Het 610 Bureau

Het 6-10 Bureau is een boven de wet staande politiewerkgroep die op 10 juni 1999 (6-10) opgericht werd door toenmalige leider van de Communistische Partij Jiang Zemin. Jiang verleende het 6-10 bureau een verregaande macht om “elk middel dat nodig is” te gebruiken om Falun Gong uit te roeien. Het 6-10 bureau opereert in een sfeer van straffeloosheid en ook nadat Jiang vervangen werd door Hu Jintao, staat het 6-10 Bureau bekend om zijn frequent gebruik van extreme vormen van marteling.

Boven de wet

Het 6-10 bureau is een illegale organisatie. De oprichting ervan is in strijd met artikel 36 van de Chinese grondwet met betrekking tot de vrijheid van geloof, en met artikel 89 dat de begrenzing van de macht van de Staatsraad aangeeft.

De macht en controle die het 6-10 bureau uitoefent op het openbare veiligheidssysteem en het rechtssysteem zijn een schending van de Chinese grondwet (artikelen 126, 128, 131 en 133). Volgens deze wetsartikelen, hebben de volksrechtbank en het volksparket onafhankelijke rechtsmacht. Advocaten die de legaliteit van het 6-10 bureau aanvochten zijn vervolgens zelf vervolgd. Enkele sleutelfiguren van het 6-10 bureau zijn buiten China aangeklaagd in diverse genocide rechtszaken.

Lees hier meer over rechtsmisbruik bij de vervolging van Falun Gong.

Alomvattend

Na de oprichting van het Centrale 6-10 bureau werden in rap tempo in iedere provincie, regio en stad 6-10 bureaus opgezet. Zelfs in dorpen en kleine gemeenten werden 6-10 bureaus opgericht. Kort na aanvang van de vervolging op 20 juli 1999 werd het Centrale 6-10 bureau een permanente organisatie binnen de CCP en verheven tot het niveau van Ministerie. De hoofden van ieder 6-10 bureau werden in rang verhoogd en stonden daarmee boven de lokale autoriteiten.

In Universiteiten, overheidsinstellingen en grote bedrijven werden ook 6-10 bureaus gevormd. Deze 6-10 bureaus stonden onder direct bevel van het Centrale Comité van de CCP. De regeringsmacht in China is gelegen in het Centrale Comité van de CCP. Lokale overheden zijn niet toegestaan om zelf hun eigen beslissingen te nemen. Het bevel van het Centrale Comité wordt uitgevoerd door het hele land en er is geen onderscheid in hoe dit bevel geïmplementeerd wordt in de verschillende regio's.

Lokale 6-10 bureaus zijn verantwoordelijk voor het vervolgen van de Falun Gong beoefenaars in hun regio en worden bestraft als er in hun regio Falun Gong activiteiten plaatsvinden of als mensen van hun regio er in slagen naar Beijing te gaan om in beroep te gaan voor Falun Gong.

Vernietigingscampagne

Het 6-10 bureau speelt de leidende rol in de vervolging van Falun Gong en de implementatie van Jiang Zemin's bevel: "vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel en vernietig ze fysiek".

Talloze verhalen zijn verzonnen door het 6-10 bureau waarin Falun Gong afgeschilderd wordt als “anti-wetenschappelijk”, “anti-samenleving”, “anti-mensheid” en “anti-regering”. Het Chinese volk is tegen Falun Gong opgezet met massale anti-Falun Gong propagandacampagnes. Met zulke non-stop aanvallen in alle media, worden Falun Gong beoefenaars geïsoleerd van vrienden en familie of verliezen hun werk en huis. Zonder de warmte van een simpel menselijk contact verwacht het 6-10 bureau dat deze mensen ervoor kiezen om Falun Gong op te geven.

Het 6-10 bureau heeft in heel China “hersenspoelcentra” opgericht en heeft iedere provincie, regio, stad en dorp quota opgelegd voor het aantal Falun Gong beoefenaars dat ze moeten “transformeren”. Deze transformatie houdt in: het verkrijgen van “drie verklaringen” vereist door het 6-10 bureau: Een brief van spijt, een garantie nooit meer Falun Gong te beoefenen, en een lijst met namen en adressen van alle familieleden, vrienden en kennissen die Falun Gong beoefenen.

Lokale 6-10 bureaus organiseren “studie-sessies” in werkeenheden en scholen waarbij iedereen vereist is om Falun Gong af te zweren met zijn handtekening. Deze campagnes zijn zelfs doorgevoerd in basisscholen.

Wanneer een Falun Gong beoefenaar is opgespoord door het 6-10 bureau kan hij zijn huis, baan en pensioen verliezen of geschorst worden van school. Maar hier eindigt de straf vaak niet. Zelfs Familie kan hun huis of baan verliezen. Om hun familie te beschermen zwerven miljoenen Falun Gong beoefenaars dakloos rond. Er zijn zelfs gevallen waar buren van Falun Gong beoefenaars of hun werkgevers boetes werden opgelegd.

Het 6-10 bureau moedigt op alle niveaus de politie om te stelen van Falun Gong beoefenaars en hun familie. Er worden hoge boetes geïncasseerd zonder daarvoor ontvangstbewijzen te overhandigen. Politie dringt huizen binnen en neemt alles mee wat van waarde is. Als de Falun Gong beoefenaars een boerenbedrijf hebben, kunnen ze hun oogst verliezen of hun werktuigen of zelfs hun zaden kwijtraken.

Om Falun Gong beoefenaars te breken maakt het 6-10 bureau veelvuldig gebruik van de meest extreme vormen van foltering. Beoefenaars worden urenlang met 25.000 volt elektrische stokken geslagen die de huid brandmerken en het zenuwstelsel beschadigen. Vrouwelijke Falun Gong beoefenaars worden onderworpen aan allerlei vormen van seksueel geweld.

Andere naam, zelfde misdaden

Het 6-10 bureau kwam onder toenemende internationale druk te staan toen het bestaan ervan bekend werd door de internationale pers en de details van haar missie geleidelijk werden onthuld. Het 6-10 bureau is ernstig bekritiseerd in nieuwsartikelen van o.a. het Wall Street Journal en de Washington Post, evenals in uitspraken van bezorgde regeringsleiders wereldwijd. Daarnaast is het 6-10 bureau en haar leiders tussen 2002 en 2003 in diverse rechtszaken wereldwijd aangeklaagd wegens foltering, genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

In reactie op deze ontwikkelingen verkondigden provinciale overheden in China dat het bureau ontbonden was. De naam Bureau 6-10 is sindsdien verwijderd van de meeste officiële websites. Een officieel document van het CCP Comité in Rongchang onthulde echter de situatie, dat het 6-10 bureau simpelweg haar naam veranderd had, terwijl er in feite helemaal niets veranderd was. De dagelijkse rapporten van afpersing, verlies van werk of woning, foltering en moord van Falun Gong beoefenaars getuigen dat de misdaden onverminderd doorgaan.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

Nieuw rapport: na 24 jaar gaat de meedogenloze vervolging van Falun Gong door het Chinese regime onophoudelijk door

New York – Bijna een kwart eeuw lang, blijft de vervolging van Falun Gong-beoefenaars door de Chinese Communistische Partij (CCP) een van de grootste en ernstigste mensenrechtencrises in het huidige China, compleet met grootschalige opsluiting, intensieve surveillance en sterfgevallen in hechtenis. Een rapport dat vandaag is gepubliceerd door het Amerikaanse Falun Dafa Informatiecentrum beschrijft de recente ontwikkelingen. LEES MEER

25-07-2023 Arrestaties

De gruwelijke erfenis van de voormalige Chinese dictator Jiang Zemin

Door Levi Browde, CEO van het Falun Dafa Informationcentre. Wat is de erfenis van een man die het bevel gaf tot genocide op 70-100 miljoen mensen? In het belang van de slachtoffers en hun nageslacht dat op een dag zal terugkijken op dit tragische tijdperk en er hopelijk lessen uit zal trekken, zouden we geen blad voor de mond moeten nemen. We moeten het duidelijk stellen: Jiang Zemin behoort tot de ergste tirannen uit de geschiedenis. Voor honderden miljoenen mensen in China zal Jiang vooral in herinnering blijven als de architect van de meest systematische, dodelijke, en langdurige aanval op Chinese burgers van de afgelopen decennia: de vervolging van Falun Gong. LEES MEER

04-12-2022 Sleutelfiguren
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular