Artikeloverzicht: Ooggetuigen

December2016
Juni2016
Januari2016
Augustus2015
Mei2015
Oktober2014
Juni2014

Vader van man uit Toronto wordt geconfronteerd met gevangenschap voor zijn geloof.

Paul Li, inwoner van Toronto, vraagt vrijlating van zijn vader Li Xiaobo, die gevangen wordt gehouden door de Chinese overheid voor het schenden van zijn recht tot vrijheid van geloof en meningsuiting.Vorige maand werden zij samen gearresteerd in Chengdu in China. Paul werd vrijgelaten vanwege zijn Canadese burgerlijke staat. Maar zijn vader verblijft in de gevangenis en zal in juni worden geconfronteerd met een proces. LEES MEER

16-06-2014 Ooggetuigen
Oktober2013

Mijn broer werd binnen tien dagen doodgemarteld in de gevangenis van Gangbei

(Minghui.org) Na 11 jaar lange opsluiting in de gevangenis werd ik op 26 april 2013 wegens medische redenen (slechte gezondheid) voorwaardelijk vrijgelaten. Bij mijn thuiskomen vernam ik dat mijn jongere broer genaamd Li Xiwang, gestorven was tien dagen nadat ze hem naar de gevangenis van Gangbei gebracht hadden. Ik wilde te weten komen hoe hij gestorven was. Volgens mijn zus verkeerde onze broer in goede gezondheid toen ze hem het laatst zag. Dat was voordat hij meegenomen werd naar de gevangenis van Gangbei. LEES MEER

23-10-2013 Ooggetuigen
Mei2013

Militaire officier beschrijft de jarenlange vervolging die hij onderging (deel 1)

(Minghui.org) Yang Xingfu, een militaire officier uit de militaire regio van Nanjing, werd herhaaldelijk vervolgd voor zijn geloof in Falun Gong. Recent werd hij veroordeeld tot drie jaar dwangarbeid door het Nanjing militaire gerechtshof en werd hij vastgehouden in het werkkamp van Nanjing regio. Zijn verhaal werd op 6 juni 2012 gepubliceerd op de Minghui website. Hieronder beschrijft hij in eigen woorden en details zijn verhaal. LEES MEER

25-05-2013 Ooggetuigen

Beoefenaars ondergaan onmenselijke slavernij en martelingen in het dwangarbeidskamp Shuangkou in Tianjin

(Minghui.org) Het dwangarbeidskamp Shuangkou, gelegen in het district Beichen van Tianjin, is een locatie waar veel mannelijke Falun Gong beoefenaars gevangen zitten en mishandeld worden. Er zijn 5 groepen in het arbeidskamp en elke groep moet een ander product maken onder dwangarbeid. Als Falun Gong beoefenaar zat ik vast in groep nr. 3 gedurende drie jaren, en ik werd gemarteld en gedwongen om slavenarbeid te verrichten. LEES MEER

04-05-2013 Ooggetuigen
April2013

Getuige: Werkomstandigheden in dwangarbeidskamp Masanjia

Door een Falun Dafa beoefenaar uit China. (Minghui.org) Ik werd tweemaal gevangen gehouden in dwangarbeidskamp Masanjia voor een totale duur van twee jaar. Het Masanjia werkkamp is gelegen in de provincie Liaoning en wordt ook wel het Eerste Divisie Correctioneel Instituut genoemd. Het is er een levende hel en het is berucht voor het vervolgen van mannelijke Falun Gong beoefenaars. Er zijn drie zogenaamde “teams” en het derde team is waar alle Falun Gong beoefenaars worden vastgehouden. Het werk dat de drie teams voorheen deden was verschillend, maar sinds 2012 maken ze allemaal kleding. De werkkampen hebben enorme winsten gemaakt door beoefenaars te dwingen tot slavenarbeid. LEES MEER

12-04-2013 Ooggetuigen

De moeilijkheid om een stukje papier uit een Chinees dwangarbeidskamp te smokkelen

Noot van de (EpochTimes) redactie: Guo Jufeng, de auteur van dit artikel, was een ingenieur in Dalian, provincie Liaoning, die in 2008 naar Duitsland vluchtte na vervolgd te zijn voor zijn beoefening van Falun Gong. Voordat hij China verliet, werd hij vier maal gearresteerd, naar drie dwangarbeidskampen gestuurd en met meer dan 30 verschillende methoden van mentale en fysieke martelingen vervolgd. Twaalf Falun Gong beoefenaars die hij persoonlijk kende stierven door martelingen: zeven van hen kwamen uit Dalian; vijf hadden kinderen onder de 18 jaar. LEES MEER

01-04-2013 Ooggetuigen
Februari2013

brief gevonden werd in Kmart onthult werkkamphorror

NEW YORK – Een Amerikaanse krant publiceerde een artikel over een handgeschreven brief, geschreven door een Chinese gevangene in één van de meest beruchte werkkampen, en die verstopt was in een feestdecoratie-artikel dat gekocht werd in Kmart. De krant publiceerde dit en verwees ook naar verschillende getuigenissen en verslagen van werkkampoverlevenden van de voorbije decennia die vertellen over hoe Chinese gevangenen met inbegrip van gewetensgevangenen, onder brutale omstandigheden gedwongen worden om producten te maken die vaak in het westen verkocht worden. LEES MEER

03-02-2013 Dwangarbeid