Artikeloverzicht: Artsen

Oktober2021

Internationale experts doen een oproep voor een einde aan de misdaad van gedwongen orgaanoogst

De World Summit on Combating and Preventing Organ Harvesting’ werd gehouden 17 - 26 september 2021. Een panel van 35 experts uit de medische, juridische en politieke gemeenschap en beleidsmakers uit 19 landen namen deel. Deze online summit vraagt aandacht voor de gedwongen verwijdering van organen en legt de nadruk op de ethische verantwoordelijkheden en de belangrijke rol die de internationale sector heeft in het beëindigen van deze gruweldaad. LEES MEER

18-10-2021 Orgaanroof
April2020
Juli2019
Oktober2016

De wereldgemeenschap is geschokt door China’s praktijken van orgaanroof

China’s ambitie om zich centraal te profileren tijdens het tweejaarlijks congres van de transplantatie gemeenschap in Hong Kong veranderde in een nachtmerrie toen internationale kritiek op China’s niet transparante transplantatienetwerk een kookpunt bereikte. Wat eerst leek op een bepaalde home run voor het land dat als gastheer optrad, veranderde al snel in een kritische blik van zowel de internationale pers als ook de medische gemeenschap. LEES MEER

05-10-2016 Artsen
Mei2015

DAFOH: Dokters weigeren verdoezeling bij China's orgaantransplantatiehandel

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), de medische organisatie die het plegen van misbruik bij orgaantransplantatie chirurgie in de gaten houdt, zei dat de internationale gemeenschap op hun hoede moet zijn voor China's recente belofte om het oogsten van organen bij geëxecuteerde gevangenen te stoppen.
 De Chinese regering heeft een lang slepende geschiedenis van geheimhouding, misleidende cijfers en tegenstrijdige verklaringen, en ondanks de toenemende bewijzen en internationale eisen om misbruik bij orgaanoogst te stoppen, weigerde Beijing het illegaal oogsten van organen bij gewetensgevangenen te erkennen. LEES MEER

08-05-2015 Orgaanroof
Augustus2014

Italiaanse medische gemeenschap neemt het op tegen internationale orgaanhandel

De wereld reageert snel in het tegengaan van internationale handel in organen en Italië doet mee. Op 9 juli j.l. startte de Europese Raad de eerste conventie die handel in menselijke organen bevecht en moedigt “een nauwe samenwerking aan tussen Staten die lid zijn (van de Raad) en staten die niet lid zijn.” Kort daarna werd door het Italiaanse parlement het eerste symposium over Ethiek in Transplantatie gehouden, waarbij doctoren, advocaten en instituten samenkwamen met hetzelfde doel: het promoten van ethische standaarden en wetgevende acties om het illegale fenomeen uit te roeien waarbij de hele planeet betrokken is. LEES MEER

11-08-2014 Orgaanroof
Juni2014
Januari2014

Taiwan: Professionals uit de medische wereld en politiek brainstormen over oplossingen om orgaanroof in China te beëindigen

(Minghui.org). Orgaanoogst bij in leven zijnde Falun Gong beoefenaars in China, is opnieuw een aandachtspunt in het zuiden van Taiwan. Op recente fora, die bijgewoond werden door beleidsmensen uit  het gezondheidsdepartement en vertegenwoordigers van medische beroepen, stelden leiders van verschillende medische associaties plannen voor om het bewustzijn te verhogen omtrent deze zaak onder beroepsmensen. LEES MEER

02-01-2014 Orgaanroof
Oktober2013
December2012

Amerikaanse artsen starten Witte Huis petitie tegen gruwel van orgaanroof in China

NEW YORK – Drie artsen lanceerden op 2 december een petitie die de regering en Obama oproept om de orgaanroof op Falun Gong beoefenaars in China te onderzoeken en een halt toe te roepen. De petitie loopt binnen het “We the People” kader van de website van het Witte Huis, die een antwoord garandeert van het Witte Huis op iedere petitie die binnen 30 dagen 25.000 handtekeningen verzamelt (van Amerikaanse burgers). LEES MEER

28-12-2012 Artsen
Oktober2012

Medische gemeenschap veroordeelt het oogsten van organen bij levende mensen uitgevoerd door de Chinese Communistische Partij

(Minghui.org) Tijdens een persconferentie in de Nationale persclub op 17 augustus, deed dr. Crystal Fang, een vertegenwoordiger van de Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), een dringende oproep aan de internationale gemeenschap, regeringen van alle landen en naar de media, dat er een onderzoek gestart moet worden naar de wreedheden van het Chinese Communistische regime wat betreft het oogsten van organen bij levende Falun Gong beoefenaars. LEES MEER

07-10-2012 Orgaanroof