Wat wij doen?

Het Falun Dafa Informatiecentrum is het officiële nieuwskanaal voor Falun Gong, ook Falun Dafa genoemd, en publiceert belangrijke informatie over de mensenrechtenschendingen door de Chinese Communistische Partij (CCP) tegen Falun Gong beoefenaars in China en daarbuiten.

Met ons werk streven we de volgende doelen na:

  • Documenteren van mensenrechtenschendingen, met name van Falun Gong beoefenaars in China en van dwang en intimidatie door de CCP die zich tegen Falun Gong overal ter wereld richt.
  • Informeren van media, regeringen, NGO’s, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen en andere relevante organisaties.
  • Dienen als contact en informatiebron voor journalisten, mensenrechtenorganisaties, wetenschappers en onderwijspersoneel die meer willen leren over Falun Gong en haar netelige positie in China.
  • Observeren en analyseren van rapporten en berichten in de media over Falun Gong.
  • Zekerstellen dat de stem van Falun Gong beoefenaars efficiënt en helder voor journalisten en media vertegenwoordigd is.
  • Opkomen voor de rechten van Falun Gong beoefenaars in China, in het bijzonder omdat hun wettelijk erkend recht op rechtsbijstand evenals een fair rechtsproces hen stelselmatig ontzegd worden.
  • Stimuleren van vrijwilligerswerk om Falun Gong te steunen zoals het produceren en uitgeven van informatiemateriaal en videodocumentaires.

Het Falun Dafa Informatiecentrum heeft niet de doelstelling mensen aan te zetten tot het beoefenen van Falun Gong. Alle op deze website gepubliceerde weergaves met betrekking tot Falun Gong dienen uitsluitend ter informatie en ter rectificatie van de door de Chinese communistische ambtsdragers en media in omloop gebrachte misleidende informatie.

Het Falun Dafa Informatiecentrum heeft geen politieke aspiraties en houdt zich uitsluitend bezig met het onder de aandacht brengen van schendingen van mensenrechten van Falun Gong beoefenaars in China, zodat zij ongestoord hun favoriete oefeningen in de openbare parken kunnen hervatten.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular