Propaganda

In een plotselinge illegale actie werden in de nacht van 20 juli 1999 talloze Falun Gong beoefenaars uit hun bed gelicht en gedeporteerd.

Desinformatie-Marathon

Om de landelijke vervolging te rechtvaardigen startte de Chinese staatstelevisie twee dagen later, op 22 juli 1999, onder het bewind van het Ministerie van Propaganda, een desinformatie-marathon. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, werden Falun Gong beoefenaars in televisieuitzendingen onder verdenking gesteld van verzonnen misdaden. Het was de dag dat Falun Gong in China officieel verboden werd.

Uitzendingen van radiostations belasterden Falun Gong beoefenaars met de kenmerkende regeringsretoriek. Staatskranten veroordeelden Falun gong met onstuitbare heftigheid. De ‘Peoples’s Daily’ van de CCP nam hierin het voortouw en plaatste een verbluffend aantal van 347 van dit soort artikelen in één maand tijd.

Alomvattende haatcampagne

Met verloop van tijd breidde de CCP de reikwijdte en invloed van haar propaganda uit. Er werden anti-Falun Gong billboards geplaatst, stripboeken uitgebracht, posters gedrukt, films geproduceerd en zelfs TV series en toneelstukken vertoond die Falun Gong belasterden.

Clive Ansley, een bekende advocaat die gedurende 14 jaar in China werkte en ook aan hogescholen lesgaf, verbleef in de tijd van deze haatcampagne in China. Hij omschreef het media-spervuur als “de meest extreme, ongegronde en alomvattende haatcampagne waar ik ooit getuige van ben geweest.” Over de rol van de media in de vervolging van Falun Gong in China gaf Clive Ansley een beëdigde verklaring af. Zijn woorden zijn hier na te lezen.

Het volk opstoken

Een typerend kenmerk van zulke propaganda is de scherpe en destructieve stijl met als doel wantrouwen, discriminatie en haat aan te wakkeren. Uiteindelijk wordt een klimaat geschapen waarin iets wat normaliter absoluut onacceptabel geweld is, nu ineens gerechtvaardigd lijkt te kunnen worden.

Door een combinatie van laster, desinformatie, dreigementen en bangmakerij probeerde de partij met haar retoriek Falun Gong beoefenaars  van alle waardigheid te ontdoen en hen volledig te ontmenselijken.

Zondebok

Het Xinhua persagentschap publiceerde op 2 juli 2002 een artikel met de titel: “16 Bedelaars Vergiftigd: de verdachte is lid van Falun Gong.” Meer gedetailleerde lokale rapporten van een krant in Zheijing berichtten op dat moment dat de zaak nog niet opgelost was en er was geen enkele vermelding van Falun Gong. Niettemin, circuleerde de versie van Xinhua in kranten door heel China en werd zelfs opgepikt door buitenlandse media-agentschappen.

Falun Gong werd de zondebok van alle ellende waar de Chinese samenleving aan leed – van armoede tot “bijgeloof”. De Chinese regering deed een beroep op nationalistische gevoelens en bracht Falun Gong zelfs in verband met “buitenlandse anti-China machten”.

Manipulatie

Een adviseur van de CCP verklaarde aan de Washington Post: “Zuiver geweld alleen werkt niet. Heropvoeding, dwz. hersenspoeling eveneens niet”, “ En geen van beiden zou werken als de propaganda niet al eerder de publieke opinie veranderd had. Je hebt alledrie nodig.” (zie artikel)

CCP propaganda in westerse media

De propaganda campagne is niet beperkt gebleven tot de staatsmedia van de Volksrepubliek China, maar heeft zich ook verspreid naar het buitenland. Dit heeft ertoe geleid dat ook niet-Chinezen het label van de Partij voor Falun Gong overgenomen hebben zonder de oorsprong ervan te kennen. CCP propaganda is ook in westerse mediaberichten over Falun Gong geslopen en is door sommige sinologen overgenomen zonder de bron van deze propaganda in twijfel te trekken (zie ook “Uit het Media Spotlicht”).

"Zelfverbranding"

Het meest prominente voorbeeld van één enkel propagandawerk dat erin slaagde enorm veel haat tegen Falun Gong te genereren en wereldwijd scepsis over Falun Gong op te roepen, was de zogenaamde zelfverbranding. Dit ondanks het feit dat inmiddels genoegzaam is bewezen, dat het incident naar alle waarschijnlijkheid door de CCP in is scene gezet (zie de bekroonde videoanalyse http://www.falsefire.com/).

Mediabericht over de propaganda

Het Wall Street Journal berichtte:

“Beijing heeft de campagne tot een koortsachtig niveau opgedreven en bombardeert daarmee burgers met een propaganda oorlog in oud-communistische stijl,“ - Wall Street Journal (Ian Johnson, “China’s oorlog tegen Falun Dafa bereikt een nieuw strijdveld: Basisscholen,” 13 februari 2001).

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

Nieuw rapport: Beijing richt zich op ShenYun in een wereldwijde campagne om hen zwart te maken en het zwijgen op te leggen

NEW YORK – De Chinese Communistische Partij (CCP) richt zich op ShenYun Performing Arts, een in de VS gevestigde non-profit organisatie, met de meest agressieve door Beijing gecontroleerde wereldwijde campagne van artistieke censuur die ooit is gedocumenteerd. Dit is te lezen in een onlangs door het Amerikaanse Falun Dafa Informatiecentrum gepubliceerd rapport. De poging staat centraal in een bredere internationale onderdrukking van het regime gericht tegen Falun Gong beoefenaars, hun vreedzame activisme en degenen die hen wereldwijd steunen. LEES MEER

Nieuw onderzoek: Chinese topambtenaren noemen het optreden tegen Falun Gong van cruciaal belang voor het handhaven van de veiligheid

Te midden van een hernieuwde focus van de Chinese Communistische Partij (CCP) op de 'nationale veiligheid', wordt het harde optreden tegen Falun Gong aangehaald als een topprioriteit voor het centrale leiderschap en lokale autoriteiten. Dit volgt uit werkverslagen, toespraken en richtlijnen uit ten minste twaalf provincies. Uit deze referenties blijkt dat de gewelddadige campagne om Falun Gong uit te roeien, binnen de partij wordt gezien als een centraal onderdeel van de inspanningen van het regime om de bevolking onder controle te houden en de politieke- en ideologische macht te behouden. LEES MEER

24-12-2023 Rechtsmisbruik

Vandalen met messen vallen informatiestands van Falun Gong in Hong Kong aan

In wat een gecoördineerde aanval op verschillende plaatsen lijkt te zijn, hebben vandalen met messen en verfspuitbussen informatieborden van de Falun Gong aangevallen in de straten van Hong Kong. Op foto's en video's is te zien hoe gemaskerde daders spandoeken afbreken, er met messen in snijden en informatieborden omver gooien. Op één van de locaties werd een vrouwelijke vrijwilliger aangevallen en met geweld tegen de grond gegooid. LEES MEER

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular