Vervolging van Familie en kinderen

Echtgenoten, ouders en kinderen van Falun Gong beoefenaars lijden eveneens onder de vervolging. Ze worden ontslagen, gemarteld, van school gestuurd etc. omdat er iemand in hun familie Falun Gong beoefent, of ze worden onder extreme druk en dwang van de communistische staat gezet om deel te nemen in de vervolging van hun geliefden. Het aantal gebroken families dat deze vervolging nog steeds te weeg brengt is duizelingwekkend. Bijna elke Chinese Falun Gong beoefenaar die men buiten China ontmoet heeft zo’n verhaal en kan niet veilig terugkeren naar China. De meesten zijn al meer dan tien jaar gescheiden van hun naasten. Ze hebben de huwelijken van hun kinderen moeten missen of de begrafenis van hun ouders, aangezien ze niet naar China terug kunnen zonder vervolgd te worden.

Drie hoofdredenen voor de CCP om familie van Falun Gong beoefenaars te vervolgen

Toen in 1999 tientallen miljoenen Falun Gong beoefenaars vogelvrij werden verklaard, richtte de Partij zich ook op hun familieleden en kennissen. Daar zijn drie hoofdredenen voor te bedenken:

  • Door de familie ook als doelwit te nemen poogt men eventuele protesten tegen de vervolging in de kiem te smoren. Familie en naasten worden zodanig geïntimideerd dat stilzwijgende berusting of zelfs impliciete of expliciete medeplichtigheid afgedwongen kan worden.
  • De Partij vreest dat het onrecht dat ze Falun Gong beoefenaars aandoet door familie en naasten openbaar gemaakt zal worden als ze zelf niet ook onder druk worden gezet.
  • Politie en gevangenishoofden hopen beoefenaars te breken door ze te confronteren met de intense ellende waarin hun kinderen, echtgenoten of bejaarde ouders zich bevinden.

Gebruikte methoden voor het vervolgen van familie en naasten

Terwijl beoefenaars van Falun Gong gefolterd worden in gevangenissen, wordt hun familie gedwongen om enorme kosten te betalen voor de ziekenhuisopname van degenen die herstellen van de marteling. Degenen van wie hun verwanten stierven ten gevolge van marteling moeten vaak in hun periode van rouw ook nog enorme bedragen betalen. Daarnaast worden kennissen of familie van Falun Gong beoefenaars vervolgd door:

  • Gedwongen echtscheidingen onder druk van, onder andere, dreigend ontslag.
  • Naasten worden ontslagen als familieleden de regering komen vragen om de vervolging te stoppen of als ze informatiemateriaal over de vervolging en Falun Gong verspreiden.
  • Schorsing van school van kinderen van Falun Gong beoefenaars .

Ouders worden vaak ziek (hartaanvallen) of storten in elkaar onder de stress vanwege de arrestatie en martelingen van hun kinderen, zoals de moeder van Charles Lee, die stierf van de zorgen zonder hem nog een laatste keer te zien.

Kinderen

Niet alleen volwassenen zijn slachtoffer geworden van de vervolging, ook vele kinderen van Falun Gong beoefenaars komen tijdelijk zonder ouders te zitten, of zijn zelfs wees geworden. Deze kinderen hebben vaak onherstelbare schade opgelopen. Er zijn kinderen die in shock raakten, doordat hun ouders voor hun ogen opgepakt werden en deze kinderen overleden uiteindelijk aan hun trauma door mentale en fysieke uitputting.

Daarnaast worden honderdduizenden schoolkinderen gedwongen Falun Gong te belasteren, of worden, indien ze dit weigeren te doen, van school gestuurd. Deze kinderen zijn alleen vanwege hun geloof in Falun Gong doelwit geworden.

Vervolging door familieleden

Familieleden worden gedwongen tussen de staat of hun dierbaren te kiezen. Velen zijn beïnvloed door de propaganda, waar Falun Gong als een gevaarlijke organisatie afgeschilderd wordt en zijn bang voor represailles wanneer ze hun familie steunen. Dit heeft veel geleid tot situaties waarbij men actief bijdraagt aan vervolging van eigen familieleden, bijvoorbeeld door te dreigen met scheidingen of het afdwingen van verklaringen om Falun Gong te belasteren en het afleveren van familieleden bij lokale “heropvoedingsklassen”. In dat geval is de familie vaak onwetend over hoe beoefenaars gehersenspoeld worden door dagenlang gedwongen naar anti-Falun Gong videos te kijken, hun verboden wordt te slapen en hoe ze gefolterd worden. Wanneer deze mensen uiteindelijk “geslaagd” zijn en terugkeren naar huis, maakt het trauma wat ze er aan overhouden dat ze nooit meer te herkennen zijn als dezelfde persoon (meer over hersenspoelen).

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

Gewetensgevangene na ziekenhuisontsnapping opnieuw gevangengenomen en degenen die hem onderdak verleenden zijn gearresteerd

Luo Yaxiong zat een jaar lang onrechtmatig in hechtenis vanwege zijn geloof in Falun Gong toen hij ontsnapte uit het gevangenisachtige ziekenhuis waar hij werd vastgehouden. Slechts één dag later spoorden de autoriteiten hem op en namen ze hem weer in hechtenis. Zijn zus en een Falun Gong beoefenaar die hem onderdak verleenden zijn ook gearresteerd en worden mogelijk vervolgd. LEES MEER

06-03-2021 Familie en kinderen
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular