009. LEES MEER

15-01-2010 women

De eerste stap van Google is moreel duidelijk; anderen zouden moeten volgen

Het Falun Dafa Informatiecentrum juicht het initiatief van Google toe, waarbij de internetcensuur door de Chinese Communistische Partij  (CCP) aangevochten wordt, en moedigt andere ondernemingen, overheden en individuen aan om hetzelfde te doen. Het Informatiecentrum stelt ook vraagtekens bij de reactie van een aantal mediabronnen, dat deze zet “risicovol” of “verrassend” zou zijn, omdat het menselijk leed door internetcensuur in China niet duidelijker kan zijn. LEES MEER

Shen Yun gedwongen om de Hong Kong shows te cancelen

(Brussel) - Shen Yun Performing Arts is 's werelds meest vooraanstaande klassieke Chinese dansgezelschap. Gevestigd in New York, heeft ze als missie om de traditionele Chinese cultuur te doen herleven door middel van dans en muziek. Naast het brengen van dansen die traditionele legenden uitbeelden, zoals die van Mulan of Yue Fei, werpen ze ook artistiek licht op de wereld van vandaag door het uitbeelden van verhalen van moed en compassie temidden van onderdrukking in het moderne China, zoals het verhaal van Falun Gong. Shen Yun Performing Arts is hooggewaardeerd. Mensen uit het publiek commentariëren dat door middel van de shows hoop en spirituele verlichting aan de wereld gebracht wordt. LEES MEER

Chinees regime intimideert familieleden van Shen Yun artiesten

[Epoch Times] WASHINGTON, D.C.–De Chinese overheid is begonnen familie- en gezinsleden van de artiesten van het Shen Yun Performing Arts gezelschap lastig te vallen sinds bekend werd gemaakt dat Shen Yun uitgenodigd was om eind januari in Hong Kong op te treden. Gezinsleden in China van enkele artiesten worden onder druk gezet om de artiesten te vragen terug te keren naar China en hun optredens in bepaalde regio's stop te zetten. LEES MEER

19-01-2010 Familie en kinderen

Na het overlijden van hun vader, eisen de kinderen de vrijlating van hun onterecht opgesloten moeder

(verslag vanuit de provincie Hubei) Op een dag in september 2009 zochten kinderen, die net hun vader hadden verloren, Feng Aiguo en Guo Jianli op, de bazen van het 610 bureau van het politiedepartement van Xishui in de provincie Hubei. Zij eisten er de vrijlating van hun moeder, Zhang Guixiang, zodat zij de begrafenis van hun vader zou kunnen bijwonen. De politie echter, negeerden simpelweg hun verzoek. LEES MEER

04-01-2010 women

Tian Shaoyan werd zo mishandeld dat ze niet meer kan functioneren en voor zichzelf kan zorgen

(Clearwisdom.net) (door een correspondent uit de provincie Liaoning) Mevr. Tian Shaoyan is een Falun Dafa beoefenaar uit het gewest Suizhong in Huludao. Ze werd meerdere keren gearresteerd en opgesloten omwille van haar geloof. Op 6 mei 2008 werd mevr. Tian gearresteerd door de Binnenlandse Veiligheidsdivisie van Suizhong en werd op 27 mei naar het dwangarbeidskamp van Masanjia gestuurd. LEES MEER

04-01-2010 women

Grootvader pleit voor zijn familieleden die in China ontvoerd werden

Door Epoch Times reporter Wu Tsen-his. De Taiwanese wetgever genaamd Tien Chiu-Chin zat een conferentie voor op 4 november om de aandacht te vestigen op het feit dat de dochter en de kleindochter van Li Shanzhen uit Taipei ontvoerd werden door CCP agenten. De dochter van Li, Li Yao-Hua , alsook  zijn kleindochter Zhang Yi-Bo, beoefenen beiden Falun Gong en werden op 4 juni uit hun huis gehaald in Shanghai, en worden nu al 5 maanden lang vastgehouden. LEES MEER

04-01-2010 Familie en kinderen
Maart2010

Liu Wen aangehouden tijdens het leveren van melk, zijn familie in moeilijkheden

(Clearwisdom.net) (van  een correspondent uit Beijing) Dhr. Liu Wen, Falun Gong beoefenaar, is een geregistreerde bewoner van Dongyangfang; een dorp in de provincie Hebei. Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Banbidian in het district Fangshan, Beijing. Hij en zijn vrouw hadden een boerderij met koeien om de studies van hun dochter te betalen. Op 19 september 2009, terwijl hij de bus nam om melk te leveren, werd hij tegengehouden door een regeringsbeambte op het Peking Changgou Onderzoeksbureau. Liu Wen werd aangehouden nadat hij op de zwarte lijst werd gevonden als Falun Dafa beoefenaar. Hij werd meegenomen naar het politiecommissariaat van Dashiwo. LEES MEER

01-03-2010 Dwangarbeid

Hersenspoelcentra - wrede foltering in China's "Black Jails"

(Clearwisdom.net) Voice of America en andere media rapporteerden eind vorig jaar dat de New Yorkse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, een rapport publiceerde waarin de inhumane situatie van de illegale gevangenissen in China besproken wordt. Volgens het rapport van Human Rights Watch worden er sinds 2003 een groot aantal Chinese burgers in het geheim vastgehouden in illegale gevangenissen die “black jails” genoemd wordt, met straffen die variëren tussen een paar dagen tot verschillende maanden. LEES MEER

Februari2010

Voorzitter van het subcomité voor mensenrechten van het Europese Parlement: rechtzaak tegen Jiang Zemin is bemoedigend

Met betrekking tot de rechtzaak van het Spaanse gerechtshof tegen Jiang Zemin, Luo Gan, Bo Xilai, Jia Qinglin en Wu Guanzheng, voor hun misdaden van marteling en genocide hebben begaan bij de vervolging van Falun Gong beoefenaars, zegt mevr. Heidi Hautala, voorzitter van het subcomité voor mensenrechten van het Europese Parlement: “Dit is een bemoedigend nieuwsfeit.” LEES MEER

De vervolging van Dhr Yu Yaou, een doctoraalstudent botanie aan de Chinese Academie voor Wetenschap

(Clearwisdom.net) In 2008 werd dhr. Yu Yaou, een doctoraal student botanie aan de Chinese Academie voor Wetenschap, illegaal gearresteerd samen met zijn vrouw Li Shanshan terwijl ze een vriend bezochten in Guilin. De politie bracht hen naar een hersenspoelcentrum. Nadat ze werden vrijgelaten verloor mevr. Li haar baan en dhr. Yu, die werkte aan zijn scriptie, werd voortdurend lastig gevallen en bedreigd. Dhr. Yu zou hebben moeten afstuderen in januari 2010, maar de politie heeft zijn wetenschappelijk onderzoek verhinderd. LEES MEER

28-02-2010 Op werk en school