Artsen tegen orgaanroof

Aanwijzingen en getuigenverklaringen uit meerdere hoeken bevestigen een verschrikkelijke praktijk van moord en verminking in China. Talloze Falun Gong gewetensgevangenen worden gebruikt als donorbank en vermoord voor hun organen zodra er een patiënt beschikbaar is. Geschokt over het bewijs hebben artsen wereldwijd hun afgrijzen uitgesproken over deze staatsgesteunde “reverse matching” moordpraktijken. Dr. Jacob Lavee, één van de initiatiefnemers van de 2008 wet in Israel om toegang tot organen van China te verbieden stelde:

“We kunnen niet hetzelfde herhalen als tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de hele wereld afwist van de Holocaust van de Joodse bevolking maar niets deed. Nu weten we van de genocide van mensen in China, van de mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in China, en ik moest hier iets aan doen. (..) Zodra de toeloop van potentiële patienten naar China stopt, zal dit zeker de druk op het Chinese regime vergroten om het gebruik van organen van Falun Gong beoefenaars te stoppen.

prof. dr. Jacob Lavee, Professor in de Chirurgie, Tel Aviv

Hieronder vindt u meer artikelen van professionals uit de medische wereld die zich uit hebben gesproken tegen de organenoogst op de grootste groep gewetensgevangenen ter wereld, Falun Gong beoefenaars in China. DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting) heeft, bijvoorbeeld  een wereldwijde petitie geinitieerd om de orgaanroof te stoppen.  U kunt deze ook ondertekenen.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

De wereldgemeenschap is geschokt door China’s praktijken van orgaanroof

China’s ambitie om zich centraal te profileren tijdens het tweejaarlijks congres van de transplantatie gemeenschap in Hong Kong veranderde in een nachtmerrie toen internationale kritiek op China’s niet transparante transplantatienetwerk een kookpunt bereikte. Wat eerst leek op een bepaalde home run voor het land dat als gastheer optrad, veranderde al snel in een kritische blik van zowel de internationale pers als ook de medische gemeenschap. LEES MEER

05-10-2016 Artsen

DAFOH: Dokters weigeren verdoezeling bij China's orgaantransplantatiehandel

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), de medische organisatie die het plegen van misbruik bij orgaantransplantatie chirurgie in de gaten houdt, zei dat de internationale gemeenschap op hun hoede moet zijn voor China's recente belofte om het oogsten van organen bij geëxecuteerde gevangenen te stoppen.
 De Chinese regering heeft een lang slepende geschiedenis van geheimhouding, misleidende cijfers en tegenstrijdige verklaringen, en ondanks de toenemende bewijzen en internationale eisen om misbruik bij orgaanoogst te stoppen, weigerde Beijing het illegaal oogsten van organen bij gewetensgevangenen te erkennen. LEES MEER

08-05-2015 Orgaanroof

Italiaanse medische gemeenschap neemt het op tegen internationale orgaanhandel

De wereld reageert snel in het tegengaan van internationale handel in organen en Italië doet mee. Op 9 juli j.l. startte de Europese Raad de eerste conventie die handel in menselijke organen bevecht en moedigt “een nauwe samenwerking aan tussen Staten die lid zijn (van de Raad) en staten die niet lid zijn.” Kort daarna werd door het Italiaanse parlement het eerste symposium over Ethiek in Transplantatie gehouden, waarbij doctoren, advocaten en instituten samenkwamen met hetzelfde doel: het promoten van ethische standaarden en wetgevende acties om het illegale fenomeen uit te roeien waarbij de hele planeet betrokken is. LEES MEER

11-08-2014 Orgaanroof
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular