De zogenaamde "1400 sterfgevallen"

De Chinese autoriteiten hebben beweerd dat “1400 mensen gestorven zijn door het beoefenen van Falun Gong”. Hoewel Falun Gong al sinds 1992 wijdverspreid beoefend werd, werd deze claim pas voor het eerst gemaakt in juli 1999, net nadat het regime de vervolging van Falun Gong in gang gezet had. Sindsdien is deze claim vele malen herhaald in publicaties van de Communistische Partij met als  doel de algehele steun en sympathie onder de bevolking voor Falun Gong te ondermijnen.

Het Probleem

In de jaren '90 begonnen miljoenen mensen Falun Gong te beoefenen, omdat ze van de buitengewoon positieve werking op de gezondheid hadden gehoord. Chinese overheidsinstellingen, media en de nationale sportcommissie stimuleerden de verspreiding van Falun Gong, door de werking op de gezondheid bijzonder aan te prijzen. Toen de partij in 1999 Falun Gong in één keer wilde “vernietigen” had ze grote problemen dit te rechtvaardigen en het publiek achter zich te krijgen vanwege de goede naam die Falun Gong had verworven in de samenleving. Allerhande propaganda werd gefabriceerd, waaronder de zogenaamde 1400 doden.

Een probleem hierbij is, dat onafhankelijk onderzoek naar deze doden echter nooit werd toegestaan door de Chinese autoriteiten. Bij gevallen die men toch heeft kunnen onderzoeken bleken de stergevallen toegeschreven aan Falun Gong beoefening door de overheid gefabriceerd te zijn. Sterker nog: In sommige gevallen bleek het slachtoffer zelfs nooit te hebben bestaan. Evenmin zijn zulke sterfgevallen voorgekomen buiten China waar Falun Gong vrij beoefend wordt.

Het probleem van de 1400 doden is echter nog verbazingwekkender. Begin 1999 heeft de regering het aantal Falun Gong beoefenaars geschat op 70-100 miljoen (zie tijdlijn vervolging). Als aangenomen wordt dat het getal van 1400 doden inderdaad zou kloppen en zelfs dat deze 1400 doden in één jaar tijd gevallen zouden zijn, dan komt men tot de conclusie dat de populatie Falun Gong beoefenaars het laagste sterftecijfer ter wereld heeft (zie analyse). Bijvoorbeeld, in een land als Duitsland met ongeveer 80 miljoen inwoners, vergelijkbaar in omvang met het aantal Falun Gong beoefenaars, sterven jaarlijks circa 880.000 mensen.

Invloed van deze propaganda in China en daarbuiten

Het vertekend beeld dat de autoriteiten geschetst hebben van Falun Gong, door hen groep als “gevaarlijk, misleid en schandelijk“ af te schilderen heeft als doel hen in discrediet te brengen en de steun voor Falun Gong wereldwijd te ondermijnen. In China in het bijzonder heeft de propaganda rondom de 1400 doden een doorslaggevende rol gespeeld in het creëren van afkeer en vijandigheid onder een groot deel van de bevolking.

 

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular