Artikeloverzicht: Gerechtelijke aanklachten

December2004

Eerste Genocide aanklacht in Nederland: Aanklacht ingediend tegen Chinese leiders voor de vervolging van Falun Gong beoefenaars.

Falun Gong beoefenaars in Nederland hebben deelgenomen aan de wereldwijde inspanningen om de vervolgers van Falun Gong tot gerechtigheid te brengen. Op 2 december 2004 diende de Falun Gong Stichting Nederland een klacht in voor genocide en foltering van Falun Gong beoefenaars sinds 1999 tegen Jiang Zemin, de voormalige president van China, Li Lanqing, het hoofd van het “610 kantoor”, verantwoordelijk voor de vervolging van Falun Gong beoefenaars en Bo Xilai, voormalige gouverneur van de Liaoning Provincie en huidige Minister van Handel. LEES MEER

Augustus2004
Mei2004

Advocaat van Falun Gong beargumenteert dat voormalig Chinees leider geen onschendbaarheid geniet voor foltering en genocide

CHICAGO (FDI) – Voor het overvolle gerechtsgebouw in de binnenstad van Chicago, werden gisteren de argumenten voorgesteld aan het zevende Hof van Beroep in het hoodfproces tegen voormalig Chinees leider Jiang Zemin. Jiang wordt beschuldigd van de misdaad van foltering, genocide en misdaden tegen de mensheid in de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China, wat tot duizenden doden en honderdduizenden misbruiken en mishandelingen heeft geleid in de meer dan 300 werkkampen die China rijk is. Volgens de Chinese overheid beoefende tegen 1999 ongeveer 8% van de Chinese bevolking Falun Gong, toen Jiang het bevel gaf deze prakrijk te “vernietigen” LEES MEER

Legalisatie Falun symbool in Duitsland een feit

Redaktioneel voorwoord: Hitler draaide ooit simpelweg de van oudsher zeer gerespecteerde swastika om. Associatie met de creatie van de dictator ligt sindsdien voor de hand. Historisch gezien is dit niet terecht daar de swastika veel ouder is en velen gaan er desondanks aan voorbij dat de associatie ermee een gevolg is van de impact van de propaganda van Hitler tot op de dag van vandaag. Omdat in het Falun symbool swastikas zichtbaar zijn, ligt het gebruik ervan in Duitsland begrijpelijkerwijs gevoelig. Zo gevoelig dat een rechtszaak nodig bleek om legalisatie van het Falun Symbool in Duitsland te realiseren. LEES MEER

Rechtszaak in Duitsland positief opgelost

De rechtszaak tegen het Duitse Federale Departement van Interne Zaken voor het schenden van Falun Gong beoefenaars’ basisrechten is positief opgelost en vormt hiermee het zoveelste succes voor Falun Gong buiten China. Eerder concludeerde Het Administratieve Gerechtshof van Bavarië in haar vonnis dat, “Geen politieke noch economische belangen zullen boven de Grondwet staan”. Het volgende artikel is een verslag van de rechtzaak die resulteerde uit het indienen van vier aanklachten door de Duitse Falun Dafa Vereniging en enkele in Duitsland wonende Falun Gong beoefenaars bij het Berlijnse Administratieve Gerechtshof en enkele andere gerechtshoven inzake het handelen van de federale politie in Duitsland. LEES MEER

Onderzoek door de World Psychiatric Association opnieuw verhinderd

Op 8 januari 2004 schreef De China Mental Health Watch (CMHW) een brief aan de World Health Organization (WHO), hierin rapporterend over de aanhoudende psychologische vervolging van Falun Gong beoefenaars en het misbruik van psychiatrische behandelingen in China. Deze positive inzet zou later dit jaar een dramatische tegenwerking tegemoet zien. Het volgend artikel is een verslag van deze gebeurtenissen. LEES MEER

06-05-2004 TEST
April2004

Chinese Minister van Handel, Bo Xilai, aangeklaagd voor Genocide en gedagvaard tijdens zijn bezoek aan de V.S.

WASHINGTON DC (FDI) – Bo Xilai, de Minister van Handel van de Republiek China, is vandaag gedagvaard voor een rechtszaak tijdens zijn bezoek aan  de V.S.. De aanklacht van Li Weixum en anderen voeren ernstige mensenrechtenmisbruiken zoals mishandeling, genocide en andere misdaden tegen de mensheid aan, tijdens de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China. LEES MEER

Februari2004

Frankrijk verklaart het dragen van gele kleding illegaal

Redactioneel voorwoord: De recente acties inzake de arrestaties van beoefenaars van Falun Gong in Frankrijk zijn minstens opmerkelijk te noemen gezien de aard van de reden die tot de arrestaties leidde. Niet alleen de reden die aangevoerd werd tijdens de arrestaties is opmerkelijk, de ware reden achter de arrestaties is zorgwekkend. De vraag is of Frankrijk inderdaad zo ver wil gaan om haar duur bevochte vrijheden te verruilen voor een beleid waarin plaats is voor corruptie gezien de ware redenen achter deze arrestaties naar alle waarschijnlijkheid beloftes betreffen die van economische aard zijn, met als verzoek van China aan het adres van Frankrijk om beoefenaars van Falun Gong zonder redenen te arresteren. Enkelen in de Franse regering werden hiertoe verleid en gaven opdracht tot deze immorele arrestaties. The World Organisation to investigate the persecution of Falun Gong heeft een onderzoek aangekondigd en aangegeven indien sprake van corruptie alle betrokkenen voor het gerecht te brengen. Deze publicatie volgt na het volgende artikel en gaat vooraf aan de eerste officiële reactie uit Frankrijk, in dit geval van Mr. Devedjian. LEES MEER

Januari2004