De Negen Commentarenop de Communistische Partij

In November 2004 verschenen de negen commentaren voor het eerst als een serie redactionele artikelen in de Chinese krant The Epoch Times. Het boek werd onmiddellijk verboden door Beijings propagandamachine. Dit had geen invloed op de golf van grote belangstelling die 365.793.493 Chinezen over de hele wereld hun lidmaatschap van de partij heeft doen opzeggen. Wat was zo bijzonder dat het zovelen kon inspireren? Hieronder een Nederlandstalige samenvatting van de negen hoofdstukken met links naar de website van de Negen Commentaren waar het gehele boek te lezen is. Er zijn ook video's gemaakt van de Negen Commentaren, welke hier te zien zijn.

 • 1. Wat is de Communistische Partij ( lezen )

  Dit artikel gaat over de invloed van de communistische beweging en de Chinese Communistische Partij (CCP) op de Chinese samenleving. Terugkijkend op de laatste 70 jaar geschiedenis van China zijn bijna honderd miljoen mensen aan een onnatuurlijke dood gestorven en is bijna de gehele traditionele Chinese cultuur en beschaving vernietigd. Wat zijn de gevolgen hiervan geweest?

 • 2. Het begin van de Chinese Communistische Partij ( lezen )

  Hoe is de Communistische Partij verschenen, gegroeid en heeft ze uiteindelijk de macht gegrepen in het toenmalige China? Heeft het volk voor de Partij gekozen, of zweerden de Communistische Partijleiders samen en dwong zij de mensen op de knieën? De CCP heeft zichzelf boven alles geplaatst, veroverde alles in haar weg en heeft het land daarmee een ongekende catastrofe toegebracht.

 • 3. De tirannie van de Chinese Communistische Partij ( lezen )

  Het geweld en het misbruik dat vandaag de dag door de partij aan de dag wordt gelegd, is nog heviger dan dat van de tirannieke Qin dynastie. De filosofie van de CCP is gebaseerd op strijd. De heerschappij van de CCP is gebouwd op klassenstrijd, strijd over beleidslijnen en ideologie binnen de partij en China, die de landsgrenzen overschrijdt.

 • 4. Hoe de CCP tegen de natuur van het universum in gaat ( lezen )

  In de laatste honderd jaar heeft de invasie van het Communistische spook een eindeloze reeks kwellingen en tragedies veroorzaakt en is een kracht gebleken die tegen de natuur en de menselijkheid ingaat. Het heeft tevens de Chinese beschaving op het punt van vernietiging gebracht.

 • 5. De samenzwering tussen Jiang Zemin en de CCP om Falun Gong te vervolgen ( lezen )

  Waarom wordt Falun Gong alleen in China vervolgd en nergens anders ter wereld? Wat is de heimelijke relatie tussen Jiang Zemin en de CCP in dezen?

 • 6. Hoe de Chinese Communistische Partij de traditionele cultuur heeft vernietigd ( lezen )

  De CCP heeft de middelen van de natie gewijd aan het vernietigen van de rijke traditionele cultuur van China. De vernietiging van de Chinese cultuur door de CCP was gepland, goed en systematisch georganiseerd en steunde op het gebruik van geweld door de staat. Vanaf de oprichting is de CCP onophoudelijk bezig geweest met het ‘hervormen’ van de Chinese cultuur en zo haar aard volledig te vernietigen.

 • 7. De moorddadige geschiedenis van de Chinese Communistische Partij ( lezen )

  De 70-jarige geschiedenis van de CCP is geschreven met bloed en leugens. De verhalen achter deze bloedige geschiedenis zijn uitermate tragisch en nauwelijks bekend. Onder het bewind van de CCP zijn 60 tot 80 miljoen onschuldige Chinezen vermoord en hun families gebroken achtergelaten.

 • 8. Waarom de Chinese Communistische Partij een kwaadaardige sekte is ( lezen )

  De val van het Oostblok, te beginnen die van de Sovjet-Unie in de begin jaren ‘90, markeerde na bijna een eeuw het falen van het communisme. De CCP slaagde er tegen alle verwachtingen in te overleven en heerst nog steeds over China, een natie met één vijfde van de wereldbevolking onder haar hoede. De onvermijdelijke vraag dient zich aan, namelijk: is de CCP vandaag de dag nog steeds werkelijk communistisch?

 • 9. Het gewetenloze karakter van de Chinese Communistische Partij ( lezen )

  Het meest angstaanjagende  is dat de CCP er alles aan probeert te doen om het morele fundament van de natie volledig te vernietigen. Door elke Chinees in min of meerdere mate tot een samenzweerder om te vormen en zo een omgeving te creëren die gunstig is voor de CCP om ‘met de tijd vooruit te gaan’. Het is vooral van belang om duidelijk te begrijpen hoezeer de CCP gewetenloos handelt en haar misdadige aard te onthullen.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular