Tijdlijn CCPDe Moorddadige Geschiedenis van de Chinese Communistische Partij

"In haar 51-jarige heerschappij over China, is de Communistische Partij verantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen onschuldige burgers, waaronder haar eigen volgelingen. Misschien is de kwaadaardige sekte wel Jiang's eigen partij." -- Time magazine, juni 2001

De Moorddadige Geschiedenis van de Chinese Communistische Partij

1949
CCP aan de macht

Sinds de Chinese Communistische Partij (CCP) aan de macht kwam in 1949, is ze verantwoordelijk geweest voor de moord en hongerdood van ongeveer 80 miljoen mensen. De volgende samenvatting geeft enige beruchte campagnes weer van de CCP.

1950-1952
Landhervorming
(2-5 miljoen doden)

Met de onderdrukking van de reactionairen onder de dekmantel van Landhervorming heeft de CCP in een periode van twee jaar naar eigen aanduiding 2,4 miljoen mensen vermoord. Andere bronnen spreken van 5 miljoen doden. Daarmee heeft de CCP drie doelen bereikt:

1. Eliminatie van lokale leiders, die door CCP verantwoordelijken vervangen werden;

2. Confisquatie van het bezit van de vermoorde mensen.

3. Teweegbrengen van diepe voortdurende angst voor de CCP.

1/1952-10/1952
De Vijf Anti's campagne
(10.000+ doden)

Onder het voorwendsel van financiële hervorming, werden kapitalisten en ondernemers in heel China doelwit van de CCP onder vertoon van groot geweld en terreur. Slachtoffers werden vaak gedwongen om willekeurige belastingen te betalen die hun totale vermogen overstegen. Tienduizenden mensen werden direct vermoord en nog eens duizenden werden tot zelfmoord gedreven door het trauma van arrestaties, sociale verstoting, hersenspoeling en straffen.

1958-1960
De grote sprong voorwaarts
(30-40 miljoen doden)

Tijdens de grote sprong voorwaarts werd een verdubbeling van de staalproductie in China werd vooropgesteld. De CCP veranderde voor dit doel grote delen van de natie in een reusachtig arbeidskamp waar onder de primitiefste omstandigheden staal vervaardigd moest worden. Hierdoor verrotte de oogst van de boeren op de velden. Lokale Beambten publiceerden vervalste oogstcijfers, terwijl in werkelijkheid een grote hongersnood heerste die het land in een diepe crisis dompelde.

1966-1976
De culturele revolutie
(7-8 miljoen doden)

De grote proletarische culturele revolutie was erop gericht om de traditionele Chinese cultuur en het geloof van de mensen volledig te elimineren. De campagne ging zo ver dat kinderen hun ouders, leraren en familie afranselden, verraadden of zelfs ombrachten; foltering, openbare terechtstelling en vernedering waren orde van de dag en moorden een bewijs van de eigen "revolutionaire" status. In enige regionen brak zelfs wild kannibalisme uit.

4 juni 1989
De slachting op het
Tiananmen Plein
(1000-3000 doden)

De leiding van de CCP beëindigde op gewelddadige wijze het maandenlange door studenten gehouden protest en hongerstaking op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, toen ze gewapende militairen het bevel gaven het plein te ontruimen. De onbewapende studenten werden neergeschoten en velen werden met Tanks overreden.

sinds 1999
De campagne van de
uitroeiing van Falun Gong

(4.574 gedocumenteerde doden, 60.000+geschatte dodelijke schlachtoffers, 3 miljoen mensen in de gevangenis)

Jaloers geworden op de populariteit van Falun Gong in China, beval president Jiang Zemin op 22 juli 1999: "vernietig hun reputatie, vernietig hen financieel en vernietig hen fysiek." 87.000 gevallen van foltering en mishandeling in gevangenschap zijn ondertussen gedocumenteerd, ongeveer 3 miljoen zijn sindsdien in gevangenissen of dwangarbeidskampen opgesloten. Vrouwen worden onderworpen aan mishandeling, dwangarbeid en seksueel misbruik door de autoriteiten. De campagne wordt beschouwd als de grootste, langst durende en meest systematische die ooit in China doorgevoerd werd.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular