Onderzoek door de World Psychiatric Association opnieuw verhinderd

06-05-2004 TEST

Op 8 januari 2004 schreef De China Mental Health Watch (CMHW) een brief aan de World Health Organization (WHO), hierin rapporterend over de aanhoudende psychologische vervolging van Falun Gong beoefenaars en het misbruik van psychiatrische behandelingen in China. Deze positive inzet zou later dit jaar een dramatische tegenwerking tegemoet zien. Het volgend artikel is een verslag van deze gebeurtenissen.

Het voorstel tot een onafhankelijk onderzoek

De president van de World Psychiatric Association (WPA), Dr. Okasha, ontving een brief van de president van de Chinese Society of Psychiatry (CSP) waarin het plan van de WPA om op 4 april naar Peking te komen afgezegd werd. Het bezoek had tot doel onafhankelijk onderzoek te verrichten naar China’s vermeende psychologische marteling van Falun Gong beoefenaars. Dr. Okasha onthulde geen specifieke zaken uit de brief, die op 26 maart ontvangen was, behalve dat er geschreven werd dat de WPA haar onderzoek onvrijwillig moest annuleren.

WPA onderzoek was gepland in Yokohama, Japan in augustus 2002

Het onderzoek was oorspronkelijk gepland tijdens de jaarlijkse vergadering van de WPA in Yokohama, Japan, op 26 augustus 2002. Het plan was een onderzoek te starten op 4 april 2004. Er waren ongeveer 6.000 psychologen en doctors in de psychiatrie die de WPA vergadering bijwoonden.

Volgens een rapport van de Canadian Broadcasting Company (CBC) op 27 augustus 2002, gaf de WPA in juli 2002 een 300 pagina’s tellend rapport uit en somde specifieke zaken op die bewijs leverden voor het bestaan van misbruik door psychiatrische behandeling in China. Het rapport stelde ook dat Chinese autoriteiten politieke dissidenten en Falun Gong beoefenaars vasthielden in psychiatrische ziekenhuizen. The vertegenwoordigers van de vergadering stemden en kwamen overeen een onderzoeksteam naar China te sturen en verwachtten het onderzoek tegen 2003 af te ronden.

Een onderzoek werd gepland als mild alternatief voor het annuleren van China’s lidmaatschap

Het British Royal College of Psychiatrists heeft voorgesteld dat Peking het besluit, om onderzoek te verrichten in China’s psychiatrische ziekenhuizen, zou moeten accepteren volgens een verslag van Central News Agency (CNA) uit Parijs op 28 augustus 2002. Wanneer China het onderzoek zou weigeren, zou China haar lidmaatschap van de WPA verliezen. Dit voorstel werd echter weggestemd. De meerderheid van de leden stemden voor een voorstel van een mildere aanpak om China het plan te laten accepteren.

Volgens een speciaal verslag van de CNA, citeerde de Agence France Presse (AFP) de voorzitter van het Wetenschapscomité van de WPA, Juan Lopez-Ibor, die zei dat Peking ingestemd had met het toelaten van het onderzoek. Het bezoek was toen hoogstwaarschijnlijk gepland voor mei 2003. De WPA was van plan een vergadering te hebben met Peking om details door te nemen om de onafhankelijkheid van de experts die het onderzoek zouden gaan verrichten zeker te stellen.

Lopez-Ibor ontving en accepteerde een uitnodiging van de CCP (Chinese Communistische Partij) om China te bezoeken in februari 2002. Hij ontmoette zelfs de vice-minister van het Ministerie van Volksgezondheid. De AFP rapporteerde in augustus 2002 dat de CCP erin geslaagd was de houding van de WPA te verzachten door de uitnodiging te sturen. Lopez-Ibor was behoorlijk voor het strengere voorsteld van de British Royal College of Psychiatrists, maar besloot uiteindelijk het mildere alternatief te verkiezen en het onderzoek uit te voeren.

Het plan dat tijdens de jaarlijkse WPA bijeenkomst in Yokohama gemaakt werd kreeg China’s medewerking echter niet in de daaropvolgende anderhalf jaar. De situatie veranderde niet totdat Dr. Okasha de president van de CSP en de Minister van Volksgezondheid ontmoette in Peking in januari 2004. Dr. Okasha ontving echter de brief van de president van de CSP op 26 maart 2004 en moest ongewild het bezoek aan Peking annuleren.

De China Mental Health Watch geeft verslag uit aan de World Health Organization (WHO) over het psychologisch misbruik van Falun Gong beoefenaars in China

De China Mental Health Watch (CMHW) schreef een brief aan de WHO op 8 januari 2004, rapporterend over de aanhoudende psychologische vervolging van Falun Gong beoefenaars en het misbruik van psychiatrische behandelingen in China.

De CMHW vroeg de internationale gemeenschap te helpen de vervolging van doctors en medewerkers in de Chinese medische gemeenschap te stoppen. In de brief werd de WHO gevraagd deel te nemen aan het stoppen van de wrede en onmenselijke vervolging die in China plaatsvond, voor het behouden van de morele standaard van de medische gemeenschap in de wereld.

De CMHW is een niet gouvermentele organisatie (NGO) samengesteld uit psychiaters, psychologen, sociale werkers, advocaten en vrijwilligers uit de hele wereld. Het doel is het werk van de mentale gezondheidswerkers in China te bevorderen, het weerstaan en stoppen van hun vervolging en te helpen bewijs te verzamelen.

 De organisatie pleit ook bij de internationale gemeenschap op te helpen de vervolging van Falun Gong beoefenaars en internationale mensenrechtenorganisaties en juridische organisaties te helpen onderzoek te verrichten naar individuen en organisaties die deelnemen aan de psychologische vervolging van Falun Gong beoefenaars.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular