Slachtoffers

Vandaag de dag kan in China iedere Falun Gong beoefenaar op straat ontvoerd en ogenblikkelijk vastgezet worden – zelfs op weg naar de supermarkt. Dit scenario heeft zich bij vele duizenden Falun Gong beoefenaars afgespeeld. In juli 1999 lanceerde Jiang Zemin, toenmalig leider van de Chinese Communistische Partij, zijn vervolgingscampagne tegen Falun Gong. Hij gaf het drieledige bevel “vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel en vernietig ze fysiek” en zette daarmee het gehele Chinese staatsapparaat in beweging om de vervolging van Falun Gong uit te voeren.

Vernietiging van reputatie

De vernietiging van de reputatie van Falun Gong in de campagne van Jiang Zemin werd gerealiseerd in de vorm van een massale, 24 uur per dag, 7 dagen per week anti-Falun Gong propaganda in de Chinese media. Daarnaast werden 610 bureaus gevormd om de vervolging in alle lagen van de samenleving te implementeren. Met de 610 bureaus alom vertegenwoordigd in scholen en werkeenheden werden Falun Gong beoefenaars stuk voor stuk ontslagen en werden studenten van scholen en universiteiten geschorst omdat ze Falun Gong beoefenden.

Financiële vervolging

Ook familieleden van Falun Gong beoefenaars zijn geïntimideerd, ontslagen of geschorst van school en moeten onafgebroken de mentale stress ondergaan die door politie e.d. op hun wordt uitgeoefend. Om dit hun familieden te besparen zijn Falun Gong beoefenaars vaak genoodzaakt hun huis te verlaten. Talloze Falun Gong beoefenaars zijn geïsoleerd van familie of vrienden, leven in grote armoede of zijn dakloos geworden.

Fysieke verwoesting

Fysieke uitputting en eliminatie van Falun Gong beoefenaars vindt op grote schaal plaats. Tussen 200.000 en 2 miljoen Falun Gong beoefenaars zijn illegaal opgepakt en worden in China's gigantische systeem van gevangenissen en werkkampen vastgehouden. Onder barre omstandigheden worden ze gedwongen tot 20 uur per dag te werken. Wie weigert wordt geslagen, gefolterd of onderworpen aan hongerdood. Verschillende vormen van marteling worden toegepast waaronder lichamelijke foltering, hersenspoeling, psychiatrische foltering waarbij Falun Gong beoefenaars geïnjecteerd worden met gevaarlijke drugs en seksueel misbruik en verkrachting wat in het bijzonder veel voorkomt in de dwangarbeidskampen voor vrouwen.

Sinds het begin van de vervolging in juli 1999 tot op heden zijn 3918 gevallen van vermoorde Falun Gong beoefenaars en 87.000 gevallen van foltering gedocumenteerd. Tientallen duizenden sterfgevallen blijven ongerapporteerd. Een onafhankelijk rapport door David Kilgour (voormalig Canadees staatssecretaris) en David Matas (een mensenrechtenadvocaat bekend voor zijn werk gerelateerd aan de Holocaust) concludeert dat er op massale schaal orgaanroof plaatsgevonden heeft bij Falun Gong beoefenaars. Het rapport concludeert dat er in de periode van 1999 tot 2006 tussen 40.000 en 65.000 Falun Gong beoefenaars vermoord zijn voor hun organen. Recente analyses laten zien dat deze orgaanroof nog altijd plaatsvindt en dat er mogelijk miljoenen vermoord zijn.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

21ste jaar herinnering aan voortdurende vervolging van Falun Gong door de Volksrepubliek China

Sinds 1999 heeft de Communistische Partij van China (CCP) geprobeerd Falun Gong, een spirituele praktijk afkomstig uit China, en haar vreedzame beoefenaars en mensenrechtenverdedigers die zich sterk maken voor hun recht om hun overtuiging uit te oefenen, uit te bannen. Uitgebreid bewijsmateriaal toont aan dat de regering van de Volksrepubliek China deze gemeenschap tot op de dag van vandaag blijft onderdrukken en mishandelen, waaronder gedocumenteerde martelingen van Falun Gong-beoefenaars en detentie van duizenden. LEES MEER

23-07-2020 Foltering

Meer dan 600 wetgevers uit 30 landen pleiten voor de onmiddellijke beëindiging van de 21-jarige systematische en wrede vervolging van Falun Gong door het Chinese regime

New York - 606 wetgevers uit 30 landen hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend en gepubliceerd waarin de Chinese Communistische Partij (CCP) wordt opgeroepen om onmiddellijk de “systematische en meedogenloze campagne om de spirituele discipline van Falun Gong uit te roeien stop te zetten.” LEES MEER

Hong Kong Falun Dafa Association diep bezorgd over de nieuwe nationale veiligheidswet

Noot van de redactie: op 28 mei heeft het Chinese Nationale Volkscongres een besluit aangenomen om voor Hongkong een nieuwe nationale veiligheidswetgeving vast te stellen, een maatregel die alom wordt veroordeeld. Om de impact van deze wetgeving op de religieuze vrijheid in Hongkong beter te begrijpen, interviewde het Falun Dafa Informatiecentrum een ​​vrijwilliger van de lokale Falun Dafa Associatie, die om veiligheidsredenen anoniem wilde blijven. LEES MEER

22-06-2020 Rechtsmisbruik
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular