Het staatsapparaat van het Chinese regime

In juli 1999 lanceerde Jiang Zemin, toenmalig leider van de Chinese Communistische Partij, zijn vervolgingscampagne tegen Falun Gong. Jaloers op de groeiende populariteit van Falun Gong in de Chinese samenleving, zei hij in een toespraak tot het Centrale Comité van de Partij "Ik geloof gewoon niet dat de CCP Falun Gong niet kan verslaan". Hij gaf het drievoudige bevel "vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel en vernietig ze fysiek" en zette daarmee het gehele Chinese staatsapparaat in beweging om de vervolging van Falun Gong uit te voeren.

Dit door de CCP-gecontroleerde 'apparaat' omvat het leger, de media, openbaar veiligheidspersoneel, de politie, militaire politie, de staatsveiligheidsmacht, het rechtssysteem, het Nationaal Volkscongres en diplomaten. Jiang Zemin richtte in juni 1999 het 6-10 bureau op, een Gestapoachtig orgaan dat boven de wet staat, om de vervolging aan te sturen.

In de uitvoering van het bevel "vernietig hun reputatie" werden massaal materialen over Falun Gong vernietigd, onder andere door boekverbrandingen, die georganiseerd werden in het hele land. Een internetblokkade werd opgezet waarmee informatie over Falun Gong afkomstig van bronnen buiten China ontoegankelijk werd. De staatsgecontroleerde media begonnen een anti-Falun Gong propagandacampagne. Meer dan 7 uur per dag zond de CCTV programma's uit die Falun Gong belasterden, inclusief de zogenaamde zelfverbranding. Meer dan 2000 kranten en 1000 tijdschriften onder CCP controle werden overspoeld met propaganda tegen Falun Gong. Binnen 6 maanden na de start van de vervolging waren er meer dan 300.000 gefabriceerde nieuwsartikelen verschenen waarin Falun Gong belasterd werd.

Maanden nadat de vervolging begon hebben het Nationale Volkscongres en het rechtssysteem "wetten" geïmplementeerd om terugwerkend alle misdaden begaan door Jiang Zemin en de CCP te rechtvaardigen. Advocaten die gewezen hebben op de illegaliteit van de vervolging en die Falun Gong beoefenaars verdedigd hebben, hebben hun vergunning verloren of zijn zelf vervolgd.

Volgens het organisatieprincipe van de CCP zijn alle leden van de Partij ondergeschikt aan het Centrale Comité. Jiang Zemin heeft dit principe uitgebuit bij het vervolgen van Falun Gong. Het leger, de politie en militaire politie zijn direct verantwoordelijk voor de vele ontvoeringen, arrestaties en folteringen van Falun Gong beoefenaars in heel China. De onderdrukking die het land in zijn greep houdt, doet denken aan het drama van de Culturele Revolutie in de jaren 60 en 70.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

WeChat, gezichtsherkenning in de Chinese politiestaat richt zich op Falun Gong

Het is bekend dat de Chinese Communistische Partij (CCP) het meest robuuste internet- en massa-surveillance systeem ter wereld heeft gebouwd. Het communistische regime gebruikt dit systeem om de vrijheid van meningsuiting en religie te onderdrukken, ook zijn Falun Gong beoefenaars hiervan doelwit. In het afgelopen jaar zijn er talloze gevallen naar voren gekomen waarin Falun Gong beoefenaars werden geïdentificeerd, vastgehouden en vervolgd met behulp van deze technologieën. LEES MEER

Meer dan 600 wetgevers uit 30 landen pleiten voor de onmiddellijke beëindiging van de 21-jarige systematische en wrede vervolging van Falun Gong door het Chinese regime

New York - 606 wetgevers uit 30 landen hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend en gepubliceerd waarin de Chinese Communistische Partij (CCP) wordt opgeroepen om onmiddellijk de “systematische en meedogenloze campagne om de spirituele discipline van Falun Gong uit te roeien stop te zetten.” LEES MEER

Hong Kong Falun Dafa Association diep bezorgd over de nieuwe nationale veiligheidswet

Noot van de redactie: op 28 mei heeft het Chinese Nationale Volkscongres een besluit aangenomen om voor Hongkong een nieuwe nationale veiligheidswetgeving vast te stellen, een maatregel die alom wordt veroordeeld. Om de impact van deze wetgeving op de religieuze vrijheid in Hongkong beter te begrijpen, interviewde het Falun Dafa Informatiecentrum een ​​vrijwilliger van de lokale Falun Dafa Associatie, die om veiligheidsredenen anoniem wilde blijven. LEES MEER

22-06-2020 Rechtsmisbruik
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular