Artikeloverzicht: Waarom vervolgd?

Juli2017
Juni2017

Het aangrijpende verhaal van Falun Dafa

Sinds de introductie aan het publiek in 1992 groeide Falun Dafa uit tot volksfenomeen nummer één. Alom geroemd voor het positieve effect op de gezondheid en de moraal van de samenleving groeide de populariteit van Falun Dafa in onvoorstelbare mate todat van de ene dag op de andere de vervolging ingezet werd tegen deze groep door het Chinese communistische regime. Hier een kort overzicht over Falun Dafa en de vervolging. LEES MEER

11-06-2017 Waarom vervolgd?
Juni2015
September2007

De leugens van de CCP over Falun Gong

De vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische partij ( CCP) berust op twee dingen: leugens en geweld. Wanneer er meer feiten rondom de vervolging onthuld worden, is het geweld steeds meer verhuld geworden. Maar de leugens veranderen voortdurend en worden bekrachtigd. De leugens van de CCP blijven een obstakel voor mensen in het begrijpen van de feiten van de vervolging en de natuur van Falun Gong. Algemeen zijn er zeven soorten leugens die door de CCP worden verspreid over Falun Gong. LEES MEER

05-09-2007 Propaganda
Juni2007
Mei2006

Een korte analyse van de kwesties in wetgeving en wetshandhaving in China met betrekking tot Falun Gong

Als we terugkijken naar de laatste 7 jaren, zien we dat China’s behandeling van Falun Gong een uitermate betreurenswaardige, illegale en wanordelijke situatie is geweest vanuit het oogpunt van wetgeving, wetshandhaving, gerechterlijke administratie en het maken van beleid en maatregelen. Jiang Zemin bleef de intensiteit en maatregelen in de vervolging van Falun Gong verhevigen. Tegelijkertijd gaf hij bevelen aan het Nationale Volkscongres en de twee Hooggerechtskantoren om te trachten wettelijke en juridische middelen te gebruiken om zijn barbaarse en tirannieke beslissingen te verdoezelen, en zo een vals beeld te creëren dat Falun Gong "volgens de wet" werd afgehandeld. Een blik op deze illegale wetsingrepen, geeft aan dat er in China werkelijk geen rechtsgang bestaat. LEES MEER

22-05-2006 Propaganda
Oktober2005

Massageweld Vereist Massamedia

De recente geschiedenis leert dat genocide en massamoord niet enkel worden uitgevoerd door autocratische heersers alleen. Deze misdaden tegen de mensheid vereisen de steun en mobilisatie van een groot gevolg en de bereidwilligheid van een groot deel van het volk om weg te kijken. In de eerste 6 maanden van de vervolging van Falun Gong alleen zijn al meer dan 300.000 nieuwsartikelen en programma's gepubliceerd of uitgezonden, die Falun Gong besmeuren en aanvallen. Een blik op propaganda in de geschiedenis en nu in China. LEES MEER

19-10-2005 Waarom vervolgd?
September2005

Hoe benut het Chinese Communistische leiderschap de staatsmedia en informatiecontrole om de 'uitroeiing' van Falun Gong aan te zwengelen?

De rol van de door de CCP gecontroleerde staatsmedia in de vervolging van Falun Gong kan niet onderschat worden. In 1999 gaf toenmalig president Jiang Zemin het bevel "vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel, en vernietig hen fysiek" en startte zo de vervolging van Falun Gong beoefenaars. Onderstaand artikel geeft in 5 stappen weer in welke enorme mate de CCP gerunde staatsmedia de vervolging kracht hebben bijgezet. LEES MEER

Augustus2005
April2005

6 Jaren Vreedzaamheid: Falun Gong beoefenaars herdenken 25 april 1999 (foto's)

Op 25 april 1999, kwamen meer dan 10.000 Falun Dafa beoefenaars bijeen in Beijing buiten het gebouwencomplex van de Chinese regering bekend als Zhongnanhai, waar het publieke klachtenbureau is gevestigd. Ofschoon deze demonstratie een ongekende rust uitstraalde, werd ze door de Chinese autoriteiten bestempeld als het "bestormen" van het regeringscomplex en gebruikt als middel tegen Falun Gong om de vervolging mee te rechtvaardigen. Nu, na zes jaren onverstoord vreedzaam en geweldloos vragen om een einde aan de vervolging dachten Falun Gong beoefenaars wereldwijd terug aan deze dag. LEES MEER