Slachtoffers

Vandaag de dag kan in China iedere Falun Gong beoefenaar op straat ontvoerd en ogenblikkelijk vastgezet worden – zelfs op weg naar de supermarkt. Dit scenario heeft zich bij vele duizenden Falun Gong beoefenaars afgespeeld. In juli 1999 lanceerde Jiang Zemin, toenmalig leider van de Chinese Communistische Partij, zijn vervolgingscampagne tegen Falun Gong. Hij gaf het drieledige bevel “vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel en vernietig ze fysiek” en zette daarmee het gehele Chinese staatsapparaat in beweging om de vervolging van Falun Gong uit te voeren.

Vernietiging van reputatie

De vernietiging van de reputatie van Falun Gong in de campagne van Jiang Zemin werd gerealiseerd in de vorm van een massale, 24 uur per dag, 7 dagen per week anti-Falun Gong propaganda in de Chinese media. Daarnaast werden 610 bureaus gevormd om de vervolging in alle lagen van de samenleving te implementeren. Met de 610 bureaus alom vertegenwoordigd in scholen en werkeenheden werden Falun Gong beoefenaars stuk voor stuk ontslagen en werden studenten van scholen en universiteiten geschorst omdat ze Falun Gong beoefenden.

Financiële vervolging

Ook familieleden van Falun Gong beoefenaars zijn geïntimideerd, ontslagen of geschorst van school en moeten onafgebroken de mentale stress ondergaan die door politie e.d. op hun wordt uitgeoefend. Om dit hun familieden te besparen zijn Falun Gong beoefenaars vaak genoodzaakt hun huis te verlaten. Talloze Falun Gong beoefenaars zijn geïsoleerd van familie of vrienden, leven in grote armoede of zijn dakloos geworden.

Fysieke verwoesting

Fysieke uitputting en eliminatie van Falun Gong beoefenaars vindt op grote schaal plaats. Tussen 200.000 en 2 miljoen Falun Gong beoefenaars zijn illegaal opgepakt en worden in China's gigantische systeem van gevangenissen en werkkampen vastgehouden. Onder barre omstandigheden worden ze gedwongen tot 20 uur per dag te werken. Wie weigert wordt geslagen, gefolterd of onderworpen aan hongerdood. Verschillende vormen van marteling worden toegepast waaronder lichamelijke foltering, hersenspoeling, psychiatrische foltering waarbij Falun Gong beoefenaars geïnjecteerd worden met gevaarlijke drugs en seksueel misbruik en verkrachting wat in het bijzonder veel voorkomt in de dwangarbeidskampen voor vrouwen.

Sinds het begin van de vervolging in juli 1999 tot op heden zijn 3918 gevallen van vermoorde Falun Gong beoefenaars en 87.000 gevallen van foltering gedocumenteerd. Tientallen duizenden sterfgevallen blijven ongerapporteerd. Een onafhankelijk rapport door David Kilgour (voormalig Canadees staatssecretaris) en David Matas (een mensenrechtenadvocaat bekend voor zijn werk gerelateerd aan de Holocaust) concludeert dat er op massale schaal orgaanroof plaatsgevonden heeft bij Falun Gong beoefenaars. Het rapport concludeert dat er in de periode van 1999 tot 2006 tussen 40.000 en 65.000 Falun Gong beoefenaars vermoord zijn voor hun organen. Recente analyses laten zien dat deze orgaanroof nog altijd plaatsvindt en dat er mogelijk miljoenen vermoord zijn.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

Internationale experts doen een oproep voor een einde aan de misdaad van gedwongen orgaanoogst

De World Summit on Combating and Preventing Organ Harvesting’ werd gehouden 17 - 26 september 2021. Een panel van 35 experts uit de medische, juridische en politieke gemeenschap en beleidsmakers uit 19 landen namen deel. Deze online summit vraagt aandacht voor de gedwongen verwijdering van organen en legt de nadruk op de ethische verantwoordelijkheden en de belangrijke rol die de internationale sector heeft in het beëindigen van deze gruweldaad. LEES MEER

18-10-2021 Orgaanroof

De Chinese Communistische Partij (CCP) beloont organisaties en personen voor het vervolgen van Falun Gong

Sinds juli 1999 zijn er talloze Falun Gong beoefenaars gevangen genomen, opgesloten en gefolterd door de Chinese Communistische Partij (CCP). De wrede behandeling waaraan Falun Gong beoefenaars worden blootgesteld is niet een op zichzelf staand of toevallig verschijnsel, maar wordt van hogere hand aangemoedigd.

In dit artikel worden instanties en personen genoemd die zijn beloond voor hun actieve deelname aan de vervolging van Falun Gong. Dit is een systematische schending van de mensenrechten die door de CCP is geïnitieerd door middel van een nationaal vervolgingsbeleid. LEES MEER

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular