Gebruikte BronnenHoe wij aan onze informatie komen

De voornaamste bron van informatie voor onze publicaties is de Minghui.org website. Gedurende bijna 20 jaar hebben de Minghui editors dagelijks berichten en rapporten uit eerste hand ontvangen uit heel China. Ze hebben meer rapporten uit China verzameld dan welke andere organisatie wereldwijd. Minghui’s bronnen bestrijken iedere provincie en dorp in China en bestaan hoofdzakelijk uit Falun Gong beoefenaars evenals hun familie, vrienden en bekenden.

Een netwerk van Falun Gong vrijwilligers verzamelt en organiseert deze informatie en betrekt daarbij andere informatiebronnen van organisaties, zoals de WOIPFG (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong) en Falun Dafa verenigingen en wereldwijd. Deze en andere entiteiten werken met het informatiecentrum samen om beweringen van onze bronnen te staven, inzicht te verschaffen of analyses te maken.

Het Chinese ambtenarenapparaat zelf fungeert vaak onbewust als een informatiebron, bijvoorbeeld wanneer bepaalde functionarissen online partijdocumenten of kennisgevingen plaatsen. Documenten van rechtbanken en berichten in lokale media zijn een extra bron en bevestigen vaak veroordelingen of andere gebeurtenissen.

Het informatiecentrum onderhoudt ook contacten met een wijdverspreid netwerk van Chinese dissidenten en overzeese Falun Gong beoefenaars. Velen daarvan hebben goede connecties in China en delen informatie op regelmatige basis.

En tot slot maakt het informatiecentrum gebruik van de vele andere bronnen die vrijelijk in het westen beschikbaar zijn, zoals het werk van mensenrechtenorganisaties en regeringsentities, etc.

 

 

 

 

 

 

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular