Censuur en internetcontrole

Censuur

Om de anti-Falun Gong propaganda volledig in de maatschappij te laten heersen heeft het Chinese regime getracht om alternatieve opinies het zwijgen op te leggen, door toepassen van expliciete en impliciete censuur.

  • Expliciete censuur is het verbannen van alle boeken, artikelen, bandopnames, video’s, flyers en andere dingen die Falun Gong in een positief daglicht stellen.
  • Impliciete censuur verwijst naar Journalisten en redacteurs binnen de mediaorganisaties die onder het waakzaam oog van de Partij staan en streng zelfcensuur toepassen.

Gedurende de eerste drie maanden na de lancering van de haatcampagne tegen Falun Gong in juli 1999, werden meer dan 21 miljoen Falun Gong gerelateerde boeken in beslag genomen. In grootschalige vernietigingscampagnes werden in vele steden bergen boeken op straat verbrand.

Boekvernietiging

Uit woonhuizen van beoefenaars werden bij regelmatige plunderingen door politie en leden van de buurtcomité's (spionnen van de gemeenschap) nog eens meer dan 10 miljoen additionele Falun gong boeken en materialen in beslag genomen.

Internetcontrole

Alle Falun Gong websites, inclusief de buitenlandse sites, zijn sinds het begin van de vervolgingscampagne geblokkeerd. Het bezoeken van één zo’n website kon zelfs tot gevangenisstraf leiden. Zelfs websites van buitenlandse media werden geblokkeerd zodra ze over de vervolging van Falun Gong berichtten. Volgens CNN worden 100.000 internetagenten ingezet voor het monitoren en bewaken van online activiteiten.

Als gevolg van dit censuurbeleid, is het voor meer dan een decennium onmogelijk geweest om ook maar een publieke uiting te vinden ten gunste van Falun Gong – niet in communicatie binnen de regeringskringen, noch in de media, noch in de academische wereld.

Diegenen die zich uitgesproken hebben, liepen persoonlijk een groot risico en betaalden vaak een hoge prijs. Enkel het plaatsen van een bericht op internet kan een persoon gevangenisstraf opleveren – nieuwe wetten bestempelen zulke daden als ‘gezagsondermijnend’. Individuen zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenschap alleen maar voor het bezoeken van verbannen Falun Gong sites en uitprinten van de inhoud daarvan. In december 2004 vond een arrestatieronde plaats waarbij 11 mensen gevangen genomen werden voor het online plaatsen van bewijsmateriaal van martelpraktijken (zie Reporters Without Borders)

De enige optie die Chinezen resteert, is het verspreiden van informatie over gevoelige onderwerpen via ondergrondse communicatie: via verboden folders, privé conversaties en voor diegenen met de technische vaardigheden – verboden websites.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

WeChat, gezichtsherkenning in de Chinese politiestaat richt zich op Falun Gong

Het is bekend dat de Chinese Communistische Partij (CCP) het meest robuuste internet- en massa-surveillance systeem ter wereld heeft gebouwd. Het communistische regime gebruikt dit systeem om de vrijheid van meningsuiting en religie te onderdrukken, ook zijn Falun Gong beoefenaars hiervan doelwit. In het afgelopen jaar zijn er talloze gevallen naar voren gekomen waarin Falun Gong beoefenaars werden geïdentificeerd, vastgehouden en vervolgd met behulp van deze technologieën. LEES MEER

De Internetcensuur Laat Voor 1 Dag Toe Dat Websites Over De Vervolging Van Falun Gong Bezocht Kunnen Worden

Naar Li Dongsheng, de directeur van het illegale 610 Bureau opgezet voor de vervolging van Falun Gong, is een onderzoek gaande, luidt het officiele bericht van de Chinese Communistische Partij dat op 20 december 2013 gepubliceerd werd. De website Baidu, China’s grootste internet zoekmachine  heeft op 22 december 2013 voor een dag de internetblokkade voor informatie over de vervolging van Falun Gong opgehoffen. LEES MEER

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular