Invloed buiten China

Wanneer de Chinese autoriteiten aangesproken worden op de afgrijselijke mensenrechtenschendingen, is het standaard antwoord van het Chinese communistische regime dat buitenstaanders zich niet moeten mengen met interne Chinese aangelegenheden. Daarnaast beschouwt de Chinese communistische partij (CCP) zelfs het zeker stellen van eigenbelangen of de controle op eigen burgers in het buitenland als ’interne aangelegenheden.’

Spionagenetwerk

De inmenging van China in de interne aangelegenheden van andere landen door middel van een uitgebreid spionagenetwerk is goed gedocumenteerd. Ook zijn er talloze gevallen beschreven van vervolging van Falun Gong buiten de Chinese landsgrenzen. Falun Gong beoefenaars in Noord Amerika, Europa, Australië en andere landen hebben veelvuldig de lange arm van de Chinese geheime dienst gevoeld. Websites werden aangevallen, computers overspoeld met virussen, telefoons afgeluisterd, huizen en voertuigen opengebroken, etc. Falun Gong beoefenaars in het buitenland zijn meer dan eens fysiek aangevallen door CCP huurlingen.

Privé eigendom

Alles bij elkaar genomen, ontstaat een duidelijk beeld: de CCP beschouwt iedereen met een Chinees gezicht als persoonlijk eigendom en denkt de absolute autoriteit te hebben over die persoon – ongeacht waar hij of zij zich in de wereld bevindt. Voor Falun Gong beoefenaars – die in China doelwit zijn van uitroeiing – is de situatie zelfs erger, omdat de CCP voor niets terug deinst – niet eens de eigen landsgrenzen – om deze irrationele vervolging voort te zetten.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

Update over Falun Gong in Hong Kong binnen de eerste maand van de nieuwe nationale veiligheidswet

Hallo, Ambassadeur Brownback, Greg, en iedereen,

Ik ben de woordvoerster van de Hong Kong Falun Dafa associatie (ook bekend als Falun Gong).  Bedankt dat u me heeft uitgenodigd om te spreken. Ik wil u graag op de hoogte brengen van de huidige situatie van Falun Gong activiteiten in Hong Kong en de druk van pro-CCP organisaties en de politie die is toegenomen na de invoering van de Nationale Veiligheidswet op 1 juli. LEES MEER

28-08-2020 Ooggetuigen

Hong Kong Falun Dafa Association diep bezorgd over de nieuwe nationale veiligheidswet

Noot van de redactie: op 28 mei heeft het Chinese Nationale Volkscongres een besluit aangenomen om voor Hongkong een nieuwe nationale veiligheidswetgeving vast te stellen, een maatregel die alom wordt veroordeeld. Om de impact van deze wetgeving op de religieuze vrijheid in Hongkong beter te begrijpen, interviewde het Falun Dafa Informatiecentrum een ​​vrijwilliger van de lokale Falun Dafa Associatie, die om veiligheidsredenen anoniem wilde blijven. LEES MEER

22-06-2020 Rechtsmisbruik
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular